Geografia i archeologia biblijna w zarysie

Archeolog czyta Biblię. Geografia i archeologia biblijna w zarysie
red. M. Rosik
współautorzy: R. Pietkiewicz, S. Stasiak
TUM. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej
Wrocław 2011

Opis

Dla poznania historii czy archeologii biblijnej konieczne jest najpierw zapoznanie się z geografią krajów biblijnych. Trzeba je rozpocząć od ogólnego spojrzenia na geografię Bliskiego Wschodu, czyli terenów nazywanych popularnie Żyznym Półksiężycem, które były teatrem dziejów Starego Testamentu. Najwięcej miejsca w publikacji poświęcono Palestynie, gdzie rozegrała się duża część wydarzeń historii biblijnej. Omawianie poszczególnych krain biblijnych łączy ze sobą prezentację geografii fizycznej z elementami politycznej. Druga część książki poświęcona jest archeologii biblijnej ujętej w formie szkicowej, dlatego ogranicza się do omówienia najważniejszych biblijnych odkryć archeologicznych. Autor wybrał najciekawsze i istotnie odkrycia z tego ponad 4 tysiące lat trwającego okresu i omawia je w porządku chronologicznym. Ryciny, barwne ilustracje i mapy dopowiadają narrację.

Spis treści

Geografia krajów biblijnych

  1. Tereny Żyznego Półksiężyca
  2. Palestyna
  3. Azja Mniejsza, Grecja, Italia (Rzym), wyspy

Archeologia Palestyny

  1. Sposoby datowania
  2. Tablica Chronologiczna okresów archeologicznych w Palestynie
  3. Najważniejsze biblijne odkrycia archeologiczne