Artykuły

Wyniki badań naukowych – zanim opublikowane zostaną w opasłych tomach, obejmujących podsumowania wielu projektów – najczęściej prezentowane są przez autorów w artykułach naukowych i popularno-naukowych. Tak też jest i tym razem. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami moich badań.

Вогнище конфлікту між Церквою і Синагогою (до 135 року)

Artykuły

Перше століття існування християнства і розвитку Церкви в Сиро-Палестинському регіоні, а також в басейні Середземного моря позначене зростаючим конфліктом з юдаїзмом, який у той час переживає одну з найбільших криз у своїй історії. Її кульмінаційна точка припала на знищення Єрусалиму, а разом із ним єрусалимського храму. Розходження шляхів молодої Церкви й – умовно кажучи –…

Czytaj dalej »

Zapowiedź Nowego Przymierza (Jr 31,31-34) w Enarrationes in Psalmos św. Augustyna

Artykuły

Św. Augustyn był bez wątpienia największym egzegetą swojego czasu. Jako spadkobierca (po aleksandryjczykach) prymatu sensu duchowego w lekturze Biblii, w swoich pismach natury egzegetycznej podejmował każdy żywotny wówczas temat teologiczny. Jednym z nich jest  przymierze, które należy do centralnych zagadnień teologicznych Starego Testamentu[1]. Zagadnienie przymierza kilkukrotnie powraca w augustyńskich objaśnieniach psałterza (Enarrationes in Psalmos). Biskup…

Czytaj dalej »

40 SYMPOZJUM BIBLISTÓW POLSKICH

Academica, Artykuły

„Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej” Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie, 19-20 IX 2002. W dniach 19-20 września bieżącego roku Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie odbyło się 40 Sympozjum Biblistów Polskich. Temat spotkania nawiązywał do ostatniego dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej: „Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej”. Główne linie dokumentu…

Czytaj dalej »