fot. M. Rosik

Biblijne romanse
autorzy: A. Rambiert-Kwaśniewska, A. Sierocińska, M. Rosik
TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, ISBN 978-83-7454-474-0, Wrocław 2020, ss. 209

Autorzy uwzględnili najważniejsze pary występujące w Piśmie Świętym. Bez biblijnych romansów nie ma biblijnych historii, a idąc dalej historii zbawiania. Od biblijnych par możemy uczyć się m.in. zaufania i posłuszeństwa do Pana Boga. Jak zaznaczają autorzy książki, pozycja jest skierowana do wszystkich: małżonków, czytelników Biblii, ludzi aktywnych czy osób poszukujących. Może być dobrym prezentem na ślub czy rocznicę Sakramentu Małżeństwa, a także stać się pomocą do dobrego przeżywania radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa.

Opis

Zdaniem Józefa Flawiusza, żydowskiego historyka niemal współczesnego Jezusowi, kobieta jest „gorsza” od mężczyzny. Tak napisał w dziele zatytułowanym Przeciw Apionowi.Na linii tych samych przekonań w odniesieniu do kobiet należy umieścić twierdzenia Talmudu, czyli obszernego komentarza do Tory. Z szacunku dla Pań przytoczmy tylko trzy przykłady. Pierwszy dotyczy kobiecych pragnień: „to, czego kobieta pragnie dla siebie najbardziej, to ozdoby”. Drugi jest bardzo lakoniczny: „kobiety są leniwe”. Trzeci raczej empiryczny: „z dziesięciu miar gadulstwa, które upadły na świat, dziewięć zabrały kobiety, a jedną reszta świata”.

Pomimo tak specyficznego spojrzenia na płeć piękną biblijni mężczyźni (jak wszyscy mężczyźni) nie potrafili żyć bez kobiet. Uwielbiali je i pogardzali nimi. Lekceważyli je i zabijali się wzajemnie, walcząc o ich miłość. Tracili zmysły, gdy ich odrzucały, i byli zdolni do największych poświęceń, by popaśćw ich łaski. Miłość i nienawiść, gniew i wyrozumiałość, zazdrość i podstęp. Życie. A pomiędzy tym wszystkim grzech i Bóg, magia i wiara, cudzołóstwo i pragnienie absolutnej czystości. Zauroczenie, zakochanie, zachwyt, pasja i niepokalana świętość.

Czy można nie ulec fascynacji biblijnymi romansami?

Wydaje się, że świat Biblii jest światem mężczyzn. Większość przychodzących na myśl, wielkich Bożych bohaterów to mężczyźni – patriarchowie, sędziowie, prorocy, królowie, kapłani. Z ich historii wyziera jednak obraz nieidealny – ich wierność naznaczona jest kruchością, miłość grzechem, bohaterstwo strachem. Choć w społeczeństwie patriarchalnym byli niekwestionowanymi panami i władcami swoich żon i dzieci – nie zawsze potrafili utrzymać rodzinę w ryzach. Pełne trudów, intryg, ale i radości oraz głębokiej i gotowej na wszystko miłości historie ukazują rajską prawdę: „nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam” (Rdz 2, 18). I choć przez wieki kobieta stanowiła jedynie jedno z dóbr ruchomych swego męża, legła ona u podstaw tego, co po hebrajsku zwano bajt, a po grecku oikos– domu, a więc rodziny. I tak obok patriarchów stanęły patriarchinie, obok sędziów sędziny, obok proroków prorokinie, obok królów królowe, a obok mężów – dzielne niewiasty (Prz 31, 10-31). Jedynie przestrzeń sacrum pozostała domeną typowo męską, ale, parafrazując św. Pawła: „ani mężczyzna – kapłan i lewita – nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny” (zob. 1 Kor 11, 11). Bez biblijnych romansów nie ma biblijnych historii, a mówiąc dosadniej – nie ma historii zbawienia!

Słowa przeczytane, usłyszane czy wypowiedziane przypadkiem, często są właśnie tymi przełomowymi, ostatecznymi elementami układanki – oczekiwanym potwierdzeniem albo motorem napędzającym do działania. Taki też był początek miłosnych historii zebranych w tej książce. Nagrywaliśmy jeden z odcinków cyklu „Biblia, kobieta i ksiądz”, tym razem poświęcony Pieśni nad Pieśniami. Siedzieliśmy już w studiu Radia Rodzina, przygotowywaliśmy się do audycji, kiedy ks. Mariusz Rosik z uśmiechem stwierdził: „To dziś będą biblijne romanse!”. I właśnie od tego zupełnie spontanicznie wypowiedzianego zdania kilka miesięcy później rozpoczęła się nasza kolejna biblijna przygoda. Pismo Święte pełne jest fantastycznych, porywających historii miłosnych, których bohaterami są ludzie tacy jak my – całkiem zwyczajni, pełni dobrych chęci, ale popełniający błędy, zakładający, że wszystko będzie dobrze i walczący z różnymi przeciwnościami. Odnajdziemy w tych opowieściach wzruszenie, zachwyt, romantyzm i czułość, ale też zdradę, gniew i nieporozumienie. Przez prawie półtora roku pracy nad „Biblijnymi romansami” staraliśmy się pokazać, że każda z tych historii może nas czegoś nauczyć. Teraz czas na Państwa odkrycia!

Spis treści

Adam i Ewa

Noe i jego żona

Abraham i Sara

Lot i jego żona

Izaak i Rebeka

Jakub i Rachela

Mojżesz i Sefora

Juda i Tamar

Samson i Dalila

Booz i Rut

Dawid i jego żony

Tobiasz i Sara

Judyta i Holofernes

Estera i Aswerus

Hiob i jego żona

Dzielna niewiasta i jej mąż

Pieśń nad Pieśniami

Kobieta według Syracha

Daniel i Zuzanna

Ozeasz i Gomer

Zachariasz i Elżbieta

Józef i Maryja

Jezus i Maria Magdalena

Ananiasz i Safira

Pryscylla i Akwila

Gość Niedzielny [25.11.2020]