W Chrystusie

Pod Damaszkiem dla Pawła rozpoczęła się najwspanialsza przygoda odkrywania własnej tożsamości w Chrystusie. Był gotowy oddać za nią życie! Wcześniej był dumny z wrogiej postawy wobec chrześcijan, co sam wyznaje Panu: „zamykałem w więzieniach tych, którzy wierzą w Ciebie, i biczowałem w synagogach” (Dz 22,19). Po przylgnięciu do Tego, którego wcześniej prześladował, sam pięciokrotnie nadstawiał swój grzbiet pod bicz: „pięciokrotnie biłem bity po czterdzieści razów bez jednego” (2Kor 11,24).
Zapraszam do odkrywania naszej tożsamości w Chrystusie!

… uczę się miłości nienaiwnej

Strefa Biblii, W Chrystusie

Zdarza się, że cierpienie jest ceną naszej naiwności. Kto myli miłość z naiwnością, często cierpi z tego powodu. „Naiwność ma miejsce wtedy, gdy ktoś boleśnie nas krzywdzi, a my nie bronimy się przed krzywdzicielem, mimo, że nasze cierpienie wcale nie mobilizuje go do zmiany zachowania. Trwanie w tego typu cierpieniu nie jest naśladowaniem Chrystusa, lecz…

Czytaj dalej »

…będę żył wiecznie

Strefa Biblii, W Chrystusie

 Jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. (1Kor 15,22) Wielu ludzi uważających się za chrześcijan nurtuje problem pogodzenia wszechogarniającej miłości Boga i Jego miłosierdzia z istnieniem piekła. Stąd rodzą się pytania: „Jak można pogodzić istnienie piekła z nauką o miłosierdziu Bożym? Czy piekło nie jest zaprzeczeniem prawdy, że Bóg w Chrystusie…

Czytaj dalej »

… nadzieję zbawienia mają ci, których kocham

Strefa Biblii, W Chrystusie

 Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. (1Tm 2,4) W kwestii sądu ostatecznego i roli, jaką odegra w nim Boże miłosierdzie, wciąż pozostaje więcej pytań niż odpowiedzi. Warto sięgnąć po jeszcze jedną z hipotez opracowanych przez teologów. Nosi ona miano zbawienia zastępczego. Skoro istnieje zastępcze odkupienie (łac. redemptio vicaria), czemu nie…

Czytaj dalej »

… nawet po śmierci mogę zostać oczyszczony

Strefa Biblii, W Chrystusie

Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. (1Kor 3,14–15) Ewangelie zawierają kilka fragmentów, w których bibliści dopatrują się aluzji do rozwiniętej później nauki o czyśćcu. Gdy Jezus mówi o grzechu przeciw Duchowi Świętemu, zapewnia, że temu, kto go popełnia,…

Czytaj dalej »

… jestem przeznaczony do chwały

Strefa Biblii, W Chrystusie

W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której [spełnienie już się] ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak, nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy. (Rz 8,24–25) Czy apostoł narodów mógłby być nazwany ekologiem? Z pewnością! Pisząc do Rzymian, jest absolutnie…

Czytaj dalej »

… należę do Kościoła o widzialnej strukturze

Strefa Biblii, W Chrystusie

Następnie, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy dla poznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego piętnaście dni. (Ga 1,18) Badacze twierdzą, że watahy wilków liczą zazwyczaj około dziesięciu osobników. Każde z należących do stada zwierząt ma jasno określoną rolę. Najważniejsza jest para przywódcza, zwana przez naukowców parą alfa. Tylko ona ma prawo się…

Czytaj dalej »

…mam Matkę w niebie

Strefa Biblii, W Chrystusie

Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. (Ga 4,4-5) Pewnego wieczoru wziąłem do ręki Nowy Testament, aby wydobyć z listów Pawłowych wszystkie wzmianki na temat Maryi. Apostoł narodów wspomina o Matce Jezusa zaledwie jeden raz! Byłem tym…

Czytaj dalej »

… każdy dzień jest dniem zbawienia

Strefa Biblii, W Chrystusie

Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. (2Kor 6,2) W języku greckim, języku Nowego Testamentu, funkcjonują dwa rzeczowniki określające czas: chronos i kairos. Chronos oznacza czas, który odmierzać można zmieniającymi się porami roku, miesiącami, dniami, godzinami – czas odmierzany zegarem. Kairos to czas, który niekiedy określany bywa jako „psychologiczny”, to moment szczególny, czas odmierzany przez każdego osobiście.…

Czytaj dalej »

… trwam w dziękczynieniu

Strefa Biblii, W Chrystusie

W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. (1Tes 5,18) Różne są formy modlitwy. Jedni wybierają cichą medytację nad Bożym Słowem, inni wolą głośne i spontaniczne wyznania na spotkaniach grup charyzmatycznych; jedni zanurzają się chętnie w ciche szepty modlitwy różańcowej, inni czytają psalmy; niekiedy modlę się znanymi formułami, innym…

Czytaj dalej »

…uczę się modlić nieustannie

Strefa Biblii, W Chrystusie

Nieustannie się módlcie! (1Tes 5,17) Wezwanie do nieustannej modlitwy nie jest oczywiście zachętą do tego, by porzucić swoje obowiązki, pracę, zadania – i oddać się medytacjom. Nieustanna modlitwa przybrać winna odmienną formę. Jaką? Z podpowiedzią przychodzi sam Paweł, gdy stwierdza: „[C]zy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie” (1Kor 10,31).…

Czytaj dalej »