Audio

„Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest napisane: Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę! Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Izajasz bowiem mówi: Panie, któż uwierzył temu, co od nas posłyszał? Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,14-17)

AudioGłos na pustyni

Trójca Święta w ikonach

Na wybrzeżu Szkocji (fot. archiwum M. Rosik) W historii chrześcijańskiego malarstwa, a przede wszystkim w historii ikonopisarstwa, przez wieki ukształtowały się różne reprezentacje Trójcy Świętej. Zapraszam na kilka słów refleksji na ich temat. Aydycja „Głos na pustynii” nadawana jest w Radio „Wrocław” w każdą niedzielę o godz. 6.50. TRÓJCY ŚWIĘTEJ
AudioGłos na pustyni

Ojciec, Syn i Duch w Księdze Rodzaju

fot. M. Rosik W Uroczystość Trójcy Świętej zapraszam do refleksji nad jedną z największych tajemnic chrześcijaństwa. Audycja „Głos na pustyni” nadawana jest w Radio „Wrocław” w każdą niedzielę o godz 6.50. Listen to Ojciec, Syn i Duch w Księdze Rodzaju # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at   
AudioGłos na pustyni

Moc – miłość – myślenie

Panorama Wrocławia z wieży Sky Tower (fot. M. Rosik) Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga! On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do ...
AudioEwangelia Mateusza

Upomnienie braterskie

Egipt, Muhafaza – Morze Czerwone (fot. M. Rosik) Fragment mówiący o upomnieniu braterskim ukazuje ciekawą perspektywę procesu przebaczania i pojednania w Kościele. Jezus mówił o dwóch różnych rodzajach przebaczenia; każdy bowiem wezwany jest do przebaczenia, jednym jednak należy przebaczyć tak, jak się przebacza wierzącemu w Chrystusa, innym tak, jak się przebacza poganom. Zasadnicza różnica polega na tym, że jeśli ktoś jest osobą wierzącą i przyznaje się do Jezusa, to z taką osobą należy wyjaśnić każde zaistniałe nieporozumienie; należy podjąć próbę ...
AudioEwangelia Mateusza

Zgorszenie

fot. M. Rosik Rozdział osiemnasty Ewangelii Mateusza rozpoczyna się mową o Kościele, zwaną niekiedy mową eklezjologiczną. Ewangelista ukazuje, w jaki sposób należy kształtować relacje w nowo rodzącej się wspólnocie. Punktem wyjścia Jezusowych rozważań jest pytanie uczniów skierowane do Mistrza: „Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?”. Listen to Zgorszenie # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at 
AudioEwangelia Mateusza

Zapowiedź męki i podatek świątynny

W coniedzielnej audycji Radia „Wrocław” (godz. 6.50), zatytułowanej „Głos na pustyni”, kontynuujemy refleksję nad Ewangelią Mateusza. Listen to Zapowiedź męki i podatek świątynny # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at 
AudioGłos na pustyni

Dobry pasterz

W audycji „Głos na pustyni” (co niedzielę w Radio „Wrocław” o godz. 6.50) zapraszam na refleksję na Niedzielę Dobrego Pasterza. Listen to Dobry Pasterz # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at 
AudioGłos na pustyni

Niedziela biblijna

W audycji „Głos na pustyni” (co niedzielę w Radio „Wrocław” o godz. 6.50) zapraszam na refleksję na Niedzielę Biblijną i Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Listen to Niedziela Biblijna # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at 
AudioVideo

Poznaj Biblię

Wielu polskich biblistów to nie tylko znakomici badacze Pisma Świętego, ale także świetni mówcy i popularyzatorzy treści biblijnych. Na stronach internetowych można odnaleźć całe cykle ich wykładów akademickich i konferencji dla grup biblijnych. Niektóre z nich znajdziemy poniżej. Odsyłamy jedynie do stron, na których znajdziemy cykle wspomnianych wykładów i konferencji. A trzeba wspomnieć, że tylko niektórzy bibliści zamieszczają takie w sieci. Zachęcamy jednak, by poszukiwać nawet pojedynczych nagrań do odsłuchania lub obejrzenia. Jest ich naprawdę dużo. Można spojrzeć na Pismo Święte jako na coś ...
AudioGłos na pustyniW roku liturgicznym

NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Salvador de Bahia, Brazylia (fot. M. Rosik) W audycji „Głos na pustyni” (co niedzielę w Radio „Wrocław” o godz. 6.50) zapraszam na refleksję na Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Listen to Niedziela Bożego Miłosierdzia # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at   II W A II W B II W C
AudioGłos na pustyni

Zmartwychwstał Pan

W audycji „Głos na pustyni” (Radio „Wrocław”) zapraszam na refleksję na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Listen to Zmartwychwstał Pan # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at  
AudioGłos na pustyni

Jezus wjeżdża do Jerozolimy

W audycji „Głos na pustyni” (Radio „Wrocław”) zapraszam na refleksję o sensie wydarzeń Niedzieli Palmowej Listen to Jezus wjeżdża do Jerozolimy # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at PALMOWA C
AudioEwangelia Mateusza

Uzdrowienie epileptyka

W starożytnym Izraelu epileptyków uważano za ludzi będących pod panowaniem szatana; nie rozróżniano więc pomiędzy uzdrowieniem a egzorcyzmem. W tym wypadku epilepsja widziana była jako opętanie – bezpośredni wpływ złego ducha na ciało człowieka. Do Jezusa przybliża się pewien człowiek, który pada przed Nim na kolana; gest ten jest wyrazem usilnej prośby skierowanej do Jezusa. Listen to Uzdrowienie epileptyka # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at  
AudioEwangelia Mateusza

Na Taborze

Fresk w kościele Przemienienia Jezusa na górze Tabor (fot. G. Pazdro) Mateusz zauważa, że wydarzenie, które według tradycji rozegrało się na górze Tabor, odbyło się „po sześciu dniach”. Owe sześć dni minęło zapewne od wyznania Piotra pod Cezareą Filipową; tam Piotr uznał w Jezusie Syna Bożego, teraz na górze przemienienia sam Bóg wyznaje synostwo Boże Jezusa. Przemienienie zostało umieszczone także w kontekście zapowiedzi męki i zmartwychwstania. Wiara uczniów mogła doznać wstrząsu po oznajmieniu Jezusa, że idzie do Jerozolimy, aby tam ...
AudioEwangelia Mateusza

W cieniu krzyża

Bezpośrednio po pierwszej zapowiedzi męki i zmartwychwstania Jezus wzywał swoich uczniów do zaparcia się samego siebie, do pójścia za Nim i do naśladowania Go. Perspektywa pójścia za Jezusem musiała budzić w uczniach przerażenie, skoro dowiedzieli się, że oto ich Mistrz i Nauczyciel idzie do Jerozolimy, tam będzie wydany i zostanie zabity. Niezwykle istotne jest pojawienie się już w pierwszej wypowiedzi Jezusa, motywu krzyża. Jezus wzywa, aby ten kto idzie za Nim, wziął swój krzyż. Listen to W cieniu krzyża # ...
AudioEwangelia Mateusza

Wyznanie Piotra

Cezarea Filipowa to niewielka miejscowość położona w odległości około 40 km na północ od Jeziora Galilejskiego. W starożytnym Izraelu była centrum religijnym pogańskiego kultu. Stąd też bierze początek jedno ze źródeł wód rzeki Jordan. Syn Heroda Wielkiego Filip podniósł tę niewielką miejscowość do godności miasta i na cześć cesarza rzymskiego nazwał je Cezareą, natomiast przydomek „Filipowa” miasto zawdzięcza właśnie Filipowi. Co się tam wydarzyło? Listen to Wyznanie Piotra # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at
AudioEwangelia Mateusza

Kwas czy nauka faryzeuszów?

W języku aramejskim rzeczowniki „kwas” i „nauka” posiadają bardzo podobne brzmienie fonetyczne. Nie jest więc wykluczona pomyłkowa zamiana w przekładzie greckim. Ostrzeżenie Jezusa brzmiałoby wówczas: „strzeżcie się nauki faryzeuszów i saduceuszów”. Listen to Kwas czy nauka faryzeuszów? # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at 
AudioEwangelia Mateusza

Drugie rozmnożenie chleba

Z okolic pogańskich Tyru i Sydonu, Jezus powraca nad Jezioro Galilejskie. Mateusz nie podaje motywów, dla których Jezus zdecydował się powrócić. Wzmianka o tym, że „wyszedł na górę i tam przebywał”, sugeruje, że Jezus zdecydował się na samotną modlitwę. Góra często stawała się miejscem odosobnienia Jezusa; to tam spotykał się z Ojcem, tam nawiązywał z Nim intymny kontakt i tam rozmawiał o misji, którą miał spełnić na ziemi. Niejednokrotnie po nocy spędzonej na modlitwie na górze, Jezus powracał i podejmował ...
AudioEwangelia Mateusza

Kobieta kananejska

Akcja narracji Mateuszowej Ewangelii przenosi się na tereny pogańskie, w okolice Tyru i Sydonu. Miasta te znajdowały się na terenach dawnej Fenicji. Ślady kultury fenickiej odnajdujemy już na 3000 lat przed Chr. Niektórzy są przekonani, że nazwa naszego kontynentu – Europa, pochodzi od imienia córki króla fenickiego, króla Tyru. To niezwykłe miasto Fenicjanie zwykli nazywać „Królową Morza”. Co się tam wydarzyło, gdy pojawił się Jezus? Listen to Kobieta kananejska # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at 
AudioEwangelia Mateusza

Prawdziwa nieczystość

Kontrowersja Jezusa z przywódcami religijnymi Izraela sprowadza się zasadniczo do zakwestionowania przez Niego owej tradycji. Jezus uznaje, że jest ona dziełem człowieka i niekiedy może stać nawet w sprzeczności z Bożym Prawem. Dyskutując z adwersarzami, Jezus poszerza perspektywę dysputy, zatrzymuje się bowiem nie tylko na poruszanych przez nich kwestiach, ale sięga dalej – odwołuje się do woli Boga. Listen to Prawdziwa nieczystość # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at  
AudioEwangelia Mateusza

Jezus kroczy po jeziorze

Cud kroczenia Jezusa po wodach jeziora należy do gatunku cudów nad naturą. Opowiadanie Mateuszowe zasadza się na linii starotestamentalnych cudów dokonywanych nad naturą; Mojżesz w cudowny sposób przeprowadził lud Izraela najpierw przez Morze Czerwone, a później przez rzekę Jordan; rozdzielenia wód Jordanu dokonali także Eliasz i Elizeusz. Listen to Jezus kroczy po jeziorze # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at 
AudioW roku liturgicznym

Zapotrzebowanie na formację biblijną

W audycji „Dziś w Kościele” gościem w Radiu „Rodzina” był ks. Mariusz Rosik. Rozmawia red. Maciej Bierć. „Wspólnota Hallelu Jah z Wrocławiu jest autorem projektu „Słowo blisko Ciebie”, czyli wspólnego czytania Pisma Świętego. Uczestnicy czytają jeden rozdział dziennie. Celem projektu jest przeczytanie całej Biblii, a lekturę wspierają wprowadzenia ks. Mariusza Rosika do poszczególnych części Pisma Świętego” (http://wspolnota.hallelujah.pl/slowo-blisko-ciebie/). Inną inicjatywą biblijną w Archidiecezji Wrocławskiej są spotkania wokół Ewangelii św. Jana w domu Sióstr Szkolnych de Notre Dame. Więcej o inicjatywie Lumen Vitae ...
AudioEwangelia Mateusza

Pierwsze rozmnożenie chleba

Pierwsze rozmnożenie chleba było więc wyrazem misji Jezusa skierowanej do Żydów. Inaczej będzie przy drugim rozmnożeniu chleba, dokonanym na terenach pogańskich; tam Jezus ofiarowuje dary zbawcze również poganom. W obrazie rzesz kroczących za Jezusem i karmiących się chlebem, możemy dostrzec symbol Kościoła, który idzie za Jezusem i od Niego czerpie chleb eucharystyczny. Ci, którzy do Kościoła przynależą, nigdy nie upadną z wyczerpania, albowiem sam Jezus, dawca chleba dającego życie, jest pomiędzy nimi. Listen to Pierwsze rozmnożenie chleba # ks. Mariusz ...
AudioEwangelia Mateusza

Śmierć Jana Chrzciciela

Kością niezgody pomiędzy Janem Chrzcicielem a Herodem Antypasem był ślub tego ostatniego z żoną jego brata – Herodiadą. Antypas porzucił swoją pierwszą żonę, córkę króla Nabatejczyków, Aretasa IV. W 36 roku po Chr. Aretas IV, chcąc pomścić zniewagę wyrządzoną jego córce, wystąpił zbrojnie przeciwko Antypasowi, zaatakował i pokonał go. Antypas miał nadzieję, że otrzyma posiłki ze strony Rzymu, jednak Rzym nie posłał swoich wojsk, bo akurat wtedy dokonała się zmiana na tronie cesarskim. W roku 37 brat Herodiady Agrypa I ...
AudioEwangelia Mateusza

Jezus w Nazarecie

Fakt, że znana jest mieszkańcom Nazaretu bliższa i dalsza rodzina Jezusa, która niczym nie różni się od zwykłych galilejskich rodzin sprawia, że w ich sercach rodzą się wątpliwości („i powątpiewali o Nim”). Jezus na ich wątpliwości odpowiada powiedzeniem w formie przysłowia: „Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”. Sam wobec siebie stosuje tytuł „proroka”. Listen to Jezus w Nazarecie # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at
AudioEwangelia Mateusza

Skarb, perła i sieć

Pliniusz Starszy w swej Historia naturalis zauważa: „Ze wszystkiego na świecie najcenniejsze są perły”. Nic więc dziwnego, że o swe kolekcje pereł dbała Kleopatra, żona Kaliguli, Cezar czy bogate patrycjuszki Rzymu. Nic też dziwnego, że istnieli prawdziwi poszukiwacze pereł – nie poławiacze (tych Palestyna nie znała), ale kupcy odbywający dalekie podróże, by odnaleźć najwartościowsze. Stary Testament porównuje zdobycie mądrości do pozyskiwania pereł: „Szczęśliwy, kto mądrość osiągnął, mąż, który nabył rozwagi: bo lepiej ją posiąść niż srebro, ją raczej nabyć niż złoto, ...
AudioEwangelia Mateusza

Gorczyczne ziarno

Wrocław – miasto mostów (fot. M.Rosik) Spośród trzech gatunków południowej gorczycy: sinapis nigra – alba, brassica nigra i salvadora persica najprawdopodobniej przypowieść mówi o pierwszym. Jego łodyga osiąga rozmiary trzech, czterech metrów, dlatego w przypowieści mowa jest o „drzewie”. Choć w rzeczywistości Izraelici znali ziarna mniejsze niż ziarno gorczycy, to jednak przysłowiową stała się małość ziarna gorczycznego. Audycja „Głos na pustyni” co niedzielę o godz. 6.50 na falach Radia „Wrocław”. Serdecznie zapraszam! Listen to Ziarno gorczycy # ks. Mariusz Rosik ...
AudioGłos na pustyni

Święta Rodzina w Jerozolimie

Pobyt Maryi, Józefa i dwunastoletniego Jezusa w Jerozolimie spowodowany był zwyczajem udawania się dorosłych (powyżej trzynastu lat) Żydów, trzy razy do roku (Pascha, Pięćdziesiątnica i Święto Namiotów) z pielgrzymką do Jerozolimy. Choć kobiety nie były zobowiązane do takiej wizyty, często towarzyszyły swoim mężom. Celebracje paschalne trwały tydzień, natomiast każdy Izraelita winien przebywać w świętym mieście przynajmniej jedną dobę. Listen to Święta Rodzina w Jerozolimie # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at
AudioEwangelia Mateusza

Pszenica i chwast

Wiele przypowieści Jezusa rozpoczyna się słowami „Królestwo niebieskie podobne jest do…”. Tak też jest i w tym przypadku. Temat królestwa Bożego jest nie tylko głównym zagadnieniem poruszanym w przypowieściach, ale także zasadniczym tematem całego nauczania Jezusa. Jezus rysuje przed swymi słuchaczami obraz człowieka, który sieje na swej roli dobre nasienie. Z dalszego toku akcji czytelnik dowiaduje się, że owym nasieniem jest pszenica. Jezusowa przypowieść zapisana została po grecku, jednak ma swój palestyński koloryt. Jaki? Listen to Pszenica i chwast # ...
AudioStrona z Pisma ŚwiętegoVideo

Dawne dzieje. Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

Od kilkunastu lat na antenie TV Trwam polscy bibliści prezentują wykłady w ramach Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Program powstał jako jedna z inicjatyw Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, powołanego w 2006 roku przez Konferencję Episkopatu Polski. Poniżej kilka audycji – niektóre w wersji video, inne w wersji audio. To naprawdę dawne dzieje! Cudowne spotkania z Jezusem Jak rozumieć natchnienie biblijne? Jak czytać Pismo święte? Dlaczego w Starym Testamencie jest tyle przemocy? Dlaczego Syn Człowieczy musiał cierpieć i umrzeć? Dlaczego mamy ...
AudioEwangelia Mateusza

Cel Jezusowych przypowieści

Uczniowie zwracają się do Jezusa z zapytaniem o wybór przypowieści jako nośnika Jego nauki. Jedną z ulubionych form nauczania Jezusa, w których przedstawiał naukę o królestwie Bożym są przypowieści. Są one szczególnym rodzajem nauczania, nie mającym odpowiednich modeli w literaturze tamtego czasu, jakkolwiek sam sposób mówienia posługujący się obrazami codziennego życia był znany, choć teoria przypowieści zaczerpnięta od Kwintyliana czy Arystotelesa nie jest adekwatna na terenie biblijnym. Przypowieść zachowuje podstawowe znaczenie mashalu, który w Starym Testamencie często wskazywał na porównanie, ...
AudioEwangelia Mateusza

Przypowieść o siewcy

Ze swej rabinackiej katedry, którą stanowi zakotwiczona u brzegu jeziora łódź rozpoczyna Jezus swą mowę bardzo osobistą przypowieścią, w której zawarł własne obserwacje co do rezultatów głoszonego przez siebie słowa. Zapewne radował się wszystkimi, którzy ochoczym sercem przyjmowali Jego nauczanie i przynosili plon stokrotny, a smucił każdym powątpiewającym, odrzucającym lub wręcz wrogo nastawionym do słów o królestwie Bożym. Listen to Przypowieść o siewcy # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at
AudioLumen Vitae

Lumen Vitae

fot. J. Konopko HARMONOGRAM SPOTKAŃ Na Eucharystię i Czwartkowe Wieczory z Biblią zapraszamy do kościoła św. Piotra i Pawła przy Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej, ul. Katedralna 4 (Wrocław), o godz. 18.30. NIECO HISTORII W FORMIE ŚWIADECTWA Dwa telefony – i wszystko gotowe Pewnego kwietniowego popołudnia 2020 roku odebrałem telefon. Od razu rozpoznałem ten miły kobiecy głos. Mariola, pedagog i terapeuta, zapytała, czy mogłaby odwiedzić mnie wraz z wiecznie uśmiechniętym mężem Jackiem następnego dnia. Nie miałem nic przeciwko, zwłaszcza gdy przypomniałem ...
AudioEwangelia Mateusza

Krewni Jezusa

Ewangelie wspominają niekiedy o braciach o siostrach Jezusa. Mateusz na przykład relacjonuje zdumienie mieszkańców stron Jezusa nad Jego mądrością, które łączy się z odwołaniem do Jego krewnych: „A przyszedłszy w swoje ojczyste strony, [Jezus] nauczał w synagodze ich, tak iż się bardzo zdumiewali i mówili: Skąd ma tę mądrość i te cudowne moce? Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon i Juda? A siostry jego, czyż nie ...
AudioKonferencje

Biblia a życie

25 listopada 2021 gośćmi wieczornej audycji Radia „Rodzina” byli: Magdalena Konopko (Krąg Biblijny w Smolcu), Piotr Batog (Wspólnota „Droga”), ks. prof. Rajmund Pietkiewicz (PWT Wrocław) i ks. prof. Mariusz Rosik (PWT Wrocław). Z redaktorem Łukaszem Ligorowskim rozmawialiśmy o wpływie naukowych badań nad Biblią na codzienne życie osób wierzących. Serdecznie zapraszam! Listen to Biblia a życie # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at   
AudioEwangelia Mateusza

Znak Jonasza

Ulice stolicy Libanu [fot. M. Rosik] Obok faryzeuszów stają uczeni w Piśmie i razem domagają się od Jezusa znaku, który potwierdzi Jego posłannictwo. Na określenie znaku Mateusz używa terminu semeion. Termin ten bardzo często odnosi się do cudów dokonywanych przez Jezusa. W sformułowaniu „znak Syna Człowieczego” odnosi się do ostatecznego przyjścia Chrystusa w paruzji. Jego natura nie jest wyraźnie sprecyzowana: „Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego ...
AudioEwangelia Mateusza

Zarzuty faryzeuszów

Do dysputy na temat tego, jaką władzą Jezus dokonuje uwolnień od wpływu złych duchów dochodzi po uzdrowieniu człowieka niewidomego i niemego jednocześnie. To wydarzenie stanowi tło dla owej dysputy. Samo uzdrowienie przedstawione jest bardzo lakonicznie. Ominięte są niemal wszystkie formalne elementy opowiadań o uzdrowieniu. Stwierdza się jedynie pojawienie człowieka chorego przed Cudotwórcą i sam fakt uzdrowienia. Nie mówi się nic na temat sposobu uzdrowienia, gestu lub formuły cudotwórczej. Wspomina się natomiast reakcję tłumu; jest nią podziw i uznanie w Jezusie ...
AudioEwangelia Mateusza

Uzdrowienie w szabat

Kwestię wierności przepisom szabatowym kontynuuje Mateusz w opowiadaniu o uzdrowieniu człowieka z paraliżem ręki. Scena rozgrywa się w synagodze, przypuszczalnie przed lub po sobotnim nabożeństwie. Jezus zostaje zagadnięty prowokacyjnym pytaniem o to, czy wolno w szabat uzdrawiać. Ewangelista jasno podaje motyw postawienia tego pytania: „by móc Go oskarżyć”. Widać więc, że opozycja wobec Jezusa narasta. Listen to Uzdrowienie w szabat # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at 
AudioEwangelia Mateusza

Zrywanie kłosów w dzień szabatu

Opowiadanie o zrywaniu kłosów zboża przez uczniów Jezusa w dniu szabatu podejmuje zagadnienie Jego stosunku do Prawa. Uczniowie wraz z Jezusem znajdują się wśród pól w dniu szabatu. Gdy pojawia się u nich poczucie głodu, zaczynają zrywać kłosy. Z punktu widzenia obecnej moralności wielu zarzuca uczniom, że zrywali kłosy z nie swojego pola. Inaczej widzi to Stary Testament. Prawo zezwalało na takie zachowanie. Odpowiedni przepis głosi: „Gdy wejdziesz do winnicy swego bliźniego, możesz zjeść winogron do syta, ile zechcesz; lecz ...
AudioEwangelia Mateusza

Modlitwa Jezusa i nasza

fot. M. Rosik Mateusz ukazuje Jezusa, który modli się do Ojca, uwielbiając Go. Modlitwa jest przede wszystkim przeżyciem duchowym, dlatego – choć powiedziano i napisano o niej wiele – wymyka się ona ostatecznie ludzkim opisom. Możemy jedynie przybliżyć jej istotę; nie uda nam się jednak oddać w całej głębi za pomocą ludzkiego języka, czym ona jest. Listen to Modlitwa Jezusa i nasza # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at   
AudioEwangelia Mateusza

Opinia Jezusa o Jemu współczesnych

Orędzie przyniesione przez Jezusa domaga się jednoznacznej odpowiedzi. Można je przyjąć lub odrzucić. Pozostanie obojętnym jest równoznaczne z odrzuceniem tego orędzia. Wielu ludzi nie potrafi na co dzień przyjąć i odkrywać prawdy o Bożej miłości. Żyją ze świadomością, że Bóg jest kimś dalekim i trudno im dostrzec przejawy Jego troski o zwykłe sprawy. Nie czują się w pełni kochani i akceptowani przez Boga. Wiedzą, że Bóg jak kochający Ojciec chce uczynić nas szczęśliwymi, jednak wiedza ta w żaden sposób nie ...
AudioEwangelia Mateusza

Pytanie Jana Chrzciciela

fot. M. Rosik Jan został uwięziony z powodu jawnego sprzeciwu wobec Heroda. We więzieniu docierają doń głosy o czynach Jezusa. Kieruje więc do Niego wysłanników z zapytaniem, czy Jezus jest Mesjaszem. Pytania tego nie formułuje wprost, odpowiedź Jezusa również nie jest bezpośrednia. Odpowiedź, jaką otrzymali wysłannicy Jana, jest w pewnym sensie streszczeniem całej działalności Jezusa. Bazuje ona na kilku fragmentach Izajaszowych: „niewidomi wzrok odzyskują” (Iz 29,18; 35,5); „chromi chodzą” (Iz 35,6); „trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą” (Iz 29,18; 35,5); „umarli ...
AudioEwangelia Mateusza

Zachęta do podjęcia krzyża

Jak należy rozumieć symbol krzyża? Powszechnie w interpretacji logionJezusowy odnoszony jest często do choroby. Czy taka interpretacja jest właściwa? Odpowiedź daje spojrzenie na kontekst, w którym dużo miejsca zajmują zapowiedzi prześladowań. Zdanie to pada bowiem w mowie misyjnej, skierowanej do uczniów wyruszających na głoszenie dobrej nowiny. Listen to Zachęta do niesienia krzyża # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at 
AudioEwangelia Mateusza

Zapowiedź prześladowań

fot. M. Rosik Z głoszeniem bliskości królestwa Bożego nierozerwalnie związana jest zapowiedź prześladowań. Uczniowie, którzy prowadzą działalność misyjną, spotykać się będą z wrogością. Jezus, zapowiadając prześladowania, wyznacza jednocześnie zasady postępowania w ich obliczu. Rozpoczyna swą wypowiedź od zasady ogólnej: „Miejcie się na baczności przed ludźmi”. Po niej następują szczegółowe przykłady zapowiadanych form prześladowania. Listen to Zapowiedź prześladowań # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at   
AudioEwangelia Mateusza

Jezus wysyła na misje

Mateusz wzmiankuje, że apostołowie zostali przez Jezusa „posłani”, co oznacza, że została im powierzona misja do spełnienia. Treść tej misji wyjaśniają kolejne wskazania, których Jezus udzielił swym uczniom. Listen to Jezus wysyła na misje # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at 
AudioEwangelia Mateusza

Jezus pasterzem

fot. archiwum: M. Rosik Działalności nauczycielskiej Jezusa towarzyszy Jego działalność cudotwórcza. Mateusz stwierdza, że Jezus „leczył wszystkie choroby i wszelkie słabości”. Istnieje swoiste sprzężenie zwrotne pomiędzy nauczaniem i czynami Jezusa: nauczanie wyjaśnia czyny, czyny zaś potwierdzają naukę. Z tego powodu występują zawsze łącznie. Nauczanie jest nierozdzielne od czynów. Ewangelista podkreśla motyw miłosierdzia, które kierowało Jezusem: „litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza”. To ostatnie sformułowanie zaczerpnięte zostało z kart Starego Testamentu. Mojżesz zwracał ...
AudioEwangelia Mateusza

Uzdrowienie niewidomych

Opowiadanie o uzdrowieniu dwóch niewidomych nasuwa refleksję na temat metaforycznego znaczenia ślepoty. Może być ona rozumiana jako symbol grzechu, zaślepienia. W takim właśnie znaczeniu terminem tym posługiwał się Jezus, gdy wytykał faryzeuszom i innym religijnym przywódcom narodu wybranego ich postawę. Ksiądz Franciszek Blachnicki, założyciel Ruchu „Światło – Życie” pisał: „W życiu każdego człowieka, albo już zaistniał albo zaistnieje ten moment, kiedy spotka się jako człowiek niewidomy z Chrystusem, który otworzy mu oczy. I to jest moment najważniejszy w życiu. Darowanie ...
AudioEwangelia Mateusza

Zatrzymanie krwotoku i wskrzeszenie

fot. archiwum ks. M. Rosik Pozycja przewodniczącego synagogi cieszyła się szacunkiem w społeczności żydowskiej. Do jego zadań należało nie tylko przygotowanie i animowanie nabożeństw szabatowych, ale także czuwanie nad stanem synagogi w jej wymiarze materialnym. Gest przypadnięcia do stóp Jezusa wprowadza kolejny element schematu opowiadań o cudach: prośbę. Prośba ta jest wyrazem niezwykłej wiary – wiary w to, że Jezus może przywracać życie. Przełożony synagogi wierzy, że Jezus może to uczynić przez położenie ręki: „Panie, moja córka dopiero co skonała, ...
AudioEwangelia Mateusza

Powołanie Mateusza i kwestia postu

fot. M. Rosik Scena powołania Mateusza zarysowana jest przez ewangelistę bardzo krótko. Wynika to być może z faktu, że ewangelista opowiada sam o sobie. Mateusz był celnikiem. Jego zadanie polegało na zbieraniu podatku celnego za handel rybami wyłowionymi w Jeziorze Galilejskim. Celnicy w społeczeństwie żydowskim uchodzili za grzeszników nie tylko dlatego, że padało na nich podejrzenie o podwyższanie podatków, ale także dlatego, że mieli częsty kontakt z cudzoziemcami, a więc z poganami, którzy uchodzili za ludzi nieczystych. Na Jezusowe wezwanie ...
AudioGłos na pustyni

Niewiasta obleczona w słońce

Podstawowe znaczenie całego tekstu (Ap 12,1-18) dotyczy Kościoła. Wizjoner kreśli przed czytelnikami losy Ciała Chrystusa przedstawionego jako Niewiasta, która stoczyć musi walkę ze Smokiem. Wizja ta zarysowana była pierwotnie już w Protoewangelii, kiedy to Bóg zwracał się do szatana: „Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę” (Rdz 3,15). Przedstawiona tu Niewiasta ma także rysy Matki Mesjasza. Wystarczy przywołać dwa fragmenty omówione już wcześniej. Pierwszy pochodzi z ...
AudioEwangelia Mateusza

Uzdrowienie paralityka

Mateuszowa narracja o uzdrowieniu człowieka sparaliżowanego dowartościowuje także relację przyjaźni. Ważne w takiej interpretacji jest stwierdzenie ewangelisty, iż Jezus dokonał uzdrowienia ze względu na wiarę osób towarzyszących i pomagających choremu. „Widząc ich wiarę” Jezus okazał cudotwórczą moc paralitykowi. Fakt ten świadczy pośrednio, iż Bóg ceni autentyczną przyjaźń międzyludzką i dowartościowuje relację opartą na wzajemnym zaufaniu i chęci niesienia pomocy, nawet jeśli jedna ze stron nie potrafi w pełni zawierzyć Bogu. Nie wiemy bowiem nic o wierze dotkniętego paraliżem chorego. Opowiadanie ...
AudioEwangelia Mateusza

Gadareńczycy

Mateusz zauważa, że oto dwaj opętaniwybiegli naprzeciw Jezusa. Terminologia biblijna nie zna późniejszego rozróżnienia teologicznego na opętanie, obsesję czy dręczenie. Właściwie każdy silny wpływ złego ducha na człowieka mógł być nazywany opętaniem. Opętani obrali sobie za mieszkanie grobowce. Właśnie groby były uważane przez starożytnych za miejsce zamieszkiwania demonów. Przez Izajasza Bóg skarży się na swój naród, który w grobowcach składał ofiary bożkom: „To lud, co Mnie pobudzał do gniewu bez ustanku a bezczelnie, składając ofiary w gajach i paląc kadzidło ...
AudioEwangelia Mateusza

Uciszenie burzy

fot.: bibleplaces.com W historii Kościoła opowiadanie o uciszeniu burzy przez Jezusa doczekało się wielu symbolicznych interpretacji. Najbardziej powszechna jest ta, która każe w łodzi widzieć symbol Kościoła. W takim odczytaniu burza oznacza prześladowania i przeciwności, jakie spotykają przynależących do wspólnoty eklezjalnej. Interwencja Jezusa wskazuje na opiekę, jaką On – Głowa Kościoła roztacza nad swoim Ciałem. W interpretacji tej jednak nie można iść zbyt daleko. Byli tacy egzegeci, którzy próbowali odczytywać symbolicznie każdy element budowy łodzi. Maszt, rufa, ster – wszystko to ...
AudioEwangelia Mateusza

W kwestii uczniostwa

Mateusz rozpoczyna perykopę od wzmianki o poleceniu Jezusa, by odpłynąć na drugą stronę. Ewangelista często łączy różne opowiadania motywem przeprawy przez jezioro. Z jednej strony podkreślony jest magnetyzm Jezusa („gdy Jezus zobaczył wielki tłum”), z drugiej zaś wydaje się, że Jezusowa decyzja motywowana jest pragnieniem odłączenia się od tłumu. Właśnie taki epizod stwarza dobry kontekst do podjęcia tematyki pójścia za Jezusem, czyli właściwego uczniostwa. Listen to W kwestii uczniostwa # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at 
AudioEwangelia Mateusza

Liczne uzdrowienia

fot. M. Rosik Wzmianka o licznych uzdrowieniach, których Jezus dokonał tego wieczoru ma charakter summarium, czyliswoistego podsumowania ogólnej działalności Jezusa. Mateusz stwierdza, że dokonywanie uzdrowień i egzorcyzmów należało do istotnych elementów działalności Jezusa. Jezus wypędzał złe duchysłowem. Oznacza to, że Jego słowo posiadało moc, której żadne inne ludzkie słowo nie posiada. Stwierdzenie, że Jezus uzdrowił „wszystkich” chorych, wskazuje na niezwykłą skuteczność Jego działalności, ale podkreśla także motyw miłosierdzia: Jezus lituje się nad każdym potrzebującym. To krótkie streszczenie działalności cudotwórczej Jezusa ...
AudioEwangelia Mateusza

Panie, nie jestem godzien

Wyznanie setnika z perykopy o uzdrowieniu jego sługi dostało się po pewnych przekształceniach do liturgii. W czasie Mszy świętej, przed przyjęciem Komunii świętej, wierni wyznają: „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”. Tłumaczenie takie bazuje na łacińskiej wersji, gdzie mowa jest o „duszy”: Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.  Zmiana dokonana w zakończeniu tego wyznania jest dość znacząca – ...
AudioEwangelia Mateusza

Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić

Oczyszczenia trędowatych pełnią szczególną funkcję w ewangeliach ze względu na orędzie, które przekazują. Demonstrują one mianowicie, że do nowej społeczności założonej przez Jezusa – do Kościoła – należą także ludzie uważani przez Prawo za nieczystych. Trędowaci dotknięci byli dwojakim nieszczęściem. Po pierwsze cierpieli z powodu choroby; po drugie wyłączeni byli ze społeczeństwa. Listen to Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at 
AudioEwangelia Mateusza

Dobra i zła budowa

Maroko, region Amhara (fot. M. Rosik) Przypowieść stanowi wezwanie, by dom swój budować na mocnym fundamencie, na skale. Czym jest „skała” w rozumieniu Jezusa, wyjaśnia On już w pierwszej frazie: „Każdego, kto słów moich słucha…”. Skałą jest więc słowo Chrystusa. Więcej jeszcze – skałą jest sam Bóg. Spośród wielu imion, pod jakimi Izraelici znali Boga, jedno z nich brzmi „Skała”. Karty Starego Testamentu podsuwają opowiadania, których bohaterowie kryli się w skalnych grotach. Bóg nazywany jest Skałą, gdyż daje poczucie bezpieczeństwa. ...
AudioEwangelia Mateusza

Dobre i złe drzewo

fot. M. Rosik Jezus stawia zasadę, iż dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo złe owoce. Zasada ta dotyczy życia i działalności proroków. Fałszywi prorocy złudną mową uczą kłamstwa i przepowiadają kłamstwo, dążąc jedynie do zaspokojenia własnych celów. Są jak złe drzewo, które nigdy nie będzie w stanie wydać dobrych owoców. Listen to Dobre i złe drzewo # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at 
AudioGłos na pustyni

Co mają wspólnego chleby pokładne z Bożym Ciałem?

Katedra wrocławska w noc Bożego Ciała 2021 (fot. M. Rosik) Warto postawić pytanie, dlaczego w Kościele katolickim zrodził się i trwa zwyczaj adorowania Jezusa ukrytego w białej Hostii. Otóż przechowywanie Najświętszego Sakramentu w tabernakulum i zwyczaj adoracji zakotwiczony jest w Starym Testamencie. Przypomnijmy sobie, co Bóg nakazał Mojżeszowi: Uczynisz też stół z drzewa akacjowego […]. Pokryjesz go szczerym złotem i uczynisz dokoła wieniec złoty. […] Uczynisz także misy i czasze, dzbanki i patery do składania ofiar płynnych. Uczynisz je ze szczerego ...
AudioGłos na pustyni

Księga Rodzaju o Trójcy Świętej

Czy to możliwe, że w pierwszej księdze biblijnej – Księdze Rodzaju – ukryta została prawda o Bogu w trzech Osobach? Sprawdźmy! „Głos na pustyni” na żywo w każdą niedzielę o 6.50 w Radio „Wrocław”. Serdecznie zapraszam! Listen to Księga Rodzaju o Trójcy Świętej # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at   
AudioGłos na pustyni

Moc, miłość, myślenie

Skye Island, Szkocja (fot. M. Rosik) Apostoł Paweł więziony w Rzymie zdaje sobie doskonale sprawę, że zbliża się czas jego odejścia z tego świata. W 67 roku pisze swój ostatni list. Jest to jego duchowy testament. Kieruje go do swojego wieloletniego towarzysza podróży i wiernego przyjaciela. To Paweł ustanowił Tymoteusza biskupem w Efezie. W tym ostatnim piśmie przypomina, że Bóg dał chrześcijanom Ducha Świętego. Otrzymuję Go najpierw podczas sakramentu chrztu świętego. To Duch Święty sprawił, że stałem się dzieckiem Boga! ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Ponad aniołami

Wstępując do nieba, Jezus zapowiada nadprzyrodzone znaki, które miały potwierdzać głoszone orędzie o zbawieniu: „I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają ...
AudioEwangelia Mateusza

O złotej zasadzie raz jeszcze

Treść zawarta w wypowiedzi Jezusa zwanej „złotą zasadą” znana jest w starożytności w dwóch sformułowaniach, pozytywnym i negatywnym, czyli w wersji typu „nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe” lub „czyń innym tak, jakbyś chciał, aby tobie czyniono”. O ile pierwsza wersja stanowi raczej zachętę do unikania zła, o tyle druga wzywa do podjęcia inicjatywy. Zasada ta w obydwu wersjach znana była w antycznych kulturach. Można tu przytoczyć kilka jej zapisów, by na ich tle wydobyć nową jakość nadaną jej w ...
AudioEwangelia Mateusza

Wytrwali w modlitwie

Prześledzenie nauczania Jezusa o modlitwie w całym Kazaniu na Górze pozwala na wysunięcie następujących wniosków: (1) Jezus zwraca uwagę przede wszystkim na wewnętrzne intencje człowieka, natomiast ryty i praktyki są jedynie środkami do osiągnięcia kontaktu z Bogiem, a nie celem same w sobie; (2) modlitwa przebiegać winna w atmosferze intymnej więzi z Bogiem (owa więź to kluczowy element wiary), na wzór więzi łączącej dziecko i ojca; (3) istotnym warunkiem każdej modlitwy jest przebaczenie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zawinili wobec ...
AudioEwangelia Mateusza

Brama

Beduini to koczownicze plemiona arabskie, które żyją jeszcze na pustynnych i górzystych terenach dawnej Palestyny. Zajmują się głównie wypasem owiec. Zadziwiające, że nawet kilkudziesięciu osobowa grupa Beduinów potrafi posługiwać się sobie tylko zrozumiałym językiem i pielęgnować właściwe im zwyczaje. Żyjąc z dala od miast i większych osiedli, wieczorami zasiadają przy ognisku przed swoimi namiotami, by długo rozmawiać, śpiewać, ale także trzymać straż nocną przy swych stadach. Listen to Brama # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at   
AudioGłos na pustyniW Kościele

Czy serce nie pałało w nas?

Biblia jako słowo Boga może przemienić nasze życie. Przez proroka Izajasza Bóg poucza: „Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa” (Iz 55,10-11). Czy dziś słowo Boga spełnia swoje ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Którym grzechy odpuścicie

Kiedy Jezus ukazał się apostołom w wieczerniku w niedzielę zmartwychwstania, rzekł do nich: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,22-23). Wydarzenie to jest konstytutywne dla sakramentu zwanego sakramentem pojednania. Najbardziej powszechne określenie sakramentu głosi, że jest on „widzialnym znakiem niewidzialnej łaski”. Kto przyjmuje sakrament, ten w sposób absolutnie pewny spotyka Boga. To, czy sakrament przyniesie w życiu spodziewane owoce, w dużej mierze zależy od wiary przyjmującego, sam Bóg natomiast działa ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Pierwszego dnia po szabacie

Mozaika na fasadzie katedry św. Marka przedstawia scenę zmartwychwstania. Chrystus w geście zwycięstwa nad światem ciemności ma uniesioną prawą dłoń. Z Jego postaci bije blask. Krzyż, który przytrzymuje lewą dłonią, tryumfuje nad całą sceną. Ze znaku śmierci przecież stał się krzyż znakiem miłości. Pastelowe kolory zmieszane z poświatą złota nadają majestatu i królewskiej chwały całej scenerii. Mozaika przesycona jest światłem. Jest to blask zmartwychwstania. Listen to Pierwszego dnia po szabacie # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at 
AudioKonferencje

Czy ostatnia wieczerza Jezusa z apostołami dobiegła końca?

Ktoś mógłby powiedzieć: Po co stawiać takie pytanie? Ostatnia wieczerza zakończyła się wraz z wyjściem Jezusa i jego uczniów z wieczernika – Kiedy jednak bliżej przyjrzymy się tej historii i poddamy ją pewnej interpretacji, nasze spojrzenie na Eucharystie zdecydowanie może ulec zmianie. Tak więc, czy ostatnia wieczerze dobiegła końca? Co mógł oznaczać gest obmycia nóg apostołom? Na te i inne pytania w rozmowie z Krzysztofem Pieszko odpowiada biblista ks. prof. Mariusz Rosik. Listen to Kiedy zakończyła się Ostatnia Wieczerza (1) ...
AudioGłos na pustyni

Niedziela Męki Pańskiej

W Niedzielę Palmową świętujemy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Mateusz rozpoczyna opowieść o tym wydarzeniu wzmianką, iż Jezus przyszedł do miejscowości Betfage, która leży na Górze Oliwnej. Betfage jest niewielkim osiedlem, z którego doskonale widać Święte Miasto. Należy przypuszczać, że Jezus wraz ze swoimi uczniami spędził noc u swoich przyjaciół, Łazarza, Marty i Marii, w miejscowości Betania niegdyś oddalonej osiem kilometrów od Jerozolimy, a dziś włączonej w obręb miasta. Listen to 28.03.2021 Niedziela męki Pańskiej byMariusz Rosik on hearthis.at    ...
AudioEwangelia Mateusza

Troska o królestwo

Królestwo Boże winno być jedną z naczelnych wartości, o które zabiegają chrześcijanie. Jeśli tak rzeczywiście będzie, wszystkie inne dobra będą im „przydane”. Nie należy dążyć do tego, co jest przedmiotem pożądania pogan; należy dążyć do celów wyznaczonych przez Boga. Jeśli ktoś całe swoje życie ukierunkowuje na sprawy królestwa, Bóg zatroszczy się o resztę. Dar królestwa Bożego łączy Jezus z ideą sprawiedliwości rozumianej w duchu, który przejawia się w całym Kazaniu na Górze. Człowiek jest sprawiedliwy wówczas, gdy w swych czynach ...
AudioEwangelia Mateusza

Bogactwo i światło

Kolejne pouczenia Jezusa stanowią najbardziej tajemnicze wersy Kazania na Górze. Sformułowanie „światłem ciała jest oko” sugeruje, że chodzi o całego człowieka, nie tylko o jego ciało; termin „ciało” nie ma tu znaczenia pejoratywnego. Idąc za przekonaniem starożytnych, iż oko jest źródłem światła, Jezus sięga po analogię: jak oko jest źródłem światła fizycznego, by oglądać świat fizyczny, tak „światło w tobie” jest źródłem światła duchowego, światła wiary, które pozwala właściwie dostrzegać o wartościować sprawy duchowe. Listen to Bogactwo i światło # ...
AudioEwangelia Mateusza

Uczynki miłosierdzia. Post

Post tylko wówczas ma sens, gdy nakierowuje myśl ku Bogu. Cel postu jest przede wszystkim pozytywny – przybliżyć się ku Bogu, zerwać z grzechem, rozwijać w sobie miłość ku ludziom: „Cel postu nie może być negatywny, lecz pozytywny. Post ma nas przede wszystkim uczyć pokory, cierpliwości, solidarności i zrozumienia dla ubogich, wewnętrznej wrażliwości, przedkładania rzeczy ważnych nad mniej ważne, dobrego wykorzystania czasu; ma skłaniać nasze pragnienia i myśli ku wartościom duchowym. Przez post mamy się wyzwalać spod presji materializmu, konsumizmu i taniej rozrywki, ...
AudioEwangelia Mateusza

Uczynki miłosierdzia. Jałmużna

Jezus rozpoczyna dawać wskazania o jałmużnie od ostrzeżenia, by dobrych czynów nie wykonywać dla próżnej chwały, ale ich motywacją winna być miłość wobec Boga i bliźniego. Wskazanie to Mateusz znakomicie wkomponowuje w kontekst, który stanowi omówienie wartości przykazania miłości posuniętej aż do miłości nieprzyjaciół (Mt 5,43-47). Żydzi sądzili, że dobre uczynki są tym, co zapewnić może człowiekowi zbawienie. Zaliczano do nich przede wszystkim modlitwę, post i jałmużnę. Listen to Uczynki miłosierdzia. Jałmużna # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at  ...
AudioEwangelia Mateusza

Uczynki miłosierdzia. Modlitwa

Sanktuarium św. Józefa, Montreal (fot. M. Rosik) Jezus rozpoczyna pouczenia dotyczące modlitwy od miejsc, w których winna być odmawiana. Modlitwy poranne i popołudniowe Żydzi odmawiać mogli niemal wszędzie, z wyjątkiem miejsc uznanych za nieczyste. Dla wielu była to dobra okazja, aby pokazać na zewnątrz swą pobożność, nie dbając przy tym o osobistą więź z Bogiem. Jezus nie tyle zakazuje się modlić w miejscach publicznych, co zwraca uwagę na wartość wewnętrznych pobudek modlitwy. Logion o modlitwie „w izdebce” tak komentuje św. ...
AudioKsiążki

Trzeci kubek kawy. Audiobook!

  Na małym lotnisku w Keflavik na Islandii jest zimno. Czekając na wciąż opóźniający się z powodu warunków atmosferycznych lot na Grenlandię, patrzę przez olbrzymie szyby na zacinający w lipcu śnieg z deszczem. Dopijam kawę. To już trzeci kubek dzisiaj. Starannie oplatam go dłońmi, aby nieco je ogrzać. Długi czas oczekiwania sprzyja rozmyślaniom… A przecież „nie tak widzi człowiek, jak widzi Bóg; człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Bóg natomiast patrzy w serce” (1 Sm 16, 7). Jak ...
AudioEwangelia Mateusza

Nie znieść, ale wypełnić

Jezus ukazuje w Kazaniu na Górze swój stosunek do Prawa i Proroków, czyli pism, które zawiera wolę Bożą dla narodu wybranego. Jego zadaniem jest wypełnić wolę Bożą przez naukę i zbawcze dzieło, które polega na usynowieniu ludzkości i złączeniu ludzi z Bogiem. Dokona się to przez publiczną działalność, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, oraz przez przyjęcie przez ludzi królestwa Bożego, czego znakiem będzie życie zgodne z moralnymi wymaganiami Ewangelii. Listen to Nie znieść, ale wypełnić # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik ...
AudioEwangelia Mateusza

Światło i sól

Celem ukazania zadania, jakie staje przed uczniami, Jezu sięga po kilka alegorii. Mówi o soli, o świetle i o mieście. Trzy krótkie przypowieści ukazują misyjny charakter działalności naśladowców Jezusa. Listen to Światło i sól # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at 
AudioEwangelia Mateusza

Nauka z mocą

Relacja o działalności nauczycielskiej i cudotwórczej Jezusa stanowi swego rodzaju streszczenie Jego misji spełnianej na rodzinnej ziemi. Niezwykle istotne jest dostrzeżenie związku, jaki istnieje pomiędzy nauczaniem a działalnością cudotwórczą. Związek ten, widoczny u Mateusza, Marek ewangelista wyraził lapidarnym pytaniem: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą?” (Mk 1,27). Otóż Jezus nigdy nie dokonywał cudów bez nauczania, natomiast nauczanie uwiarygodniał znakami cudownymi. W ten sposób staje się jasne, że cuda dokonywane przez Nauczyciela z Nazaretu nie mają nic wspólnego z ...
AudioEwangelia Mateusza

Powołanie uczniów

Jezus znajduje się najprawdopodobniej w okolicach Kafarnaum. To właśnie tam, na brzegu Jeziora Galilejskiego, powołuje czterech pierwszych uczniów. Są nimi Szymon Piotr, jego brat Andrzej, Jakub i jego brat Jan. To Jezus przechodząc brzegiem pierwszy ich zobaczył. Fakt ten wskazuje na inicjatywę powołującego. Jako pierwszy powołany pojawia się Szymon. Nie jest to przypadek. To Piotr występuje zawsze na czele katalogu apostołów, co poświadcza pośrednio późniejszy jego prymat. Już tutaj, w scenie powołania, nazwany jest Piotrem, choć nadanie tego imienia nastąpi ...
AudioEwangelia Mateusza

W Galilei

Galilea jako kraina geograficzna rozciąga się od rzeki Litanii w obecnym Libanie aż do doliny Jizreel. W czasach biblijnych chętnie posługiwano się określeniem „Galilea pogan”, ze względu na fakt, że ludność żydowska zmieszana tam była z ludnością pogańską. Przysłowiowe (i biblijne) pytanie: „Czyż może być co dobrego z Nazaretu?” (J 1,46) zrodziło się z faktu, że Nazaret w Galilei w dużej mierze zamieszkiwany był przez pogan, którymi Żydzi pogardzali. Galilea jednak stanowiła główny obszar publicznej działalności Jezusa. Natomiast nazwa wyżynnego ...
AudioKonferencje

Trzy wymiary rozwoju. Nauka, autorytet, zasady

Konferencja wygłoszona w DA „Maciejówka” (2ryby.pl)  Listen to Trzy wymiary rozwoju # ks. Mariusz Rosik byBibleNote+ on hearthis.at   
AudioEwangelia Mateusza

Chrzest Pański

Jak Izraelici wracając z niewoli egipskiej wkraczali do Ziemi Obiecanej, przekraczając Jordan i rozpoczynali w ten sposób nowy okres w dziejach narodu, tak Jezus wkracza w wody Jordanu, by rozpocząć w ten sposób swą publiczną działalność. Ta licząca 251 kilometrów długości rzeka, płynąca z gór Libanu na południe, do Morza Martwego, zbierająca po drodze wody czterech dopływów i Jeziora Galilejskiego, była świadkiem wielu istotnych wydarzeń w historii zbawienia. Tym razem Jan udziela w niej chrztu nawrócenia. Oczywiście Jezus jako bezgrzeszny ...
AudioKonferencjeW roku liturgicznym

Trzech króli w „Trójce”

James Tissot, „The Journey of the Magi” (wikipedia/public domain) Materiał przygotował Piotr Kaszuwara. Mini-audycja została nadana 6 stycznia 2021 w Polskim Radio Program Trzeci. Zapraszam! Listen to Trzech króli w Trójce # ks. Mariusz Rosik byBibleNote+ on hearthis.at   
AudioEwangelia Mateusza

W klimacie Bożego Narodzenia

W Ewangelii Mateusza czytamy: „Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie” (Mt 1,18-19). Większość z nas myśli tak: skoro nie mieszkali razem, to byli narzeczonymi. I powinni mieć dziecko dopiero po zamieszkaniu razem. Kluczowe jest tu jednak słowo „po zaślubinach”, czyli już po ślubie, ale „wpierw nim zamieszkali razem”. Dalej przecież ...
AudioEwangelia Mateusza

Ucieczka do Egiptu

Listen to Ucieczka do Egiptu # ks. Mariusz Rosik byBibleNote+ on hearthis.at   
AudioPodróże

Kraje latynoskie

Z notki Radia „Rodzina”: Autor Trzeciego Kubka kawy spotkanie rozpoczyna od opowieści o Meksyku. Odpowiada na pytanie, dlaczego ten kraj nazywany jest krajem kontrastów oraz jak historia i mieszanka kultur kształtowała współczesny Meksyk. To miejsce niezwykle bogate w obiekty turystyczne, miejsca kultu wierzeń pogańskich. Ksiądz Rosik tłumaczy też, na czym polegają skrajności, których doświadczają Meksykanie. Z Autorem rozmawiamy o istocie cierpienia rozumianej w kontekście duchowości mieszkańców Meksyku – wierzenia Majów i Azteków mieszają się z lokalnie interpretowanym katolicyzmem. Gość audycji ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Jakże to się stanie?

fot. M. Rosik Ujmująco wygląda „Zwiastowanie” Donatellego kościele Santa Croce we Florencji. Ujmująco, bo płaskorzeźba prezentuje archanioła Gabriela klęczącego przez Maryją, nie odwrotnie, jak ma to miejsce w innych przedstawieniach tej sceny. Boski posłaniec zdaje się doskonale wiedzieć, że Maryja jest wolna od grzechu pierworodnego i oddaje Jej pokłon jako Matce samego Boga. Listen to Jakże to się stanie? # ks. Mariusz Rosik byBibleNote+ on hearthis.at   
AudioPodróże

Indie – kraj kontrastów

W kolejnym odcinku ks. Rosik opowie o Indiach, których doświadczył w czasie studiów. Porozmawiamy na temat stereotypów, które krążą wokół kraju Hindusów. Autor opowie o wyobrażeniach i faktach na temat Indii. Jak się okazuje, wiele stereotypów upada w miejscach, gdzie mieszkają chrześcijanie.  Poruszymy temat różnorodności etnicznej, językowej i religijnej w Indiach i zadamy pytanie: jak wspomniane skrajności koegzystują ze sobą w tak dużym kraju. Poruszymy też wątki prześladowań wyznawców Chrystusa w Indiach, systemu kastowego, rozwarstwienia społecznego oraz działalności Matki Teresy z ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Łaski pełna

Łaska jest pierwszym darem, jaki Maryja otrzymuje od Boga. Znajduje on swe potwierdzenie w słowach anioła: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30), a jeszcze pełniej w sformułowaniu kecharitomene, niezbyt precyzyjnie tłumaczonym przez polskie „pełna łaski” (Łk 1,28), opartym z pewnością na łacińskim gratia plena, zaczerpniętym z Wulgaty. Listen to Maryja – łaski pełna # ks. Mariusz Rosik byBibleNote+ on hearthis.at   
AudioPodróże

Jordania. Kraj rozbudzający wyobraźnię

Audycję rozpoczynamy o pytania, kiedy zrodziło się marzenie Autora, by zobaczyć Jordanię, a szczególnie magiczne miasto Petrę – Starożytny popis możliwości architektonicznych ludzi żyjących między II wiekiem p.ne a II wiekiem naszej ery. Ksiądz Mariusz Rosik przytacza anegdotę o odkryciu Petry, nakreśla również rys historyczny, w tym dzieje Aleksandra Wielkiego, któremu tego nie miasta nie udało się odkryć. Słuchacze poznają fakty z czasów, kiedy Petra była żywym, funkcjonującym miastem z rzymskim teatrem i sławnego z wytwarzania kadzideł. Dowiadujemy się o ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Adwentowe światło

Niewielkie duńskie miejscowości przyciągają swym urokiem szczególnie o zmroku. W malutkich oknach kamienic, przyozdobionych kwiatami i kolorowymi wiszącymi dekoracjami, które oddają klimat ciepła i intymności, pojawia się światło. Duńskie niebo powoli bierze we władanie Księżniczka Noc. Południowa Jutlandia. Dziesięciotysięczne miasteczko. Dzień się kończy. Ustaje ruch na ulicach, a miasto spowija łagodna poświata szarości. Promienie zachodzącego słońca igrają z liśćmi i konarami pobliskich drzew. W czasach, kiedy miasta oświetlane były jeszcze lampami gazowymi, w miastach wyznaczano ludzi, którzy troszczyli się o ...
AudioPodróże

Wirtualnie po Ziemi Świętej

Z notki na stronie Radia „Rodzina”. Ks. Mariusz Rosik jest biblistą, w trzecim odcinku zabiera słuchaczy i słuchaczki w wirtualną podróż po Ziemi Świętej. Czy podróż w te tereny jest dla chrześcijan tym, czym dla muzułmanów pielgrzymka do Mekki? Autor Trzeciego kubka kawy opowiada o wrażeniach, jakich może doświadczyć chrześcijanin podczas podróży do Izreala, szczególnie w towarzystwie Biblii. Dowiadujemy się o miejscach, które pamiętają czasy życia Jezusa Chrystusa, ks. Rosik opowiada o zabytkach i kulturze. Przytaczane są m.in. historie z ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Cezarea Nadmorska

W 25 roku przed Chr. Herod Wielki rozpoczął budowę portu przy Morzu Śródziemnym w mieście należącym niegdyś do Fenicjan. Nadał mu imię na cześć Cezara Augusta: Cezarea Nadmorska. Było to przedsięwzięcie niecodzienne. Król postanowił wybudować port nie w zatoce, lecz przy prostej linii brzegowej. Z tego powodu konieczne stało się postawienie falochronów, do budowy których używano tufu wulkanicznego przywożonego aż z Wezuwiusza. Pył wraz z kamieniami wkładano w drewniane skrzynki, a te zatapiano w wodzie. Tak powstawały falochrony. Z czasów ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Wieczernik

Wieczernik znany był od wczesnych wieków chrześcijaństwa jako „górny Kościół apostołów”. Była to przecież katedra św. Jakuba, pierwszego biskupa Jerozolimy. Nic więc dziwnego, że w V. wieku mówiono o nim jako o „Syjonie, matce wszystkich kościołów”. Listen to Wieczernik # ks. Mariusz Rosik byBibleNote+ on hearthis.at   
AudioKsiążkiPodróże

O „Trzecim kubku kawy” z Czytelnikami na żywo

Biblista, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego, stypendysta uczelni zagranicznych i autor wielu książek. Ks. Mariusz Rosik był gościem radiowego spotkania, w którym odpowiadał na pytania słuchaczy. Pytania dotyczyły m.in. sytuacji kobiet w Indiach. Słuchacze pytali też, skąd u księdza ciekawość poznawania innych religii. Specyfika wierzeń w różnych rejonach świata potrafi zaskoczyć. Nasz gość przyznał, jakie miejsce odwiedzi, gdy będzie można już podróżować. Książka „Trzeci kubek kawy” zbiór tekstów, których szkice powstawały najczęściej w podróży. Niekiedy są to reportaże, innym razem przypominają dzienniki. Łączą je ...
AudioPodróże

Podróże. Jak to się zaczęło?

Od czego zaczęło się jego zainteresowanie zwiedzaniem świata i jak wpłynęło to na jego drogę kapłańską. W audycji poznajemy podróżniczy rys dzieciństwa naszego gościa, dowiadujemy się również szczegółów z czasów jego studiów w Izraelu. Poruszamy temat podróżowania w stylu chrześcijańskim – jednak nie od strony typowych pielgrzymek, lecz duchowości, która towarzyszy odkrywaniu nowych miejsc. Jak bycie świeckim lub kapłanem wpływa na to, jak podróżujemy? Ks. Rosik wspomina również gościnę, jakiej doświadczył w miejscach, gdzie Polacy i katolicy stanowią mniejszość. Z ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Bazylika Grobu Pańskiego (2)

Po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa chrześcijanie sprawowali w miejscu grobu liturgię do wybuchu powstania żydowskiego przeciw Rzymianom, a więc do roku 66. Czynili to niemal cały czas pod przewodem pierwszego biskupa Jerozolimy, Jakuba, który został stracony w 62 roku. Większość wierzących w 66 roku opuściła Święte Miasto, udając się przez Samarię do Pelli, miasta w dzisiejszej Jordanii. W 135 roku cesarz Hadrian, po stłumieniu kolejnego powstania żydowskiego, któremu przewodził niejaki Bar Kochba, postanowił zaorać Jerozolimę. Na miejscu ukrzyżowania i zmartwychwstania ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Bazylika Grobu Pańskiego (1)

Chyba każdy, kto marzy o podróży do Ziemi Świętej, wędruje myślą do miejsca, które wyobrażał sobie tysiące razy: Bazylika Grobu Pańskiego. Miejsce śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Centrum dziejów zbawienia. Miejsce, gdzie dokonało się absolutnie najważniejsze wydarzenie w dziejach świata. Już sam dziedziniec prowadzący do bazyliki może wzbudzić uczucia rozczarowania. A co dopiero jej wnętrze! Przekraczający próg świątyni z drżącym sercem poszukują wewnętrznego światła, a ogarnia ich mrok okopconych dymem świec ścian. Pragną atmosfery ciszy, a zewsząd rozlega się kakofoniczna muzyka ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Góra Oliwna

Od murów Starej Jerozolimy oddziela Górę Oliwną Dolina Cedronu. Góra wznosi dumnie swą głowę we wschodniej części miasta, przesłaniając widok na Pustynię Judzką, ciągnącą się za nią aż do Jerycha i dalej na wschód. Nazwę bierze od oliwnych gajów, które w dawnych czasach pokrywały jej zbocza. Była świadkiem wielu biblijnych wydarzeń. Tu zatrzymała się Chwała Jahwe uchodząca ze świątyni (Ez 11,23); tu Dawid uciekał przed Absalomem (2Sm 15,13-35); tu dokonywano rytuału palenia czerwonej krowy (Lb 19,1-10); tu niejednokrotnie przebywał Jezus; ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Sto bram. Dokąd?

Jest w Jerozolimie miejsce zupełnie niezwykłe, wyjęte jakby z innego świata, bardzo różne od współczesnych uporządkowanych żydowskich osiedli i pełnych rozgardiaszu dzielnic arabskich. To Mea Szearim – dzielnica Stu Bram, zamieszkiwana przez ortodoksyjnych Żydów. Pomysłodawcą założenia ortodoksyjnej dzielnicy był Konrad Schick. Pierwsi przybysze zawitali w „dzielnicy czystych dusz” w XIX stuleciu. Pochodzili z Polski i Węgier. Niektórzy nazywają ją „miastem w mieście”, choć pierwotna nazwa wywodzi się od planu zbudowania jednocześnie stu domów. Listen to Mea Szearim # ks. Mariusz ...
AudioGłos na pustyniVideoW Kościele

Petra

Petra leży na skrzyżowaniu dwóch dróg. Jedna prowadzi od Morza Czerwonego do Damaszku, druga – z Zatoki Perskiej do Gazy. Całość miasta wykutego w skałach rozciąga się na obszarze stu kilometrów kwadratowych. Na trzy wieki przed Chr. Nabatejczycy wykuli w skale świątynie, sklepy, pałace i grobowce. Wykuli w skale swoje domy. Wyczarowali miasto. Miasto przez wieki zakryte przed oczyma niepowołanych. Wąwóz, który wiedzie do jednego z cudów świata, nosi nazwę Siqi ciągnie się niemal półtora kilometra pośród skał, których wysokość ...
AudioDzieje Apostolskie

Z Malty do Rzymu (Dz 28)

„I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie” (Mk 16,15-18) – w takich słowach Jezus zapowiada nadprzyrodzone znaki, które miały ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Świątynia jerozolimska

Kiedy w roku 70 po Chr. wojska Tytusa wkroczyły do Jerozolimy, rozegrała się jedna z największych tragedii w historii narodu wybranego. Wódz zawołał, iż godzi się, aby kapłani zginęli wraz z przybytkiem i nakazał wymordować personel świątynny, a samą świątynię spalić. Na tryumfalnym Łuku Tytusa do dziś podziwiać można relief przedstawiający wynoszoną ze świątyni menorę. W ten sposób postała istnieć centralna instytucja judaizmu biblijnego. Audycja „Głos na pustyni” w każdą niedzielę o 6.50 na falach Radia „Wrocław”. Zapraszam! Listen to ...
AudioDzieje Apostolskie

Ku Rzymowi (Dz 26-27)

Korzystając z prawa obywatela rzymskiego, jakim było odwołanie się do cezara podczas procesu sądowego, Paweł wyrusza ku Rzymowi. Najpierw wygłasza mowę obronną przed królem Agryppą, po raz kolejny dając świadectwo spotkania z Chrystusem pod bramami Damaszku. Podczas podróży morskiej okręt, na pokładzie którego Paweł jest przewożony, dostaje się w sam środek burzy. Pomimo tego, że się rozbija, wszyscy podróżni zostają cudownie ocaleni. Listen to Dzieje Apostolskie 26-27 – #ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at 
AudioGłos na pustyniW Kościele

Tyr

Wszystkie fot.: M. Rosik Tyr położony czterdzieści kilometrów na południe od Sydonu leży na półwyspie, który powstał z połączenia dawnej wyspy ze stałym lądem za pomocą grobli. Łodzie przycumowane na nabrzeżu w niewielkim stopniu świadczą o dawnej wielkości ogromnego portu handlowego i przeładunkowego. Starożytni Fenicjanie nazywali tę niezwykłą wyspę-miasto „królową morza”. Założone na trzy tysiąclecia przed Chrystusem, swój niezwykły rozkwit rozpoczęło u początku pierwszego milenium p.n.e. Późniejsza nazwa „Syria” ma swój źródłosłów w imieniu miasta. W okresie Amarna król Tyru ...
AudioDzieje Apostolskie

Paweł odwołuje się do Cezara (Dz 25)

W uroczystej mowie przed trybunałem Festusa Paweł odwołuje się do Cezara. Warto przy tym postawić sobie pytanie, czy Paweł był retorem? W odpowiedzi na pytanie, na ile świadomie Paweł stosował elementy retoryki greckiej czy hebrajskiej, pomóc może rozstrzygnięcie kwestii wykształcenia apostoła. Niektóry sądzą, że Paweł był wykształconym retorem, inni zaprzeczają takiej możliwości. Eugeniusz Dąbrowski pisał: „Jego mowy i pisma późniejsze stoją na takim poziomie myśli ówczesnej, wykazują tyle kontaktu z kulturą helleńską znaną naówczas, że jest wprost nie do pomyślenia, aby ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Banias

Dzisiejsze Banias, zwane za czasów Jezusa Cezareą Filipową, leży u źródeł rzeki Jordan. Czczono tu niegdyś bożka natury o imieniu Pan (stąd nazwa „Paneas”, wymawiana dziś jako „Banias”). Herod Wielki wystawił tu świątynię ku czci Augusta, natomiast jego syn Filip rozbudował miasto i nadał mu nazwę Cezarea. Filip miał przeprowadzić tu eksperyment pozwalający wskazać dokładnie źródła Jordanu: nakazał wrzucić plewy do jeziora o nazwie Berekhat Ram. Plewy pojawiły się niedługo potem w Banias. Listen to Banias # ks. Mariusz Rosik ...
AudioDzieje Apostolskie

Podróż Pawła do Cezarei (Dz 24)

Paweł zostaje przewieziony z Jerozolimy do więzienia w Cezarei Nadmorskiej. W 25 roku przed Chr. Herod Wielki rozpoczął budowę portu przy Morzu Śródziemnym w mieście należącym niegdyś do Fenicjan. Nadał mu imię na cześć Cezara Augusta: Cezarea Nadmorska. Było to przedsięwzięcie niecodzienne. Król postanowił wybudować port nie w zatoce, lecz przy prostej linii brzegowej. Z tego powodu konieczne stało się postawienie falochronów, do budowy których używano tufu wulkanicznego przywożonego aż z Wezuwiusza. Pył wraz z kamieniami wkładano w drewniane skrzynki, a ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Samaria

Najważniejszym ośrodkiem kultu Samarytan jest Garizim. Teologowie do dziś nie są zgodni co do tego, czy Samarytanie w czasach Jezusa stanowili odrębną grupę etniczną, czy raczej było to jedno ze stronnictw judaizmu. Sami Żydzi z pewnością nie uważali Samarytan za swoich. Kiedy w 536 r. Żydzi, po edykcie uwalniającym Cyrusa, mogli powrócić z niewoli, by odbudować świątynię, Samarytanie pragnęli włączyć się w ten projekt, jednak Zorobabel odrzucił ich ofertę. Midrasz opowiada o tym wydarzeniu: „Tak wyglądały sprawy do momentu, kiedy ...
AudioDzieje Apostolskie

Paweł przed Sanhedrynem (Dz 23)

Paweł jako faryzeusz staje przed Sanhedrynem. Jego oponentami są saduceusze, którzy odrzucają wiarę w zmartwychwstanie. Odrzucając wiarę w nieśmiertelność dusz, negują nie tylko zmartwychwstanie, ale i sąd ostateczny. Nie przyjmują innych pism Biblii Hebrajskiej (czyli Starego Testamentu) poza Pięcioksięgiem. Odrzucają również całkowicie tradycję ustną. Z tego właśnie powodu Flawiusz kieruje przeciw nim ostrze swej krytyki: „Teraz pragnę wyjaśnić tylko, że faryzeusze przekazali ludowi pewne przepisy zaczerpnięte z tradycji przodków, które nie zostały zapisane w Prawach Mojżeszowych i z tego powodu odrzucają ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Tabor

Współcześni Jezusowi uczeni w Piśmie twierdzili, że przed przyjściem Mesjasza pojawi się na ziemi postać Eliasza, który został uniesiony do niebios w tajemniczych okolicznościach: został „wzięty w skłębionym płomieniu, na wozie o koniach ognistych” (Syr 48,9). W jaki sposób spełniło się proroctwo powrotu Eliasza? Jezus wyjaśnił swoim uczniom, że nie chodzi tylko o to, iż Eliasz pojawił się w scenie przemienienia na górze Tabor. Zapowiadanym przez proroków Eliaszem był Jan Chrzciciel. Właśnie o Janie Chrzcicielu mówił Jezus Apostołom: „Eliasz już ...
AudioDzieje Apostolskie

Paweł do Żydów (Dz 22)

O wydarzeniu pod bramami Damaszku – mistycznej wizji, jakiej doświadczył Szaweł – mówią trzy narracje Dziejów Apostolskich. Opis w Dz 9,1-31 jest najobszerniejszy. Bardziej zwięzłe są relacje zawarte w Pawłowych mowach; pierwsza z nich skierowana jest do Żydów zgromadzonych w świątyni (Dz 22,3-21), druga zaś wygłoszona została wobec króla Agrypy II, jego siostry Berenike, prefekta Festusa i innych oficjeli obecnych w Cezarei (Dz 26,2-23). Pomimo tego, że w swym zasadniczym przesłaniu narracje zgadzają się ze sobą, egzegeci zmagają się z ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Tabgha

Misternie ułożona mozaika pod głównym ołtarzem Kościoła Rozmnożenia Chleba w Tabghdze przedstawia kosz z czterema chlebami i dwie ryby. Zgodnie z zapisem Ewangelii, Jezus miał do dyspozycji pięć chlebów. Co się stało z piątym? Myśl artysty układającego mozaikę jest iście teologiczna, wręcz duchowa: piąty chleb to ten rozmnażany na ołtarzu. Chleb eucharystyczny. Kościół Prymatu Piotra wybudowany został na nadbrzeżnej skale, która zna ślady wcześniejszych budowli. Pierwszy kościół bowiem stał tu już w IV w., niedaleko schodów opadających do jeziora, a ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Synaj

Po przepłynięciu Kanału Sueskiego potrzeba około pięciu godzin jazdy, by dotrzeć do Dżabal Musa, najwyższej góry Półwyspu Synajskiego. Liczy 2285 metrów. Na szczyt prowadzą dwie drogi. Kto wybiera wędrówkę nocą, zazwyczaj decyduje się na łatwiejszą trasę. W oddali ledwo rysują się mury klasztoru św. Katarzyny. Tuż za nim wchodzi się na drogę Abbas Buga, prowadzącą do prześlicznie położonej Doliny Eliasza. Listen to Synaj # ks. Mariusz Rosik byBibleNote+ on hearthis.at  
AudioDzieje Apostolskie

Dzień Pański w Troadzie (Dz 20-21)

Początkowo wyznawcy Chrystusa wywodzący się z judaizmu czcili szabat oraz niedzielę jako dzień zmartwychwstania i chrystofanii po ośmiu dniach od zmartwychwstania (właśnie ten fakt leży u początków świętowania niedzieli). Już w czasach Nowego Przymierza kyriake hemera zaczęła zastępować żydowski szabat. Chrześcijanie w Troadzie zwykli gromadzić się na łamaniu chleba właśnie w niedzielę (Dz 20,7) i w tym też dniu Paweł nakazywał zbieranie jałmużny (1Kor 16,2). Dla Ignacego z Antiochii, który zmarł ok. 110 roku, świętowane niedzieli było już wyraźnym znakiem ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Góra Błogosławieństw

Tradycja sytuuje miejsce, na którym Jezus wygłosić miał Kazanie na Górze (Mt 5,1 – 7,28), rozpoczynające się od ośmiu błogosławieństw, na niewielkim, pokrytym zielenią wzniesieniu wypiętrzającym się około sto pięćdziesiąt metrów ponad wody Jeziora Galilejskiego. Właśnie od błogosławieństw bierze nazwę całe wzniesienie. Stanowią one szczególny gatunek literacki, mający swój pierwowzór w świecie filozofii greckiej, na kartach Starego Testamentu i w myśli judaistycznej. Sama nazwa pochodzi od greckiego przymiotnika makarios, oznaczającego „szczęśliwy” lub „błogosławiony”. Stąd błogosławieństwa ukazują model życia, którego realizacja ...
AudioDzieje Apostolskie

Paweł w Efezie (Dz 19)

Dzieje Apostolskie zawierają przynajmniej dwa epizody związane z uczniami Jana Chrzciciela. Pierwszy dotyczy spotkania Pryscylli i jej męża Akwili, Żydów wysiedlonych przez Klaudiusza z Rzymu, z Apollosem, również Żydem, pochodzącym z Aleksandrii. Autor Dziejów stwierdza o Apollosie: „Znał on już drogę Pańską, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrzest Janowy” (Dz 18,25). Chrześcijańscy małżonkowie wyłożyli mu naukę o Jezusie i wysłali do Achai, zaopatrzywszy wcześniej w list polecający tamtejszej gminie przyjąć go życzliwie. ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Kafarnaum

Historia domu mieszkalnego, na którym stanął kościół, jest fascynująca. Badania archeologów dowiodły, że w I w. po Chr. był tu dom rodzinny należący do tzw. insula (łac. „wyspa”), czyli kompleksu połączonych ze sobą domostw i zabudować gospodarczych. Judeochrześcijanie od początku znali to miejsce jako dom Piotra apostoła. W audycji „Głos na pustyni” zapraszam do Kafarnaum. Listen to Kafarnaum byMariusz Rosik on hearthis.at   
AudioDzieje Apostolskie

Paweł w Koryncie (Dz 18)

Łukasz ewangelista wspomina w Dziejach Apostolskich o tym, że Paweł przez półtora roku oddawał się wyłączenie nauczaniu w gminie korynckiej. Początkowo, zamieszkując z Pryscyllą i Akwilą, cały tydzień trudnił się pracą rzemieślniczą, by w ten sposób zapewnić sobie utrzymanie; w szabat natomiast udawał się do synagogi i tam głosił dobrą nowinę o zbawieniu. Sytuacja uległa radykalnej zmianie, gdy do Koryntu przybyli dwaj współpracownicy Pawła, Sylas i Tymoteusz. „Kiedy Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu, i ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Betania

Niewielka miejscowość, której nazwa tłumaczy się jako „dom biednych”, była świadkiem interesujących wydarzeń w życiu Jezusa. Tu mieszkała zaprzyjaźniona z Jezusem rodzina, a dokładniej dwie siostry i brat, Maria, Marta i Łazarz. Gdy Nauczyciel pielgrzymował do Jerozolimy na uroczystości świąteczne, zatrzymywał się w ich domu. W audycji „Głos na pustyni” zapraszam do Betanii. Listen to Betania # ks. Mariusz Rosik byMariusz Rosik on hearthis.at    
AudioDzieje Apostolskie

Paweł w Tesalonikach (Dz 17)

Paweł głosił Chrystusa w Tesalonikach przez trzy szabaty, a następnie wrogo nastawieni Żydzi wznieśli tumult i tłumnie zgromadzili się w mieście, formując manifestację przeciw ewangelizatorom (Dz 17,1-9). Nie mogąc jednak prawnie o nic Pawła oskarżyć (tym bardziej, że go nie odnaleźli), musieli rozejść się do domów. Mając takie doświadczenia, Paweł kierował okazyjny (nie doktrynalny) list do mieszkańców Tesalonik, w którym w dosłownym tłumaczeniu zauważył: „Wy bowiem naśladowcami staliście się, bracia, zgromadzeń Boga, będących w Judei w Chrystusie Jezusie, bo te ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Sodoma i Gomora

fot. G. Pazdro Według autora natchnionego, miasta zostały pochłonięte przez ogień i siarkę, a mieszkańcom nakazał Bóg uciekać w góry, co oznacza, że nizinne części regionu miały być zalane przez wody. Czy tę biblijną relację można w jakikolwiek sposób potwierdzić lub jej zaprzeczyć danymi naukowymi? Tradycyjne lokalizacja miast umieszcza je w okolicach Morza Martwego. Jeśli przyjąć za wiarygodną relację Biblii, że miasta legły w gruzach, należy przypisać ten efekt trzęsieniu ziemi. Czy w czasach, o których opowiada Biblia, tereny nad ...
AudioDzieje Apostolskie

Paweł wkracza do Europy (Dz 16)

Paweł ma widzenie Macedończyka, który prosi go, by przybył i pomógł mieszkańcom jego krainy. Posłuszny widzeniu apostoł przeprawia się do Filippi i w ten sposób dobra nowina dociera do Europy. Znamiennym jest fakt, że pierwszym wyznawcą Chrystusa w Europie jest kobieta, Lidia, która zajmowała się sprzedażą purpury. Rozchodzące się drogi judaizmu i chrześcijaństwa usankcjonowały odmienny status kobiet w obydwu religiach. Listen to Dzieje Apostolskie 16a – #ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at    Listen to Dzieje Apostolskie 16b – #ks. ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Józef z Nazaretu

Chrześcijanie w VII wieku byli przekonani, że potrafią dokładnie zlokalizować dom Maryi i Józefa. Opat o imieniu Arkulf odwiedził to miejsce około 670 roku. Tak wspomina swoją wizytę: „Miasto Nazaret położone jest na górze i posiada wiele budowli z kamienia. W jego obrębie są również dwa bardzo wielkie kościoły: jeden, w centrum miasta, osadzony jest na dwóch łukach, gdzie ongiś znajdował się dom, w którym Pan nasz i Zbawiciel był wychowany”. Kościół św. Józefa, którego obecna bryła pochodzi z 1914 ...
AudioDzieje Apostolskie

Pierwszy sobór Kościoła (Dz 15)

Prawdopodobnie w roku 49 (lub 51), a więc w czasie, gdy Klaudiusz wypędził Żydów z Rzymu, w Jerozolimie dochodzi do zgromadzenia apostołów, zwanego Soborem Jerozolimskim lub Soborem Apostolskim. O całym przedsięwzięciu opowiada Łukasz (Dz 15,4-29), który wskazuje na powód zgromadzenia apostołów i starszych: jest nim spór wszczęty w Antiochii przez nieznanych z imienia Judejczyków, dotyczący statusu nawróconych na chrześcijaństwo pogan. Opisując to historyczne wydarzenie Łukasz „chce podkreślić jego rangę i ponadczasowe znaczenie. Autor podaje tu model rozwiązywania wszelkich wewnątrzkościelnych konfliktów ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Betlejem

Listen to Betlejem # ks. Mariusz Rosik byBibleNote+ on hearthis.at   
AudioKonferencjePodróże

Duchowe wędrówki w Radio „Kraków”

„Dziesięć części piękna zstąpiło na świat. Jerozolima otrzymała dziewięć, a jedną otrzymała reszta świata” – przysłowie żydowskie. Letnią porą wyruszamy na „Duchowe wędrówki” – szlaki związane z wiarą i historią, gdzie często legenda przykrywa historyczne świadectwa. Problemem jest by znaleźć odpowiedni kod do czytania artefaktów przeszłości…. kamieni, które mówią… Takim wyjątkowym miejscem, od którego zaczniemy duchowe wędrówki, jest Jerozolima i Izrael… A naszym przewodnikiem jest ks. prof. Mariusz Rosik – biblista, profesor nauk teologicznych, wykładowca na papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. ...
AudioDzieje Apostolskie

Paweł w Ikonium (Dz 14)

Schemat działania Pawła podczas jego podróży misyjnych wydaje się powtarzać. Przychodząc do kolejnych miast, apostoł zaczyna głoszenie dobrej nowiny w środowisku diaspory. Udaje się najpierw do synagogi, gdzie zaledwie niewielu Żydów przyjmuje wiarę. Następnie kieruje się ku poganom i zakłada pierwszą gminę w mieście. Jej trzon stanowią wyznawcy Chrystusa wywodzący się z pogaństwa. Tak było na przykład w Ikonium. Listen to Dzieje Apostolskie 14 – #ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at 
AudioGłos na pustyniZiemia Słowa

Ain Karem

fot. M. Rosik Listen to Ain-Karem # ks. Mariusz Rosik byBibleNote+ on hearthis.at    GALERIA ZDJĘĆ: KOŚCIÓŁ JANA CHRZCICIELA GALERIA ZDJĘĆ: KOŚCIÓŁ NAWIEDZENIA ŚW. ELŻBIETY
AudioDzieje Apostolskie

Pawła i Barnaby podróż na Cypr (Dz 13)

Podczas publicznie sprawowanych postów i modlitw Paweł i Barnaba decydują się wyruszyć w drogę z misją głoszenia dobrej nowiny. Pierwsza podróż misyjna Pawła rozpoczyna się od wyprawy na Cypr. W cypryjskiej Salaminie urodził się Barnaba, towarzysz apostoła. Wraz z nim przybył do ojczyzny około 45 roku. Paweł przywiódł do wiary w Chrystusa gubernatora wyspy, Sergiusza Pawła. Listen to Dzieje Apostolskie 13 – #ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at 
AudioGłos na pustyniW Kościele

Bazylika Zwiastowania. Nazaret

Listen to Bazylika Zwiastowania # ks. Mariusz Rosik byBibleNote+ on hearthis.at  Polub stronę na Facebook
AudioDzieje Apostolskie

Wrogość narasta (Dz 12)

Wrogość pomiędzy wyznawcami Chrystusa a Żydami, którzy Jezusa nie przyjęli narastała do tego stopnia, że w 62 roku został stracony św. Jakub, przywódca Kościoła jerozolimskiego. Jakub nie nawoływał wcale do odrzucenia judaizmu, zachęca natomiast, by chrześcijanie porzucili „bezmiar zła” (Jk 1,21), „pychę” (Jk 4,10) i „kłótnie” (Jk 5,9). Pomimo takiego nauczania, według tradycji został strącony ze skały w Dolinie Cedronu lub zrzucony z balkonu (albo dachu świątyni), a następnie ukamienowany. Męczeństwo Jakuba przypada na czas przejściowego wakatu na stanowisku prokuratora, ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

O czym rozmawiali Piotr i Paweł?

Jerozolima. To właśnie miasto było świadkiem niezwykłego spotkania – spotkania dwóch Apostołów. Do Jerozolimy po swym cudownym nawróceniu pod bramami Damaszku i po wielu nocach spędzonych w postach i modlitwie przybył Paweł, by przedstawić się Piotrowi. O czym rozmawiali? Biblia nie podaje szczegółów, nie relacjonuje ich rozmowy. Nietrudno jednak znaleźć odpowiedź na to pytanie. Zapewne rozmawiali o Jezusie. Listen to O czym rozmawiali Piotr i Paweł? # ks. Mariusz Rosik byBibleNote+ on hearthis.at    „Głos na pustyni” na żywo w ...
AudioDzieje Apostolskie

Poganie wstępują do Kościoła (Dz 11)

W Cezarei Nadmorskiej Piotr zatrzymał się w domu rzymskiego setnika Korneliusza. Gdy na Boży rozkaz Korneliusz wysłał posłów do Jafy z zaproszeniem skierowanym do Piotra, był świadom, że apostoł złamać będzie musiał jedno z swoich silnych przekonań, zalegalizowanych wymogami prawa judaizmu, a mianowicie, że Żydom nie wolno przekraczać progu domu poganina. Piotr, słuchając opowiadania Korneliusza o tym, że objawił mu się anioł Pański, dochodzi do coraz głębszego zrozumienia swej własnej wizji. Zdaje sobie sprawę, że to nie przynależność do jakiegokolwiek ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Poprzednik Pański

Zainteresowanie postacią Jana Chrzciciela było żywe w I wieku nie tylko wśród chrześcijan. Józef Flawiusz pisał o nim: „Niektórzy Żydzi utrzymują, że ruinę oddziałów Heroda należałoby przypisać karze boskiej, jako sprawiedliwą zemstę za śmierć, którą zgotował [Herod] Janowi zwanemu Chrzcicielem” (Dawne dzieje Izraela 18,7,2). Zainteresowanie to wcale nie spadło z biegiem czasu. Prowadziło do tworzenia się mniej lub bardziej wiarygodnych tradycji i legend związanych z postacią prekursora Jezusa, funkcjonujących w mentalności chrześcijan, a niekiedy zapisywanych w apokryfachlub pismach wyrastających z pobożności ...
AudioDzieje Apostolskie

W domu Korneliusza (Dz 10)

Tak zwana Mała Pięćdziesiątnica tajemniczą nicią wiąże ze sobą dwa nadmorskie miasta Palestyny – Jafę i Cezareę, oraz dwie postaci – Piotra i Korneliusza. W Jafie po wydarzeniach paschalnych zamieszkał Piotr. To właśnie tu, gdy modlił się na tarasie swojego domu, otrzymał wizje, której przesłania do końca nie rozumiał (Dz 10,9-16). Cezarea, którą od Jafy dzieliła odległość około półtora dnia drogi, jeszcze kilkadziesiąt lat temu była porzuconą fenicką osadą rybacką, zwaną Wieżą Stratona. Szaleńcze pomysły architektoniczne Heroda przemieniły tę przystań ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Co się wydarzyło w Lago di Bolsena?

Niemal dokładnie w połowie drogi pomiędzy Rzymem a Florencją leży niewielkie, ślicznie położone na wzgórzach włoskie Orvieto, w którym średniowieczne kształty budowli zastygły bez ruchu przez wieki. Miasteczko znane jest nie tylko z wyśmienitego wina i doskwierających latem upałów, z którymi zmaga się chłodniejszy górski wiatr. To właśnie stąd bierze się zwyczaj wyruszania z procesją eucharystyczną w dniu Bożego Ciała. Gotycką katedrę papież Leon XIII ogłosił „złotą lilią włoskich katedr” dodając, że w dniu sądu ostatecznego uniesie się ona do ...
AudioDzieje Apostolskie

Przy bramach Damaszku (Dz 9)

Miłośników dzieł sztuki Michelangelo Merisi, zwanego Caravaggiem, zasmucić może fakt, że jedno z najwybitniejszych dzieł mistrza światła i cienia niewiele ma wspólnego z realiami historycznymi Palestyny czasów Jezusa. Centralną postacią malowidła niezbyt fortunnie zatytułowanego Nawrócenie świętego Pawła, które podziwiać można w rzymskim kościele Santa Maria del Popolo, jest koń. To z niego spaść miał pod bramami Damaszku przyszły apostoł narodów. Kłopot w tym, że Żydzi na koniach nie jeździli. Siodłali je na tamtejszych terenach co najwyżej żołnierze rzymscy. Co prawda ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Kim jest On?

fot. W. Kubiaczyk Przy wejściu do Kaplicy Sykstyńskiej, która porywa w świat fresków Michała Anioła, Ojciec Święty stawiał sobie pytanie o Boga, na które w „Tryptyku Rzymskim” dawał zagadkową odpowiedź: „Kim jest On? Jest jak gdyby niewysłowiona przestrzeń, która wszystko ogarnia”. „Niewysłowiona przestrzeń” – mówi o Bogu Jan Paweł II – dodając przy tym Pawłowe: „Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”. To samo pytanie siedem wieków wcześniej zadawał sobie Andriej Rublow, rosyjski mnich i ikonograf, który wśród postów ...
AudioKonferencjeW Duchu Świętym

Kościół. Czy charyzmatyczny?

Czy każdy chrześcijanin winien być charyzmatykiem? James Joyce w słynnym „Ulissesie” pytał „Gdzież jest trzecia Osoba Trójcy Świętej?”. Irlandzki pisarz jako wychowanek szkół jezuickich świadom był kłopotu, jaki Duch Święty sprawia katolikom. Niby jest, ale Go nie ma. Niby działa, ale w niewidoczny sposób. I po co Kościół świętuje Jego Zesłanie? Na te i wiele innych pytań w Radio „Kraków” odpowiedzą goście ks. prof. Mariusz Rosik – biblista, prowadzący Wspólnotę Porta Caeli oraz Antoni Tompolski członek Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji ...
AudioDzieje Apostolskie

Początek misji poza Judeą (Dz 8)

Tuż przed swoim wstąpieniem do niebios Jezus zapowiadał apostołom, że w mocy Ducha Świętego będą głosić dobrą nowinę o zbawieniu najpierw w Jerozolimie i okalającej ją Judei, a następnie w leżącej nieco na północ Samarii (Dz 1,8). Pionierem tej misji stał się Filip, który czynił wiele znaków potwierdzających naukę o Chrystusie. Samarytanie, podobnie jak Żydzi, szczycili się, że są spadkobiercami religii Mojżesza. Mieli swój Pięcioksiąg i swoją świątynię, którą wybudowali na górze Garizim. Kością niezgody pomiędzy Samarytanami a wyznawcami judaizmu ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Zaszumiało i powiało

fot. G. Kryszczuk Piękny ośrodek rekolekcyjny o nazwie Arka i Gołębica stał się miejscem, które przeszło do historii katolickiego ruchu charyzmatycznego. Tam po raz pierwszy katolicy zaczęli oficjalnie modlić się w językach. Zwykli studenci, zwykłe dni skupienia… a jednak niezwykłe działanie Ducha Bożego. „Głos na pustyni” na żywo w każdą niedzielę o 6.50 w Radio „Wrocław”. Serdecznie zapraszam! Listen to Zaszumiało i powiało # ks. Mariusz Rosik byBibleNote+ on hearthis.at    Polub stronę na Facebook
AudioDzieje Apostolskie

Jak przebaczać? (Dz 7)

Jezus nieco inaczej naucza o przebaczeniu wobec braci (to znaczy wobec Jego uczniów), a inaczej o przebaczeniu niechrześcijanom. Gdy naucza o wzajemnych relacjach w Kościele (w mowach skierowanych do uczniów), przebaczenie łączy z głębokim wyjaśnieniem konfliktu i znalezieniem wspólnego rozwiązania kwestii spornych. Przebaczenie niechrześcijanom natomiast jest całkowitym darowaniem wyrządzonej krzywdy złączonym z głoszeniem ewangelii i wytrwałą modlitwą za prześladowców. Szczepan nie szuka odwetu, lecz modli się o przebaczenie tym, którzy go uśmiercają. Modlitwa ta jest jednocześnie ogłoszeniem ewangelii o Bogu, który ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Pan wstępuje do nieba

Drzewo o nazwie „Krąg życia” w Lesie Cedrowym, Liban Droga szabatowa w tradycji żydowskiej to około 1800 metrów. Właśnie w takiej odległości od murów starej części Jerozolimy, na stokach Góry Oliwnej, położony jest meczet upamiętniający wniebowstąpienie Chrystusa. Pierwszy kościół upamiętniający wydarzenie, o którym mówią ewangeliści Łukasz i Marek, stał tu już w IV wieku. Jak wygląda dziś? Listen to Pan wstępuje do nieba # ks. Mariusz Rosik byBibleNote+ on hearthis.at    „Głos na pustyni” na żywo w każdą niedzielę o ...
AudioDzieje Apostolskie

Wdowy i diakoni (Dz 6)

Problem zaniedbywania w rozdzielaniu jałmużny wdów helleńskich był jednym z pierwszych, z jakim borykał się Kościół jerozolimski. Rozwiązano go w modlitwie i postawie pojednawczej, wyjaśniając całą sporną kwestię. Takiego własnie wyjaśniania złączonego z aktem przebaczenia domagał się Jezus, gdy mówił o wzajemnych relacjach między wierzącymi. Listen to Dzieje Apostolskie 06a – #ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at    Listen to Dzieje Apostolskie 06b – #ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at    Polub stronę na Facebook
AudioGłos na pustyniW Kościele

Kościół. Czy charyzmatyczny?

Jan XXIII, zwany powszechnie „papieżem dobroci”, zasłynął ze znakomitego poczucia humoru. Gdy tuż po wyborze pewnego razu przechodził przez plac Świętego Piotra (zrezygnował z lektyki, czym podbił serca wielu), usłyszał, gdy pewna matrona teatralnym szeptem zwróciła się do swej przyjaciółki: „Ależ on jest gruby!”. Papież uśmiechnął się i w chrześcijańskim odwecie odrzekł: „Musi pani wiedzieć, że konklawe to nie wybory miss piękności”. Na pytanie dziennikarza o to, ile osób pracuje w Watykanie, z wrodzoną sobie swadą odpowiedział „Mniej więcej połowa”. ...
AudioKonferencjeKsiążki

Miriam z Krakowa

Prosto z Radia „Kraków” z cyklu „Duchowe Koło Kultury” Różo duchowna, Wieżo Dawidowa, Wieżo z kości słoniowej, Domie złoty, Arko przymierza, zwłaszcza w maju można usłyszeć tę modlitwę – Litanię Loretańską. Pojęcia dość egzotyczne, często niezrozumiałe… Jak zakorzeniona jest w tradycji biblijnej Maryja – Matka Boga? Dlaczego protestanci często mówią o jej deifikacji? Oto podróż śladami Miriam z Nazaretu. Gośćmi programu są ks. prof. Mariusz Rosik – biblista, autor książki Miriam z Nazaretu. Pierwsza charyzmatyczka, wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym we ...
AudioDzieje Apostolskie

Konfrontacja mocy (Dz 5)

Grzechem Ananiasza i Safirybylo kłamstwo. Małżonkowie jedno po drugim stają przed Piotrem, którego wypełniał Duch Święty (Dz 4,31). Jednak ich sercem „zawładnął szatan” (Dz 5,3), który jest przecież „ojcem kłamstwa” (J 8,44). Wyobraźmy sobie tę scenę plastycznie. Piotr jest pełen Ducha Bożego, a stają przed nim najpierw mężczyzna, potem kobieta pozostający pod wpływem złego ducha. Niekoniecznie chodzi o opętanie; wpływ złego nie musiał być aż tak silny. Nietrudno przypuścić, co by się stało, gdyby małżonkowie ukorzyli się przed Bogiem, ze ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

O Bożej karze

Kiedy czytamy Pismo Święte, mamy do czynienia z rozwojem Objawienia. To znaczy, że pewne prawdy były inaczej rozumiane na przykład w pierwotnych formach religijności żydowskiej, a inaczej wtedy, gdy przyszedł Jezus i dał nam pełnię Objawienia. Nie możemy więc traktować Bożej kary jako działania Boga skierowanego przeciwko człowiekowi, ale jedynie jako naturalne konsekwencje wynikające z grzechu. Inne pytanie, jakie dziś często sobie zadajemy, dotyczy końca świata i tego, czy żyjemy w czasach ostatecznych. Listen to O Bożej karze # ks. Mariusz ...
AudioKonferencje

Apokalipsa. Wprowadzenie

Krąg Biblijny w podwrocławskim Smolcu właśnie przystępuje do lektury ostatniej i pewnie najtrudniejszej księgi Biblii. W dobie pandemii COVID 19 spotkanie odbyło się on-line. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję! Warunki techniczne nie pozwoliły na lepszą jakość nagrania, mam jednak nadzieję, że przekaz foniczny będzie klarowny dla wszystkich Słuchaczy. Zapraszam! Pod koniec nagrania pojawia się nawiązanie do liturgicznego (niektórzy bibliści twierdzą – eucharystycznego) charakteru całej księgi. Stąd prezentujemy powiązania pomiędzy Apokalipsą a Eucharystią. Polub stronę na Facebook
AudioDzieje Apostolskie

Modlitwa wśród prześladowań (Dz 4)

Opowiadanie o modlitwie pierwszych wierzących gminy jerozolimskiej o odwagę w głoszeniu słowa Bożego (Dz 4,23-31) ukazuje uczniów Jezusa jako kontynuatorów Jego dzieła. W trudnych czasach prześladowań, których ostrze skierowane było przeciw rodzącemu się Kościołowi, wierzący gromadzili się na modlitwie, której owocem było napełnienie Duchem Świętym i otrzymanie mocy do kontynuowania misji ewangelizacyjnej. Pomoc otrzymana od Ojca przez Chrystusa poświadczona zostaje „znakami i cudami” (Dz 4,30), potwierdzającymi prawdziwość głoszonego orędzia. Listen to Dzieje Apostolskie 04a – #ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Zła się nie ulęknę

Z Psalmu 23: „Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”. Ciemna dolina jest tu symbolem każdej sytuacji zagrożenia, jaką spotkać możemy w życiu; jest symbolem utraty pracy, ciężkiej choroby, odejścia kogoś bliskiego, odrzuconej miłości, lęku o przyszłość, samotności. Obecność Boga jest gwarantem poczucia bezpieczeństwa. Bóg jest nie tylko Dobrym Pasterzem, jest najlepszym Ojcem, który troszczy się o każdego z nas osobiście. Dlatego Jego obecność pozwala pokonać wszelki lęk. „Głos na pustyni” na żywo ...
AudioDzieje Apostolskie

Co się zdarzyło przy bramie (Dz 3)

„Czas świątyni przeminął. Pojawia się nowy kult, w świątyni zbudowanej nie przez ludzi. Świątynią tą jest Jego Ciało – Zmartwychwstały, który gromadzi narody i jednoczy w sakramencie swego Ciała i Krwi. On sam jest nową świątynią ludzkości. Ukrzyżowanie Jezusa jest jednocześnie zburzeniem starej świątyni. Wraz z Jego zmartwychwstaniem rozpoczyna się nowy sposób oddawania czci Bogu” – pisze Josef Ratzinger w Jezusie z Nazaretu. Chrześcijanie szybko zdali sobie sprawę, że ofiara Jezusa na krzyżu zastąpiła wszystkie ofiary Starego Prawa. Na tym tle nigdy ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Niedziela biblijna

We wszystkich kościołach naszego kraju przeżywamy w dniu 26 kwietnia 2020 roku Tydzień Biblijny pod hasłem „Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego” (por. J 6,35-36) oraz czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego pod hasłem „Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia”. Jak lepiej rozumieć Biblię? Zapraszam do wysłuchania audycji „Głos na pustyni”, nadawanej co niedzielę w Radio „Wrocław” o godz. 6.50. Listen to Niedziela biblijna # ks. Mariusz Rosik byBibleNote+ on hearthis.at    Polub stronę na Facebook
AudioKonferencjeW Kościele

Formacja zamiast akcji. Tydzień Biblijny

Gościnnie z Radia „Rodzina” „Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego” – słowa z Ewangelii wg św. Jana stanowią hasło tegorocznego Tygodnia Biblijnego. Takie hasło doskonale wkomponowuje się w przesłanie całego roku duszpasterskiego. Ks. Rosik zwraca uwagę na to, że Tydzień Biblijny może być impulsem do zmiany naszego podejścia do Biblii, ale „dużo ważniejsza niż akcja jest formacja”. W tym roku jesteśmy zaproszeni do sięgania po teksty z Ewangelii wg św. Mateusza. O tym, co ją charakteryzuje i czemu ...
AudioDzieje Apostolskie

Duch zstępuje (Dz 2)

Wyniki badań archeologicznych, a także analiza źródeł literackich dotyczących topografii Jerozolimy, z dużym prawdopodobieństwem umieszczają wieczernik na piętrze budynku, w którym znajduje się czczony przez Żydów grób króla Dawida. Odczytane w tym kontekście słowa Piotra wygłoszone w dniu Pięćdziesiątnicy w sali na górze nabierają niezwykle konkretnego znaczenia: Dawid mówił o Nim: … i nie pozwolisz świętemu swojemu ulec skażeniu…. Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pogrzebany, a jego grób aż do dziś znajduje się pomiędzy ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Pierwszego dnia po szabacie

fot. M. Rosik Mozaika na fasadzie katedry św. Marka przedstawia scenę zmartwychwstania. Chrystus w geście zwycięstwa nad światem ciemności ma uniesioną prawą dłoń. Z Jego postaci bije blask. Krzyż, który przytrzymuje lewą dłonią, tryumfuje nad całą sceną. Ze znaku śmierci przecież stał się krzyż znakiem miłości. Pastelowe kolory zmieszane z poświatą złota nadają majestatu i królewskiej chwały całej scenerii. Mozaika przesycona jest światłem. Jest to blask zmartwychwstania. Tak wydarzenie zmartwychwstania widział oczyma wyobraźni artysta. Przekazy sztuki z motywami wielkanocnymi bazują ...
AudioDzieje Apostolskie

Uniesiony na obłoki (Dz 1)

Rozpoczęliśmy Okres Wielkanocny, więc czas na solidną lekturę Dziejów Apostolskich. Bardzo serdecznie zapraszam od dziś w każdy wtorek przez najbliższe dwadzieścia kilka tygodni do refleksji nad poszczególnymi rozdziałami drugiego po Ewangelii dzieła Łukasza. Rozmowy prowadzone przez Adriannę Sierocińską nagrane zostały w studio radia „Rodzina” we Wrocławiu. Mam nadzieję, że pozwolą one Słuchaczom głębiej spojrzeć na pierwsze dziesięciolecia istnienia rodzącego się Kościoła. Dostrzeżemy nie tylko ludzkie zmagania o rozprzestrzenianie się dobrej nowiny, ale przede wszystkim boskie interwencje w osobistą historię tych, ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Niepomiernie szczęśliwi

Czujesz się zagubiony? Jezus przyszedł „odnaleźć to, co zginęło” (Mt 18,11). Czujesz się źle? Jezus „przyszedł do tych, którzy się źle mają” (Mt 9,12). Twoje grzechy przytłaczają cię? „Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5,8). Czujesz się samotny? On zmartwychwstał, by powiedzieć: „Odtąd jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,28). On nie daje tanich odpowiedzi na twoje pytania. Nie wskazuje łatwych rozwiązań. Nie składa obietnic bez pokrycia. Nie zwodzi cię, że gdy ...
AudioKonferencjeW Kościele

Lepiej, aby się nie narodził. Czy Judasz miał wolną wolę?

Z ks. prof. Mariuszem Rosikiem dla Radia „Rodzina” rozmawia Mateusz Cieniawski (fot. M. Rosik) W Dziejach Apostolskich Piotr mówił o Judaszu: „Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu. Za pieniądze, niegodziwie zdobyte, nabył ziemię i spadłszy głową na dół, pękł na pół i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności. Rozniosło się to wśród wszystkich mieszkańców Jerozolimy, tak że ...
AudioKonferencjeW Kościele

Kiedy Ostatnia Wieczerza?

Z ks. prof. Mariuszem Rosikiem dla radia „Rodzina” rozmawia Maciej Bierć Pomiędzy Janem ewangelistą i synoptykami (Markiem, Mateuszem i Łukaszem) ujawnia się wyraźna różnica co do datowania Ostatniej Wieczerzy, którą Jezus spożył ze swymi uczniami. Według Marka (i konsekwentnie Mateusza i Łukasza) uczta ta miała miejsce w dniu, gdy zabijano baranki paschalne: „W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: ‘Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?’ […] Z nastaniem wieczora przyszedł tam Jezus razem z ...
AudioKonferencjeW Kościele

Skarbiec Kościoła. Eucharystia

fot. M. Rosik Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy – Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały (KKK 1323). Nagranie konferencji wygłoszonej podczas rekolekcji wielkopostnych w par. św. Karola ...
AudioKonferencjeW Kościele

Skarbiec Kościoła. Namaszczenie chorych

fot. M. Rosik Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu (KKK 1499). Nagranie konferencji wygłoszonej podczas rekolekcji wielkopostnych w par. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu w dniach 01-04.03.2020. Listen to Sakrament namaszczenia chorych # ks. Mariusz Rosik byBibleNote+ on hearthis.at    Polub stronę na Facebook
AudioKonferencjeW Kościele

Skarbiec Kościoła. Sakrament pojednania

fot. M. Rosik Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą (KKK 1422). Nagranie konferencji wygłoszonej podczas rekolekcji wielkopostnych w par. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu w dniach 01-04.03.2020. Listen to Sakrament pojednania # ks. Mariusz Rosik byBibleNote+ on hearthis.at    Polub stronę na Facebook
AudioGłos na pustyniW Kościele

Namaszczenie w Betanii

Niewielka miejscowość, której nazwa tłumaczy się jako „dom biednych”, była świadkiem interesujących wydarzeń w życiu Jezusa. Tu mieszkała zaprzyjaźniona z Nim rodzina, a dokładniej dwie siostry i brat, Maria, Marta i Łazarz. Gdy Nauczyciel pielgrzymował do Jerozolimy na uroczystości świąteczne, zatrzymywał się w ich domu. Często rozmowy przeciągały się długo w noc, a cienie żywo dyskutujących postaci figlowały na białych ścianach w świetle oliwnych lampek. Podczas jednej z takich rozmów, czarująca gospodyni usłyszała od Jezusa: „Marto, Marto, troszczysz się i ...
AudioStrefa BibliiZiemia Słowa

Dom zielonych fig. Betfage

Betfage to inaczej „dom zielonych fig”. Fig oczywiście w miasteczku nie brakuje, ale tak jest przecież w wielu miejscach Ziemi Świętej. Bardziej niż figi w Betfage natomiast znane są gałązki palmowe, które dzieci kładły przez Jezusem wyruszającym w uroczystej procesji do świątyni w Niedzielę Palmową. I oczywiście niezapomniany osiołek, który miał zaszczyt dźwigać na swym grzbiecie Pana: „Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a ...
AudioKonferencjeW Kościele

Kara za grzechy? Co na to Biblia

Gościnnie z radiorodzina.pl Czy Pan Bóg może karać ludzi? Czy pandemia, z jaką mamy do czynienia, to Boża zemsta na grzesznikach? Zapytaliśmy o to biblistę ks. prof. Mariusza Rosika. Kiedy czytamy Pismo Święte, mamy do czynienia z rozwojem Objawienia. To znaczy, że pewne prawdy były inaczej rozumiane na przykład w pierwotnych formach religijności żydowskiej, a inaczej wtedy, gdy przyszedł Jezus i dał nam pełnię Objawienia. – wyjaśnia ks. Rosik. Nie możemy więc traktować Bożej kary jako działania Boga skierowanego przeciwko człowiekowi, ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Ziarno czy Syn?

Zadaniem przypowieści jest doprowadzenie słuchacza do swoistego stanu szoku emocjonalnego i intelektualnego. Niektórzy chrześcijanie dobrze znają przypowieści. Słysząc pierwsze zdanie, z powodzeniem mogliby dokończyć opowiadanie fabuły. Inaczej było z pierwotnymi odbiorcami przypowieści. Przypowieści wywoływały szok. Burzyły krew. Wywracały życie do góry nogami. Prowokowały. Rozważmy dziś jedną z najkrótszych przypowieści, jakie wyszły z ust Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12,24). Listen to Ziarno ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Dlaczego nocą?

fot. M. Rosik Jerozolima tętni świętością. Oddycha nią, żyje, zapala się i gaśnie, pulsuje. Doświadczenie tego miasta należy do przeżyć z pogranicza religii. Należy wręcz do doświadczeń mistycznych. Tak odczuwał Jerozolimę Jezus. Tak doświadczał jej także Nikodem, faryzeusz i zwolennik długich nocnych rozmów, a jednocześnie bohater dzisiejszej Ewangelii. Jerozolimski uczony o szlachetnym rodowodzie pragnie nocą rozmawiać z wędrownym kaznodzieją z pogardzanej Galilei. Dlaczego nocą? Listen to Dlaczego nocą? # ks. Mariusz Rosik byBibleNote+ on hearthis.at    „Głos na pustyni” na ...
AudioKsiążki

Dziewczyna z warkoczami?

„Miriam z Nazaretu. Pierwsza charyzmatyczka” to najnowsza książka autorstwa wrocławskiego biblisty ks. prof. Mariusza Rosika. To przede wszystkim biblijna opowieść o Matce Bożej, która może zaskoczyć czytelników. Czym Miriam z Nazaretu zaskakuje i zachwyca autora? Zachwyca mnie absolutnym zaufaniem Panu Bogu i postawą medytacji, zaskakuje mnie Jej młodzieńczy entuzjazm. W książce znajdziemy nie tylko odniesienia do Starego i Nowego Testamentu, ale także do nauczania Ojców Kościoła. W publikacji pojawia się również autorska modlitwa ks. Rosika – Biblijna Litania do Najświętszego ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Jezus i Jego bicz

Jerozolima, model świątyni Dziś przekaz internetowych kaznodziejów skupia się na Samarytance (bo komentarze do Psalmu 91 należą już do odległej wczorajszej przeszłości). Dlatego dla odmiany zapraszam do refleksji na temat Jezusowej obecności w świątyni na trzy lata przed Jego śmiercią. Przynajmniej według Jana ewangelisty. Jezus, który bierze do ręki bicz ze sznurków, wywraca stoły bankierów, rozsypuje ich monety i uwalnia gołębie przeznaczone na ofiarę, zapowiada tym proroczym gestem zdarzenia, które przyszły na świątynię czterdzieści lat później. Zapowiada jej zburzenie. „Głos ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Żydzi, kobiety i osioł

Nie ulega wątpliwości, że w środowisku religijnym Palestyny I wieku status kobiety był nie tylko inny, ale wręcz niższy niż status mężczyzny. Żaden tekst biblijny odnoszący się do kobiet nie zawiera jakichkolwiek wzmianek o ich niższości duchowej, moralnej czy intelektualnej. Jednak w środowisku Starego Testamentu uważano to za fakt oczywisty i sam przez się zrozumiały. Starożytne Izraelitki żyły w społeczności patriarchalnej, gdzie władza dorosłych i wolnych mężczyzn była szczególnie wielka zarówno prawnie, jak i faktycznie. Listen to Żydzi, kobiety i ...
AudioKonferencjeW Duchu Świętym

Seminarium odnowy wiary. Konferencje

Zaproszenie do odnowienia relacji z Bogiem w ramach ruchu charyzmatycznego przybrało nazwę seminarium odnowy wiary lub seminarium odnowy w Duchu Świętym. Składa się na nie sześć spotkań prowadzonych przez animatorów, którzy przedstawiają przygotowane wcześniej treści w formie katechez i prowadzą modlitwę. Każdy z uczestników seminarium zachęcany jest także do osobistej pracy z Pismem Świętym każdego dnia. Chciejmy przyjrzeć się poszczególnym etapom odkrywania tego, kim jest Bóg i jaki ma plan wobec każdego człowieka, aby doprowadzić go do bycia szczęśliwym – ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Jezus, pustynia i diabeł

Gdyby hipotetyczny wędrowiec zagubił się na Pustyni Judzkiej, znaleźć by się mógł na Górze Kuszenia, Dżabal Quruntul. Góra oddalona jest zaledwie cztery kilometry od Jerycha. Tu po wiekach krzyżowcy wybudowali dwa kościoły, które nie przetrwały próby czasu. Tu także swe mieszkanie obrali prawosławni mnisi, których klasztory niczym gniazda przyczepione są do szczytów góry. Jednak góra ta znana jest przede wszystkim z Jezusowych potyczek z diabłem. Listen to Jezus, pustynia i diabeł # ks. Mariusz Rosik byBibleNote+ on hearthis.at  
AudioKonferencjeW Kościele

Duchowe koło kultury

W Radio Kraków 28 lutego o godz. 21.05 nadano audycję „Duchowe koło kultury”, w której mowa była o ekumenicznych inicjatywach biblijnych. Redaktor BibleNote.pl Michał Wilk zachęcał do lektury „Mądrości zstępującej z góry” (komentarz do Listu św. Jakuba) i przygotowywanej do druku książki „Oczekując miłosierdzia” (komentarz do Listu św. Judy). Obydwie pozycje powstały w wyniku ekumenicznej współpracy prof. Kaliny Wojciechowskiej (ChAT, Warszawa) i ks. prof. Mariusza Rosika (PWT, Wrocław). Zapraszamy do odsłuchania fragmentu rozmowy z red. Anną Łoś. Listen to Duchowe ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Miłość a tolerancja

Najwyższą normą etyki chrześcijańskiej jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Mateusz umieszcza przykazanie miłości bliźniego posuniętej aż do miłości okazywanej wrogom w Kazaniu na Górze, które zawiera najbardziej istotne elementy nauczania etycznego Jezusa. Oznacza to, że przykazanie to stanowi jeden z najistotniejszych nakazów moralnych nauki Jezusa. Czy jednak miłość okazywana innym to to samo, co tolerancja? Listen to Miłość a tolerancja # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
AudioGłos na pustyniW Kościele

Powrót do źródeł

Mija 54 lata od zakończenia Soboru Watykańskiego II, który wyznaczył sobie jako jeden z celów zastosowanie zasady „powrotu do źródeł”. Postanowiłem więc przyjrzeć się jednej z pierwszych gmin chrześcijańskich – tej w Koryncie. Paweł głosił dobrą nowinę w Koryncie na początki lat 50-tych I stulecia. Wydawać by się mogło, że dwuletni pobyt Pawła w Koryncie okazał się wystarczający, by powstająca gmina posiadła już dość solidny fundament wiary. Jednak po opuszczeniu przez Pawła miasta, mało uformowana jeszcze gmina chrześcijańska przeżywa pewnego ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Modlitwa Jezusa

Nikt nie zaprzeczy, że nieodzowną formą rozwoju życia duchowego jest modlitwa. Chrześcijanin, który swoje imię bierze właśnie od Chrystusa, w Nim przede wszystkim widzi wzór modlitwy. Dlatego przyjrzymy się dziś modlitwie Jezusa, który był Żydem i podzielał modlitewne zwyczaje swoich współwyznawców. Spojrzenie na Jego oddanie Ojcu, na wagę, jaką przywiązuje do życia modlitewnego, wreszcie na całe życie, które zdefiniować można jako modlitwę, może okazać się pomocne w odkrywaniu naszych modlitewnych dróg spotkania z Bogiem. „Głos na pustyni” na żywo w ...
AudioGłos na pustyni

Dusza mieczem przeszyta

Scena ofiarowania czterdziestodniowego Jezusa w jerozolimskiej świątyni owiana jest poświatą tajemniczości. A wszystko przez to, że odbywa się w klimacie proroctwa wypowiedzianego przez Symeona – starca, o którym niewiele wiemy i który pojawia się na kartach Ewangelii zaledwie jeden raz. Przenieśmy się więc na świątynny dziedziniec kobiet. Audycja „Głos na pustyni” nadawana jest w Radio „Wrocław” w każdą niedzielę o godz. 6.50. Serdecznie zapraszam! Listen to Dusza mieczem przeszyta # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   Polub stronę na ...
AudioGłos na pustyniW Kościele

Niedziela Słowa Bożego

Z czytaniem Biblii jest trochę tak, jak z przebywaniem z najlepszym przyjacielem. Im częściej z nim przebywamy, im częściej się spotykamy, tym łatwiej odgadnąć nam jego rekcje i odczytać myśli. Podobnie jest z lekturą Biblii. Im częściej po nią sięgamy, tym szybciej zmienia się nasze myślenie. A przecież zmiana sposobu myślenia to nic innego jak nawrócenie. Greckie słowo metanoia, tłumaczone jako „nawrócenie”, oznacza właśnie zmianę sposobu myślenia. W Kościele powszechnym przeżywamy dziś po raz pierwszy ogłoszoną przez papieża Franciszka Niedzielę Słowa ...
AudioSłowo blisko CiebieW roku liturgicznym

Słowo blisko Ciebie

Z Magdaleną Ludwiną ze wspólnoty Hallelu Jah i ks. prof. Mariuszem Rosikiem, wice-moderatorem Dzieła Biblijnego Archidiecezji Wrocławskiej rozmawia Adrianna Sierocińska Chcesz przeczytać całe Pismo święte, ale nie wiesz, jak się za to zabrać i wytrwać w swoim postanowieniu? Wspólnota Hallelu Jah zaprasza do włączenia się w program „Słowo blisko ciebie”. Posłuchaj: Listen to Słowo blisko Ciebie # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at    Inicjatywa zakłada przeczytanie Biblii w 3 lata i 8 miesięcy. Program przewiduje czytanie jednego rozdziału Pisma świętego ...