Artykuły

Wyniki badań naukowych – zanim opublikowane zostaną w opasłych tomach, obejmujących podsumowania wielu projektów – najczęściej prezentowane są przez autorów w artykułach naukowych i popularno-naukowych. Tak też jest i tym razem. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami moich badań.

Cierpienie Maryi w Nowym Testamencie

Artykuły

Zazwyczaj pierwszym arcydziełem, które przykuwa uwagę wchodzących głównymi drzwiami do Bazyliki Watykańskiej jest Pieta Michała Anioła. Gwarantem umowy zawartej pomiędzy genialnym, dwudziestoczteroletnim wówczas rzeźbiarzem a kardynałem Jeanem de Bilhères de Lagraulas był rzymski kupiec Jakub Gallo, który napisał w kontrakcie: „Ja, Jakub Gallo, obiecuję wielce szanownemu kardynałowi, że rzeczony Michał Anioł wykona rzeczone dzieło w…

Czytaj dalej »

Biblijna odnowa kultu maryjnego w Polsce

Artykuły

Kult, definiowany zazwyczaj jako oddawanie czci Bogu – istocie najdoskonalszej, należy do naturalnych odruchów człowieka i stanowi spontaniczną odpowiedź na rzeczywistość osobowego sacrum[1]. Aby zachować swój integralny charakter, kult posiadać musi elementy aktu wewnętrznego i znaku zewnętrznego. Akty wewnętrzne to zazwyczaj uwielbienie, prośba, dziękczynienie lub przebłaganie. Ich zewnętrznymi znakami są odpowiednie słowa, gesty, czynności czy…

Czytaj dalej »

J. Ciecieląg. Palestyna w czasach Jezusa

Artykuły

„J. Ciecieląg, Palestyna w czasach Jezusa. Dzieje polityczne [Palästina in der Zeit von Jesus. Die politische Geschichte], Kraków 2000, pp. 206” The Polish Journal of Biblical Research 3 (2003) 88-90 In seinem Buch präsentiert J. Ciecieląg die Geschichte der Juden in der Zeit von Jesus. „Palestyna w czasach Jezusa. Historia polityczna” („Palästina in der Zeit…

Czytaj dalej »

Uzdrowienie paralityka (Mk 2,1-12) na tle tradycji taumaturgicznej judaizmu i świata grecko-rzymskiego

Artykuły

Jednym z najpowszechniejszych i zarazem najbardziej poszukiwanych cudów w świecie antycznym było uzdrowienie. W starożytności nie odróżniano klarownie pomiędzy uzdrowieniem a egzorcyzmem. Wąska granica pomiędzy chorobą a opętaniem, zwłaszcza na starożytnym Bliskim Wschodzie, powodowana była przekonaniem, że zarówno za jedną jak i drugą formę cierpienia ostatecznie odpowiedzialne są złe duchy nawiedzające człowieka. Narracje o uzdrowieniach…

Czytaj dalej »

THE NECROPOLIS OF SILWAN VILLAGE IN THE LIGHT OF BIBLICAL DATA

Artykuły

  Below you have English version, but the article was published in Chinese: click here.  In this paper we describe briefly the Iron Age necropolis in the Jerusalem area (Village of Silwan) confronting archeological evidence with biblical data. On the basis of archeological and biblical data we can deduce the most important and common beliefs…

Czytaj dalej »

S.J. Stasiak, Eschatologia w Listach Pasterskich

Artykuły

S.J. Stasiak, Eschatologia w Listach Pasterskich. Specyfika terminów rzeczownikowych, Biblioteka Diecezji Legnickiej 9, Legnica 1999, s. 229. Badania nad historią literatury pokazują, że na przełomie wieków zainteresowania  zagadnieniami eschatologicznymi odżywają z dużym nasileniem. Dzieje się to oczywiście najczęściej w środowiskach związanych z różnymi nurtami i tradycjami religijnymi, niekoniecznie o rodowodzie chrześcijańskim. Zadaniem Kościoła jest wówczas…

Czytaj dalej »

ROMAN BARTNICKI, Ewangelie synoptyczne. Geneza i interpretacja

Artykuły

ROMAN BARTNICKI, Ewangelie synoptyczne. Geneza i interpretacja, wyd. trzecie uzupełnione, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2003, pages 530. The book of R. Bartnicki, rector and professor of Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego in Warsaw, Poland, and member of Studiorum Novi Testamenti Societas, consists of nineteen chapters, preceded by the preface to the third edition of…

Czytaj dalej »

Ossuarium Jakuba, brata Jezusa

Artykuły

Ossuarium Jakuba, brata Jezusa. Odkrycie, które podzieliło uczonych, red. Z.J. Kapera, seria: Biblioteka Zwojów. Tło Nowego Testamentu, t. 12, The Enigma Press, Kraków – Mogilany 2003, ss.164. W połowie 2002 roku świat archeologów obiegła wieść, spopularyzowana przez artykuł Andre Lemaire’a, o odnalezieniu ossuarium brata Jezusa, pierwszego biskupa Jerozolimy. Napis na artefakcie głosi: „Jakub syn Józefa,…

Czytaj dalej »

Żywot św. Jana Chrzciciela przypisywany biskupowi egipskiemu Serapionowi

Artykuły

(przekład z syryjskiego i opracowanie) Oprócz powszechnie cytowanych pism apokryficznych o Janie Chrzcicielu, żywe zainteresowanie budzi odkryty na nowo apokryf Vita Johannis Baptistae, przypisywany Serapionowi, biskupowi jednej z diecezji w Egipcie, za czasów aleksandryjskiego atriarchy Teofila (385-412 r.). Tekst powstał w garshuni (język arabski pisany syryjskimi charakterami) Profesor A. Mignana, urodzony w Iraku, a mieszkający…

Czytaj dalej »

Nowy Testament w mariologii Jana Pawła II

Artykuły

Nikt chyba nie podda w wątpliwość twierdzenia, że w ramach jednego artykułu temat „Nowy Testament w mariologii Jana Pawła II”, nie może zostać ani wyczerpany, ani nawet zaprezentowany na tyle wnikliwie, by poruszyć wszystkie wątki, które obejmuje. Z natury rzeczy dokonać trzeba więc pewnych wyborów, sygnalizując jedynie te teksty Nowego Testamentu, które najczęściej powracają w…

Czytaj dalej »