12.07. Brunon z Kwerfurtu

„Mężowi Kościoła, bogobojnemu królowi Henrykowi, Brunon życzy wszystkiego, co przystoi królowi i podoba się wszystkowidzącemu Bogu. Ty, będąc królem według mądrości, której Bóg ci użyczył, usiłujesz być dobrym i katolickim władcą. Podobnie i my, jakkolwiek nędzni, bojąc się, żebyśmy tego życia nie zmarnowali i w dniu śmierci nie okazali się nadzy, ile tylko tchnie łaska …

06.07. Maria Teresa Ledóchowska

Maria Teresa urodziła się 29 kwietnia 1863 r. (w czasie powstania styczniowego) w Loosdorf w Austrii, dokąd jej rodzina wyemigrowała po powstaniu listopadowym. Od najmłodszych lat wykazywała wybitne uzdolnienia literackie, muzyczne i aktorskie. Matka – niezwykle czuła na niedolę bliźnich, bardzo towarzyska i pogodna – umiała wychować dzieci w karności i sumienności. Ojciec pogłębiał wiedzę dzieci, …

27.06. Cyryl Aleksandryjski, biskup

Na ulicach Aleksandrii (fot. M. Rosik) „Dziwię się bardzo, iż są tacy ludzie, którzy naprawdę wątpią, czy Najświętszą Dziewicę wolno nazywać Matką Boga. A tymczasem jeśli nasz Pan, Jezus Chrystus, jest Bogiem, dlaczego Najświętsza Dziewica, która wydała Go na świat, nie może być nazwana Bogarodzicą? Tę prawdę przekazali nam uczniowie Pańscy, chociaż nie posługiwali się …

24.06. Jan Chrzciciel, poprzednik Pański

„Wszelako niektórzy Żydzi uważali, że wojsko Heroda zginęło z woli Boga, który zesłał nań, niewątpliwie słuszną karę za jego postępek względem Jana zwanego Chrzcicielem. Herod, bowiem kazał go zabić, choć był to mąż zacny; nawoływał Żydów, aby prowadzili cnotliwe życie, kierowali się sprawiedliwością we wzajemnych stosunkach, gorliwie Bogu cześć oddawali i dopiero tak postępując chrzest …

13.06. Antoni Padewski

„Modlitwa jest znakiem miłości do Boga, pobożną i rodzinną z Nim rozmową, podejmowaną tak często, jak tylko jest to możliwe. Modlitwa jest także okazją do prośby o dobra doczesne, ci jednak, którzy proszą o nie Pana w duchu prawdziwie chrześcijańskim, podporządkowują zawsze własną wolę Jego woli, nawet wtedy, gdy do modlitwy popycha ich potrzeba, i …

09.06. Efrem Syryjczyk, doktor Kościoła

Malula w Syrii (fot. M. Rosik) Nikt nie może uzdrowić chorego, Oprócz tego, który zna głębiny serca. Ileż razy nałożyłem sobie granice I zbudowałem ściany pomiędzy sobą a grzechem. Lecz myśli moje przeszły ponad granice I wola moja zniszczyła ściany. Bowiem bojaźń Boża nie zawarła granic, A ściany nie zostały oparte na szczerym pokajaniu. Oto …

03.06. Karol Lwanga i towarzysze

Karol Lwanga i jego towarzysze byli grupą młodych katolickich męczenników z Ugandy, którzy zginęli za wiarę w latach 1885-1887. Ich życie i męczeństwo są przykładem odwagi, wierności i heroizmu w obliczu prześladowań religijnych. Jak do tego doszło? Zapraszam! Listen to 03.06. Karol Lwanga i towarzysze # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at   „Głos …

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej roku B

O GENEZIE UROCZYSTOŚCI Posłuchajcie o pochodzeniu i znaczeniu Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Wszystko dzięki życzliwości Piotra Czyszkowskiego. Zapraszam! MSZA ŚWIĘTA Marek stwierdza, że Jezus dokonuje gestów, które przynależały do gospodarza domu: wzięcie chleba, odmówienie modlitwy błogosławieństwa, ułamanie kawałka chleba dla każdego z uczestników uczty oraz podanie go. Jeśli Jezus pobłogosławił chleb i podał …

25.05. Beda Czcigodny, doktor Kościoła

Beda Czcigodny, był benedyktyńskim mnichem, teologiem, historykiem i pisarzem. Urodził się prawdopodobnie w 672 lub 673 roku w Northumbrii, w dzisiejszej Anglii. Był jednym z najważniejszych uczonych i nauczycieli swojej epoki. Zapraszam! Listen to 25.05. Beda Czcigodny, kapłan i doktor Kościoła # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at    „Głos na pustyni” na żywo …

20.05. Bernardyn ze Sieny

Bernardyn ze Sieny, był włoskim franciszkaninem, kaznodzieją i reformatorem. Urodził się 8 września 1380 roku w Massa Marittima we Włoszech. Kiedy miał zaledwie trzy lata, stracił matkę, trzy lata później został osierocony także przez ojca, który był gubernatorem miasteczka. Na wychowanie wziął go do siebie zamożny stryj, zamieszkały w Sienie, który opłacił mu naukę. W …

O Maryi w maju

Dla Radia „Siedlce” w rozmowie z red. Dominiką Szczawińską Co o Maryi mówi nam Biblia? Skąd się wzięły maryjne dogmaty Kościoła Katolickiego? Jakie wytyczne dotyczące czci oddawanej Matce Bożej znajdziemy w dokumencie Marialis Cultus? Na te pytania odpowiada ks. prof. Mariusz Rosik w rozmowie z Dominiką Szczawińską. Zapraszam! Listen to O Maryi w maju # ks. …

16.05. Andrzej Bobola, patron Polski

Andrzej Bobola, był polskim jezuitą, misjonarzem i męczennikiem. Urodził się 30 listopada 1591 roku w Strachocinie koło Sanoka. Pochodził z szlacheckiej rodziny, która wywarła duży wpływ na jego wychowanie i wartości. Jak potoczyło się jego życie? Zapraszam! Listen to 16.05. Andrzej Bobola # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at    „Głos na pustyni” na …

04.05. Florian, męczennik

Florian był żołnierzem i męczennikiem, urodzonym w III wieku w pobliżu miasta Enns w dzisiejszej Austrii. Dokładna data jego urodzenia nie jest znana. Służył jako oficer w armii rzymskiej, a potem jako dowódca oddziału strażaków w Noricum, rzymskiej prowincji obejmującej dzisiejsze kraje Austrii i Czech. Jak potoczyło się jego życie? Zapraszam! Listen to 04.05. Florian, …

Słowo blisko Ciebie

„Słowo blisko Ciebie” to projekt zapoczątkowany przez wspólnotę Hallelu Jah z Wrocławia, projekt zachęcający do lektury jednego rozdziału Biblii każdego dnia. W niecałe cztery lata przeczytasz całe Pismo Święte! Przed lekturą poszczególnych ksiąg zapraszam do kilku słów wprowadzenia do każdej z ksiąg. Zanim jednak zabierzemy się za lekturę, warto poznać założenia projektu, a także zapoznać …

29.04. Katarzyna ze Sieny, doktor Kościoła i patronka Europy

„Służba nie jest wstydem, ponieważ służyć Bogu nie oznacza być poddanym, lecz panować. Im doskonalsza jest ta służba, im bardziej stajemy się Mu poddani, tym bardziej jesteśmy wolni i tym bardziej panujemy nad sobą. Wówczas nie panuje nad nami żadna rzecz, a zwłaszcza grzech” (Katarzyna ze Sieny) Listen to 29.04. Katarzyna ze Sieny, doktor Kościoła …