Konferencje

W tej zakładce znajdziecie Państwo refleksje na tematy bardzo różne, zawsze jednak związane z wiarą, Biblią i życiem Kościoła. Bo przecież poprzez wiarę, z Biblią w ręku i jedynie w Kościele dostępujemy zbawienia.

DZIEWICTWO MARYI

Audio, Konferencje, Strefa Biblii

  Jednym z pierwszych znaków obecności królestwa Bożego jest expressis verbis wyrażona prawda o dziewiczym poczęciu Jezusa Chrystusa. Mateusz zamieszcza cytat z Iz 7,14: „Oto Dziewica (hebr. almah) pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel”, który jednoznacznie odczytuje jako potwierdzenie dziewiczego poczęcia, choć almah może oznaczać zarówno dziewicę, jak też niedawno poślubioną młodą matkę.…

Czytaj dalej »

Oczekiwania mesjańskie czasów Jezusa

Audio, Konferencje

Dotychczas badacze sądzili, że to Chrystus jako pierwszy zaszczepił w umysłach swych uczniów ideę cierpiącego Mesjasza. Oczekiwania mesjańskie, obecne w narodzie wybranym już na kilka wieków przed Chrystusem, na przełomie er nasilały się coraz bardziej. Perspektywa przyszłego królestwa mesjańskiego nabierała szerokich rozmiarów pod pewnymi względami. Pojawiał się rys uniwersalizmu. Chodziło już nie tylko o naród…

Czytaj dalej »

ZWYCZAJE MAŁŻEŃSKIE CZASÓW JEZUSA

Audio, Konferencje

Małżeństwo zawierane było na zasadach kontraktu cywilnego, któremu towarzyszyć musiał dokument pisany. Odkrycia wydobyły na światło dzienne takie dokumenty, pochodzące z Elefantyny, z I w. przed Chr. Formuła zawarcia małżeństwa brzmiała w nich: „Ona będzie moją małżonką, a ja będę jej mężem, począwszy od dzisiaj aż na wieki”. W wigilię dnia zaślubin narzeczony wraz z…

Czytaj dalej »

WHEN A MAN LOVES A WOMAN

Audio, Konferencje, Strefa Biblii

  Co się dzieje, kiedy mężczyzna kocha kobietę? Oboje należą do siebie, ale są różni od siebie. W czym się różnią? Pierwszy moment to moment pewnego obdarowania. Otóż zasadniczo mężczyzna stworzony jest po to, aby kobietę obdarować poczuciem bezpieczeństwa. Natomiast kobieta stworzona jest po to, aby mężczyznę obdarować czułością, ciepłem. Różnica druga to przeżywanie świata emocjonalnego. Różnica trzecia…

Czytaj dalej »

KOBIETA – PROMIEŃ MIŁOŚCI BOGA

Audio, Konferencje, Strefa Biblii

  Wydaje się, że św. Paweł, choć szczycił się swym faryzejskim wykształceniem, nie znał midraszu o stworzeniu kobiety: „Bóg stworzył kobietę z boku mężczyzny. Nie stworzył jej z nogi, aby nie była deptana. Nie stworzył jej z głowy, aby się nie wynosiła. Stworzył ją z boku, by była równa mężczyźnie. Z miejsca nieco pod ramieniem,…

Czytaj dalej »

CZY WARTO POZNAWAĆ JUDAIZM?

Audio, Konferencje, Strefa Biblii

We wstępie do dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej, zatytułowanego Naród żydowski i jego święte pisma w Biblii chrześcijańskiej (2001) kard. Joseph Ratzinger pisał: „Chrześcijaństwo narodziło się w łonie judaizmu I wieku i choć powoli odrywało się od niego, to jednak Kościół nigdy nie mógł zapomnieć swych żydowskich korzeni, jasno poświadczonych w Nowym Testamencie”. Listen to Czy warto poznawać…

Czytaj dalej »

Co wydarzyło się w Pittsburghu w 1967?

Audio, Konferencje

  W połowie lutego 1967 roku grupa studentów z uniwersytetu w Pittsburghu, wraz z dwoma wykładowcami i kapelanem, zorganizowała wyjazdowe rekolekcje, trwające zaledwie trzy dni. Dni te, od 17 do 19 lutego, tegoż roku przeszły do historii pod nazwą „weekend w Duquesne”. Każdego z około dwudziestu uczestników spotkania poproszono, aby przygotował się do wyjazdu poprzez…

Czytaj dalej »

Kościół pierwszych wieków a Synagoga

Audio, Konferencje

Proces rozchodzenia się dróg Kościoła i Synagogi w I w. i pierwszych dziesięcioleciach II w. po Chr. doprowadził do ostatecznego zerwania więzi pomiędzy dwiema wspólnotami. Złożyło się nań wiele czynników, zarówno religijnych (teologicznych), historycznych, politycznych, społecznych, a nawet ekonomicznych. Wszystkie one były ze sobą powiązane. Po zmartwychwstaniu Chrystusa Kościół był niewielką wspólnotą Żydów, którzy spotkali…

Czytaj dalej »

Doświadczenie Boga

Audio, Konferencje

Bóg kocha każdego człowieka i każdy z nas inaczej doświadcza Jego miłości. Za każdym razem jest to doświadczenie prawdziwe, poruszające i całkowicie odmieniające życie. Jakimi sposobami dociera Bóg do naszych serc? Listen to Doświadczenie Boga # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   

Czytaj dalej »