Książki

Darmowa książka! „Judaizm u początków ery chrześcijańskiej”

Dziś, 17 stycznia, obchodzimy już po raz dwudziesty piąty Dzień judaizmu w Kościele katolickim. W zamyśle pomysłodawców nie chodziło o dzień dialogu chrześcijańsko – żydowskiego. Nie chodziło o śpiewanie pieśni klezmerskich ani warsztaty,  na których uczy się przygotowywać czulent i bajgle. Nie chodziło o odkrywanie świata współczesnych Żydów, podzielonych na cztery nurty: ortodoksyjny, konserwatywny, reformowany i syjonistyczny. Rację ma ks. prof. Waldemar Chrostowski, gdy mówi:

Z Dnia judaizmu zrobiono wydarzenie kulturalno-społeczne i polityczne, wskutek czego zabrakło miejsca albo jest go stanowczo za mało dla wymiaru religijnego i teologicznego, a to przecież stanowi jego sedno. Kiedy go brakuje, dialog traci to, co najważniejsze. Nie jest normalne ani do zaakceptowania, że w dniu obchodów usuwa się ołtarz z kościoła, w którym są one urządzane, albo zasłania krzyże tak, aby nie było ich widać.

Dzień judaizmu został zdegradowany do dnia kultury żydowskiej. Tymczasem zamysł pomysłodawców Dnia judaizmu był prosty: uświadomić wierzącym w Chrystusa żydowskie korzenie chrześcijaństwa.

Idąc za tą myślą, serdecznie zapraszam do pobrania PDF-u książki Judaizm u początków ery chrześcijańskiej (Bibliotheca Biblica, Wrocław 2008).

Share: