Drugie miejsce dla Jakuba

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk ogłosił dziś wyniki konkursu na Teologiczną Książkę Roku 2018.

Pierwszą nagrodę otrzymała praca dogmatyczna ks. prof. Marka Blazy SJ „Kościół w stanie epiklezy” (WAM, Kraków 2018).

Drugie miejsce zajął ekumeniczny komentarz do Listu św. Jakuba „Mądrość zstępująca z góry. Komentarz strukturalny do Listu św. Jakuba” (CHAT, Warszawa 2018), autorstwa prof. Kaliny Wojciechowskiej i ks. prof. Mariusza Rosika.

Trzecie miejsce przyznano książce dr. hab. Marcina Majewskiego „Pięcioksiąg odczytany na nowo: Przesłanie autora kapłańskiego (P) i jego wpływ na powstanie Pięcioksięgu” (Wydawnictwo Naukowe UP JPII, Kraków 2018).