Artykuły

Wyniki badań naukowych – zanim opublikowane zostaną w opasłych tomach, obejmujących podsumowania wielu projektów – najczęściej prezentowane są przez autorów w artykułach naukowych i popularno-naukowych. Tak też jest i tym razem. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami moich badań.

Kształtowanie się chrześcijańskiej świadomości kanonicznej

Artykuły

fot. M. Rosik Impulsem do podjęcia tematu świadomości kanonicznej było wydanie Biblii ekumenicznej w dwóch różnych wersjach – z księgami deuterokanonicznymi ST, w tradycji protestanckiej zwanymi apokryfami, oraz bez ksiąg deuterokanonicznych. Wydanie wersji rozszerzonej wytłumaczone zostało względami ekumenicznymi oraz użytkowymi: „Ze względu na fakt, że w ekumenicznym przekładzie Pisma Świętego uczestniczą Kościoły z różnych tradycji…

Czytaj dalej »

Czym nowe różni się od dawnego? O Jeremiaszowej zapowiedzi nowego przymierza raz jeszcze (Jr 31,31-34)

Artykuły

fot. M. Rosik Najbardziej znaną przepowiednią Starego Testamentu dotyczącą nowego przymierza jest fragment zapisany w Księdze Jeremiasza (Jr 31,31-34)[1]. Właśnie tu została zapisana syntagma „nowe przymierze”, stanowiąca hapax legomenonw Biblii Hebrajskiej[2]. Wyrocznia Jeremiasza pojawia się w części księgi zwanej „Księgą pocieszenia” (Jr 30-31). Owa „Księga pocieszenia” wpisana została jednak w kontekst zapowiedzi upadku Jerozolimy. Oznacza…

Czytaj dalej »

„Godzina” Jezusa w Ewangelii Jana zapowiedzią Eucharystii?

Artykuły

fot. M. Rosik Motyw „godziny” (gr. hōra) Jezusa jest szczególnie znaczący w teologii Jana ewangelisty[1]. W czwartej Ewangelii termin „godzina” pojawia się dwadzieścia sześć razy[2]. Jezus używa go w rozmowie z Matką w Kanie Galilejskiej (J 2,4) oraz w rozmowie z Samarytanką (J 4,21.23). Rzeczownik ten pada dwa razy w perykopie o uzdrowieniu sługi setnika…

Czytaj dalej »

MANNA COME ANNUNCIO DELL’EUCARISTIA

Artykuły

fot. M. Rosik Quando nel XIII secolo avanti Cristo gli Israeliti, nel corso del loro peregrinare nel deserto verso la Terra Promessa, una volta lasciato l’Egitto, cominciarono a sentire la mancanza di cibo, Dio inviò loro in dono la manna. Mentre la gente si lamentava della mancanza di cibo, il Signore disse a Mosè: „Ecco,…

Czytaj dalej »

Sam Bóg nakazał odpoczynek

Artykuły

fot. archiwum M. Rosik Gdy natchniony autor chwycił za pióro – a było to przypuszczalnie nad rzekami Babilonu na sześć wieków przed Chrystusem – by poetyckim językiem biblijnego mitu opowiedzieć o początkach świata, zauważył, że po sześciu dniach pracy Pan Bóg odpoczął. Niestety autor Księgi Rodzaju nie podejrzał formy tego odpoczynku. Nie wiemy, czy Bóg…

Czytaj dalej »

Święty, który nie mówi?

Artykuły

fot. M. Rosik Józef stoi u początków nowego przymierza. Oblubieniec Maryi na kartach Ewangelii jawi się jako postać ogarnięta słowem Bożym. Oczekiwał na nie tak bardzo, jak Izraelici oczekiwali każdego dnia na mannę na pustyni. Karmił się słowem Bożym tak, jak Izrael karmił się tajemniczym pokarmem: każdego dnia dzienną porcją, nie zaś jeden raz spożywając…

Czytaj dalej »

Z Jezusem na północ od Galilei

Artykuły

fot. M. Rosik Galilea. Nazaret. Jezus, namaszczony Duchem Świętym podczas chrztu z rąk Jana Chrzciciela i pełen Ducha Świętego jak dawni prorocy powraca Jezus do rodzinnego miasta. W synagodze aplikuje do siebie mesjańskie zapowiedzi Izajasza (Iz 58,6; 61,1-2), które w znacznej mierze dotykają profetycznego wymiaru Jego misji: jest namaszczony i spoczywa na Nim Duch Święty,…

Czytaj dalej »

Świnia z psem (2P 2,22)

Artykuły

fot. M. Rosik Fałszywi nauczyciele i ich ostateczny los w przysłowiach o psie i świni w 2P 2,22 Drugi List Piotra nie należy do najpopularniejszych ksiąg Nowego Testamentu. Rzadko bywa przedmiotem samodzielnych komentarzy. Zwykle rozpatrywany jest w powiązaniu z Pierwszym Listem Piotra, z Listem Judy lub z obydwoma tymi pismami. Mimo widocznego braku autonomii całego…

Czytaj dalej »