Wprowadzenie

Marian Biskup, Miejsce i rola Pisma Świętego w teologii moralnej, Wrocław 2013 Kiedy Ojciec Święty Benedykt XVI zwołał na październik 2008 roku XII Zwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów pod hasłem „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła” , wielu pytało: dlaczego taka tematyka? Nie ulega wątpliwości, że znajomość Pisma świętego wśród wielu wierzących jest wciąż nikła, …

Błogosławieństwo przeklętych

  W historii Izraela rok 70. stanowi cezurę chyba tak ważną, jak Szoach. Wraz z upadkiem świątyni, chwały narodu i mieszkania Boga, skończył się judaizm biblijny. Wraz z palącym się przybytkiem spłonęły nadzieje na niepodległość. Wraz z rabunkiem menory, przedstawionej plastycznie na łuku Tytusa w Rzymie, zgasło światło nad Izraelem. Józef Flawiusz w dramatycznych słowach …

Hypertextuality and Historicity in the Gospels

Bartosz Adamczewski, Hypertextuality and Historicity in the Gospels,  European Studies in Theology, Philosophy and History of Religions 3, wydawnictwo Peter Lang, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2013, ss. 241 Książka Bartosza Adamczewskiego zatytułowana „Hypertextuality and Historicity in the Gospels” stanowi cenną i nowatorską monografię …

Dymiące stosy i antyczne biografie

  Dzisiejszy Izmir od wschodu i południa otoczony jest górami, natomiast łagodne wody Morza Egejskiego delikatnie łaskoczą półkoliste wybrzeże miasta usytuowanego w zatoce. To dawna Smyrna. Był rok 178, kiedy w tej części Azji Mniejszej zatrzęsła się ziemia. W gruzach legła między innymi agora, którą wystawił tu Aleksander Wielki. Przedsiębiorczy Marek Aureliusz nakazał odbudowę i …

Dziewczyna z Nazaretu – biografia

  Nazaret w Galilei. To tu po raz pierwszy na kartach Biblii spotykamy postać Maryi. Za Jej czasów była to niewielka wioska położona w pobliżu Via Maris, głównego szlaku wiodącego z północy do Egiptu. Galilea jako kraina geograficzna rozciąga się od rzeki Litanii w obecnym Libanie aż do doliny Jizreel. W czasach biblijnych chętnie posługiwano …

IMPORTO TEOLOGICO DELLA NARRAZIONE DELLA DONNA SIROFENICIA

IMPORTO TEOLOGICO DELLA NARRAZIONE DELLA DONNA SIROFENICIA (Mc 7,24-30) NEL CONTESTO LETTERARIO DEL VANGELO DI MARCO Nel racconto di Marco in cui l’evangelista presenta l’incontro tra Gesù e la donna sirofenicia (cananea in Mt 15,21-28) e la guarigione (o meglio: l’esorcismo)[1] della figlia di questa donna (Mc 7,24-30), troviamo almeno tre temi importanti di tutto …

O Żydzie, który wzniecił miłość do Chrystusa

„Rok pierwszy wolności Jerozolimy” – głosił napis na monecie, którą zaczęto bić w Judei w 132 r. po Chr. Historyk Dio Cassius relacjonuje, że Hadrian postanowił przemianować Jerozolimę na Aelia Capitolina, zdecydował, że na miejscu przybytku stanie świątynia ku czci Jowisza Kapitolińskiego oraz zakazał obrzezywania. Tego Żydzi znieść nie mogli. Pochodzący z hasmonejskiej rodziny uczonych …

W poszukiwaniu „szczyrego słowa Bożego”

Rajmund Pietkiewicz, W poszukiwaniu „szczyrego słowa Bożego”. Recepcja zachodnioeuropejskiej hebraistyki w studiach chrześcijańskich w Rzeczypospolitej doby renesansu, Rozprawy Naukowe 86, Wydawnictwo PWT, Wrocław 2011, ss.308 Książka ks. Rajmunda Pietkiewicza poświęcona została recepcji zachodnioeuropejskiej hebraistyki w polskich studiach doby renesansu. Temat pracy został sformułowany następująco: W poszukiwaniu “szczyrego słowa Bożego”. Recepcja zachodnioeuropejskiej hebraistyki w studiach chrześcijańskich …

Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli

Janusz Lemański, „Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli” (Am 5,14a). Wprowadzenie do profetyzmu starotestamentalnego, t. II: Dwunastu Proroków Mniejszych. Księga Barucha. List Jeremiasza, Studia i Rozprawy 31, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, ss. 407.   Kolejna książka ks. Janusza Lemańskiego poświęcona została zagadnieniu profetyzmu w dawnym Izraelu, na co wskazuje jasno jej tytuł: …

Вогнище конфлікту між Церквою і Синагогою (до 135 року)

Перше століття існування християнства і розвитку Церкви в Сиро-Палестинському регіоні, а також в басейні Середземного моря позначене зростаючим конфліктом з юдаїзмом, який у той час переживає одну з найбільших криз у своїй історії. Її кульмінаційна точка припала на знищення Єрусалиму, а разом із ним єрусалимського храму. Розходження шляхів молодої Церкви й – умовно кажучи – …