Wielka Księga Miłosierdzia. Komentarze biblijne – nauczanie papieskie

Wielka Księga Miłosierdzia. Komentarze biblijne – nauczanie papieskie

współautorzy: S. Hałas, P. Kot, M. Wróbel,

Wydawnictwo M, Kraków 2016, ss. 432

 

Opis

„Orędzie o Miłosierdziu Bożym przekazane przez świętą Faustynę usłyszał cały świat, ale przecież to, co mówiła nie było rewolucją w teologii. Bóg Izraela – mimo często srogiego oblicza – był Bogiem miłosiernym, a w Jezusie Chrystusie owo miłosierdzie w pełni się urzeczywistniło. Kościół głosił te prawdy od początku swego istnienia. A wywodził je z Pisma Świętego, które można nazwać Wielką Księgą Miłosierdzia. „W żadnym czasie, w żadnym okresie dziejów – a zwłaszcza w okresie tak przełomowym jak nasz – Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością, i jakie jej zagraża. To właśnie jest podstawowym prawem i zarazem powinnością Kościoła w Jezusie Chrystusie. Jest ono prawem i powinnością Kościoła wobec Boga, a zarazem w stosunku do ludzi” (Jan Paweł II).

Bogato ilustrowana reprodukcjami dzieł sztuki i kolorowymi fotografiami Wielka Księga Miłosierdzia zawiera wybór tekstów biblijnych na temat miłosierdzia Bożego wraz ze znakomitymi komentarzami wybitnych polskich biblistów: ks. Stanisława Hałasa, ks. Mariusza Rosika, ks. Mirosława Wróbla, ks. Piotra Kota. Fragmentom biblijnym towarzyszy bogaty wybór tekstów papieskich poświęconych Miłosierdziu Bożemu. Znajdą tu Państwo fragmenty homilii, listów, adhortacji i encyklik św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka.

 

Spis treści

Orędzie Miłosierdzia Bożego przekazane współczesnemu światu przez Jana Pawła II

„Weź i czytaj”

Rozdział I: Miłosierdzie w Starym Testamencie

Rozdział II: Miłosierdzie w Nowym Testamencie

Wykaz cytowanych dokumentów papieskich i przemówień

Zamiast zakończenia

Spis treści

 

Nagroda

Książka Wielka Księga Miłosierdzia zdobyła nagrodę „Najlepsza Książka Katolicka” portalu granice.pl! Magdalena Galiczek-Krempa zamieściła recenzję książki na wspomnianym portalu:

Ogłoszenie przez papieża Franciszka Roku Miłosierdzia jest wyjątkowym i szczególnym zwróceniem uwagi na istotę łaskę i dobroć, jakiej każdy człowiek doświadcza od Boga. Aby przybliżyć ten aktualny dzisiaj temat i ująć go przez pryzmat przekazu, jaki zaniosła światu święta siostra Faustyna Kowalska, czy – wreszcie – wyjaśnić przy pomocy prostych słów obraz miłosierdzia, który odmalowany został na kartach Pisma Świętego, Wydawnictwo M opublikowało Wielką Księgę Miłosierdzia. O miłosierdziu słyszymy dużo i często. Zazwyczaj kojarzy się nam ono z uczynkami, jakie spełniamy, służąc i niosąc pomoc potrzebującym. I to po części prawda, chociaż, jak tłumaczy św. Jan Paweł II w encyklice Dives in Misericordia:

Tylko wówczas bowiem jest ono [miłosierdzie] naprawdę aktem miłości miłosiernej, gdy świadcząc je, żywimy głębokie poczucie, iż równocześnie go doznajemy ze strony tych, którzy je od nas przyjmują. Jeśli tej dwustronności, tej wzajemności brak, wówczas czyny nasze nie są jeszcze w pełni aktami miłosierdzia.

Miłosierdzie doskonałe objawia Bóg wobec swojego umiłowanego ludu. O aktach bezwarunkowej miłości, łasce i sprawiedliwości przeczytać można w wielu miejscach w Biblii – zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Autorzy Wielkiej Księgi Miłosierdzia wyłuskali najpiękniejsze, najbardziej poruszające, ale też najbardziej obrazowe fragmenty Biblii, dotyczące właśnie miłosierdzia Boga i opatrzyli je solidnym, rzetelnym, a zarazem jasnym i przystępnym komentarzem.

W zasadzie wszystkie przytoczone fragmenty Pisma Świętego znane będą czytelnikowi – czy to z niedzielnych Mszy Świętych, czy też z lekcji religii. Jednak stosowny komentarz, zwrócenie uwagi na znaczenie konkretnych słów, a także przytoczenie ich odpowiedników w tekstach źródłowych i na tej podstawie dogłębne poszukiwanie ich znaczenia oraz umiejscowienia w kontekście danych czasów i obyczajów sprawia, że pozornie jasne fragmenty biblijne nabierają nowego, jeszcze głębszego znaczenia. Nad Wielką Księgą Miłosierdzia pracowało kilku autorów, stąd teksty różnią się między sobą stylistyką. Każdy z komentatorów zwraca uwagę na inne szczegóły – jedni podkreślają znaczenie słów, inni odnoszą się do struktury danej Ewangeli, jeszcze inni cytują mniej znane fragmenty Pisma Świętego.

Książka została starannie i czytelnie podzielona na kolejne rozdziały, w których najpierw autorzy przytaczają fragmenty Biblii, w dalszej kolejności dodają własny komentarz, a na zakończenie cytują słowa papieży. Książkę otwierają fragmenty Starego Testamentu, a w dalszej, zdecydowanie bardziej obszernej części, znajdują się przypowieści i wydarzenia zawarte w Nowym Testamencie. Oprócz ogromnej wagi, jaką przyłożono do przygotowania odpowiednich tekstów – przystępnych dla każdego, mocniej bądź słabiej związanego z Kościołem i wiarą czytelnika – książka pod względem edytorskim i graficznym zachwyci wielu odbiorców. Na każdej stronie zamieszczono starannie dobrane tło, w każdym rozdziale znajduje się mnóstwo fotografii i reprodukcji obrazów związanych z danym miejscem bądź przypowieścią biblijną.

Tak przemyślana i starannie przygotowana publikacja skłania do wertowania jej i zagłębiania się w zamieszczone w niej treści. Wielką Księgę Miłosierdzia czytać można wyrywkowo, można wybierać można interesujące nas w danym momencie rozdziały, można też wracać do przeczytanych wcześniej fragmentów, na nowo uzupełniając swą wiedzę i poszukując informacji, które wcześniej nam umknęły. Niezwykle cenne są zamieszczone na końcu każdego rozdziału fragmenty homilii bądź encyklik papieży: św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka, będące wspaniałym zwieńczeniem wcześniejszych rozważań.

Wielka Księga Miłosierdzia to publikacja, która w zaskakująco prosty i przystępny sposób przybliża czytelnikowi obraz Boga miłosiernego, udowadniając tym samym, jak wielkimi łaskami pragnie obdarzać człowieka Stwórca. Warto sięgnąć po tę publikację, by lepiej zrozumieć Pismo Święte, by przekonać się, że – tak jak mówi św. Augustyn – Łatwiej Bogu powstrzymać gniew, aniżeli miłosierdzie.