Artykuły

Wyniki badań naukowych – zanim opublikowane zostaną w opasłych tomach, obejmujących podsumowania wielu projektów – najczęściej prezentowane są przez autorów w artykułach naukowych i popularno-naukowych. Tak też jest i tym razem. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami moich badań.

Having the Father and the Son

Artykuły

Having the Father and the Son – the structure, main theological idea and hermeneutical principle of the Second Epistle of John Abstract The Second Epistle of John is one of the least commented on New Testament writings, with the vast majority of existing commentaries being linear. The authors of this article attempted to take a…

Czytaj dalej »

Ciało i Krew Chrystusa

Artykuły

Ciało i Krew Chrystusa. Zasadnicze orędzie formuł konsekracyjnych w opisach o ustanowieniu Eucharystii Teologowie dowodzą, że śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Jezusa mogły stać się wydarzeniami zamykającymi Jego zbawczą działalność. Tymczasem z postanowienia samego Jezusa Jego odejście do domu Ojca nie kończy procesu zbawiania świata rozpoczętego publiczną działalnością. Jezus kontynuuje to dzieło poprzez sakramenty Kościoła. Podczas…

Czytaj dalej »

„What is a Gospel?” by F. Watson

Artykuły

„Watson, Francis: What is a Gospel? Grand Rapids u. a.: W. B. Eerdmans 2022. 353 S. Geb. US$ 49,00. ISBN 9780802872920″, Theologische Literaturzeitung 148 (2023) 5, 448-449  After picking up F. Watson’s book entitled What is the Gospel? and browsing through the table of contents, a question immediately springs to mind: why does the author select these…

Czytaj dalej »

„Siedem spotkań”. Elżbieta Ciesielska

Artykuły

Decyzja o napisaniu książki zatytułowanej Siedem spotkań wymagała od Autorki, Elżbiety Ciesielskiej, polonistki i psycholog, niemałej odwagi. Dlaczego? Bo jest to powieść autobiograficzna, choć Autorka postanowiła posłużyć się gramatyczną formą trzeciej osoby liczby pojedynczej, zmieniając nie tylko swoje imię, ale imiona i nazwiska wielu spośród bohaterów powieści. Czy taki zabieg był potrzebny, skoro – jak…

Czytaj dalej »

Gesù come nuovo Mosè (1)

Artykuły

Nelle nostre riflessioni sull’Eucaristia, abbiamo osservato come la manna con la quale Dio nutrì gli Israeliti, durante il loro peregrinare verso la Terra Promessa sotto la guida di Mosè, nonché l’istituzione dei pani dell’offerta, – o meglio: dei pani del Volto di Dio – fossero prefigurazioni dell’Eucaristia. Entrambi gli eventi sono legati alla persona di…

Czytaj dalej »

Inspiracje biblijne w psychoterapii na przykładzie Listu do Efezjan

Artykuły

K. Pilarz, Inspiracje biblijne w psychoterapii na przykładzie Listu do Efezjan. Perspektywa pastoralno-biblijna, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2021, ISBN: 978-83-8127-684-9  Monografia dra Krzysztofa Pilarza poświęcona została inspiracjom, jakie psychoterapia czerpać może z Pisma Świętego. Tematyka ta, choć była częściowo (jednak w bardzo niewielkim stopniu) opracowana na gruncie polskim, zwłaszcza w artykułach, została przez Autora ujęta w…

Czytaj dalej »