Bazylika Narodzenia Pańskiego. Betlejem

Betlejemska Bazylika Narodzenia Chrystusa zbudowana jest wokół skalnej groty, w której według tradycji narodził się Jezus i którą otaczano kultem od początków chrześcijaństwa. Poświadcza to w IV w. św. Hieronim. Pierwotny kościół został wybudowany przez Konstantyna, jednak został gruntownie przebudowany w 530 roku przez Justyniana. Do bazyliki prowadziły niegdyś trzy bramy, wskazujące na trzy klasztory tu obecne: franciszkański, grecki prawosławny i ormiański. Dwie z nich są dziś zamurowane. Ta, która pozostała, zwana jest „Bramą Pokory” i liczy zaledwie 120 cm wysokości. Wchodzący przez nią przez pochylenie się mają naśladować Chrystusa, który uniżył samego siebie i stał się człowiekiem. Mniej teologiczne wyjaśnienie głosi, że brama jest tak niska, aby działająca tu swego czasu konna policja turecka miała utrudniony wstęp do wnętrza.

A wnętrze imponuje wielkością. Wypełniają je cztery rzędy kolumn korynckich. Na kolumnach przedstawiono apostołów. Przez kraty w podłodze dostrzec można fragmenty mozaik ufundowanych przez św. Helenę, matkę Konstantyna. Sufit natomiast, wykonany z dębu, jest darem króla Edwarda IV. Wykonano go w 1482 roku W rozecie umieszczono krzyż grecki. Z dawnych mozaik pozostały jedynie resztki. W górnej części przedstawiono przodków Chrystusa, zgodnie z rodowodem zapisanym w Ewangeliach. W dolnej wypisano fragmenty dekretów soborowych: w Antiochii (272 r.), Nicei (325 r.), Konstantynopolu (381 r.), Efezie (431 r.), Chalcedonie (451 r.) i znów w Konstantynopolu (680 r.). U końca nawy głównej pojawia się grecki napis ICHTYS, oznaczający „rybę” znak chrześcijaństwa. U stropu podwieszono pięćdziesiąt trzy lampy oliwne, z czego dziewiętnaście należy do łacinników.

W samej Grocie Narodzenia, pod ołtarzem znajduje się srebrna gwiazda, wstawiona tu w 1717 roku. Nosi ona napis: „Hic de virgine Maria Jesus Christus natus est” („Tu z Maryi Dziewicy narodził się Jezus Chrystus”). Ponieważ napis zwiastujący narodzenie Chrystusa był po łacinie, w 1847 roku Grecy skradli gwiazdę, która dopiero po sześciu latach wróciła na swoje miejsce. Nieco poniżej groty znajduje się Kaplica Żłóbka, którą opiekują się franciszkanie. Ołtarz poświęcono postaciom trzech króli. Na pochodzącej z IV stulecia Chrzcielnicy widnieje napis: „Ku pamięci, odpoczynkowi i odpuszczeniu grzechów tych, których imiona zna Pan”. Starożytna legend rodem z krainy baśni podaje, że niegdyś stała w tym miejscu studnia, do której wpadła betlejemska gwiazda po tym, jak przyprowadziła trzech mędrców na miejsce narodzin Zbawiciela. Największą uroczystością celebrowaną w Bazylice Narodzenia jest doroczna Pasterka.

This slideshow requires JavaScript.