Artykuły

Wyniki badań naukowych – zanim opublikowane zostaną w opasłych tomach, obejmujących podsumowania wielu projektów – najczęściej prezentowane są przez autorów w artykułach naukowych i popularno-naukowych. Tak też jest i tym razem. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami moich badań.

Czy można poznać Boga w sposób zupełnie naturalny? Odpowiedź Pawła apostoła (Rz 1,19-20)

Artykuły

Katechizm Kościoła Katolickiego uznaje fragment korespondencji Pawła z Rzymianami (Rz 1,19-20) za locus classicus w argumentacji biblijnej za naturalną (rozumową) poznawalnością Boga. Wśród „dróg”, które są nie tyle dowodami, co argumentami za istnieniem Boga, autorzy Katechizmu wymieniają dwie: świat materialny i osobę ludzką (KKK 31). W refleksji nad Pawłowym wywodem (1) ukażemy najpierw przyczyny, dla których…

Czytaj dalej »

Miejsca biblijne na każdy dzień roku

Artykuły, Książki

Miejsca biblijne na każdy dzień roku. Od Edenu do Niebiańskiej Jerozolimy, Słowo blisko Ciebie, Oficyna Wydawnicza VOCATIO, ISBN: 978-83-7829-359-0, Warszawa 2022, ss. 400. Opis Gdy słyszymy „Ziemia święta” lub „Ziemia biblijna”, zazwyczaj nasze myśli wędrują do współczesnego Izraela i obecnej Autonomii Palestyńskiej. Na tych terenach miało miejsce najwięcej wydarzeń opisanych w Biblii. Jednak każdy czytelnik Pisma…

Czytaj dalej »

Eucharystia w tradycji biblijnej

Artykuły, Książki

Eucharystia w tradycji biblijnej. Zapowiedzi – ustanowienie – ku teologii, Wydawnictwo „Chronicon”, ISBN 978-83-964889-3-0, Wrocław 2022, ss. 1136. Opis Praca, której główny tytuł brzmi Eucharystia w tradycji biblijnej, zawiera trzy zasadnicze części. Pierwsza poświęcona została biblijnym zapowiedziom Eucharystii, druga – jej ustanowieniu, trzecia zaś zagadnieniom teologicznym. Ukazując biblijne zapowiedzi Eucharystii zatrzymano się nad kultem ofiarniczym, zarówno…

Czytaj dalej »

L’acqua dalla roccia – prefigurazione dell’Eucaristia

Artykuły

fot. M. Rosik La prefigurazione biblica dell’Eucaristia sembra essere un evento che, effettivamente, ha poco a che fare con l’Ultima Cena consumata da Gesù con i suoi discepoli. Tuttavia, San Paolo – come lo vedremo – la interpreta come tale in modo inequivocabile. Si tratta dell’episodio dell’acqua scaturita dalla roccia, che avvenne durante il viaggio…

Czytaj dalej »

Stare Przymierze odsłania tajemnicę Maryi

Artykuły

Katedra Notre Dame przy sanktuarium św. Józefa, Montreal (fot. M. Rosik) Wystarczy w majowy wieczór otworzyć w modlitewniku Litanię Loretańską, by rozwiać wszelkie wątpliwości: Stary Testament wielokrotnie zapowiada przyjście Maryi i Jej rolę w historii zbawienia. Wieża Dawidowa, świątynia Boga, Arka Przymierza, stolica Mądrości, wieża z kości słoniowej, brama niebieska, królowa – wszystkie te tytuły…

Czytaj dalej »

Tchnienie ognia

Artykuły

fot. M. Rosik  Głębokie uczucie do drugiej osoby bywa opatrywane mianem ognistej miłości. W sposób metaforyczny możemy o niej mówić także w przypadku największego przykazania Bożego, które wskazał Jezus. Jedno z najważniejszych przykazań zapisanych na kartach Starego Testamentu, przykazanie miłości bliźniego, zostało przypomniane przez Jezusa w rozmowie z faryzeuszami. Ewangelista Mateusz notuje: „Gdy faryzeusze dowiedzieli…

Czytaj dalej »

GESÙ, L’AGNELLO SACRIFICALE

Artykuły

fot. M. Rosik Ai tempi del giudaismo biblico, gli Israeliti, seguendo le prescrizioni della Legge, spesso offrivano gli agnelli in sacrificio a Dio. Gli agnelli venivano immolati non solo durante la Pasqua, ma anche in occasione di molte altre feste, ed anche nei giorni feriali, come sacrifici volontari. Di conseguenza è nata la figura dell’agnello…

Czytaj dalej »

GESÙ L’AGNELLO PASQUALE

Artykuły

fot. M. Rosik L’ultima delle piaghe egizie era quella riguardante il comando di Dio di uccidere un agnello e di ungere le porte delle case degli Israeliti con il suo sangue. Mentre gli Israeliti mangiavano in fretta la carne dell’agnello, l’angelo del Signore colpiva a morte i primogeniti degli Egiziani: „A mezzanotte il Signore percosse…

Czytaj dalej »

Błogosławieni w Biblii

Artykuły

fot. M. Rosik Rok, w którym przypada zacny jubileusz Ojca Profesora Piotra Liszki CFM, jest jednocześnie Rokiem św. Józefa, ogłoszonym przez papieża Franciszka listem apostolskim Patri corde, wydanym w sto pięćdziesiątą rocznicę ogłoszenia przez Piusa IX Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny patronem Kościoła katolickiego. Dostojny Jubilat, nawiązując do postaci św. Józefa, pisał o Maryi: „W Maryi,…

Czytaj dalej »