Artykuły

Wyniki badań naukowych – zanim opublikowane zostaną w opasłych tomach, obejmujących podsumowania wielu projektów – najczęściej prezentowane są przez autorów w artykułach naukowych i popularno-naukowych. Tak też jest i tym razem. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami moich badań.

Święto Namiotów z perspektywy Starego Testamentu

Artykuły

Wśród dni świątecznych obchodzonych przez Żydów po powrocie z wygnania babilońskiego wyróżnić można te, które zostały nakazane w Prawie i te, które dodano z biegiem czasu, na pamiątkę konkretnych wydarzeń historycznych. Do pierwszych zaliczyć trzeba najpierw szabat, a następnie trzy święta pielgrzymie: Paschę, Święto Namiotów i Święto Tygodni, a także Początek Roku i święto zwane…

Czytaj dalej »

Isaia preannuncia l’Eucaristia?

Artykuły

Gli Israeliti del tempo di Gesù, come anche le generazioni precedenti, aspettavano una nuova Terra Promessa. Essi credevano che, al momento dell’atteso nuovo esodo, Dio avrebbe condotto Israele e i popoli pagani in una nuova Terra Promessa, che avrebbero posseduto per sempre: Il tuo popolo sarà tutto di giusti, per sempre avranno in possesso la…

Czytaj dalej »

Gesù e Mosè, quanti parallelismi

Artykuły

Nel discorso eucaristico pronunciato a Cafarnao, Gesù spiega ai suoi ascoltatori: “I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e…

Czytaj dalej »

Dlaczego chleb i wino

Artykuły

W synagodze w Kafarnaum Jezus nauczał: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,55). Ustanawiając Eucharystię, swoje Ciało ukrył pod postacią chleba, swoją Krew – pod osłoną wina. Dlaczego wybrał te dwa produkty? Poszukajmy odpowiedzi na kartach Biblii. Chleb w starożytnym Izraelu Chleb…

Czytaj dalej »

Nowy Przekład Dynamiczny. Na ile nowy? Czy rzeczywiście przekład? Na ile dynamiczny?

Artykuły

bp dr Maciej Małyga Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu maciej.malyga@gmail.com ORCID: 0000-0002-6367-5959 *** dr hab. Rajmund Pietkiewicz, prof. PWT Wrocław Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu pietkiewicz@pwt.wroc.pl ORCID: 0000-0002-1883-8720 *** prof. dr hab. Mariusz Rosik Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu mrosik@pnet.pl ORCID: 0000-0002-1943-8649 *** dr hab. inż. Mirosław Rucki, prof. UTH Radom Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza…

Czytaj dalej »