Prof. Mariusz Rosik has studied in several academic centers:  Pontifical Faculty of Theology in Wrocław (M.A. in 1993; licentiate in biblical theology, 1996; doctoral degree in biblical theology, 1997), Pontifical Biblical Institute in Rome (licentiate in Sacred Scripture, 2001), Hebrew University of Jerusalem (one semester in 1998-1999), École Biblique et Archéologique Francaise de Jerusalem (one semester in 1998-1999). During his studies in Israel he paid attention to achieve good knowledge of biblical Hebrew and archeology of the Holy Land. He participates in biblical meetings, conferences and seminars. He is also a member of Studiorum Novi Testamenti Societas (Cambridge), Polish Biblical Society (Warsaw) and Associazzione degli Ex-alunni del Pontificio Istituto Biblico (Rome).

Address:
ul. Katedralna 3/4
50-328 Wroclaw, POLAND

e-mail: mrosik@pnet.pl

EDUCATION

 • 2011                    Title of Professor
 • 2006                    Professor at the Pontifical Faculty of Theology, Wroclaw
 • 2004                    Assistant Professor, Pontifical Faculty of Theology, Wroclaw
 • 1998-1999           École Biblique et Archéologique Francaise, Jerusalem
 • 1998-1999           Hebrew University, Jerusalem
 • 1997-2001           LSS (Licentiatus Sacrae Scripturae), Pontificio Istituto Biblico, Roma
 • 1997                     Doctorate in Biblical Theology, Pontifical Faculty of Theology, Wroclaw
 • 1996                     Licentiatus Romanus in Biblical Theology, Pontifical Faculty of Theology, Wroclaw
 • 1993                     Bachelor in Biblical Theology, Pontifical Faculty of Theology, Wroclaw

EMPLOYMENT

 • 2001-                  Pontifical Faculty of Theology, Wroclaw
 • 2001-2002         Clergy Seminary of Salvatorian Fathers, Bagno
 • 2001-2002         High School of Management „EDUKACJA”, Wroclaw
 • 2001-2006         Social Study of Catholic Action, Wroclaw
 • 2002-2003         High School of Public Services „ASESOR”, Wroclaw
 • 2003-                  Metropolitan Clergy Seminary, Wroclaw
 • 2003-2005         Postgraduate Studies of Theology, Wroclaw
 • 2004-2006         Human Science Studies, Wroclaw University of Technology
 • 2005-2009         Biblical Studies at the Institute of Religious Science, Ziębice
 • 2008-2021          Department of Jewish Studies, Wroclaw University
 • 2012-                   Department of Theology, University of Opole

MEMBERSHIP

 • 2001-                     Associazzione degli Ex-alunni del Pontificio Istituto Biblico, Rome
 • 2001-                     Polish Biblical Society, Warsaw
 • 2002-                     Institute of Biblical Theology VERBUM, Kielce
 • 2002-2005            Redactional Board of Półrocznik Teologiczno-Biblijny Verbum Vitae, Kielce
 • 2005-                     Studiorum Novi Testamenti Societas, Cambridge
 • 2006-                     Editor of the series „Archeolog czyta Biblię”, Wroclaw
 • 2006-                     Editorial Council, Pontifical Faculty of Theology, Wroclaw
 • 2006-                     Scientific Council of Wrocławski Przegląd Teologiczny, Wroclaw
 • 2006-                     Society: Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II
 • 2007-                     Collaboration Council of Ziemia Święta, Cracow
 • 2008-                     Collaboration Council of Archeologia Żywa, Konin
 • 2008-                     Scientific Council of  Biblica et Patristica Thoruniensia, Toruń
 • 2008-                     Reviewer Board of Scriptura Sacra, Opole
 • 2008-                     Editor of the series  „Bibliotheca Biblica”, Wroclaw
 • 2009-                     Scientific Council of Žmogus gyvas ne vien douna, Vilnius
 • 2009-2010             Editorial Board of Przegląd Biblijny. Biuletyn Dzieła Biblijnego, Lublin
 • 2010-                      Biblical Department of Polish Episcopal Conference
 • 2012-                      Society: Towarzystwo Studiów Interdyscyplinarnych, Wroclaw
 • 2012-                      Editorial Board of the series „Fides et Ratio”, Wroclaw
 • 2012-                      Reviewer Board Studia Koszaińsko-Kołobrzeskie
 • 2013-                      Editorial Board of Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Warsaw
 • 2013-                      Editor of the series „Przewodnik Biblijny”
 • 2013-2015             Council of Polish Biblical Society
 • 2015-                      Council of Polish Biblical Society (II cadenza)
 • 2014-                      Editorial Board of Tarnowskie Studia Teologiczne, Tarnów
 • 2014-                      Scientific Council of Theo-Doctores, Wroclaw
 • 2016-                      Consult Council of Catholic Charismatic Renewal of the Archdiocese of Wrocław
 • 2018-                      Reviewer Board of The Journal of Theological Studies, Oxford
 • 2019-                      Society of Edith Stein
 • 2020-                     Reviewer Board Colloquia Theologica Ottoniana
 • 2021-                      Scientific Council of the Edith Stein Society
 • 2022-                     The Abraham J. Heschel Center for Catholic-Jewish Relations, KUL Lublin

OTHERS

 • 2004-2014           Secretary of Archbishop of Archdiocese of Wroclaw
 • 2004-2006           Tutor at Wroclaw University of Technology
 • 2004-                    Chief of Department of Biblical Theology, Pontifical Faculty of Theology, Wroclaw
 • 2005-                    Vice-Moderator of Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II of the Archdiocese of Wrocław
 • 2006-                    Chief of Postgraduate Biblical Studies, Pontifical Faculty of Theology, Wroclaw
 • 2007-                    Censor, Metropolitan Curia of Archdiocese of Wroclaw
 • 2007-2014           Chief of Editorial House TUM, Wroclaw
 • 2007-2014           Chief of Archdiocese of Wroclaw Bookstore
 • 2007-2014           Chief of Archdiocese of Wroclaw Printing House
 • 2007-                    Spiritual Guide of the Community „Porta coeli”, Wroclaw
 • 2007-2014           Chief of Institute of Biblical Sciences, Pontifical Faculty of Theology, Wroclaw
 • 2018-                    Chief of Institute of Biblical Sciences, Pontifical Faculty of Theology, Wroclaw
 • 2018-                    Spiritual Guide of the Worshipping Team „Jerusalem”, Wroclaw
 • 2023-                   Archbishop’s Delegate to the Community „Agalliasis”

BIBLIOGRAPHY

Click on the title to open the page with article or content of book

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

CONFERENCES

2024
 • Wykład: „Od Słowa pisanego do Słowa Wcielonego”, Papieski Wydział Teologiczny, Instytut Nauk Biblijnych, Wrocław 15.01.2024 [współorganizator: Inicjatywa biblijna „Lumen vitae”].
 • Wykład: „Łamanie chleba we wspólnocie korynckiej (1Kor 10, 16-21)”, Konferencja Naukowa: Pierwszy List do Koryntian. Geneza – Interpretacja – Aktualizacja, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 09.01.2024.

2023

 • Wykład: „Wskazania dla posługi egzorcyzmu w świetle aktualnego rytuału”, Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, Gniezno 27.10.2023.
 • Wykład: ” Zasady translatoryki przyjęte w rewizji V wydania Biblii Tysiąclecia”, Szczeciński Tydzień Reformacji, szczecin 25.10.2023.
 • Wykład: „Człowiek przebaczający – scalonym wewnętrznie”, Konferencja Instytutu św. Hildegardy, Wrocław 21.10.223.
 • Wykład: „Kult wczesnochrześcijański: jeden Bóg czy trzech bogów?”, Kongres 966 – Fundacja Rodziny Ulmów, Kolbuszowa 27.08.2023.
 • Wykład: „Sakramentalny wymiar Jezusowego gestu obmycia nóg?”, Sympozjum „De Ecclesia”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 06.06.2023.
 • Wykład: „Ewangelia Jana –ugrupowania religijne judaizmu I wieku” Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 20.01.2023 [współorganizator: Inicjatywa biblijna „Lumen vitae”].
 • Wykład: „Ewangelia Jana – rozmowa z Nikodemem (J 3,1-21) (II)”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 17.03.2023 [współorganizator: Inicjatywa biblijna „Lumen vitae”].
 • Wykład: „Ewangelia Jana – rozmowa z Nikodemem (J 3,1-21) (I)”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 17.02.2023 [współorganizator: Inicjatywa biblijna „Lumen vitae”].
 • Wykład: „Ewangelia Jana – Jezus i Jan udzielają chrztu (J 3,22-36)”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 19.05.2023 [współorganizator: Inicjatywa biblijna „Lumen vitae”].
 • Wykład: „Jak nie czytać Biblii na własną zgubę? Zagrożenia przy lekturze Biblii”, Świętowanie Niedzieli Biblijnej, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 21.04.2023.
2022
 • „Assessing Jewish Christianity:
 The Lessons of the “Parting Of The Ways”. Response to Etienne Vetö”, sympozjum: „Jesus, King of the Jews? Post-supersessionist Theology, New Testament Christology and the quesstion of Jews believing in Jesus”, Uniwersytet Wiedeński, Wiedeń 11-13.08.2022.
 • „Krytyka redakcji (Redaktionsgeschichte) i elementy innych metod badań tekstu biblijnego na podstawie wybranych przykładów”, Seminarium Naukowe Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, 25.05.2022
 • „Kwestia chrześcijańska w środowisku Jabne pod koniec I w. po Chr.?”, Sympozjum Wiosenne KUL: Zbuduję mój Kościół (Mt 16,18). Eklezjologia biblijne, 16.03.2022.
2021
 • Wykład: „Od szabatu do niedzieli”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Colloquia Gedanensia 13: „Odpoczynek – jak, gdzie, kiedy i po co? Od przerwy między wykładami po odpoczynek wieczny”, Uniwersytet Gdański 19-20.11.2021.
 • Wykład „Christ’s Coming”, European Network of Communities Gathering Session: „Multigenerational Community”, Wrocław 11-14.11.2021.
 • Dwugłos: „Kładę przed wami życie i śmierć”, Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim, Dom Edyty Stein, Wrocław 17.01.2021.
2020
 • Wykład: „Szaweł z Tarsu – teolog, misjonarz, świadek”, Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Wrocławskim, Wrocław 17.12.2020.
 • Wykład: „Kościół i Synagoga na rozdrożu (30-313 po Chr.)”, Muzeum Regionalne, Chojnów 17101.2020.

2019

 • Wykład: „Duch Święty mówi do Kościoła w Koryncie”, Międzynarodowe Sympozjum Biblijne „Duch mówi – Kościół słucha”, Uniwersytet Jana Pawła II, Kraków 21.11.2019
 • Wykład: „Jak rozchodziły się drogi Kościoła i Synagogi”, Międzynarodowe Sympozjum Żydów Mesjańskich, Kijów, 27-28.08.2019
 • Wykład: „Synagoga a rodzący się Kościół w perspektywie misji”, Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Kościół i misja”, Polska Akademia Nauk, Rzym, Vicolo Doria 2, 17-20.02 2019
 • Wykład: „Modlitwa Pańska – żydowska czy chrześcijańska?”, Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna, Akademia Trzeciego Wieku, Wrocław 1.03.2019
 • Wykład: „O uwielbieniu biblijnie”, Konferencja Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, Legnica 2.03.2019
2018
 • Wykład: „Uzdrowienie i opętanie w Ewangeliach”, Sympozjum dla Egzorcystów, Rokitno, 12-15.11.2018
 • Wykład „Kiedy Jezus stał się Bogiem? Czyli o tym, czy Biblia wprost mówi o bóstwie Chrystusa”, Inicjatywa „Drogami Wiary i Rozumu”, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej, Świdnica 15.10.2018
 • Konferencja „Edyta Stein – świętość w codzienności”, Sympozjum Św. Jan Paweł II i św. Edyta Stein – miłość i prawda”, Dom Edyty Stein, Wrocław 12.10.2018
 • Wykład inaugurujący rok akademicki 2018/19 pt. „Zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym. Czy to niebezpieczne?” w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów, Bagno 11.10.2018
 • „Pro memoria – Siostra Profesor Ewa Józefa Jezierska OSU”, Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Łomża 17.09.2018
 • Dwugłos w ramach Akademii Radości Życia: „Doktryna zbawienia w ujęciu dwóch wyznań chrześcijańskich”; pastor Dawid Pacyniak i ks. Mariusz Rosik, Kościół Chrześcijan Baptystów Pierwszy Zbór we Wrocławiu, 24.05.2018
 • Wykład „Starsi bracia w wierze – czy na pewno starsi? O rozchodzeniu się dróg Kościoła i Synagogi”, Salezjański Kociołek Kultury, par. św. Jana Bosko, Lubiń, 11.05.2018
 • Wykład Duch Święty – źródło w głoszeniu Słowa Bożego”, Konferencja „Sakramentalne i pozasakramentalne działanie Ducha Świętego”, WSD w Świdnicy, 23.04.2018
 • Wykład „Approach for Interpretation of the Bible Through Recourse to Jewish Exegetical Traditions – Why Still Important?”, International Conference „The Interpretation of the Bible in the Church”, Uniwersytet Card. Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 18.04.2018
 • Konferencja Czy można zaufać Biblii? Prawda o autentyczności i aktualności najbardziej znanej księgi świata”(2), w ramach Konwersatorium „Wiara i Rozum”, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 21.03.2018
 • Konferencja Czy można zaufać Biblii? Prawda o autentyczności i aktualności najbardziej znanej księgi świata”, (1) w ramach Konwersatorium „Wiara i Rozum”, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 27.02.2018
 • Konferencja „Co mówi Duch Święty do Kościoła w Polsce?”, XXVII Sesja Formacyjna dla Księży Rekolekcjonistów, Ojców Duchownych i Spowiedników Kapłańskich organizowana przez Komisję Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski, Częstochowa 29.01.2018
 • Konwersatorium z prof. J. Grosfeldem (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) nt. „Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów?” w ramach obchodów Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim, Wrocław 18.01.2018
2017
 • Wykład „’Przyjmij znamię daru Ducha Świętego’ – kontekst duszpasterski”, Konferencja Księży Dziekanów Diecezji Świdnickiej, WSD Świdnica, 28.11.2017
 • Konferencja „Naiwność czy droga do uzdrowienia? O przebaczeniu biblijnie”, VII Kongres Małżeństw „Wolność i przebaczenie”, Świdnica, 7.10.2017
 • Inicjatywa Akademicka Fides et Ratio”, prowadzenie spotkania na temat „Wieczernik od kuchni – jak rekonstruujemy historię Odnowy w Duchu Świętym w Polsce i co z tego wynika?” redaktora Marka Nowickiego z udziałem bpa Andrzeja Siemieniewskiego, Wrocław 11.10.2017
 • „Gorliwość”, IV Archidiecezjalny Dzień Jedności Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Białostockiej pod hasłem „Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył?” (Ps 116,12), Centrum Kształcenia Praktycznego, Białystok 23.09.2017
 • Course „New Trends in Translation of the Bible. Theory and Praxis”, lead by professors from Nida Institute for Biblical Scholarship from Washington, Università Urbaniana, Roma 10-17.09.2017
 • „Biblijne spojrzenie na charyzmaty i ewangelizację”, I Międzynarodowa Konferencja Charyzmatyczna „Nowa ewangelizacja jako charyzmat”, Skarżysko-Kamienna, 09.09.2017
 • „Dary Ducha Świętego w Biblii”, 47 Wrocławskie Dni Duszpasterskie, Papieski Wydział teologiczny, Wrocław 28.08.2017
 • „Dziewczyna z Nazaretu. Biblia o Maryi”, Diecezjalne Spotkanie Młodych, Legnickie Pole, 25.08.2017
 • „New Translation of the Bible and Biblical Commentaries in Poland”, Society of Biblical Literature, Berlin 7-11.08.2017
 • „Historyczno-religijne tło Ewangelii. Rozbrat Koscioła i Synagogi”, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Wrocław 08.04.2017
 • „Kościół i Synagoga (30-313). Na rozdrożu. Relacje chrześcijan i Żydów w pierwszych wiekach naszej ery” – wykład w Civitas Christiana, Wrocław 10.04.2017
 • „W co wierzył Jezus? Oblicza judaizmu I wieku”, Kościół Chrześcijan Baptystów, Wrocław 24.02.2017
 • „Owoce przebudzenia charyzmatycznego”, Złoty Jubileusz Odnowy Charyzmatycznej w Kościele Katolickim, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 17.01.2017
 • „Kościół i Synagoga pierwszych wieków. Jedność i rozbrat” w ramach „Areopagu na wyspie” Inicjatywy Akademickiej „Fides et Ratio”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 01.02.2017
 • „Żydowskie korzenie liturgii chrześcijańskiej” oraz otwarcie wystawy fotograficznej Chucka Fishmana „Jan Paweł II z wizytą w Polsce”, Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim, Wrocław 10.01.2017
2016
 • „Zło osobowe w Biblii – rozwój idei”, Zespół Konsultorów ds Egzorcyzmów przy KEP, Sympozjum Egzorcystów, Częstochowa, 14-17.11.2016
 • „Nauczał ich w przypowieściach”, Projekt „Warto Wiedzieć”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 10.11.2016.
 • „Sprawiedliwość a miłosierdzie – Biblia czytana dzisiaj”, Ogólnopolska Pielgrzymka Środowisk Prawniczych, Częstochowa, 01.10.2016
 • „Boskie pochodzenie władzy”, II Forum Samorządowe, Kamieniec Ząbkowicki, 24.09.2016
 • „Biblijne serie wydawnicze w Polsce – komunikat”, sympozjum Stowarzyszenie Biblistów Polskich, Rzeszów, 19.09.2016
 • „Apokalipsa – księga o miłości i zbawieniu”, Diecezjalne Spotkanie Młodych, Legnickie Pole 25.08.2016
 • „Ewangelie z językiem aramejskim w tle”, III Międzynarodowa Konferencja Biblijna, Uniwersytet Wrocławski, Ostrów Wielkopolski 07.06.2016
 • „Miłosierni jak Ojciec”, XXI Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym, Częstochowa 20-21.05.2016
 • „Apokalipsa – najtrudniejsza księga”, Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II, Wrocław 06.05.2016
 • „Miłość od drugiego wejrzenia. Maria Magdalena i Jezus”, Duszpasterstwo Ludzi Nauki, klasztor Sióstr Urszulanek, Wrocław 21.04.2016
 • „Hiobowy Bóg – miłosierny czy sprawiedliwy?”, sympozjum z okazji Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim, Gniezno 19.01.2016
2015
 • „Does the Bible Speak about ‚Slying in the Spirit’?”, międzynarodowa konferencja International Association of Deliverance, Częstochowa, 06-09.07.2015
 • „Jezus jest Panem! – wyznanie wiary czy akt zbawienia?” – wykład w ramach Nocy Kościołów, par. Opieki św. Józefa, Wrocław – Ołbin, 20.06.2015
 • Panel dyskusyjny „Ogołocenie – wyrzeczenie – dar z siebie” z prof. Marią Straś-Romanowską i o. Antonim Rachmajdą OCD, PWT Wrocław, 28.04.2015
 • „Zmartwychwstał! Czy na pewno?” – wykład dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Archidiecezjalne Centrum Duszpasterskie, Wrocław, ul. Katedralna 4, 18.04.2015
 • „Biblia o rozumowym poznaniu Boga” – Inicjatywa Akademicja „Fides et Ratio”, Wrocław 25.02.2015

2014

 • „Św. Łukasz – ewangelista czy feminista” – wykład w Civitas Christiana, ul. Kuźnicza, Wrocław 24.11.2014
 • „Kiedy złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom. Bóg wobec cierpienia” – Bolesławieckie Dni Kultury Katolickiej, Bolesławiec 30.11.2014
 • „Czy całe Pismo święte jest natchnione? Wokół dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej”, wykład podczas inauguracji roku akademickiego 2014-15 w Wyższym Seminarium Duchownym, Legnica 06.10.2014
 • „Spoczynek w Duchu Świętym” – Szkoła Duchowości Charyzmatycznej, Aula Kongresowa Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, ul. Janiczewskiego 8, 22.11.2014
 • „Dobroć Boga wobec cierpienia” – wykład w sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej, Trzebnica 17.11.2014
 • „Miłość małżeńska – źródła i natura”, IV Ogólnopolski Kongres Małżeństw, Świdnica 05.10.2014
 • „Św. Paweł – podróżnik i teolog”, wykład dla Akcji Katolickiej w par. Miłosierdzia Bożego, Oleśnica 30.09.2014
 • „Charyzmaty i modlitwa uwielbienia”, wykład otwarty w sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej, Trzebnica 29.09.2014
 • „Natchnienie Ewangelii synoptycznych”, Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Seminarium Duchowne, Łódź 17.09.2014
 • „Agnus Dei – Baranek zabity i żyjący na wieki” – Diecezjalne Spotkanie Młodzieży Diecezji Legnickiej, Legnickie Pole 22.08.2014
 • „Trudna sztuka przebaczania”, Polonijne Spotkania Dyskusyjne, Our Lady of Czestochowa Parish, Montreal, QC, 25.06.2014.
 • „Między magią a wiarą – specyfika cudów Jezusa”, Polonijne Spotkania Dyskusyjne, St. Hyacinth Parish, Ottawa, ON, 23.06.2014.
 • „Kiedy złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom”, Katolickie Radio „Rodzina” w Toronto i Polonijne Spotkania Dyskusyjne, St. Maximilian Kolbe Parish, Mississauga, ON, 21.06.2014.
 • „Biblijne tło sakramentu małżeństwa”, Katolickie Radio „Rodzina” w Toronto i Polonijne Spotkania Dyskusyjne, St. Casimirus Parish, Toronto, ON, 20.06.2014.
 • „Jak czytać Biblię – zasady osobistej lektury Pisma świętego”, Polonijne Spotkania Dyskusyjne, Our Lady of Czestochowa Parish, London, ON, 18.06.2014.
 • „Jan Paweł II w Ziemi Świętej”, katedra greko-katolicka, Wrocław 21.04.2014.
 • „Raj odzyskany: od Edenu po ogród zmartwychwstania”, Civitas Christiana, Wrocław 14.04.2014.
 • „Dar języków”, Szkoła Duchowości Charyzmatycznej, Wrocław 22.03.2014.
 • „Św. Augustyna spotkanie z Samarytanką”, organizator: Uniwersytet Wrocławski; Ostrów Wielkopolski 29.05.2014.

2013

 • „Tajemnica Wcielenia w ludzkiej postaci”, Wrocławskie Dni Duszpasterskie, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 28.08.2013.
 • „Uczestnictwo w ojcostwie Boga”, Ogólnopolskie Modlitewne Czuwanie Ojców, Wrocław 21.06.2013.
 • „Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko”, Ogólnodiecezjalne Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego, Wrocław 18.05.2013.
 • „Sprawiedliwość w Biblii”, Koło Naukowe Wydziału Prawa, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 26.04.2013.
 • „Konstantyna Tischendorfa przygoda z Biblią”, Sesja Naukowa „Na pielgrzymim szlaku ku jedności – refleksja nad adhortacją posynodalną ‚Ecclesia in Medio Oriente’ Benedykta XVI”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 23.04.2013.
 • „Spotkanie przy studni – sztuka zaczynania od nowa (J 4,5-30)”, Konferencja „Dzieła Biblijnego Diecezji Legnickiej”, Wyższe Seminarium Duchowne, Legnica 14.04.2013.

2012

 • „Ewangelizacja przez Słowo”, Forum Młodych „Nowa Ewangelizacja”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 21-23.11.2012.
 • „Głupi są wszyscy ludzie, którzy z natury nie poznali Boga (Mdr 13,1). Biblia o rozumowym poznaniu Boga, Towarzystwo Studiów Interdyscyplinarnych, Wrocław 14.11.2012.
 • „Wiara w osobowego Boga w świetle słowa Bożego”, Wieczory Złotnickie, Wrocław 19.11.2012.
 • „Wychowanie w perspektywie biblijnej”, Konferencja: Rola rodziny, Kościoła i szkoły w wychowaniu przyszłego obywatela, Oleśnica 6.10.2012.
 • „Prowadzeni przez Ducha Świętego do budowania wspólnoty”, Ogólnodiecezjalne Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, Wrocław 26.05.2012.
 • „Alegoria w interpretacji Biblii – upoważniona czy zakazana?”, Sympozjum: Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 24.05.2012.
 • „Samarytanka przy studni – początek pragnienia wiary”, Sympozjum: Otworzyć podwoje wiary, WSD, Świdnica 21.04.2012.
 • „Otwarty grób i zamknięty raj czyli o tym, jak pustynię przemienić w ogród (Rdz 2,4b-3,23; J 20,1-18)”, Towarzystwo Filologów Polskich, Wrocław 18.01.2012.
 • „L´amministratore disonesto (Luca 16,1-9). Ma davvero?”, Usury: the forgotten sin. Interdisciplinary Conference, University of Wrocław – University of Genoa, Wrocław 12-13.04.2012.

2011

 • „Poznaj, chrześcijaninie, godność swoją”. Refleksje nad Pawłowym hymnem o uniżeniu (Flp 2,6-11) – „Wisse, Christian, deine Würde!” Reflexionen auf Pauline Hymne (Phil 2,6-11), Międzynarodowa Konferencja „Radujcie się w Panu!”, Uniwersytet Szczeciński, 25-26.11.2011.
 • „Idea uczniostwa Chrystusa w Mowie Misyjnej (Mt 10)”, Konferencja Duchowieństwa Archidiecezji Szczecińskiej, Wyższe Seminarium Duchowne, Szczecin 25-26.11.2011.
 • „’Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania’ (Mt 19,17)”, Tydzień Świętości Życia, Wrocław 19-23.03.2012.
 • „Jezus. Kobieta. Demon. Refleksje na kanwie Mk 7,24-30″. Archidiecezjalne Duszpasterstwo Nauczycieli, Wrocław 20.11.2011.
 • „Na zachód od Edenu. Maria Magdalena w poszukiwaniu straconego raju”, Uniwersytet Wrocławski, 8.06.2011.
 • „Raj odzyskany. Maria Magdalena a dramat Edenu”, Ogólnopolska Pielgrzymka Klubu Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę, Częstochowa 4.06.2011.
 • „Nikodemowy obraz Boga”, wykład w ramach: Społeczeństwo Ludzi Myślących, Poznań 27.04.2011.

2010

 • „Dwa lat później. Wspomnienia o synodzie z adhortacją w ręku”, sesja naukowa: „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła” – refleksja nad Posynodalną Adhortacją Apostolską Verbum Domini Ojca Świętego Benedykta XVI, PWT, Wrocław 12.04.2011.
 • „Wytęskniony uśmiech czyli o czekaniu na Miłość”, BIBLIO-teka, Wrocław 25.11.2010.
 • „Niesforni święci czyli o Kościele w Koryncie”, Akademia Intelektu, Wrocław 4.11.2010.
 • „Świętość w Biblii”, Sympozjum poświęcone Johannesowi Schneiderowi, Wrocław 25.09.2010.
 • „Bóg w wielkim mieście czyli miłość w czasach zarazy”, Ogólnopolska Pielgrzymka Duszpasterstw Akademickich, Częstochowa 24.05.2010.
 • „Kapłaństwo Starego i Nowego Przymierza – perspektywa biblijna”, Sympozjum Liturgiczne PWT, Wrocław 11.05.2010.
 • „Ksiądz i rabin o Pieśni nad Pieśniami”, Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim, Wrocław 16.01.2010.

2009

 • „Jezusa z Nazaretu mowa ciała”, XXIX Ogólnopolskie Forum Młodych, Wrocław 19.11.2009.
 • „Misterium miłości zaklęte w pieśni. Konteksty interpretacyjne Pieśni nad pieśniami”, XXXIX Wrocławskie Dni Duszpasterskie. Misterium Miłości, Wrocław 27-29.08.2009.
 • „Kiedy złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom”, Verbum cum musica, Wrocław 21.06.2009.
 • „Kłopoty z nawróceniem św. Pawła”, Duszpasterstwo Post-Akademickie Trzy-Czwarte, Wrocław 06.06.2009.
 • „Wprowadzenie do starożytnej literatury i egzegezy żydowskiej okresu biblijnego i rabinicznego”, Festiwal Kultury Żydowskiej Simcha, Wrocław 01.06.2009.
 • „Saulius is Tarso sutinka Kristu. Refleksja pagaj Apd 9,1-9″, Tarptautine Moksline Konferencija Skrita Apastalo Paulias, Wilno 09.05.2009.
 • „Caritas Christi urget nos – św. Paweł wzorem postawy ucznia Jezusa. Refleksja teologiczno-biblijna”, Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego, Krzydlina Mała 30.04-03.05.2009.
 • „Przepowiadanie Słowa Bożego w tradycji biblijnej”, II Sympozjum Liturgiczne: Słowo Boże w liturgii. Obecność – celebracja – aktualizacja, Wrocław 30.04.2009.
 • „Doświadczenie damasceńskie Szawła z Tarsu”, Konferencja Duszpasterska Diecezji Legnickiej, Hejnice (Czechy) 24.04.2009
 • „Szaweł z Tarsu spotyka Chrystusa”, Wieczory Biblijne, Jelenia Góra 15.02.2009.
 • „Czytać Biblię w Kościele”, Centrum Formacji Duchowej, Kraków 14.02.2009.
 • „Czy warto poznawać judaizm?”, Dzień Judaizmu, Wrocław 17.01.2009.

2008

 • „Biblijna ikona Maryi Służebnicy Życia”, sympozjum teologiczno-pastoralne Maryja – Matka Życia. Pobożność maryjna w służbie Ewangelii życia, Licheń 21-22.11.2008
 • „Kłopoty z nawróceniem św. Pawła”, Wrocławskie Dni Duszpasterskie, Wrocław 27.08.2008.
 • „O pewnej interpretacji Księgi Hioba”, Duszpasterstwo Post-Akademickie Trzy-Czwarte, Wrocław 14.06.2008.
 • „Pismo święte w życiu i misji Kościoła. Przygotowanie do Synodu Biskupów w Rzymie (5-26.10.2008)”, Rejonowy Dzień Skupienia Księży Archidiecezji Wrocławskiej, Wrocław 7 i 14.06.2008.
 • „Judaizm – Chrześcijaństwo – Islam. Dialog międzykulturowy”, w ramach: Spotkania między religiami, Wrocław, 26.05.2008.
 • „Raj odzyskany. Opowieść o rajskim drzewie i Marii Magdalenie”, Verbum cum musica, 17.02.2008.
 • „Judaistyczne tło Modlitwy Pańskiej”, XI Dzień judaizmu, Wrocław 16.01.2008.

2007

 • „Nie będziesz pożądał (…) żadnej rzeczy bliźniego twego”, Wieczory Tumskie, Wrocław 25.11.2007.
 • „Qumran – 60 lat później”, Konferencja Wspólnoty Polskiej, Lentvarov (Litwa) 28.10.2007.
 • „Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet (Offb 11,19) Ein Gedanke in fünf Bildern”, Colloquium Biblicum Vindebonensis, Wiedeń 26-28.10.2007.
 • „4Q 521 e Lc 4,1-16. Le aspettative messianiche in Israele riguardanti la resurrezione”, Sympozjum Qumranologiczne, Wilno, 20.10.2007.
 • „Biblijne inspiracje patriotyzmu Jana Pawła II”, sympozjum: Jan Paweł II nauczycielem patriotyzmu, Świdnica 11.10.2007.
 • „Grecki motyw wędrówki cyklicznej w Ewangelii św. Łukasza”, Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Pelplin 18-20.09.2007.
 • „The Greek Motif sof Cyclic Journey in Luke´s Gospel”, Studiorum Nowi Testamenti Societas, Sibiu, Rumunia, 31.07-4.08.2007
 • „Biblia w nauczaniu Jana Pawła II”, Instytut Wiedzy Religijnej, Ziębice 21.04.2007.
 • „Powołanie Piotra – między lękiem a nadzieją”, Verbum cum musica, Wrocław 04.02.2007.

2006

 • „Tajemnica Odwiecznego Słowa”, 22 Ogólnopolskie Forum Młodych, PWT, Wrocław 22-25.11.2006.
 • „Bóg w poszukiwaniu człowieka – człowiek w poszukiwaniu Boga”, Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne, KUL, Lublin 26-28.10.2006.
 • „Najnowsze odkrycia archeologii biblijnej – mistyfikacja czy wyzwania dla wiary”, Wieczory Biblijne, Legnica 22.10.2006.
 • „Odkrycia archeologii biblijnej – fałszerstwa czy wyzwania dla wiary”, wykład w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Wrocław 18.09.2006
 • „Praesentation des Bibelwerks („Dzieło Biblijne”) in Polen”, Bibelwerk – Direktorkonferenz, Bratysława, 6-8.09.2006.
 • „Formacja animatorów biblijnych”, I Ogólnopolski Zjazd Członków Założycieli i Moderatorów Diecezjalnych Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, Warszawa, 8.04.2006.

2005

 • „Nowy Testament a literatura antyczna. Nawiązywanie do tekstów literatury antycznej w komentarzach do ksiąg biblijnych” – referat w ramach spotkania komentatorów Nowego Testamentu Nowego komentarza biblijnego, Wrocław 29.12.2005.
 • „Jak czytać Biblię, by nie poznać Boga? Na manowcach współczesnych interpretacji” – wykład w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Wrocław 19.09.2005.
 • „Biblia o Eucharystii. Zapowiedzi – ustanowienie – znaczenie”, referat dla Koła Teologicznego Studentów przy Papieskim Fakultecie Teologicznym, Wrocław 27.05.2005.
 • „Wyzwania dla współczesnej biblistyki”, referat na sesji Sekcji Biblijnej Kongregacji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski, Wrocław 25.05.2005.
 • „Duch i Słowo. Czytać Biblię w Kościele”, referat w ramach spotkań „Verbum cum Musica”, Archidiecezjalne Duszpasterstwo Biblijne i Stowarzyszenie Absolwentów PWT we Wrocławiu, 14.05.2005.

2004

 • „Niepokalana – pełna łaski. Przyczynek do interpretacji terminu kecharitomene (Łk 1,28)”, sesja naukowa: Misterium Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z okazji 150 rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 16.12.2004.
 • „Biblia – usta Pana Boga”, Dni Kultury Chrześcijańskiej, Bolesławiec 25.10.2004
 • „Biblijna odnowa kultu maryjnego w Polsce”, sympozjum mariologiczne „Recepcja Marialis Cultus w Polsce”, Licheń 12-13.03.2004.
 • „Ogród Zmartwychwstania – raj odzyskany”, referat w ramach spotkań Wrocławskiego Towarzystwa Teologicznego, Wrocław 18.02.2004.

2003

 • „Św. Augustyna wizja Nowego Przymierza”, sesja biblijna organizowana przez Katedrę Egzegezy Pism Nowego Testamentu Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu, 8.11.2003.
 • Cykl ośmiu wykładów: Teologia Ewangelii synoptycznych, sesja zorganizowana przez St. Elisabethhjemmet, Oslo 25-30.10.2003.
 • „Interpretacja Janowej narracji o pustym grobie (J 20,1-18) w świetle mitu o rajskim ogrodzie”, wygłoszony na 41 Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich w Koszalinie 16-19.09.2003.

2001

 • „Manus Dei (?) w opowiadaniu o uczcie Baltazara (Dn 5,1-30)”, wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Wydziału Historii Uniwersytetu Wrocławskiego „Imago narrat. Obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich”, Kudowa Zdrój 28.11-01.12. 2001.

1999

 • „Ojciec, który pociąga do Chrystusa – kilka refleksji egzegetycznych”, wygłoszony podczas IV Forum Popularyzacji Teologii i Kultury Chrześcijańskiej, Wrocław 11.12.1999.

1998

 • „Dwie Pięćdziesiątnice”, wygłoszony podczas III Forum Popularyzacji Teologii i Kultury Chrześcijańskiej, Wrocław 12.12.1998.

1996

 • „Nierozerwalność małżeństwa w kontrowersji Jezusa z faryzeuszami”, wygłoszony na II Forum Popularyzacji Teologii i Kultury Chrześcijańskiej, Wrocław 23.11.1996.
 • „Kazanie na Górze o modlitwie”, wygłoszony podczas I Forum Popularyzacji Teologii i Kultury Chrześcijańskiej, Wrocław 20.04.1996.

PARTICIPATION IN CONFERENCES

2023

 • „Hermeneutical and Exegetical Legacy of Joseph Ratzinger / Benedict XVI”, Institute of Biblical Studies, John Paul II Catholic University of Lublin, 25-26.10.2023.
 • XII Krajowa Konferencja Chrystologiczna, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 21.11.2023.
 • „Wiara wczoraj i dziś”, Papieski Wydział Teologiczny i Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologii, Wrocław 24.10.2023.

2022

 • Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Warszawa 06.06.2022.
 • 59 Zjazd Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Włocławek 21.09.2022.

2021

 • Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Warszawa 04.06.2021
 • 58 Zjazd Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Radom 14-16.09.2021.

2020

 • Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Warszawa 06.06.2020

2019

 • Posiedzenie Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa 30.09.2019

2018

 • International Conference of Society of Biblical Literature, University of Helsinki, Helsinki 30.07-03.08.2018
 • Seminarium „I libri storici nell’Antico Testamento”, Pontificio Istituto Biblico, Rzym 22-25.01.2018

2017

 • Posiedzenie Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa 26.09.2017
 • 55 Zjazd Stowarzyszenia Biblistów Polskich,  Wyższe Seminarium Duchowne, Legnica 18-20.09.2017
 • Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Wyższe Seminarium Duchowne, Legnica 18.09.2017
 • Posiedzenie Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa 27.02.2017
 • Seminario per Docenti e Studiosi di Sacra Scrittura, „Epistolario paolino: la Lettera ai Romani e la Lettera ai Galati”, Pontificio Istituto Biblico, Rzym 22-27.01.2017

2016

 • Seminario per i docenti sui libri sapienziali, Pontificio Istituto Biblico, Rzym 24-29.01.2016

2015

 • Posiedzenie Komisji Nauki Wiary KEP, Warszawa 05.10.2015
 • Polska Rada Ekumeniczna – spotkanie Komisji ds. Języka Religijnego, Warszawa 15.04.2015
 • Posiedzenie Komisji Nauki Wiary KEP, Warszawa 23.02.2015.
 • Polska Rada Ekumeniczna – spotkanie Komisji ds. Języka Religijnego, Warszawa 04.02.2015.
 • Seminario per i docenti sui Vangeli di Marco e Matteo, Pontificio Istituto Biblico, Rzym 25-31.01.2015.

2014

 • Polska Rada Ekumeniczna – spotkanie Komisji ds. Języka Religijnego, Warszawa 14.09.2014.
 • Il Pentateuco – Seminario per i docenti e studiosi di Sacra Scrittura, Pontificio Istituto Biblico, Rzym 20-24.01.2014.

2013

 • 51 Sympozjum Biblistów Polskich, Toruń 17-19.09.2013.

2012

 • Posiedzenie Komisji Nauki Wiary KEP, Warszawa 26.09.2012.
 • 50 Sympozjum Biblistów Polskich, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 18-20.09.2012
 • „Il profetismo, con un´attenzione specifica a Isaia e Geremia”, Pontificio Istituto Biblico, Rzym 23-27.01.2012.

2011

 • Colloquium Biblicum Vindobonense, „Buch der Richter”, Wiedeń 21-22.10.2011.
 • Posiedzenie Komisji Nauki Wiary KEP, Warszawa 27.09.2011.
 • 49. Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Uniwersytet Śląski, Katowice 20-22.09.2011.
 • 41. Wrocławskie Dni Duszpasterskie, „Kościół naszym domem?”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 26-328.08.2011.
 • Zjazd Sekcji Nauk Biblijnych Komisji Nauki Wiary KEP, Warszawa 3.03.2011.

2010

 • 47 Sympozjum Biblistów Polskich, Tarnów 8-10.09.2010.
 • 40. Wrocławskie Dni Duszpasterskie, „Tożsamość chrześcijańska w zsekularyzowanym świecie”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 23-25.08.2010.

2009

 • Sympozjum z okazji 100-lecia powołania Pontificio Istituto Biblico, Rzym 7.05.2009.

2008

 • 38. Wrocławskie Dni Duszpasterskie, „Przeznaczeni do głoszenia Ewangelii”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 27-29.08.2008.
 • Sympozjum Studiorum Novi Testamenti Societas, Lund (Szwecja), 31.07 – 04.08.2008.

2007

 • „Wege der Annaeherung”, Sympozjum Theologische Akademie in Berlin, Neubrandenburg, 04.09.2007.
 • 37. Wrocławskie Dni Duszpasterskie, „Apostolat świeckich”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 27-29.08.2007.

2006

 • Sympozjum komentatorów ksiąg Nowego Testamentu Nowego komentarza biblijnego oraz Sekcji Biblijnej Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, Katowice 28.12.2006.
 • 44. Sympozjum Biblistów Polskich, Kalisz, 19-21.09.2006
 • 36. Wrocławskie Dni Duszpasterskie, „Rodzina na nowo odkryta”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 28-30.08.2006.
 • II Zjazd Moderatorów Dzieła Biblijnego im Jana Pawła II, Warszawa, 10.06.2006.

2005

 • Międzynarodowa Konferencja: Logos i Słowo: przekłady Biblii (w 40-lecie Dei Verbum i Biblii Tysiąclecia), Katowice 19.11.2005.
 • Colloquium Biblicum Vindobonense, Der Hebraeerbrief und seine alttestamentlichen Praetexte, 23-26.10.2005.
 • 43 Sympozjum Biblistów Polskich, Ioannes Paulus II – Papa Sacrae Paginae, Łowicz 20-22.09.2005.
 • 35. Wrocławskie Dni Duszpasterskie, „Pamięć i dziedzictwo Metropolii Wrocławskiej”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 22-24.08.2005.
 • Sympozjum biblijne ku czci Ks. Prof. M. Czajkowskiego, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 5.03.2005.
 • V Mondiale Convegno Biblico, Associazione Biblica Salesiana, Kraków 28.12.2004 – 4.01.2005.

2004

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etos i egzegeza, Uniwersytet Śląski, Katowice 19-20.11.2004.
 • 41 Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Gdańsk, 14-16.09.2004.
 • 34. Wrocławskie Dni Duszpasterskie, „Ecclesia in Europa – Kościół w Europie i Polsce”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 23-25.08.2004.

2003

 • 33. Wrocławskie Dni Duszpasterskie, „Kobieta w Kościele i społeczeństwie”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 27-29.08.2003.

2002

 • Colloquium Biblicum Vindobonense, Gemeinde in der Apostelgeschichte, Wiedeń, 20-22.10.2002.
 • 40 Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Naród żydowski i jego święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej, Lublin, 19-20.09.2002.
 • 32. Wrocławskie Dni Duszpasterskie, „Katechizujący i katechizowani – w dziesięciolecie wprowadzenia religii do szkół”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 27-29.08.2002.

2001

 • 39 Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Gniezno, 11-13.09.2001.
 • 31. Wrocławskie Dni Duszpasterskie, „Gdzie otwiera się przyszłość nadziei – Novo mielenio ineunte”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 27-29.08.2001.
 • Sympozjum: 92 anniversario della fondazione del Pontificio Istituto Biblico, Rzym, 6-7.05.2001.

2000

 • Sympozjum: 91 anniversario della fondazione del Pontificio Istituto Biblico, Rzym, 7.05.2000.

1999

 • Sympozjum: 90 anniversario della fondazione del Pontificio Istituto Biblico, Rzym, 6-8.05.1999.

ORGANISATION OF CONFERENCES

2024

 • Świętowanie Niedzieli Słowa Bożego, Instytut Nauk Biblijnych Papieskiego Wydziału Teologicznego, Wrocław 18.01.2024

2023

 • Zarząd Stowarzyszenia Biblistów Polskich, [on line] 03.06.2023.
 • Świętowanie Niedzieli Biblijnej, Instytut Nauk Biblijnych Papieskiego Wydziału Teologicznego, Wrocław 22.04.2023
 • „Ewangelia Jana jako dramat antyczny” (ks. J. Klinkowski), Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 23.02.2023 [współorganizator: Inicjatywa biblijna „Lumen vitae”].
 • Świętowanie Niedzieli Słowa Bożego, Wrocław 21.01.2023

2022

 • Zarząd Stowarzyszenia Biblistów Polskich, [on line] 06.06.2022.

2021

 • 58 Zjazd Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Tarnów 13-15.09.2021
 • Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Tarnów 13.09.2021

2019

 • 57 Zjazd Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Wigry 16-18.09.2019
 • Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Wigry 16.09.2019
 • Konferencja „Nauka – Etyka – Wiara”, Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki, Niedźwiedź 18-28.07.2019

2018

 • 56 Zjazd Stowarzyszenia Biblistów Polskich,  Wyższe Seminarium Duchowne, Łomża 17-19.09.2018
 • Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Wyższe Seminarium Duchowne, Łomża 17.09.2018
 • V Międzynarodowa Konferencja Biblijna „Biblia w interpretacji i egzegezie”, Uniwersytet Wrocławski, Ostrów Wielkopolski 14-15.05.2018
 • Konferencja „Nauka – Etyka – Wiara”, Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki, Będlewo 31.05 – 3.06 2018

2017

 • IV Międzynarodowa Konferencja Biblijna „Biblia w interpretacji i egzegezie”, Uniwersytet Wrocławski, Ostrów Wielkopolski 24-25.05 2017
 • 55 Zjazd Stowarzyszenia Biblistów Polskich,  Wyższe Seminarium Duchowne, Legnica 18-20.09.2017
 • Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Wyższe Seminarium Duchowne, Legnica 18.09.2017

2016

 • 54 Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Rzeszów 19-21.09.2016
 • Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Wyższe Seminarium Duchowne, Rzeszów 19.09.2016
 • III Międzynarodowa Konferencja Biblijna „Biblia w interpretacji i egzegezie”, Uniwersytet Wrocławski, Ostrów Wielkopolski 07-08.06.2016

2015

 • 53 Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń 22-24.09.2015
 • Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń 22.09.2015

2014

 • 52 Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Wyższe Seminarium Duchowne, Łódź 16-18.09.2014
 • Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Wyższe Seminarium Duchowne, Łódź 16-18.09.2014
 • „Upili się młodym winem (Dz 2)”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 25.01.2014.

2013

 • 52 Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Wyższe Seminarium Duchowne, Toruń 17-19.09.2013
 • Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Wyższe Seminarium Duchowne, Toruń 17.09.2013
 • „O nowym narodzeniu (J 3)”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 14.12.2013.
 • „O darze mądrości i umiejętności poznania (1Kor 12,8)”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 16.11.2013.
 • „O charyzmatykach w Kościele”, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 26.10.2013.

2012

 • Zjazd Sekcji Nauk Biblijnych Komisji Nauki Wiary KEP, Dom Jana Pawła II, Wrocław 4.12.2012.

2011

 • Zjazd Sekcji Nauk Biblijnych Komisji Nauki Wiary KEP, Dom Jana Pawła II, Wrocław 3.12.2011.

2008

 • 46 Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Wrocław 16-18.09.2008.

2006

 • Sympozjum z okazji inauguracji działalności Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Polsce, Wrocław 14.10.2006.

2005

 • Sympozjum komentatorów ksiąg Nowego Testamentu Nowego komentarza biblijnego, Wrocław 29.12.2005.

2003

 • „Dlaczego Nowe Przymierze?” – sesja biblijna organizowana przez Katedrę Egzegezy Pism Nowego Testamentu przy Instytucie Teologii Systematycznej Papieskiego Fakultetu Teologicznego, Wrocław 8.11.2003.

1999

 • „Ojciec – Bóg” – IV Forum Popularyzacji Teologii i Kultury Chrześcijańskiej, Wrocław 11.12.1999.

1998

 • „Duch i Oblubienica” – III Forum Popularyzacji Teologii i Kultury Chrześcijańskiej, Wrocław 12.12.1998.

1996

 • „Małżeństwo – Rodzina – Wychowanie” – II Forum Popularyzacji Teologii i Kultury Chrześcijańskiej, Wrocław 23.11.1996.
 • „Oblicza modlitwy” – I Forum Popularyzacji Teologii i Kultury Chrześcijańskiej, Wrocław 20.04.1996.