Isaia preannuncia l’Eucaristia?

Gli Israeliti del tempo di Gesù, come anche le generazioni precedenti, aspettavano una nuova Terra Promessa. Essi credevano che, al momento dell’atteso nuovo esodo, Dio avrebbe condotto Israele e i popoli pagani in una nuova Terra Promessa, che avrebbero posseduto per sempre: Il tuo popolo sarà tutto di giusti, per sempre avranno in possesso la …

Dlaczego chleb i wino

W synagodze w Kafarnaum Jezus nauczał: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,55). Ustanawiając Eucharystię, swoje Ciało ukrył pod postacią chleba, swoją Krew – pod osłoną wina. Dlaczego wybrał te dwa produkty? Poszukajmy odpowiedzi na kartach Biblii. Chleb w starożytnym Izraelu Chleb …

Nowy Przekład Dynamiczny. Na ile nowy? Czy rzeczywiście przekład? Na ile dynamiczny?

bp dr Maciej Małyga Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu maciej.malyga@gmail.com ORCID: 0000-0002-6367-5959 *** dr hab. Rajmund Pietkiewicz, prof. PWT Wrocław Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu pietkiewicz@pwt.wroc.pl ORCID: 0000-0002-1883-8720 *** prof. dr hab. Mariusz Rosik Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu mrosik@pnet.pl ORCID: 0000-0002-1943-8649 *** dr hab. inż. Mirosław Rucki, prof. UTH Radom Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza …

Wprowadzenie do Midrasza Bereszit Rabba

W literaturze rabinicznej wyróżnić można dwa rodzaje materiału: wskazania moralno-prawne oraz opowiadania. Pierwszy tworzy tzw. halachę, czyli „drogę” lub „chodzenie”, i zawiera materiał obejmujący cały obszar żydowskiego Prawa oraz jego zastosowanie. Dla przykładu, żadnego z sześciuset trzynastu przykazań Tory nikt z rabinów nie kwestionuje, jednak do każdego z nich mogą powstać różne halachy, które w …

Ciało i Krew Chrystusa

Ciało i Krew Chrystusa. Zasadnicze orędzie formuł konsekracyjnych w opisach o ustanowieniu Eucharystii Teologowie dowodzą, że śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Jezusa mogły stać się wydarzeniami zamykającymi Jego zbawczą działalność. Tymczasem z postanowienia samego Jezusa Jego odejście do domu Ojca nie kończy procesu zbawiania świata rozpoczętego publiczną działalnością. Jezus kontynuuje to dzieło poprzez sakramenty Kościoła. Podczas …

„What is a Gospel?” by F. Watson

„Watson, Francis: What is a Gospel? Grand Rapids u. a.: W. B. Eerdmans 2022. 353 S. Geb. US$ 49,00. ISBN 9780802872920″, Theologische Literaturzeitung 148 (2023) 5, 448-449  After picking up F. Watson’s book entitled What is the Gospel? and browsing through the table of contents, a question immediately springs to mind: why does the author select these …

The Christian Question in Jamnia Academy at the End of the 1st Century AD?

Abstract: The author of this article asks whether the Christian question was discussed in Jamnia Academy at the end of the first century. In order to find the answer, an attempt is made to determine, based on the sources, what happened in the Jamnia Academy at that time (1). The literature on this issue indicates …