Słowo blisko Ciebie

„Słowo blisko Ciebie” to projekt zapoczątkowany przez wspólnotę Hallelu Jah z Wrocławia, zachęcający do lektury jednego rozdziału Biblii każdego dnia. W niecałe cztery lata przeczytasz całe Pismo Święte! Przed lekturą poszczególnych ksiąg zapraszam do wprowadzenia. Więcej dowiesz się tutaj: http://wspolnota.hallelujah.pl/slowo-blisko-ciebie/

Słowo blisko CiebieVideo

Księga Psalmów. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Psałterza. We wstępie do tej księgi w Biblii Tysiąclecia czytamy: „Nazwa „psalm” pochodzi z greckiego i łacińskiego określenia psalmos/psalmus i odpowiada hebrajskiemu mizemor. Oznacza ona utwór religijny o charakterze poetyckim, wykonywany przy akompaniamencie instrumentów strunowych (zimmer). Kanoniczny zbiór psalmów Biblii Hebrajskiej obejmuje 150 takich utworów, przekazanych przez tradycję synagogalną. Nadto znany był szereg innych psalmów niekanonicznych: tłumaczenie greckie LXX wymienia np. Ps 151, a zwój psalmów znaleziony w Qumran (11 Q ...
Słowo blisko CiebieVideo

Księga Hioba. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Księgi Hioba. We wstępie do tej księgi w Biblii Tysiąclecia czytamy: Księga Hioba składa się z części pisanych prozą, rozdz. Hi 1-2 [->Hi 1,1] i Hi 42,7-17, oraz z poematu, wyraźnie dzielącego się na dwie części: rozdz. Hi 3-28 [->Hi 3,1] i Hi 29-42,6 [->Hi 29,1]. Wstęp i zakończenie odbiegają formą literacką od poematu, z którym pozostają tylko w luźnym związku. Nie odrzucając historyczności samej osoby głównego bohatera, o którym wspomina ...
Słowo blisko CiebieVideo

List do Hebrajczyków. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Listu do Hebrajczyków. W Biblii Tysiąclecia we wprowadzeniu do tej księgi czytamy: Sprawa autorstwa listu zajmowała i dotąd zajmuje umysły uczonych. Zainteresowania te wywołane są osobliwym jego charakterem, wahaniami tradycji co do jego autorstwa oraz różnymi poglądami na jego dzisiejszą formę. Nie jest bowiem ustalone, czy jest on przekładem zaginionego oryginału aramejskiego, pióra św. Pawła, czy też – co jest bardziej prawdopodobne – zredagowaniem myśli Pawłowych przez kogoś stojącego blisko osoby ...
Słowo blisko CiebieVideo

List do Filemona. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Listu do Filemona. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
Słowo blisko CiebieVideo

List do Tytusa. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Listu do Tytusa. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
Słowo blisko CiebieVideo

Pierwszy i Drugi List do Tymoteusza. Wprowadzenie

fot. M. Rosik W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Pierwszego i Drugiego Listu do Tymoteusza. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
Słowo blisko CiebieVideo

Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan. Wprowadzenie

Współczesne Saloniki, Grecja (fot. M. Rosik) W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Pierwszego i Drugiego Listu do Tesaloniczan. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
Słowo blisko CiebieVideo

List do Kolosan. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Listu do Kolosan. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
Słowo blisko CiebieVideo

List do Filipian. Wprowadzenie

Widzenie Pawła – pewien Macedończyk prosi o pomoc (Dz 16,10). Mozaika przy kościele św. Mikołaja w Kawali, Grecja (fot. M. Rosik) W naszym projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Listu do Filipian. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia. Link: tutaj.
Słowo blisko CiebieVideo

List do Efezjan. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Listu do Efezjan. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia. Link: tutaj.  
Słowo blisko CiebieStrefa BibliiVideo

List do Galatów. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Listu do Galatów. Serdecznie zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
Słowo blisko CiebieVideo

Listy do Koryntian. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Listów do Koryntian. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
Słowo blisko CiebieVideo

List do Rzymian. Wprowadzenie

W projekcie „SŁowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Listu do Rzymian. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
Słowo blisko CiebieVideo

Pierwsza i Druga Księga Machabejska. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Ksiąg Machabejskich. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
Słowo blisko CiebieVideo

Księga Estery. Wprowadzenie

fot. archiwum: M. Rosik W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Księgi Estery. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
Słowo blisko CiebieVideo

Księga Judyty. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Księgi Judyty. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
Słowo blisko CiebieVideo

Księga Tobiasza. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” czytamy Księgę Tobiasza. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
Słowo blisko CiebieVideo

Księgi Ezdrasza i Nehemiasza. Wprowadzenie

fot. M. Rosik W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Ksiąg Ezdrasza i Nehemiasza. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
Słowo blisko CiebieVideo

1 i 2 Księga Kronik. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Pierwszej i Drugiej Księgi Kronik. Serdecznie zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
Słowo blisko CiebieVideo

Księgi Królewskie. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na 1 i 2 Księgę Królewską. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
Słowo blisko CiebieVideo

Historia biblijna w pigułce

Wykłady z historii biblijnej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu trwają jeden semestr w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Razem – trzydzieści godzin wykładowych. Czy można treść wykładu zamknąć w osiemnastu minutach? Oczywiście! Tylko nie zdradźcie mnie studentom!
Słowo blisko CiebieVideo

Pierwsza i Druga Księga Samuela. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na Księgi Samuela. Serdecznie zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
Słowo blisko CiebieVideo

Księga Rut. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Księgi Rut. Serdecznie zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
Słowo blisko CiebieVideo

Księga Sędziów. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Księgi Sędziów. Zapraszam na kilka refleksji wprowadzających.
Słowo blisko CiebieVideo

Księga Jozuego. Wprowadzenie

Po wspólnej wędrówce przez pustynię, podczas której pozwalaliśmy, by miecz Słowa obrzezywał twardość naszych serc, dotarliśmy nad Jordan. Ziemia Obiecana! Bóg pragnie wprowadzić Cię w nowe. Będzie Tym, który wraz z Tobą pokona to, co jest Twoim wrogiem, co nie pozwala Ci stać się dziedzicem obietnicy. Bez Jego obecności w Twoim i moim życiu każda walka okaże się przegrana. Żadne muru nie runą bez poddania się w posłuszeństwo Bogu. Księga Jozuego będzie Słowem, które te rzeczywistości rozpali w naszych wnętrzach. Wypisze w nas prawdę, że bez ...
Słowo blisko CiebieVideo

Wprowadzenie do czterech ksiąg Tory

W naszej drodze w projekcie „Słowo blisko Ciebie” trwamy przy lekturze czterech ksiąg Tory. Są nimi: Księga Wyjścia, Liczb, Kapłańska i Powtórzonego Prawa. Serdecznie zapraszam na komentarz wprowadzający!
Słowo blisko CiebieVideo

Księga Rodzaju. Wprowadzenie

Po miesiącach zgłębiania fundamentów Nowego Testamentu w projekcie „Słowo blisko Ciebie” wchodzimy wspólnie w poznawanie fundamentów Starego. Dziś wprowadzenie do Księgi Rodzaju. Niech Duch Pański rozświetla nasze umysły i tłumaczy naszym sercom Pisma. Zapraszamy! Polub stronę na Facebook
Słowo blisko CiebieVideo

Dzieje Apostolskie. Wprowadzenie

Kolejny krok w ramach programu SŁOWO BLISKO CIEBIE. W księgę Dziejów Apostolskich wprowadza nas ks. Mariusz Rosik. Zapraszamy do wejścia w głębię Słowa, trwając blisko Niego dzień po dniu. Polub stronę na Facebook
Słowo blisko CiebieVideo

Ewangelia Jana. Wprowadzenie

Mimo drzwi zamkniętych kontynuujemy projekt „Słowo blisko Ciebie”. Przychodzi czas na wprowadzenie do lektury Ewangelii św. Jana. Bardzo serdecznie zapraszam.
Słowo blisko CiebieVideo

Ewangelie synoptyczne. Wprowadzenie

Zapraszam do wysłuchania wprowadzenia do ewangelii synoptycznych, od których rozpoczynamy lekturę Biblii. Polub stronę na Facebook
AudioSłowo blisko CiebieW roku liturgicznym

Słowo blisko Ciebie

Z Magdaleną Ludwiną ze wspólnoty Hallelu Jah i ks. prof. Mariuszem Rosikiem, wice-moderatorem Dzieła Biblijnego Archidiecezji Wrocławskiej rozmawia Adrianna Sierocińska Chcesz przeczytać całe Pismo święte, ale nie wiesz, jak się za to zabrać i wytrwać w swoim postanowieniu? Wspólnota Hallelu Jah zaprasza do włączenia się w program „Słowo blisko ciebie”. Posłuchaj: Listen to Słowo blisko Ciebie # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at    Inicjatywa zakłada przeczytanie Biblii w 3 lata i 8 miesięcy. Program przewiduje czytanie jednego rozdziału Pisma świętego ...