Modlitwa – chleb powszedni. Wiara i życie

Modlitwa – chleb powszedni. Wiara i życie
PALABRA. Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów
Wrocław 2008, ss. 53

 

Opis

Modlitwa definiowana bywa zazwyczaj jako „rozmowa z Bogiem”. Katechizm określa ją „wzniesieniem duszy ku Bogu” (KKK 2559). A skoro rozmowa i wzniesienie duszy ku Bogu – to spotkanie z Bogiem. Ludzkie życie rozgrywa się na płaszczyźnie wielorakich relacji, bo – jak pisał John Donne – „żaden człowiek nie jest samoistną wyspą”. Człowiek z natury swej otwarty jest na relacje z drugim; z punktu widzenia wiary tym Drugim jest przede wszystkim Bóg. Zamordowany kilka lat temu przeor ekumenicznej wspólnoty w Taizé we Francji, brat Roger Schulz, pisał: „W każdym człowieku jest taka przestrzeń, której nie jest w stanie zapełnić żadna ludzka intymność. To właśnie tam spotyka się Boga”. Na modlitwie.

 

Spis treści

Wprowadzenie
I. Modlitwa Jezusa
1. Miejsce modlitwy
2. Czas modlitwy
3. Rodzaje modlitwy
II. Modlitwa chrześcijanina
1. Miejsce modlitwy
2. Czas modlitwy
3. Rodzaje modlitwy
III. Owoce modlitwy
1. Nowe widzenie świata
2. Modlitwa wszystkich rzeczy
3. Modlitwa w czasie pustyni
Zakończenie