Wielki Czwartek – wprowadzenie biblijne

Eucharystia  nazywana jest Ucztą Miłości.  Jezus,  którego miłość do człowieka zaprowadziła aż na krzyż  staje się obecny pośród nas pod postaciami Chleba i Wina. Zaprasza  do  udziału  w  tej  uczcie  wszystkich: zarówno tych, którzy żyją blisko Niego, jak i tych, których grzech oddziela od Boga;  zarówno  przyjaciół,  jak i ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych.

Jednym  i  drugim  pragnie  udzielić  swych darów. Pragnie,  abyśmy  zaczerpnęli  ze źródła tej miłości, która Jego zawiodła   na   krzyż,  a  nas  prowadzić  może  drogami  służby potrzebującym.

Przebrnijcie tylko przez mój zwyczajowy początek, a dojdziecie do właściwej treści!

Polub stronę na Facebook

WIELKI CZWARTEK