Grota Jana Chrzciciela

W 1999 roku Reuven Kalifon, nauczyciel z kibucu Tzuba, wskazał angielskim archeologom tajemniczą jaskinię, którą odnaleźli jego uczniowie. Sprawą zainteresował się Shimon Gibson. To on właśnie postawił tezę, że chodzi o grotę, w której swą działalność prowadził Jan Chrzciciel. Jego książka The Cave of John the Baptist zawiera błyskotliwe stwierdzenie: „Składając razem najnowsze fakty archeologiczne …

„Nie pożądaj … żadnej rzeczy bliźniego twego”

Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że dziesiąte przykazanie Dekalogu jest powtórzeniem siódmego. Nakaz „nie kradnij” (Wj 20,15) wydaje się zawierać niemal tę samą myśl, co przykazanie „Nie pożądaj … żadnej rzeczy bliźniego twego” (Wj 20,17). Bliższa analiza kontekstu i terminologii prowadzi jednak do wniosku, że obydwa przykazania mogą dotyczyć zupełnie różnych sytuacji. …

Saulius Tarsietis susitinka Kristu. Reflksijos pagaj Apd 9, 1-9

  Skaitydamas Luko pasakojimą apie Sauliaus tarsiečio patirtį prie Damasko vartų, skaitytojas dažnai prieš akis regi Michelangelo Merisi, vadinto Caravaggio, drobę, kurią gali pamatyti Romos Maria del Popolo bažnyčios lankytojai. Pagrindinis paveikslo, nutapyto 1600-1601 m., veikėjas, kaip būtų galima tikėtis, yra ne tas, kuris vėliau taps tautų apaštalu, ir net ne prisikėlęs Kristus (paveiksle jo …

Poszukiwanie – prawda – modlitwa

Na 10 wieków przed Chr. pełen rozterek, skrywanych pytań i wątpliwości Samuel usłyszał głos Boży: „Nie tak widzi człowiek, jak widzi Bóg. Człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Bóg natomiast patrzy w serce”. U progu kolejnego roku akademickiego wysiłku spróbujmy spojrzeć na ten czas oczyma wiary. Spróbujmy spojrzeć na dzień dzisiejszy oczyma samego …

Alegoryczna interpretacja Pieśni nad pieśniami w judaizmie do czasów redakcji Targumu do tej księgi

Jest w Biblii księga, która ani razu nie wspomina o Bogu[1]. To księga, która składa się z kilku pieśni opowiadających o miłości pasterza i Szulamitki, księga, której tytuł brzmi „Pieśń najpiękniejsza”[2]. Talmud, tłumacząc oryginalne brzmienie tytułu Szir Haszirim („pieśń nad pieśniami”), odnosi go do autorstwa, wyjaśniając, że szir (Pnp) jest ponad dwiema pozostałymi „pieśniami” (szirim) …

 „Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu” (1J 4, 16). Egzystencjalne implikacje przyjęcia prawdy o Bożej miłości

Pisma św. Jana apostoła należą do najpóźniej powstałych ksiąg Nowego Testamentu. Według tradycji Jan, jako najmłodszy spośród Dwunastu i jedyny, który nie poniósł śmierci męczeńskiej, był najdłużej żyjącym apostołem. Należy się więc spodziewać, że jego refleksja teologiczna odznacza się niezwykłą głębią, miał bowiem najwięcej czasu ze wszystkich autorów ksiąg Nowego Przymierza na medytację życia, działalności, …

Dlaczego twierdzą niektórzy z was, że nie ma zmartwychwstania?

„Dlaczego twierdzą niektórzy z was, że nie ma zmartwychwstania?” (1Kor 15,12b). Przyczyny odrzucenia wiary w zmartwychwstanie w Kościele korynckim Paweł głosił dobrą nowinę mieszkańcom Koryntu prawdopodobnie od roku 51, kiedy to doszło do spotkania apostoła narodów z Pryscyllą i Akwilą, małżeństwem wysiedlonym z Rzymu z powodu dekretu Klaudiusza (Dz 18,1-2)[1]. Nie jest pewne, czy byli już …

J. Klinkowski, Analiza dramatyczna Ewangelii św. Jana

J. Klinkowski, Analiza dramatyczna Ewangelii św. Jana, Biblioteka Diecezji Legnickiej 40, Legnica 2007, ss.486 Książka ks. Jana Klinkowskiego poświęcona została – jak stwierdza sam Autor – „analizie dramatycznej” Ewangelii Janowej. Jej tytuł został sformułowany następująco: Analiza dramatyczna Ewangelii św. Jana. Ponieważ sugeruje on, że sama analiza jest dramatem, może lepiej byłoby go sformułować jako Analiza …

Karaimi Wileńszczyzny – ich praktyki i wierzenia

Kto wybiera się na Wileńszczyznę, by poznać jej historię i zabytki, by poczuć klimat dawnych lat i zanurzyć się w dawnych tradycjach i zwyczajach religijnych, z pewnością natknie się na wciąż jeszcze żywotną grupę religijną karaimów. Wydaje się, że najbardziej żywo swą działalność karaimi przejawiali w Trokach i w samym Wilnie. Do dziś stoją tam …

Misterium miłości zaklęte w pieśni. Konteksty interpretacyjne Pieśni nad pieśniami

Księga, której hebrajski tytuł brzmi Szir ha-Szirim, czyli „Pieśń najpiękniejsza”[1], stała się przedmiotem zaciętych debat rabinackich na przełomie I i II stulecia. Kością niezgody stało się pytanie, czy księgę tę włączyć do kanonu ksiąg świętych. Odpowiedź na to pytanie nie była jednoznaczna po pierwsze dlatego, że w Pnp nie wspomina się o Bogu[2], po drugie …

POSŁOWIE: Dwa lata później. Wspomnienie o synodzie z adhortacją w ręku

Od zakończenia rzymskiego synodu biskupów na temat Słowo Boże w życiu i misji Kościoła minęło dwa lata. Dziś, gdy mamy w ręku posynodalną ahortację Benedykta XVI Verbum Domini, warto wspomnieć tamte wydarzenia, patrząc na nie z perspektywy treści dokumentu. Sformułowanie tematu zebrania sprawia, że pierwsza myśl biegnie ku Biblii. To ona wydaje się przede wszystkim …

Przepowiadanie słowa Bożego w tradycji biblijnej

Łukasz opowiada w Dziejach Apostolskich epizod z życia Filipa, do którego anioł Pański skierował słowo: „Wstań i idź koło południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy: jest ona pusta” (Dz 8,26). Po pewnym czasie drogę tę przebywał już razem z urzędnikiem królowej etiopskiej, któremu wyjaśniał znaczenie proroctwa Izajasza. Całą scenę kończy udzielenie chrztu …