U początku nowego roku kalendarzowego Kościół wpatruje się w oblicze Maryi Bożej Rodzicielki. Maryja jest nie tylko Matką Chrystusa, ale także Matką Kościoła, czyli nas wszystkich. Jej życie pełne zawierzenia Bogu, który obdarzył Ją pełnią łaski, niczym piękne zwierciadło odbija postawy, w których możemy naśladować Niepokalaną. Nie na darmo czcimy Ją jako Zwierciadło Sprawiedliwości. Jakie to postawy? Zapraszam do wysłuchania rozmowy.