Jezus Galilejczyk. Lew z pokolenia Judy

Jezus Galilejczyk. Lew z pokolenia Judy,
Wydawnictwo eSPe, ISBN 978-83-8201-048-0, Kraków 2020, ss. 336.

Redaktor prowadzący: Michał Wilk
Adiustacja językowo-stylistyczna: Bernadeta Lekacz
Korekta: Beata Szostak
Redakcja techniczna i projekt okładki: Paweł Kremer

Opis

Trzydzieści kilka lat życia i publicznej działalności Jezusa z Galilei, Jego rewolucyjne nauczanie i dokonywane boską mocą cuda, a zwłaszcza Jego męka, śmierć i wspaniałe zmartwychwstanie dowiodły, że to On jest zapowiedzianym Lwem z pokolenia Judy.

Każda z miniatur w refleksjach zawartych w tej książce dotyczy zaledwie jednego zdania z kart Ewangelii. Zaledwie jedno zdanie – jednak całość zawartych w książce refleksji obejmuje całość ziemskiej działalności Jezusa, od Wcielenia aż po wniebowstąpienie. Po dokonaniu swej ziemskiej misji Jezus Galilejczyk powstał niczym lew i jako zwycięzca uniósł się do niebios. To tam ujrzał Go Jan ewangelista, gdy pewnej niedzieli Bóg przemówił do niego apokaliptycznymi wizjami:

I mówi do mnie jeden ze Starców:
„Przestań płakać:
Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy,
Odrośl Dawida,
tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci”
(Ap 5,5).

Notka ze strony Wydawnictwa eSPe:

Wybitny biblista ks. Mariusz Rosik z ogromną pasją i niekwestionowaną erudycją tłumaczy historyczne i językowe konteksty ewangelii. Przywołuje realia i zwyczaje świata, w którym żył Galilejczyk, czyniąc jego słowa i zachowania bardziej dla nas zrozumiałymi. Wreszcie pokazuje, jak w osobie ubogiego cieśli z Nazaretu wypełniły się pradawne proroctwa biblijne, począwszy od tego najsłynniejszego – o Lwie z pokolenia Judy.

Spis treści

Równy Ojcu

Tradycjonaliści czy wierzący rozumnie?

Sen Maryi

Święta od ciemności

Arka Nowego Przymierza

Słońce pod sercem

Rozterki milczącego ojca

Król wcale nie legendarny

Odłupywanie marmuru

Teologiczne fantazjowanie

Życie w ukryciu

W domu Ojca

Zwodzenie

Powtórka z historii

Miłością ogarnięci

Ostrzeżenie z Watykanu

Zgrzyt nad Jordanem?

Egzorcysta pogan

Nadawanie imion

Znad Jordanu na krzyż

Obietnica

Pustynia i niebiosa

Słowo i jego moc

Niebo, ewentualnie piekło

Strach kontra miłość

Uwalnianie w milczeniu

W katedrze i na śmietniku

Przepadł bez wieści?

Avei Eva

Znaki zapytania nad winem

Człowiek drogą Kościoła

Wzmożony ruch

Jeszcze nie czas

Kościół, serce czy krzyż?

Powiedz tylko słowo

Nazaretańskie zdziwienie

W sieci paradoksów

Bez odpowiedzi

Mądrzejszy

Dotknięcie

Góra czy dolina?

Geografia błogosławieństw

Jasność

Dopóki w drodze

A Ja wam powiadam

Modlitwy niewysłuchane?

Wspaniałomyślność

Doskonałość z góry Atos

Brytyjski sprawiedliwy

Opatrznościowy zbieg okoliczności

Bez niuansów

Jaka wdzięczność?

Dobry skarbiec

Jedyna Ewangelia

Inteligencja nagrodzona

O czytaniu w myślach

Gramatyka – matematyka

Marzenie Boga

Matematyka w Samarii

Bezpiecznie

Ze słownikiem w ręku

Priorytety

Katolicyzm z jednej chwili

Paradoksy niekonsekwencji

Nieprzygotowane kazanie

Wyrwani z sidła

Czternaście lat w podróży

Odnaleziona

Obfitość ponad miarę

Pasterz, świadek i męczennik

Jedno

Most nad przepaścią

Stłuczona ampułka

Gdyby nie modlitwy dzieci

Król królów

Modlitwą i czujnością

Zmiana perspektywy

Ogień i duch

O małżeńskiej szczęśliwości

Wielbłąd natchniony

Minister i prześcieradło

Historia lubi się powtarzać

Między sierpem a łopatą

Doskonałość kontra miłość

Puste piekło?

Swój

Grzesznicy na górze

Przemienienie razy pięć

Bóg i góry

Schodząc w doliny

W ogniu

Bój się Boga, nie diabła

Między Jerozolimą a Jerychem

Między kuchnią a kaplicą

Szata słowna

Na dziedzińcu pogan

Skarb na ulicach Kalkuty

Ku wolności

Całkowity brak proporcji

Drzwi niebios

Łzy przed bramami nieba

Wiara z kalkulacji

Miliarder z różańcem

Ogromna przepaść

Gorczyca versusmorwa

Nieco interesowna bezinteresowność

Mamy Obrońcę

Religia czy ideologia?

Spowiedź Zacheusza

Współcześni saduceusze

Całkiem hipotetycznie

Brak śmiałości

Jak upominają się bracia

Od-kupienie

Ucieszyć się dniem

Amen

Okręt bez kapitana

Poza Kościołem

Mroczne tajemnice

Boskie Bogu

Jak siebie samego

W odwrotnym kierunku

Nowa świątynia

Jak za Noego

Brzęk tłuczonego szkła

Bóg w krzywym zwierciadle

Spotkanie

Co się wydarzyło u brygidek?

Intuicje siostrzane

W ekstazie

Modlitwa czy rozwód?

By nie żałować

Afra z domu rozkoszy

Papież o swym nawróceniu

Życiodajna pamięć

Pokój nie tylko z Bogiem

Jak dzieci

Nowość

Kłopoty z Parakletem

Bóg lubi trójki

Polecenie służbowe

Z chwały w ciemność

Król przed trybunałem

Zapomnieli o najważniejszym?

Pomyłka w wersji polskiej?

Siedem kropli krwi

Mroczne tajemnice

Królestwo z perspektywy krzyża

W świecie symboli

Boskie w ludzkim

Na całe życie

Zwierzenia kapelana

Ład w zamieszaniu

Duchowe ukształtowanie terenu

Karmienie umysłu

Szaleństwa nie ma

Więzienie czy świątynia?

Bez lęku

Marzenie przy meczecie

Trochę gramatyki

W Duchu