Artykuły

Wyniki badań naukowych – zanim opublikowane zostaną w opasłych tomach, obejmujących podsumowania wielu projektów – najczęściej prezentowane są przez autorów w artykułach naukowych i popularno-naukowych. Tak też jest i tym razem. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami moich badań.

Intertextual Strategy of the Narrator of the Second Epistle of Peter in the Catalogue of Virtues (1:5-7)

Artykuły

fot. M. Rosik Introduction According toM. Głowiński, intertextuality can be generally defined as a case of adoption or imitation, accompanied by a differentiating element, when a certain interplay between texts is established and the element of dialogism is present[1]. G. Genette refers to the relationship between the later text or hypertext and the earlier, underlying…

Czytaj dalej »

„Kielich błogosławieństwa (…) czyż nie jest udziałem we Krwi Chrystusa?”

Artykuły

fot. M. Rosik Nakładem wydawnictwa „Bernardinum” ukazało się właśnie drugie, znakomicie przepracowane wydanie książki Dostojnego Jubilata Bpa Z. Kiernikowskiego, zatytułowanej Eucharystia i jedność (Pelplin 2021). Jest to pozycja ukazująca, w jaki sposób rozumieć możemy fakt, iż Eucharystia jest sakramentem jedności: łączy wierzących z Bogiem i między nimi, gdyż wszyscy są członkami jednego Ciała Chrystusa, jakim…

Czytaj dalej »

Zachwycająca!

Artykuły

Dla „Gościa Niedzielnego” z ks. prof. Mariuszem Rosikiem rozmawia Marcin Jakimowicz MJ: W Internecie krążył mem – Jezus nauczał: „A teraz panowie słuchajcie uważnie, żeby nie było potem czterech różnych wersji”. Jest jedna Ewangelia w czterech odsłonach, czy cztery niezależne dzieła? MR: Miałem kiedyś okazję zwiedzać piękną duńską wyspę na Bałtyku. Charakterystycznym elementem bornholmskiego krajobrazu…

Czytaj dalej »

Kształtowanie się chrześcijańskiej świadomości kanonicznej

Artykuły

fot. M. Rosik Impulsem do podjęcia tematu świadomości kanonicznej było wydanie Biblii ekumenicznej w dwóch różnych wersjach – z księgami deuterokanonicznymi ST, w tradycji protestanckiej zwanymi apokryfami, oraz bez ksiąg deuterokanonicznych. Wydanie wersji rozszerzonej wytłumaczone zostało względami ekumenicznymi oraz użytkowymi: „Ze względu na fakt, że w ekumenicznym przekładzie Pisma Świętego uczestniczą Kościoły z różnych tradycji…

Czytaj dalej »

Czym nowe różni się od dawnego? O Jeremiaszowej zapowiedzi nowego przymierza raz jeszcze (Jr 31,31-34)

Artykuły

fot. M. Rosik Najbardziej znaną przepowiednią Starego Testamentu dotyczącą nowego przymierza jest fragment zapisany w Księdze Jeremiasza (Jr 31,31-34)[1]. Właśnie tu została zapisana syntagma „nowe przymierze”, stanowiąca hapax legomenonw Biblii Hebrajskiej[2]. Wyrocznia Jeremiasza pojawia się w części księgi zwanej „Księgą pocieszenia” (Jr 30-31). Owa „Księga pocieszenia” wpisana została jednak w kontekst zapowiedzi upadku Jerozolimy. Oznacza…

Czytaj dalej »

„Godzina” Jezusa w Ewangelii Jana zapowiedzią Eucharystii?

Artykuły

fot. M. Rosik Motyw „godziny” (gr. hōra) Jezusa jest szczególnie znaczący w teologii Jana ewangelisty[1]. W czwartej Ewangelii termin „godzina” pojawia się dwadzieścia sześć razy[2]. Jezus używa go w rozmowie z Matką w Kanie Galilejskiej (J 2,4) oraz w rozmowie z Samarytanką (J 4,21.23). Rzeczownik ten pada dwa razy w perykopie o uzdrowieniu sługi setnika…

Czytaj dalej »

MANNA COME ANNUNCIO DELL’EUCARISTIA

Artykuły

fot. M. Rosik Quando nel XIII secolo avanti Cristo gli Israeliti, nel corso del loro peregrinare nel deserto verso la Terra Promessa, una volta lasciato l’Egitto, cominciarono a sentire la mancanza di cibo, Dio inviò loro in dono la manna. Mentre la gente si lamentava della mancanza di cibo, il Signore disse a Mosè: „Ecco,…

Czytaj dalej »