Artykuły

Wyniki badań naukowych – zanim opublikowane zostaną w opasłych tomach, obejmujących podsumowania wielu projektów – najczęściej prezentowane są przez autorów w artykułach naukowych i popularno-naukowych. Tak też jest i tym razem. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami moich badań.

„Се человек”. Короткий отчёт по делу Иисуса из Назарета

Artykuły

Результаты археологических исследований показывают, что зал, в котором Каиафа принимал посетителей, способен был поместить несколько десятков человек. Его дом находился где-то посредине между долиной Енном и Голгофой. Каиафа получил должность первосвященника по желанию римского прокуратора Валерия Грата. Согласно словам Евангелия от св. Иоанна (Ин 18,13) Каиафа был зятем Анны. Хотя Анна в то время уже…

Czytaj dalej »

Modlitewne tradycje judaizmu

Artykuły

Modlitwa rozumiana jako dialog z Bogiem może przybierać w tradycji judaistycznej, podobne jak w chrześcijańskiej, formy  liturgiczne i prywatne, osobiste lub wspólnotowe. Bez wątpienia stanowi ona zasadę wiary monoteistycznej, osadzoną na kartach Tory i uświęconą wielowiekową tradycją. Pobożni Żydzi modlili się (i modlą!) codziennie. Znaczenie modlitwy dziękczynienia, uwielbienia, przebłagania i prośby wzrosło znacznie w świadomości…

Czytaj dalej »

Gesù agli occhi dei Giudei

Artykuły

Gesù agli occhi dei Giudei: Testimonium flavianum, Shemoneh Esreh, Talmud Nonostante sia opinione comune che Gesù e i suoi discepoli fossero al centro dell’interesse dei Giudei nel I secolo, in realtà non fu così. Gesù era per i Giudei uno dei molti insegnanti itineranti; in quanto Maestro di Nazareth, egli divulgava il suo insegnamento fra…

Czytaj dalej »

Пасха израильтян и христиан

Artykuły

Пасха израильтян и христиан Каждый человек, посещающий Израиль во время Пасхи, должен приготовится к тому, что он получит в пищу вместо обычного хлеба опресноки. В течение всей недели нигде не выпекают и не продают какого-либо другого хлеба, кроме выпечки, которую туристы называют «маца». Именно такие тонкие и хрупкие буханки испекли в спешке израильтяне, убежавшие из…

Czytaj dalej »

Łukasz ewangelista – lekarz wspólnoty z Qumran

Artykuły

fot. M. Rosik Fragment 4Q521 znany jest jako apokalipsa mesjańska. Opisuje ona działalność mesjasza, którego pojawienie się będzie wyraźnym znakiem czasów ostatecznych: „[…] niebo i ziemia słuchać będą Jego pomazańca. […] Nad ubogimi uniesie się jego duch, wiarę przemieni w swoją siłę. […] Rozwiąże związanych, otworzy oczy niewidomym, podniesie pochylonych. […] Zaszczyty, jakich nie było,…

Czytaj dalej »

CHRZEST JEZUSA JAKO ZAPOWIEDŹ I FIGURA JEGO ŚMIERCI

Artykuły

CHRZEST JEZUSA JAKO ZAPOWIEDŹ I FIGURA JEGO ŚMIERCI. ANALIZA NARRACJI MARKOWYCH. Chrystologiczny tytuł „syn Boży”, zapowiedziany w tytule dzieła Markowego (1,1), pojawia się w narracjach opowiadających o rozpoczęciu publicznej działalności Jezusa (chrzest; 1,9-11) i o jej zakończeniu (śmierć na krzyżu; 15,33-39). Liczne paralelizmy pomiędzy tymi narracjami pozwalają na wysnucie tezy, że chrzest Jezusa w Jordanie był…

Czytaj dalej »

Etos i egzegeza

Artykuły

Etos i egzegeza – Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Wydział Filologiczny i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 19-20.11.2005 W dniach 19-20 listopada 2005 roku odbyła się w Katowicach międzynarodowa konferencja naukowa Etos i egzegeza, organizowana przez Wydział Filologiczny i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnikami konferencji byli bibliści i filologowie z Polski, Włoch, Austrii, Słowacji, Hiszpanii, Czech i…

Czytaj dalej »

„Gdy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy…”

Artykuły

Sklepienie wieczernika (fot. M. Rosik) Dzisiejszy Izrael to kraj wielu języków. Przybywających nawet w chwili obecnej do ziemi przyobiecanej dawnymi czasy Abrahamowi witają rodacy, którzy dotarli tu po 1948 roku, z byłych Republik Radzieckich i Polski, Rumunii i Czech Stanów Zjednoczonych i Węgier. Muzykę rożnych języków usłyszeć można wszędzie: w świątyni i supermarkecie, na ulicy…

Czytaj dalej »

Das Gebet Jesu im Markusevangelium im Licht der jüdischen Überlieferung

Artykuły

Betrachten wir die Etymologie des hebräischen Begriffs tefillah, vom Verb „entscheiden” oder  „beurteilen” hergeleitet, so bedeutet das Gebet im Judentum die Haltung gegenüber Gott, die sich darin ausdrückt, dass wir uns dem Willen Gottes ergeben. Jesus war ein Jude und betete wie alle Juden. Im ersten Teil unserer Reflexion über das Gebet Jesu betrachten wir…

Czytaj dalej »

H. Langkammer, Życie człowieka w świetle Biblii

Artykuły

fot. M. Rosik Hugolin Langkammer, Życie człowieka w świetle Biblii. Antropologia biblijna Starego i Nowego Testamentu, Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, Rzeszów 2004, ss.509. „Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz?” – pytał na kilka wieków przed Chrystusem autor natchniony. Każda epoka staje przed tym pytaniem. Różne są odpowiedzi, lecz samo pytanie jest wciąż…

Czytaj dalej »