According to John. The Witness of the Beloved Disciple

John F. O’Grady, According to John. The Witness of the Beloved Disciple, New York 1999, ss. 174 Ks. J.F. O’Grady, kapłan diecezji Albany w Nowym Yorku, jest doktorem teologii systematycznej i biblijnej. Przez ostatnie lata nauczał na Florydzie, a w roku akademickim 1999-2000 w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Spośród licznych jego publikacji warto wymienić …

Osiem błogosławieństw. Istota życia chrześcijańskiego

Ks. Tomasz Hergesel, Osiem błogosławieństw. Istota życia chrześcijańskiego, Wrocław 1999, ss. 126      Papieska Komisja Biblijna w swoich dokumentach przypomina, że zadaniem egzegety jest nie tylko dokonywanie głębokiej analizy tekstów biblijnych, ale odczytywanie ich w taki sposób, aby – nie tracąc niczego z sensu zamierzonego przez ich Autorów – odpowiadały na pytania i potrzeby naszych czasów. …

OJCIEC, KTÓRY POCIĄGA DO CHRYSTUSA (J6, 44) – KILKA REFLEKSJI EGZEGETYCZNYCH

Św. Jan w kontekście mowy eucharystycznej (J 6) zamieszcza wypowiedź Jezusa: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec (J 6,44a). Właściwą interpretację logionu mogą przybliżyć nam odcienie znaczeniowe czasownika elkein, przyciągnąć. Koniecznym więc będzie sięgnięcie do kluczowych tekstów Starego i Nowego Testamentu, w których słowo to się pojawia, a następnie odczytanie …

Ku radykalizmowi Ewangelii

Ku radykalizmowi Ewangelii Studium nad wspólnymi logiami Jezusa w Ewangeliach według św. Mateusza i św. Marka Drukarnia Naukowa Polskiej Akademii Nauk Wrocław 2000, ss. 188 Opis Książka stanowi studium porównawcze wypowiedzi Jezusa zawartych w jedenastu, wspólnych dla Mateusza i Marka, a pominiętych przez Łukasza (i Jana), perykopach. Należą do nich: sprawa czystości (Mk 7,1-23; Mt …