Zaproszenie

Oto fale gwałtowne i groźne burze uderzają. Nie obawiajmy się jednak zagłady, wszak opieramy się o skałę. Niech szaleje morze. Nie potrafi skruszyć skały. Niech podnoszą się fale, nie zdołają zatopić Jezusowej łodzi Jan Chryzostom Autor przytoczonych w mocie słów, żyjący na przełomie IV i V wieku Jan Chryzostom, biskup Konstantynopola, w homilii do Pierwszego …

I Niedziela Adwentu roku B

O pianiu kogutów W judaizmie pierwszego stulecia pojawiały się różne kalkulacje, co do czasu przyjścia Mesjasza. Zazwyczaj bazowały one na opisie stworzenia świata w przeciągu sześciu dni i przekonaniu wypływającym z Biblii Hebrajskiej, iż dla Boga tysiąc lat jest, jak jeden dzień. Ukazując przyjście Mesjasza w metaforze pana powracającego do domu, Jezus wzywa: „Czuwajcie więc, …

O antropologii biblijnej i godności ciała słów kilka

Antropologia jest nauką stosunkowo nową. Pojawiła się w XIX wieku, a metodologiczną ścisłość uzyskała w wieku XX. Jej pionierami byli badacze J.G. Frazer i E.B. Tyler. Ma ona także swą gałąź biblijną. Słowniki biblijne akcentują zasadniczo kulturowy aspekt tej nauki. Kulturowa gałąź antropologii zajmuje się przede wszystkim badaniem społeczeństw od ich prostych do bardziej skomplikowanych …

Dlaczego cierpią niewinni?

Co Pismo Święte mówi o cierpieniu człowieka? Dlaczego niewinni cierpią? Dlaczego dobrych ludzi spotyka zło? Skąd wzięło się cierpienie? Czy Bóg chce abym cierpiał? Czy cierpienie to następstwo grzechu? Dlaczego znów czuję ból? Czy Jezus może mi pomóc w cierpieniu? Zapraszam! Polub stronę na Facebook

34 Niedziela w ciągu roku A

Jak orły wysoko Edgar  Mitchell  w  1971  roku,  jako pilot Apollo 14, został szóstym człowiekiem, który postawił swą nogę na srebrnym globie. Astronauta tak wspomina tamte chwile: „Pierwszą rzeczą, która przyszła mi na myśl, kiedy patrzyłem za  Ziemię,  było  jej  niewiarygodne  piękno. Nawet najbardziej spektakularne  fotografie  nie  są  w  stanie tego oddać. To był majestatyczny …

Po co Kościołowi papież?

Co Pismo Święte mówi o modlitwie za papieża? Dlaczego mam się modlić za Ojca Świętego? Co oznacza w Biblii cudowny połów ryb? Co oznaczają symbole biblijne? Dlaczego Jezus powiedział Piotrowi, że będzie łowił ludzi? Dlaczego Piotr został nazwany Skałą? Czy Kościół jest wieczny? Czy Kościół przetrwa? Zapraszam! Polub stronę na Facebook  

20.11. Rafał Kalinowski, prezbiter

W Usolu Syberyjskim (fot. M. Rosik) „Człowiek „zdobyty przez Chrystusa” (…), którego duch po wszystkich ciężkich doświadczeniach poprzedniego życia (…) odkrywa pełne znaczenie Chrystusowych słów z wieczernika „(…) nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”: oddaje życie… za rodaków, dla większej wspólnej sprawy, [ponieważ] „Ojczyznę ziemską ukochał tak, …

XXXIII Niedziela w ciągu roku A

Pomnażanie talentów Mieszkańcy najstarszego miasta świata, Jerycha, usłyszeli pewnego razu Jezusową przypowieść o talentach. W rzeczywistości jest to przypowieść o miłości Boga. Dwaj słudzy pomnożyli otrzymany dar, trzeci zakopał go w ziemi. Dla sługi, który zakopał swój talent, jego pan wydawał się człowiekiem surowym: „Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie …

Cape Town i okolice. Na krańcu Afryki

Cape Town to jedno z najpiękniejszych miast w RPA, położone na południowo-zachodnim wybrzeżu kraju. Jest znane z malowniczych krajobrazów, wielu historycznych atrakcji i unikalnej fauny i flory. Jedną z najważniejszych atrakcji Cape Town są pingwiny w Boulders Beach. To jedno z nielicznych miejsc na świecie, gdzie można obserwować pingwiny w ich naturalnym środowisku. To miejsce …

Po co mi w życiu Jezus?

Co Pismo Święte mówi o spotkaniu człowieka z Jezusem? Co może mi dać żywa relacja z Bogiem? Jaką moc ma Jezus? Czy wiara pomaga w życiu? Jak modlitwa może zmienić moje życie? Czy odpuszczanie grzechów może pomóc w uzdrowieniu? Czy Jezus może mnie uzdrowić? Spróbujemy poszukać odpowiedzi na te pytania przyglądając się spotkaniu Jezusa z …

11.11. Marcin z Tours, biskup

„[…] miłosierny gest św. Marcina wynika z tej samej logiki, która skłoniła Jezusa do rozmnożenia chlebów dla zgłodniałych rzesz, a przede wszystkim do dania samego siebie jako pokarmu dla ludzkości w Eucharystii, będącej najwyższym znakiem miłości Boga, Sacramentum caritatis. Jest to logika dzielenia się z innymi, która w autentyczny sposób wyraża miłość bliźniego. Niech św. …

XXXII Niedziela w ciągu roku A

W starożytnym Izraelu małżeństwo zawierane było na zasadach kontraktu, któremu towarzyszyć musiał pisany dokument. Formuła zawarcia małżeństwa brzmiała mniej więcej tak: „Ona będzie moją małżonką, a ja będę jej mężem, począwszy od dzisiaj aż na wieki”. W wigilię dnia zaślubin pan młody wraz ze swoimi przyjaciółmi udawał się do domu ojca pani młodej. Przyodziany w …

O prymacie biskupa Rzymu … w Rzymie

Kościół posiada widzialną strukturę, na czele której u początku stał Piotr, pierwszy z apostołów, a potem jego następcy. Argumentów biblijnych przemawiających za tą tezą jest kilka. Ewangelie zawierają tak zwane teksty prymacjalne, które dostarczają argumentów za prymatem Piotra. Zapraszam! Polub stronę na Facebook