XXV Niedziela w ciągu roku A

Na pełny etat   „Praca ludzka stoi w pośrodku całego życia społecznego – mówił Ojciec Święty Jan Paweł II na katowickim lotnisku w 1979 roku. – Poprzez pracę kształtuje się sprawiedliwość i miłość społeczna, jeżeli całą dziedziną pracy rządzi właściwy ład moralny. Jeśli jednakże tego ładu brak, na miejsce sprawiedliwości wkrada się krzywda, a na …

18.09. Stanisław Kostka, patron młodzieży

„Ten święty patron młodzieży, zwłaszcza młodzieży polskiej, towarzyszył mi od dawna, w czasach młodości, potem stale. Towarzyszył mi w Rzymie, gdy byłem studentem w położonym niedaleko stąd Kolegium Belgijskim. Prawie każdego dnia przychodziłem się modlić do św. Stanisława Kostki, przychodziłem szukać u niego duchowego światła i pomocy. To samo mieli zwyczaj czynić także liczni studenci …

XXIV Niedziela w ciągu roku A

Ile razy? W kontekście upomnienia braterskiego, do którego wzywa Jezus, pojawia się pytanie Piotra, o ilość razy okazywania przebaczenia wobec tych, którzy grzeszą. Piotr pytał Jezusa, czy człowiek winien przebaczyć aż siedem razy? Liczba siedem oznacza swoistą doskonałość. Nie chodzi więc o konkretną liczbę aktów przebaczenia, Piotr pyta, czy przebaczać ma zawsze? Jezus odpowiadając, jeszcze …

13.09. Jan Chryzostom

„Oto fale gwałtowne i groźne burze uderzają; nie obawiajmy się jednak zagłady; wszak opieramy się o skałę. Niech szaleje morze, nie potrafi skruszyć skały; niech podnoszą się fale, nie zdołają zatopić Jezusowej łodzi. (…) Groźbami tego świata pogardzam, zaszczyty lekceważę. Ubóstwa się nie boję, bogactwa nie pragnę, przed śmiercią się nie wzdrygam, jeśli zaś pragnę …

XXIII Niedziela w ciągu roku A

Amnestia dla celników Przebaczyć to dać szansę. Jezus zachęca, by szansę nawrócenia dać trzykrotnie. Najpierw rozmowa w cztery oczy, potem przy świadkach, a wreszcie doniesienie władzom Kościoła. Nie po to, by założyć teczkę, lecz by przez oficjalne napomnienie wylać kubeł zimnej wody na głowę tego, kto uparcie trwa w grzechu. Czasem zimny prysznic pomaga. „A …

03.09. Grzegorz Wielki, papież

„Muszę zajmować się sprawami kościołów, nierzadko obowiązany jestem oceniać życie i czyny poszczególnych osób, podejmować się zadań publicznych (…) Kiedy umysł rozrywany i rozpraszany jest tak licznymi sprawami, (…) nie potrafi wejść w siebie, aby skupić się na przepowiadaniu i nie zaniedbywać posługi słowa. Ponieważ na skutek sprawowania urzędu zmuszony jestem spotykać się z ludźmi, …

XXII Niedziela w ciągu roku A

Gromy na Piotra rzucane Podstawowe znaczenie hebrajskiego terminu „szatan” to tyle co „przeciwnik”. Nie musi on oznaczać złego ducha. Dawid nazywa „szatanami” synów Serui, którzy pragnęli śmierci jego wrogów. Szatanem może być sam anioła Boga, który przeszkadza w niezgodnym z wolą Jahwe działaniu człowieka. Tak było w przypadku Balaama, który udał się do Balaka, króla …

27.08. Monika, matka Augustyna

„Gdy zbliżał się dzień, w którym miała odejść z tego świata, (…) zdarzyło się (…), że znajdowaliśmy się razem, wsparci o okno wychodzące na ogród domu, w którym zamieszkaliśmy. (…) Rozmawialiśmy ze sobą z ogromną serdecznością i „zapominając o tym, co przeszłe, i kierując się ku przyszłości”, zastanawialiśmy się w świetle Prawdy, którą Ty jesteś, …

XXI Niedziela w ciągu roku A

Podążając za echem Skalne groty Cezarei Filipowej, zwanej dziś Banias, słyszały różne wyznania kierowane do bogów. Jedne zaklęte zostały w ciche szepty modlitw, inne wybrzmiały głośnymi śpiewami. Tu swoją wiarę wyznawali czciciele Pana (imię własne), greckiego boga przyrody i muzyki rustykalnej. Oddawali mu cześć pasterze i rolnicy. Imię bożka przedstawianego z nogami i rogami kozła, …

20.08. Bernard z Clairvaux

„Jeśli gwałtowny wiatr pokus uderzy na ciebie, jeśli trwożą cię podwodne skały boleści, wzywaj Maryi. Jeśliś miotany falami pychy, ambicji, zawiści, współubiegania się, wzywaj Maryi. Jeśli gniew, łakomstwo, rozkosze ciała rzucają łódką ducha twego, spojrzyj na Maryję. Jeśli wielkość twych zbrodni zatrwoży ciebie, jeśli zgryzota sumienia obarczy, jeśli bojaźń sądu przerazi cię, jeśli żal pocznie …

14.08. Maksymilian Maria Kolbe

Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (…). „Ta właśnie prawda Ewangelii stała się szczególnie przejrzysta poprzez czyn oświęcimski ojca Maksymiliana Kolbego. Można powiedzieć, że najdoskonalszy wzór, jaki pozostawił nam Odkupiciel świata, został w tym czynie podjęty z całkowitym heroizmem, a równocześnie z jakąś ogromną prostotą. Ojciec Maksymilian …

08.08. Dominik Guzman

„Dominik odznaczał się tak wielką prawością obyczajów i tak niezwykłą żarliwością o sprawy Boże, że bez trudu można w nim było rozpoznać wybrane naczynie świętości i łaski. Wyróżniała go też niezachwiana równowaga ducha z wyjątkiem chwil, kiedy ogarniało go współczucie i miłosierdzie. Ponieważ zaś radosne serce wyraża się w pogodzie oblicza, dlatego pełna pokoju wewnętrzna …

Święto Przemienienia Pańskiego A

Świat bielą malowany Mało znana żydowska sekta z czasów Jezusa, która obrała za swą siedzibę egipskie piaski, przybrała imię terapeutów. Zasadniczym źródłem do poznania tego ugrupowania jest pismo De vita contemplativa, autorstwa Żyda mieszkającego w Aleksandrii w I w. po Chr., niejakiego Filona. Autor nazywa członków ascetycznej grupy obywatelami nieba i ziemi. Terapeuci oddawali się służbie …

31.07. Ignacy Loyola

Iñigo López de Oñaz y Loyola urodził się w październiku 1491 na zamku Loyola w kraju Basków (Hiszpania), jako trzynaste dziecko w zamożnym rycerskim rodzie. Wkrótce po porodzie zmarła jego matka, był wychowywany przez mamkę. Niewiele wiemy o jego wczesnej młodości, prócz tego, że otrzymał staranne wychowanie. Był paziem ministra skarbu króla hiszpańskiego i oficerem …

XVII Niedziela w ciągu roku A

Skarb, perła i sieć Przypowieść o skarbie ukazuje najwyższą wartość królestwa Bożego, jaką uzyskuje człowiek, gdy je odnajduje. Radość towarzyszy przyjęciu i wzrostowi królestwa Bożego, pomimo wyrzeczeń, jakie należy podjąć („sprzedał wszystko, co miał”). Pliniusz Starszy w swej Historia naturalis zauważa: „Ze wszystkiego na świecie najcenniejsze są perły”. Nic więc dziwnego, że o swe kolekcje pereł dbała …