Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim (II)

Poprzez wyznaczenie daty obchodów Dnia Judaizmu na wigilię Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, Kościół katolicki wskazuje wspólne korzenie chrześcijaństwa, jako drogę do ekumenizmu. Wydaje się jednak, że ten aspekt nie jest jeszcze wystarczająco doceniony przez poszczególne Kościoły chrześcijańskie w Polsce.
Mamy we Wrocławiu pięknie położoną Dzielnicę Wzajemnego Szacunku, w której zupeł- nie niedaleko od siebie znajdują się kościoły: katolicki, ewangelicki, prawosławny i synagoga. Zaglądając do tych miejsc modlitwy, stąpamy po śladach historii i religii. Przy Uniwersytecie Wrocławskim działa prężnie od kilku już lat Studium Języków i Kultury Żydowskiej. Wspomnieć trzeba także o działalności Chóru Synagogi pod Białym Bocianem. W stały repertuar artystyczny naszego miasta wpisały się Koncerty Hawdalowe i Festiwal Simcha.

Rozmowa z Anną Siemieniec i Łukaszem Ligorowskim dla Radia „Rodzina”