W roku liturgicznym

Serdecznie zapraszam na garść refleksji dotyczących misteriów i czytań liturgicznych różnych momentów roku liturgicznego. Mam nadzieję, że przyczynią się one do pogłębienia relacji z Bogiem i utwierdzą w życiu wspólnoty Kościoła.

O narodzinach Mesjasza

Audio, W roku liturgicznym

Tylko od nas – od naszych pragnień, postanowień i dążeń – zależy, czy Jezus narodzi się i pozostanie w naszych sercach. Nam nie objawił się anioł z nieba. Nie prowadziła nas gwiazda. Nie widzieliśmy łuny na niebie, która oświetlała drogę pasterzom i nie słyszeliśmy czystego śpiewu chórów anielskich. Bóg jednak rodzi się właśnie dla nas.…

Czytaj dalej »

Sakramenty – przestrzeń spotkania z Bogiem

W Kościele, W roku liturgicznym

Sakrament – jak mówi najbardziej powszechne dziś określenie – jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski. Za pomocą znaków (gestów i czynności) i słów człowiek w sposób absolutnie pewny łączy się z Bogiem. Człowiek przyjmujący sakrament ma pewność, że spotkał Boga bez względu na swoje subiektywne odczucia, gdyż właśnie taka jest natura siedmiu ustanowionych przez Chrystusa znaków.…

Czytaj dalej »

Misterium mortis

Audio, Konferencje, W roku liturgicznym

To prawda niezwykle trudna, prawda o tym, że Chrystus uczy nas akceptacji śmierci. Trudna, gdyż On sam miał trudności z akceptacją swej śmierci. Modlił się w Ogrodzie Oliwnym: „Ojcze, jeśli możliwe, oddal ode Mnie ten kielich”. Ostatecznie jednak zgodził się na nią. A czy mógł się nie zgodzić? Owszem, mógł. W historii teologii zastanawiano się…

Czytaj dalej »

Świętość w Biblii

Audio, W roku liturgicznym

W 1917 roku we Wrocławiu ukazała się książka Rudolfa Otto, należąca do klasyki badań nad świętością. Nosi ona tytuł Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen (Świętość: elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych). Idea świętości zaproponowana przez Otto, niemieckiego fenomenologa, religioznawcę i teologa, kształtowała…

Czytaj dalej »

Po tamtej stronie życia

Audio, W roku liturgicznym

Maxence van der Meersch, autor książki Ciała i dusze, napisał: Człowiek godzi się na to, że dalej nie ma nic, kiedy myśli o sobie. Ale nigdy nie może na to przystać, kiedy chodzi o tych, w których dojrzał blask piękna, dobra, o tych, których kochał. Z pewnością prawdą jest, że człowiek nigdy nie chciałby utracić…

Czytaj dalej »

Jednomyślni w modlitwie

Audio, W roku liturgicznym

Gdy Duch Święty zstępuje na rodzący się Kościół, przynagla wiernych do głębokiego życia modlitewnego. Co więcej, jest to modlitwa wspólnotowa. Co się dzieje, gdy wierzący w Chrystusa trwają jednomyślnie na modlitwie? http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/mp3/jednomyslni_w_modlitwie.mp3

Czytaj dalej »

Trwali w nauce apostołów

Audio, W roku liturgicznym

Mówiąc o pierwszej gminie chrześcijańskiej w Jerozolimie, św. Łukasz stwierdza: „Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2, 42). Jednym z istotnych czynników jednoczących i budujących kościół lokalny jest nauczanie apostołów i ich następców. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/mp3/sciezka_01.mp3

Czytaj dalej »

Trwali we wspólnocie

Audio, W roku liturgicznym

Mówiąc o pierwszej gminie chrześcijańskiej w Jerozolimie, św. Łukasz stwierdza: „Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2, 42). Jednym z istotnych czynników jednoczących i budujących kościół lokalny są więzy wspólnotowe. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/mp3/sciezka_02.mp3

Czytaj dalej »

Trwali w łamaniu chleba

Audio, W roku liturgicznym

Mówiąc o pierwszej gminie chrześcijańskiej w Jerozolimie, św. Łukasz stwierdza: „Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2, 42). Jednym z istotnych czynników jednoczących i budujących kościół lokalny jest Eucharystia. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/mp3/sciezka_03.mp3

Czytaj dalej »

Trwali jednomyślnie na modlitwie

Audio, W roku liturgicznym

Mówiąc o pierwszej gminie chrześcijańskiej w Jerozolimie, św. Łukasz stwierdza: „Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2, 42). Jednym z istotnych czynników jednoczących i budujących kościół lokalny jest modlitwa. http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/mp3/sciezka_04.mp3

Czytaj dalej »