22.02. Papiasz, biskup Hierapolis

Hierapolis to dzisiejsze Pamukkale (fot. M. Rosik)

Postacią związaną z Hierapolis był biskup Papiasz (80-130 po Chr.). Żył w czasach, kiedy Nowy Testament nie był jeszcze ukształtowany. Tradycja podaje, że był uczniem Jana apostoła i towarzyszem Polikarpa ze Smyrny. Jest autorem dzieła zatytułowanego Wyjaśnienia logiów Pańskich.

Niewiele wiemy o życiu jednego z najwcześniejszych pisarzy wczesnochrześcijańskich. Nie znamy miejsca jego urodzenia, choć tradycja jednogłośnie mówi o Azji Mniejszej. Oznacza to, że jego ojczystym językiem był grecki. Musiał poznać środowisko Żydów w Hierapolis, gdyż zapewne od nich bierze początek wspólnota chrześcijańska w mieście.

Dzieło Papiasza, które przetrwało jedynie we fragmentach zapisanych u Ojców Kościoła, składało się z zapamiętanych wypowiedzi Jezusa przekazywanych w tradycji ustnej. We wstępie do niego biskup Hierapolis pisał:

„Wszystko, czego się tak dokładnie dowiedziałem od prezbiterów, i co mi doskonale utkwiło w pamięci, jak najchętniej zestawię dla Ciebie razem z objaśnieniami, by stwierdzić ich wiarygodność. Nie lgnąłem bowiem do ludzi wielomównych, ale do tych, co uczą prawdy. Nie słuchałem takich, którzy przytaczali obce jakieś przykazania, ale takich, którzy podawali przykazania dane wierze naszej przez Pana i z samej wywodzące się z prawdy. Skoro gdziekolwiek spotkałem którego z tych, co przestawali z prezbiterami, wypytywałem go o ich zdanie, co mówił Andrzej, co Piotr albo Filip, albo Tomasz, albo Jakub, co Jan albo Mateusz, albo inny z uczniów Pańskich, ponadto co powiadają Arystion i Jan prezbiter, uczniowie Pańscy. Zdawało mnie się bowiem, że z ksiąg nie odniosę tyle korzyści, ile ze słów drgających życiem”.

Polub stronę na Facebook