Artykuły

Wyniki badań naukowych – zanim opublikowane zostaną w opasłych tomach, obejmujących podsumowania wielu projektów – najczęściej prezentowane są przez autorów w artykułach naukowych i popularno-naukowych. Tak też jest i tym razem. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami moich badań.

Konferencja Moderatorów „Bibelwerk” w Bratysławie

Artykuły

W dniach 6-8 września 2006 roku odbyło się w Bratysławie spotkanie dyrektorów i odpowiedzialnych Dzieła Biblijnego („Bibelwerk”) w krajach Europy Środkowej. Obecni byli przedstawiciele Austrii, Niemiec, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Chorwacji, Słowenii, Węgier, Rumunii, Czech, Słowacji i Polski. Polskie Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II reprezentowali ks. prof. PWT dr hab. Mariusz Rosik z Wrocławia i…

Czytaj dalej »

NIEWIELE MNIEJSZY OD ANIOŁÓW?

Artykuły

Kiedy biblista zamierza zbadać określony temat na kartach natchnionej księgi, zazwyczaj bierze do ręki konkordancję, by sprawdzić w niej występowanie kluczowych słów w zagadnieniu, nad którym się pochyla. Gdyby ktoś jednak otworzył konkordancję pod hasłem „godność”, mógłby poczuć się nieco zawiedziony. Zazwyczaj bowiem Biblia mówi nie tyle o godności człowieka jako takiej, ile o „godnościach”:…

Czytaj dalej »

Fenickie miasta na szlaku Jezusa

Artykuły

Fenickie miasta na szlaku Jezusa. Tyr i Sydon w Ewangelii według św. Marka Na terenach Żyznego Półksiężyca początki kultury zwanej później fenicką zaznaczają się już na trzy tysiąclecia przed Chr. Obejmowała swym zasięgiem terytoria dzisiejszego Libanu, Syrii i Izraela. Zakwitła po przezwyciężeniu kryzysu politycznego i społecznego około 1100 roku p.n.e. Starożytny świat ma Fenicji wiele do…

Czytaj dalej »

Dariusz Iwański, The Dynamics of Job’s Intercession

Artykuły

Dariusz Iwański, The Dynamics of Job’s Intercession, Analecta Biblica 161, Pontificio Istituto Biblico, Roma 2006, ss. 391 Na biblijnym rynku wydawniczym ukazała się niedawno książka młodego biblisty polskiego, który ukończył studia na Papieskim Instytucie Biblijnym i Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Przez kilka lat pracował później w USA, wykładając biblistykę na jednym z tamtejszych uniwersytetów. Praca ks.…

Czytaj dalej »

„Co byście chcieli, aby ludzie wam czynili, i wy im czyńcie”

Artykuły

„Co byście chcieli, aby ludzie wam czynili, i wy im czyńcie”. O „złotej zasadzie” raz jeszcze Choć sama nazwa „złota zasada” sięga siedemnastego wieku, to myśl, którą zasada ta wyraża jest dużo wcześniejsza. Antyczni formułowali ją na dwa sposoby, negatywnie i pozytywnie. „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe” lub „czyń innym tak, jakbyś chciał, aby tobie…

Czytaj dalej »

M. SERRETTI, BÓG W POSZUKIWANIU CZŁOWIEKA

Artykuły

BÓG W POSZUKIWANIU CZŁOWIEKA  – CZŁOWIEK W POSZUKIWANIU BOGA M. Serretti, Rozpoznawanie Boga, tłum. M. Kowalski, Verbum, Kielce 2006, ss. 181. Nikos Kazantsakis w swej znakomitej powieści Grek Zorba zauważa: „Bóg przybiera co chwilę inną formę i chwała temu, kto potrafi Go rozpoznać pod każdą z tych postaci”. Massimo Serretti, już nie w formie powieści,…

Czytaj dalej »

Biblijne inspiracje różańcowych Tajemnic Światła

Artykuły

W październiku 2002 Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił w Kościele Rok Różańca Świętego. Okazją do jego uroczystej proklamacji stało się opublikowanie listu papieskiego Rosarium Virginis Mariae, w którym Autor zaproponował dołączenie do tradycyjnych trzech części modlitwy różańcowej, części czwartej, w skład której wchodzą tzw. Tajemnice Światła: 1. Chrzest Jezusa w rzece Jordan, 2. Gody…

Czytaj dalej »

Antyczna biografia grecka a Ewangelia. W kwestii gatunku literackiego

Artykuły

Genologiczne badania nad ewangeliami sięgają początków chrześcijaństwa. Po raz pierwszy o próbę określenia ich gatunku pokusił się Justyn Męczennik, nazywając ewangelie apomnemo­neumata („wspomnienia”, „rzeczy warte zapamiętania”; 1Apol. 66,3)[1]. Tego samego rzeczownika użył wcześniej Ksenofont w swej pracy o Sokratesie; praca ta stała się zresztą w pewnym sensie wzorcem antycznych biografii[2]. Określenie ewangelii tym samym terminem,…

Czytaj dalej »

Через пятьдесят дней

Artykuły

Каждый год, в лучах весеннего солнца, через пятьдесят дней после Пасхи, Церковь отмечает праздник Сошествия Святого Духа. Это радостное торжество, уходящее корнями в религиозные обычаи Израиля, напоминает нам о произошедшем в горнице, в которой Апостолы вместе с Марией пребывали в молитве и молении (Деян. 1,13), ожидая исполнения обетования от Отца. Десятью днями раньше сам Иисус,…

Czytaj dalej »

Letteratura giudaica dei primi secoli sulla persona di Gesù

Artykuły

  Nonostante sia opinione comune che Gesù e i suoi discepoli fossero al centro dell’interesse dei Giudei nel I secolo, in realtà non fu così. Gesù era per i Giudei uno dei molti insegnanti itineranti; in quanto Maestro di Nazareth, egli divulgava il suo insegnamento fra il popolo. Gli scritti e i documenti giudaici del…

Czytaj dalej »