Wspólne logia Jezusa w ewangeliach według św. Mateusza i św. Marka – główne rysy teologiczne

Centralne miejsce w ewangeliach zajmuje osoba Jezusa z Nazaretu. Kiedy wczytujemy się w tekst ewangelijny spotykamy się z Jego słowem i czynem oraz opisem istotnych wydarzeń z Jego życia. Każdy z ewangelistów nieco inaczej przedstawia nam obraz Jezusa, stąd poszczególne ewangelie stanowią jakby odrębne portrety postaci Jezusa. Owszem, portrety te są odbiciem rzeczywistości, ale zawierają …