Strona z Pisma Świętego

Cezary z Arles, biskup żyjący w V wieku, pytał:
„Co wydaje się Wam większe i bardziej znamienite: słowo Boga czy Ciało Chrystusa? Jeśli chcecie na to pytanie udzielić poprawnej odpowiedzi, musicie odrzec, że słowo Boga nie jest w niczym mniejsze od Ciała Chrystusa. A zatem z taką samą dbałością, z jaką przyjmujemy Ciało Chrystusa, uważając, by żadna jego cząstka nie upadła na ziemię, tak samo powinniśmy starać się, by nasze dusze nie utraciły danego nam Słowa Boga, błędnie sądząc, że mówimy lub myślimy o czymś zupełnie innym. Ten, kto słucha niedbale słowa Boga, jest winien w takim samym stopniu, jak ów, który przez beztroskę dopuszcza tego, by ciało Chrystusa upadło na ziemię” (Kazanie 300, 2).
Nie pozwólmy więc, by choć jedno słowo Boga upadło na ziemię! Chyba, że będzie to żyzna gleba naszych serc.

Dlaczego cierpią niewinni?

Strona z Pisma Świętego, Video

Co Pismo Święte mówi o cierpieniu człowieka? Dlaczego niewinni cierpią? Dlaczego dobrych ludzi spotyka zło? Skąd wzięło się cierpienie? Czy Bóg chce abym cierpiał? Czy cierpienie to następstwo grzechu? Dlaczego znów czuję ból? Czy Jezus może mi pomóc w cierpieniu? Zapraszam! Polub stronę na Facebook

Czytaj dalej »

Po co Kościołowi papież?

Strona z Pisma Świętego, Video

Co Pismo Święte mówi o modlitwie za papieża? Dlaczego mam się modlić za Ojca Świętego? Co oznacza w Biblii cudowny połów ryb? Co oznaczają symbole biblijne? Dlaczego Jezus powiedział Piotrowi, że będzie łowił ludzi? Dlaczego Piotr został nazwany Skałą? Czy Kościół jest wieczny? Czy Kościół przetrwa? Zapraszam! Polub stronę na Facebook  

Czytaj dalej »

Po co mi w życiu Jezus?

Strona z Pisma Świętego, Video

Co Pismo Święte mówi o spotkaniu człowieka z Jezusem? Co może mi dać żywa relacja z Bogiem? Jaką moc ma Jezus? Czy wiara pomaga w życiu? Jak modlitwa może zmienić moje życie? Czy odpuszczanie grzechów może pomóc w uzdrowieniu? Czy Jezus może mnie uzdrowić? Spróbujemy poszukać odpowiedzi na te pytania przyglądając się spotkaniu Jezusa z…

Czytaj dalej »

W Trójcy jedyny

Strona z Pisma Świętego, Video

Jakie są biblijne podstawy dogmatu o Trójcy Świętej? Dlaczego Bóg jest jeden, ale w trzech Osobach? Co to znaczy Bóg w Trójcy jedyny? Kto był pierwszy w Trójcy Świętej? Czy każda Osoba w Trójcy brała udział w stworzeniu świata? Jak utrzymywać relację z Bogiem w trzech Osobach? Co dogmat o Bogu Trójjedynym może wnieść do…

Czytaj dalej »

Czy Jezus pokona chorobę?

Strona z Pisma Świętego, Video

Dlaczego cierpimy, skoro Jezus pokonał śmierć na krzyżu? Jaki jest sens cierpienia? Czy Bóg może mnie uzdrowić? Dlaczego Bóg nie uzdrawia każdego? Jaki jest sens modlitwy o uzdrowienie? Kiedy Bóg pokona całkowicie nasze cierpienie i choroby? Zapraszam! Polub stronę na Facebook

Czytaj dalej »

O przekładach Biblii – dyskusja panelowa

Strona z Pisma Świętego, Video

Panel dyskusyjny tłumaczy Biblii! Tego jeszcze nie było! Niesamowita okazja zobaczyć i posłuchać osób, które są aktywnie zaangażowane i odpowiedzialne za powstanie 4 różnych przekładów Biblii na język polski: Biblii Tysiąclecia, Biblii Towarzystwa Świętego Pawła, Biblii Ekumenicznej i Biblii Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Spotkanie odbyło się w ramach obchodów Szczecińskiego Tygodnia Reformacji w październiku 2023 roku.…

Czytaj dalej »

Jak zbudować dom na skale?

Strona z Pisma Świętego, Video

Co to znaczy budować dom naszej wiary na skale? Jak w trudnościach odnajdywać siłę w Bogu? W jaki sposób naśladować Jezusa i szukać woli Bożej? Które cytaty z Pisma Świętego podnoszą na duchu? Jak rozwijać się duchowo i owocnie wzrastać w Kościele? Zapraszam! Polub stronę na Facebook

Czytaj dalej »

Mieć Ojca i Syna – struktura, główna idea teologiczna oraz zasada hermeneutyczna Drugiego Listu Jana

Strona z Pisma Świętego

Autorzy: K. Wojciechowska, M. Rosik  Abstrakt Drugi List Jana należy do najrzadziej komentowanych pism Nowego Testamentu, przy czym zdecydowana większość komentarzy ma charakter linearny. Autorzy niniejszego artykułu podjęli próbę spojrzenia strukturalnego na tę krótką księgę. Po omówieniu proponowanych przez badaczy struktur listu (część pierwsza) zaproponowali własną strukturę księgi, dzięki której udało się wyłonić główną ideę…

Czytaj dalej »

Sakramentalny wymiar Jezusowego gestu obmycia nóg?

Strona z Pisma Świętego

Jezus nie zamierzał ustanowić chrześcijaństwa jako odrębnej religii Jeszcze do niedawna badacze przyjmowali tradycyjny obraz wyłaniania się chrześcijaństwa z religii żydowskiej, obraz, który można by streścić następująco: Jezus był Żydem i adresował swoje przesłanie do swych żydowskich naśladowców i zwolenników, którzy utworzyli „pierwotne chrześcijaństwo” jako jedno z ugrupowań w „judaizmie”, podobnie jak faryzeusze czy esseńczycy.…

Czytaj dalej »