Biblia a Eucharystia. Danuta Piekarz

Dziś nikt z badaczy ostatniej księgi Nowego Testamentu nie ma już wątpliwości, że Apokalipsa jest księgą na wskroś przesyconą liturgią.

Sprawując Eucharystię Kościół uczestniczy w niebiańskiej liturgii Baranka i jednoczy się z niezliczonym tłumem, który woła: „Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka” (Ap 7,10). W ostatnich rozdziałach Apokalipsy Janowej czytelnik niejako wprowadzany zostaje przez autora w bramy nieba, które – poprzez uczestnictwo w Eucharystii – otwierają się już tu na ziemi. Nie brak bowiem w ostatniej księdze Nowego Testamentu akcentów liturgicznych, w tym – eucharystycznych: „Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów: Zwycięzcy dam manny ukrytej” (Ap 2,17a).

W ośrodku tynieckim na portalu Tyniec.tv ukazały się znakomite wykłady dr Danuty Piekarz na temat Biblia a Eucharystia. Apokalipsa św. Jana. Zapraszamy!

(1) Biblia a Eucharystia. Apokalipsa św. Jana 

(2) Biblia a Eucharystia. Apokalipsa św. Jana

(3) Biblia a Eucharystia. Apokalipsa św. Jana

(4) Biblia a Eucharystia. Apokalipsa św. Jana

(5) Biblia a Eucharystia. Apokalipsa św. Jana

(6) Biblia a Eucharystia. Apokalipsa św. Jana