Miejsca biblijne na każdy dzień roku

Miejsca biblijne na każdy dzień roku. Od Edenu do Niebiańskiej Jerozolimy, Słowo blisko Ciebie, Oficyna Wydawnicza VOCATIO, ISBN: 978-83-7829-359-0, Warszawa 2022, ss. 400. Opis Gdy słyszymy „Ziemia święta” lub „Ziemia biblijna”, zazwyczaj nasze myśli wędrują do współczesnego Izraela i obecnej Autonomii Palestyńskiej. Na tych terenach miało miejsce najwięcej wydarzeń opisanych w Biblii. Jednak każdy czytelnik Pisma …

Eucharystia w tradycji biblijnej

Eucharystia w tradycji biblijnej. Zapowiedzi – ustanowienie – ku teologii, Wydawnictwo „Chronicon”, ISBN 978-83-964889-3-0, Wrocław 2022, ss. 1136. Opis Praca, której główny tytuł brzmi Eucharystia w tradycji biblijnej, zawiera trzy zasadnicze części. Pierwsza poświęcona została biblijnym zapowiedziom Eucharystii, druga – jej ustanowieniu, trzecia zaś zagadnieniom teologicznym. Ukazując biblijne zapowiedzi Eucharystii zatrzymano się nad kultem ofiarniczym, zarówno …

L’acqua dalla roccia – prefigurazione dell’Eucaristia

fot. M. Rosik La prefigurazione biblica dell’Eucaristia sembra essere un evento che, effettivamente, ha poco a che fare con l’Ultima Cena consumata da Gesù con i suoi discepoli. Tuttavia, San Paolo – come lo vedremo – la interpreta come tale in modo inequivocabile. Si tratta dell’episodio dell’acqua scaturita dalla roccia, che avvenne durante il viaggio …

Stare Przymierze odsłania tajemnicę Maryi

Katedra Notre Dame przy sanktuarium św. Józefa, Montreal (fot. M. Rosik) Wystarczy w majowy wieczór otworzyć w modlitewniku Litanię Loretańską, by rozwiać wszelkie wątpliwości: Stary Testament wielokrotnie zapowiada przyjście Maryi i Jej rolę w historii zbawienia. Wieża Dawidowa, świątynia Boga, Arka Przymierza, stolica Mądrości, wieża z kości słoniowej, brama niebieska, królowa – wszystkie te tytuły …

Tchnienie ognia

fot. M. Rosik  Głębokie uczucie do drugiej osoby bywa opatrywane mianem ognistej miłości. W sposób metaforyczny możemy o niej mówić także w przypadku największego przykazania Bożego, które wskazał Jezus. Jedno z najważniejszych przykazań zapisanych na kartach Starego Testamentu, przykazanie miłości bliźniego, zostało przypomniane przez Jezusa w rozmowie z faryzeuszami. Ewangelista Mateusz notuje: „Gdy faryzeusze dowiedzieli …

GESÙ, L’AGNELLO SACRIFICALE

fot. M. Rosik Ai tempi del giudaismo biblico, gli Israeliti, seguendo le prescrizioni della Legge, spesso offrivano gli agnelli in sacrificio a Dio. Gli agnelli venivano immolati non solo durante la Pasqua, ma anche in occasione di molte altre feste, ed anche nei giorni feriali, come sacrifici volontari. Di conseguenza è nata la figura dell’agnello …

GESÙ L’AGNELLO PASQUALE

fot. M. Rosik L’ultima delle piaghe egizie era quella riguardante il comando di Dio di uccidere un agnello e di ungere le porte delle case degli Israeliti con il suo sangue. Mentre gli Israeliti mangiavano in fretta la carne dell’agnello, l’angelo del Signore colpiva a morte i primogeniti degli Egiziani: „A mezzanotte il Signore percosse …

Błogosławieni w Biblii

fot. M. Rosik Rok, w którym przypada zacny jubileusz Ojca Profesora Piotra Liszki CFM, jest jednocześnie Rokiem św. Józefa, ogłoszonym przez papieża Franciszka listem apostolskim Patri corde, wydanym w sto pięćdziesiątą rocznicę ogłoszenia przez Piusa IX Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny patronem Kościoła katolickiego. Dostojny Jubilat, nawiązując do postaci św. Józefa, pisał o Maryi: „W Maryi, …

Od soboty ku niedzieli

Adoracja Najśw. Sakramentu, Grota Mleczna, Betlejem (fot. M. Rosik) Streszczenie W niniejszym artykule ukazane zostały przyczyny, dla których pierwsi chrześcijanie zaniechali praktyki świętowania szabatu na rzecz niedzieli. Po skrótowym nakreśleniu dziejów instytucji szabatu omówiono cztery powody, które nakazały wyznawcom Chrystusa porzucić świętowanie szabatu na rzecz celebracji niedzieli. Wskazano także na teksty Nowego Testamentu, w których …

Zrywanie kłosów w szabat a Eucharystia

fot. M. Rosik Pewnego razu w dzień szabatu Jezus znalazł się z apostołami na polach. To właśnie wtedy Jego uczniowie zaczęli czynić to, czego Prawo zakazywało w dzień szabatu: zaczęli zrywać kłosy zboża. Marek ewangelista relacjonuje: Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli …