Ewangelia Łukaszowa rozpoczyna się od opisu sceny rozgrywającej się w świątyni jerozolimskiej: Zachariasz otrzymuje objawienie o narodzinach Jana Chrzciciela. Ewangelię kończy również scena rozgrywająca się w świątyni: uczniowie trwają na modlitwie. Pomiędzy tą klamrą spinającą całe dzieło, Łukasz zawarł najistotniejsze wydarzenia z życia Jezusa, ujmując je w schemat wędrówki. Zasadnicza więc oś geograficzna trzeciej Ewangelii to: Jerozolima – Galilea – Jerozolima. Miasto to nabiera dla autora i czytelników znaczenia teologicznego. W Jerozolimie Jezus po raz pierwszy pokonuje szatana w scenie kuszenia (inni ewangeliści umieszczają ją na pustyni, Łukasz wyprowadza Jezusa na narożnik świątyni; Łk 4), w Jerozolimie również dokonuje się ostateczne zwycięstwo Jezusa nad mocami ciemności – na krzyżu i poprzez zmartwychwstanie. Pokonanie szatana podczas kuszenia jest zapowiedzią ostatecznego zwycięstwa Jezusa nad władcą ciemności.

Bardzo wyraziście koncepcja drogi zarysowuje się od dziewiątego rozdziału: „Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy” (9,51). Postanowienie to Jezus potwierdza już podczas wędrówki: „Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze, bo rzecz niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jerozolimą” (13,33). Egzegeci sądzą, że owo „dziś”, „jutro” i „pojutrze” jest nawiązaniem do trzech wzmianek o świadomym kroczeniu Jezusa do Świętego Miasta (13,22; 17,11; 19,28).

Wiadomo, że autor trzeciej Ewangelii towarzyszył przez pewien czas Pawłowi w jego podróżach misyjnych. Być może właśnie od niego przejął i rozwinął koncepcję Jerozolimy jako miasta – symbolu, miasta objawienia i zbawienia. Paweł przecież tłumaczył Galatom: „Natomiast górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką” (Ga 4,26). Innymi słowy: jak Jezus zmierzał do ziemskiej Jerozolimy, by tam dokonać zbawienia, tak chrześcijanie zmierzają do niebiańskiej Jerozolimy, by tam w pełni zbawienia doświadczyć. Oś geograficzna trzeciej Ewangelii zasadza się, jak wspomniano, na schemacie: Jerozolima – Galilea – Jerozolima:

Wydarzenia w Jerozolimie (Łk 1,5-2,53)

Działalność Jezusa w Galilei (Łk 3,1-9,50)

Postanowienie o wędrówce z Galilei do Jerozolimy (Łk 9,51)

Działalność Jezusa w drodze do Jerozolimy (Łk 9,52-19,27)

Wydarzenia w Jerozolimie (Łk 19,28-24,53)