Komentarz teologiczno-pastoralny do Biblii Tysiąclecia

„Komentarz teologiczno-pastoralny do Biblii Tysiąclecia. Nowy Testament. List św. Jakuba, 1-2 List św. Piotra, 1-3 List św. Jana, List św. Judy, Apokalipsa”
współautorzy: M. Wróbel, H. Langkammer, Nowy Testament 5,
Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 2015, ss. 331

 

Opis książki

Komentarz ukazuje się z okazji Złotego Jubileuszu Biblii Tysiąclecia. Podstawową jego zaletą jest to, iż posiadając ściśle naukowy charakter, jest jednocześnie napisany językiem zrozumiałym dla wszystkich czytających Biblię Tysiąclecia. Składa się on z pięciu tomów i odnosi do treści całego Nowego Testamentu. Na następujących po sobie stronach, czytelnik znajdzie kolejne fragmenty wybranych ksiąg i odpowiadające im komentarze. W języku polskim wydano już wiele komentarzy do Starego i do Nowego Testamentu. Ten jednak jest pierwszym komentarzem do konkretnego tłumaczenia Pisma Świętego a mianowicie do V wydania Biblii Tysiąclecia. Potrzeba takiego komentarza wiąże się z faktem, iż to właśnie teksty tylko z Biblii Tysiąclecia zostały użyte w czytaniach liturgicznych, śpiewach międzylekcyjnych, zarówno w celebracji Mszy świętej, sakramentów Kościoła jak i Liturgii Godzin. Komentarz ten, dzięki swojemu teologicznemu a jednocześnie pastoralnemu charakterowi będzie pomocny w wyjaśnianiu, pogłębianiu i przeżywaniu treści biblijnych w liturgii, w lekturze prywatnej oraz wspólnotowej. Biblia Tysiąclecia to najpopularniejsze narodowe wydanie Pisma Świętego. Zawiera jedyny polski tekst Pisma Świętego, zatwierdzony do stosowania w liturgii przez Konferencję Episkopatu Polski.

 

Spis treści

List św. Jakuba apostoła (M. Rosik)

Pierwszy List św. Piotra apostoła (M. Rosik)

Drugi List św. Piotra apostoła (M. Rosik)

Listy św. Jana apostoła (M. Wróbel)

Pierwszy List św. Jana apostoła (M. Wróbel)

Drugi List św. Jana apostoła (M. Wróbel)

Trzeci List św. Jana apostoła (M. Wróbel)

List św. Judy (M. Rosik)

Apokalipsa św. Jana (H. Langkammer)

Dodatki

Noty o autorach

Spis treści