W Nowym Testamencie wszystko po staremu? Konteksty Ewangelii

W Nowym Testamencie wszystko po staremu? Konteksty Ewangelii
Wydawnictwo „Serafin”
Kraków 2016, ss. 268

Opis

„Tekst bez kontekstu jest pretekstem” – takim powiedzeniem chętnie posługują się literaturoznawcy. W przypadku Pisma Świętego chodzi nie tylko o kontekst literacki. Aby głębiej zrozumieć znaczenie tekstu natchnionego, warto sięgać po jego kontekst kulturowy, religijny, historyczny, społeczny, a nawet polityczny. Każdy z nich rzuca snop światła wydobywający z cienia przesłanie teologiczne i egzystencjalne całych ksiąg biblijnych i poszczególnych ich fragmentów.

Choć poszczególne księgi Nowego Testamentu w ich obecnym kształcie liczą już niemal dwadzieścia wieków, to współczesne badania i odkrycia naukowe pozwalają wydobywać całą masę nowych znaczeń tekstu natchnionego. Znaczeń, których istnienia dawniej nikt by nie przypuszczał. Stąd tytułowe pytanie: czy w Nowym Testamencie wszystko po staremu? Podtytuł niniejszego opracowania – „Konteksty Ewangelii” – wskazuje na jego cel. Jest nim przybliżenie niektórych aspektów religijnego, historycznego, obyczajowego, kulturowego i politycznego środowiska życia i działalności Jezusa, a także środowiska, w jakim kształtowały się dzieła ewangelistów.

Spis treści

Zaproszenie do lektury
Archanielski trzepot skrzydeł
Astronomiczne rozterki biblistów
Dziewczyna z Nazaretu – biografia
Legenda, wokół której narosły legendy
Wykup pierworodnych
Rzeź niemowląt i niespodzianki spoza grobu
Rewelacja, ale nie rewolucja
Z Ain Karem do Macherontu
Przekraczając Jordan
Bliskie spotkania z diabłem
Jezus i Jego miasto
Łódź Jezusa
Geraza, Gergeza czy Gadara?
Marzycielka z Bożej woli
Jezus poliglota?
Z Ewangelią na kozetce
Jezusowa sztuka pamiętania
Szabat dawniej i dziś
Jerozolimskie pielgrzymowanie
Kawałek nieba na ziemi
Modlitwa Jezusa
Żeby nie modlić się do siebie
Przy dźwiękach muzyki
Miłosierny czy sprawiedliwy?
Jezus w Samarii
Miłosierdzie w czynie
Nieszczęśliwa i miłosierdzie
Bogactwa „domu biednych”
Kościół – wspólnota założona przez Chrystusa
Na górnym Syjonie
Zdrajca natchniony
Ecce homo
Zmarłych pogrzebać
Dary Zmartwychwstałego
Magia liczb?