Archeolog czyta Biblię. Nowe odkrycia: fałszerstwa czy wyzwania dla wiary?

Archeolog czyta Biblię. Nowe odkrycia: fałszerstwa czy wyzwania dla wiary?
TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej
Wrocław 2006, ss.144

 

Opis

W niniejszej książce autor zatrzymuje się na pięciu ważnych odkryciach archeologicznych, wciąż dyskutowanych w ostatnim czasie. Jego zadaniem jest nie tylko naświetlenie krótkiej historii owych odkryć, ale także próba wyważonej oceny ich znaczenia dla archeologii i biblistyki. Najpierw powędruje w żółte skały Pustyni Judzkiej, by zapytać dawnych mieszkańców sekty esseńskiej z Qumran, czy byli w posiadaniu manuskryptu z tekstem Ewangelii Marka. Po powrocie do Jerozolimy pochyli się nad pochodzącym z I wieku ossuarium, na którym inskrypcja głosi: „Jakub, syn Józefa, brat Jezusa”. Czy zawierało ono szczątki głowy Kościoła jerozolimskiego, Jakuba zwanego Sprawiedliwym? Zapewne mniej sprawiedliwy w ludzkiej ocenie był Judasz, któremu przypisuje się gnostycką ewangelię pochodzącą z II stulecia? Jakie znaczenie ma to odkrycie dla teologii, a biblistyki w szczególności? Dwa kolejne znaleziska łączą się osobą poprzednika Pańskiego, Jana Chrzciciela. Czy znaleziona grota w pobliżu Ain Karem, z tajemniczym śladem stopy wyżłobionym w kamieniu i żydowską mykwą mogła być zamieszkiwana przez Jana? Czy Jezus tam miał przyjąć chrzest, czy może raczej po drugiej stronie Jordanu, gdzie odkryto szczątki trzech wczesnochrześcijańskich świątyń, dedykowanych przypuszczalnie Chrzcicielowi? Oto pytania, przed którymi autor stawia czytelników, a które w lakoniczny sposób zapisano w tytułach poszczególnych rozdziałów.

 

Spis treści

PRZEDMOWA

ZAMIAST WSTĘPU

1. EWANGELIA MARKA W QUMRAN?

2. OSSUARIUM JAKUBA?

3. EWANGELIA NAPISANA PRZEZ JUDASZA?

4. JASKINIA JANA CHRZCICIELA?

5. AUTENTYCZNE MIEJSCE CHRZTU JEZUSA?

ANEKS

BIBLIOGRAFIA