Darmowa książka! Teologia Starego Testamentu (I)

Rozpoczynamy pierwszy z czterech tygodni Adwentu, więc dziś szczególny gratis! Pierwszy z czterech tomów Teologii Starego Testamentu! W posynodalnej adhortacji zatytułowanej Verbum Domini Benedykt XVI w następujący sposób mówi o wewnętrznej jedności Pisma Świętego: Z pewnością Biblia, rozpatrywana z czysto historycznego lub literackiego punktu widzenia, nie jest po prostu księgą, lecz zbiorem tekstów literackich, których redagowanie …

Biblia a Eucharystia. Danuta Piekarz

Dziś nikt z badaczy ostatniej księgi Nowego Testamentu nie ma już wątpliwości, że Apokalipsa jest księgą na wskroś przesyconą liturgią. Sprawując Eucharystię Kościół uczestniczy w niebiańskiej liturgii Baranka i jednoczy się z niezliczonym tłumem, który woła: „Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka” (Ap 7,10). W ostatnich rozdziałach Apokalipsy Janowej czytelnik niejako wprowadzany zostaje …