Wykłady

Św. Tomasz z Akwinu do brata Jana:
Drogi Janie w Chrystusie Panu, pytasz mnie, w jaki sposób powinieneś studiować, by zdobyć skarb wiedzy, zatem oto masz moją radę w tej sprawie.
1. Staraj się wejść [do świata nauki] nie tyle brnąc w morze, ile raczej podążając za strumykami, gdyż iść należy od spraw łatwiejszych do trudniejszych.
2. Ta moja rada powinna stać się dla ciebie regułą: nie spiesz się zbytnio, by coś powiedzieć, i zbyt prędko nie zmieniaj zdania.
3. Dołóż wszelkich starań, by mieć zawsze czyste sumienie.
4. Nie zaniedbuj modlitwy.
5. Niech ci będzie miłe częste przebywanie w twojej celi.
6. Bądź łagodny dla wszystkich bez wyjątku.
7. Nie interesuj się sprawami dotyczącymi innych ludzi.
8. Nie wchodź w zbyt zażyłe relacje z innymi, gdyż zbyt zażyłe relacje są przyczyną rozproszeń i odciągają od przedmiotu studium.
9. Niech cię nie zajmują słowa i czyny dotyczące spraw świeckich.
10. Nigdy zbytnio nie odchodź od tematu.
11. Nie zaniedbuj naśladowania przykładu świętych i dobrych ludzi.
12. Nie sugeruj się tym, kto mówi, lecz zważaj i staraj się zapamiętać to, co dobrego ktoś mówi.
13. Staraj się jak najwięcej informacji zachować w szkatułce twojej pamięci.
14. Nie pędź za tym, co przewyższa twoje zdolności i możliwości.
Przestrzegając tych rad, będziesz drzewem zielonym i pełnym owoców w winnicy Pana do końca twych dni. Czyniąc użytek z moich nauk, osiągniesz cel, ku któremu zmierzasz.
Bywaj zdrów!

Biblijne podstawy apologii katolickiej

Wykłady

I. PLAN WYKŁADU Biblia i Tradycja – dwa filary wiary Biblijne podstawy kultu świętych Biblijne podstawy dogmatów maryjnych (Boże macierzyństwo, wieczne dziewictwo, niepokalane poczęcie, wniebowzięcie) Biblijne podstawy dogmatów dotyczących papiestwa (prymat biskupa Rzymu, sukcesja apostolska, nieomylność papieża) Czyściec i modlitwa za zmarłych Sakramenty (chrzest dzieci; realna obecność Chrystusa w Eucharystii; sakrament pojednania; kwestia kapłaństwa kobiet)…

Czytaj dalej »

Eucharystia w Biblii

Wykłady

I. PLAN WYKŁADU Starotestamentowe zapowiedzi Eucharystii Nowotestamentowe zapowiedzi Eucharystii Ustanowienie Eucharystii Teologia Eucharystii II. LITERATURA S. Hahn, „Czwarty kielich. Odkrywanie tajemnicy Ostatniej Wieczerzy i krzyża”, tłum. D. Krupińska, Kraków 2018. M. Rosik, „Scott Hahn, The Fourth Cup. Unveiling the Mystery of the Last Supper and the Cross, New York: Image 2018″, Biblical Annals 9 (2019) 3,…

Czytaj dalej »

Teologia Listów katolickich

Wykłady

I. PLAN WYKŁADU Teologia Listu św. Jakuba Teologia Listu św. Judy Teologia Pierwszego Listu św. Piotra Teologia Drugiego Listu św. Piotra II. LITERATURA Kliknij na tytuł, aby otworzyć plik: Mądrość zstępująca z góry. Komentarz strukturalny do Listu św. Jakuba, współautor: K. Wojciechowska, Chrześcijańska Akademia Teologii, Warszawa 2018, ss. 304. „Pierwszy List świętego Piotra apostoła”, w: Komentarz…

Czytaj dalej »

Kościół i Synagoga na rozdrożu (30-135 po Chr.)

Wykłady

I. PLAN WYKŁADU W ramach wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia dotyczące teologicznych i historycznych przyczyn rozejścia się dróg Kościoła i Synagogi w pierwszych stu latach istnienia Kościoła: Zarysowanie problematyki Kościół w łonie judaizmu – do wydalenia Żydów z Rzymu (30-49 po Chr.) Do upadku świątyni jerozolimskiej (50-70 po Chr.) Trudnego rozstania początki – do zgromadzenia…

Czytaj dalej »

Czasy Jezusa i pierwotnego Kościoła

Wykłady

I. PLAN WYKŁADU W ramach wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia: Problematyka źródeł Podział starożytnej historii Żydów na etapy (periodyzacja) Okres rzymski (63 przed – 135 po Chr.): ważniejsze wydarzenia polityczne i religijne Ugrupowania judaizmu I wieku: faryzeusze, saduceusze, uczeni w Piśmie, herodianie, zeloci, sykaryjczycy, esseńczycy – qumrańczycy, Samarytanie Rozejście się Kościoła i Synagogi: przyczyny historyczne…

Czytaj dalej »

Seminarium naukowe z Teologii Biblijnej

Wykłady

Celem seminarium jest pogłębianie wiedzy na tematy biblijne poprzez lekturę, dyskusję, pokazy multimedialne, omawianie ukazujących się pozycji książkowych dotyczących Pisma świętego i artykułów o tematyce biblijnej. Dyskutowane są także powstające w ramach seminarium prace magisterskie – ich prezentacja przez studentów i dyskusja nad nimi może stać się pomocą dla uczestników w ich własnej pracy. W…

Czytaj dalej »

Dobroć Boga w obliczu cierpienia – perspektywa biblijna

Wykłady

I. PLAN WYKŁADU W ramach wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia: 1. DOBRY BÓG I ZŁY ŚWIAT – POSTAWIENIE PROBLEMU 2. ZŁO ŚWIATA WOBEC DOBROCI BOGA      Dramat buntu aniołów      Dramat ogrodu Eden      Dramat ludzkiego grzechu 3. DOBROĆ BOGA WOBEC ZŁA ŚWIATA      Bóg miłosierny i sprawiedliwy      Jezus odpowiedzią Boga      W oczekiwaniu…

Czytaj dalej »

Ewangelie synoptyczne i Dzieje Apostolskie

Wykłady

I. PLAN WYKŁADU Życie i działalność Jezusa z Nazaretu Przepowiadanie ustne i pierwsze formy literackie Redakcja Ewangelii Marka Redakcja Ewangelii Mateusza i Łukasza Ewangelie Dzieciństwa Działalność cudotwórcza Jezusa – wprowadzenie Jezus Cudotwórca: uzdrowienia Jezus Cudotwórca: egzorcyzmy Jezus Cudotwórca: wskrzeszenia Jezus Cudotwórca: cuda nad naturą Jezus Nauczyciel: logia Jezus Nauczyciel: przypowieści Ustanowienie Eucharystii Chrystofanie Wybrane zagadnienia…

Czytaj dalej »

Historia i geografia biblijna

Wykłady

I. PLAN WYKŁADU Problematyka źródeł Geografia biblijna w zarysie ogólnym Prehistoria biblijna Czasy patriarchów Wyjście z Egiptu i zasiedlanie Kanaanu Czasy monarchii Niewola babilońska Czasy perskie Czasy hellenistyczne Czasy rzymskie II. LITERATURA OBOWIĄZKOWA Geografia biblijna w zarysie, Archeolog czyta Biblię, red. M. Rosik, Wrocław 2011. M. Rosik, S. Stasiak, Historia biblijna w zarysie, Archeolog czyta Biblię,…

Czytaj dalej »

Historia Żydów – starożytność

Wykłady

I. PLAN WYKŁADU Problematyka źródeł Podział starożytnej historii Żydów na etapy Poszczególne etapy starożytnej historii Żydów – zarys ogólny Historia instytucji świątynnej Historia instytucji synagogalnej Historia ugrupowań: faryzeusze i saduceusze Historia ugrupowań: uczeni w Piśmie, herodianie, zeloci, sykaryjczycy Historia ugrupowań: qumrańczycy i Samarytanie II. LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA M. Rosik, S. Stasiak, Historia biblijna w zarysie, Archeolog…

Czytaj dalej »