W czasie prześladowań Kościół w Jerozolimie modli się o odwagę w głoszeniu słowa ewangelii (Dz 4,24-31). Po tej modlitwie „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże” (Dz 4,31).

Męczeństwo św. Szczepana, który był „pełen Ducha Świętego” (Dz 7,55), również naznaczone jest modlitwą. Pierwszy męczennik Kościoła najpierw polecał swego ducha Zmartwychwstałemu Panu, a następnie modlił się za swych prześladowców, którzy „sprzeciwiają się Duchowi Świętemu” (Dz 7,51).