Konferencje

W tej zakładce znajdziecie Państwo refleksje na tematy bardzo różne, zawsze jednak związane z wiarą, Biblią i życiem Kościoła. Bo przecież poprzez wiarę, z Biblią w ręku i jedynie w Kościele dostępujemy zbawienia.

Miłosierni jak Ojciec

Audio, Konferencje

Apostoł Paweł stwierdza, że Chrystus nie tylko przyjął na siebie wszystkie ludzkie grzechy, ale wręcz utożsamił się z nimi: „On [Bóg] to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą” (2Kor 5,21). Chrystus wziął więc na siebie wszelkie konsekwencje grzechu pierwszych rodziców – śmierć, wszelkie formy cierpienia…

Czytaj dalej »

Uzdrowienie chorych

Audio, Konferencje

Dar uzdrawiania, według tradycji synoptycznej towarzyszył Jezusowi i Jego uczniom. Jednym z najpowszechniejszych i zarazem najbardziej poszukiwanych cudów było uzdrowienie. Przekonanie Izraelitów, że to sam Bóg Jahwe leczy choroby ludzkie znalazło swój wyraz w przestrodze zapisanej na kartach Księgi Wyjścia: „Jeśli wiernie będziesz słuchał głosu Boga, Jahwe… nie ukarzę cię żadną z plag, jakie zesłałem…

Czytaj dalej »

Historia Odnowy w Duchu Świętym

Audio, Konferencje, W Duchu Świętym

Michael Harper był jedną z czołowych postaci ruchu charyzmatycznego w Anglii przynajmniej przez dwie dekady, poczynając od lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Jako jeden z pierwszych podjął się próby systematycznego ukazania rozwoju ruchu na przestrzeni dziejów Kościoła, koncentrując się na ostatnich dwóch wiekach. Spod jego pióra wyszła książka zatytułowana Tak jak na początku, której lektura przybliża…

Czytaj dalej »

Chrząkający wieprz powolny jak żółw

Audio, Konferencje

Inwektywa, obelga, obraza, upokarzające epitety i poniżające określenia stanowiły jeden ze środków stylistycznych antycznej polemiki oratorskiej. Ich brak w jakimś dziele polemicznym pomniejszałby jego wartość. Tak było nie tylko w polemice z poganami, ale także w kontrowersjach chrześcijan z heretykami, Żydami czy władzami. Nie można więc dzisiejszego spojrzenia na obraźliwą mowę przenosić na czasy, gdy…

Czytaj dalej »

O mocy Słowa Bożego

Audio, Konferencje

fot. M. Rosik „Powszechnie o was wiadomo, żeście listem Chrystusowym, […] listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego” (2Kor 3,3) – zapewniał Paweł apostoł mieszkańców Koryntu. Chrześcijanie są listem Boga dla świata. A co jest listem Boga do chrześcijan? Czy jest taki list? Odpowiedź jest jednoznaczna – Biblia. Nie na darmo św. Augustyn mówił…

Czytaj dalej »

Charyzmaty – wprowadzenie

Audio, Konferencje, W Duchu Świętym

Dwunasty rozdział Pierwszego Listu do Koryntian wprowadza czytelników w świat charyzmatów. Udziałem w cudotwórczej mocy Boga są dary charyzmatyczne, których obecność w Kościele pierwszego wieku potwierdza zapis Dziejów Apostolskich i Listów Nowego Testamentu. Zapowiedziane zostały one przez samego Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu: „A tym, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy…

Czytaj dalej »

Upadek czy spoczynek w Duchu Świętym?

Audio, Konferencje, W Duchu Świętym

Spotykana w kręgach wspólnot charyzmatycznych różnorodność opinii na temat fenomenu zwanego „spoczynkiem w Duchu Świętym” domaga się pewnego uporządkowania i konfrontacji z danymi biblijnymi. Czy autorzy biblijni znają to zjawisko? Czy opisują może jedynie wydarzenia podobne do charyzmatycznego „upadku pod mocą”? Czy istnieje jakaś nić, która łączy biblijne sceny mówiące o upadkach ludzi wobec mocy…

Czytaj dalej »

Historia świątyni jerozolimskiej

Audio, Konferencje

Wywiad dla Radia „Opole” z ks. prof. M. Rosikiem prowadzi dr Joanna Jaromin Kiedy w roku 70 po Chr. wojska Tytusa wkroczyły do Jerozolimy, rozegrała się jedna z największych tragedii w historii narodu wybranego. Wódz zawołał, iż godzi się, aby kapłani zginęli wraz z przybytkiem i nakazał wymordować personel świątynny, a samą świątynię spalić. Na…

Czytaj dalej »

Tajemnica Wcielenia w ludzkiej postaci

Audio, Konferencje

W jaki sposób na co dzień doświadczyć możemy prawdy o wcieleniu Syna Bożego? Papież daje nam najprostszą, a zarazem najgłębszą odpowiedź, gdy mówi, że sakramenty (a zwłaszcza Eucharystia) to dotknięcie Wcielonego Słowa: „Przez swoje Wcielenie i przyjście do nas Jezus dotknął nas, i dotyka również dzisiaj poprzez sakramenty. W ten sposób, przemieniając nasze serce, pozwolił…

Czytaj dalej »

Konstantina von Tischendorfa przygoda z Biblią

Audio, Konferencje

Był rok 1844, kiedy młody Konstantin von Tischendorf, niemiecki badacz wyruszył na objazd klasztorów i kościołów Bliskiego Wschodu. Poniekąd motywowany zazdrością wobec uczonych, którym udawało się przywieźć z tych terenów cenne rękopisy, sam również liczył na cenne znaleziska. Wcześniej przez cztery lata pracował w europejskich bibliotekach, jednak bez większych rezultatów. Pewnego dnia zawitał do klasztoru…

Czytaj dalej »