Nowy Przekład Dynamiczny. Na ile nowy? Czy rzeczywiście przekład? Na ile dynamiczny?

bp dr Maciej Małyga Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu maciej.malyga@gmail.com ORCID: 0000-0002-6367-5959 *** dr hab. Rajmund Pietkiewicz, prof. PWT Wrocław Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu pietkiewicz@pwt.wroc.pl ORCID: 0000-0002-1883-8720 *** prof. dr hab. Mariusz Rosik Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu mrosik@pnet.pl ORCID: 0000-0002-1943-8649 *** dr hab. inż. Mirosław Rucki, prof. UTH Radom Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza …

Wprowadzenie do Midrasza Bereszit Rabba

W literaturze rabinicznej wyróżnić można dwa rodzaje materiału: wskazania moralno-prawne oraz opowiadania. Pierwszy tworzy tzw. halachę, czyli „drogę” lub „chodzenie”, i zawiera materiał obejmujący cały obszar żydowskiego Prawa oraz jego zastosowanie. Dla przykładu, żadnego z sześciuset trzynastu przykazań Tory nikt z rabinów nie kwestionuje, jednak do każdego z nich mogą powstać różne halachy, które w …

Ciało i Krew Chrystusa

Ciało i Krew Chrystusa. Zasadnicze orędzie formuł konsekracyjnych w opisach o ustanowieniu Eucharystii Teologowie dowodzą, że śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Jezusa mogły stać się wydarzeniami zamykającymi Jego zbawczą działalność. Tymczasem z postanowienia samego Jezusa Jego odejście do domu Ojca nie kończy procesu zbawiania świata rozpoczętego publiczną działalnością. Jezus kontynuuje to dzieło poprzez sakramenty Kościoła. Podczas …

„What is a Gospel?” by F. Watson

„Watson, Francis: What is a Gospel? Grand Rapids u. a.: W. B. Eerdmans 2022. 353 S. Geb. US$ 49,00. ISBN 9780802872920″, Theologische Literaturzeitung 148 (2023) 5, 448-449  After picking up F. Watson’s book entitled What is the Gospel? and browsing through the table of contents, a question immediately springs to mind: why does the author select these …

The Christian Question in Jamnia Academy at the End of the 1st Century AD?

Abstract: The author of this article asks whether the Christian question was discussed in Jamnia Academy at the end of the first century. In order to find the answer, an attempt is made to determine, based on the sources, what happened in the Jamnia Academy at that time (1). The literature on this issue indicates …

„Siedem spotkań”. Elżbieta Ciesielska

Decyzja o napisaniu książki zatytułowanej Siedem spotkań wymagała od Autorki, Elżbiety Ciesielskiej, polonistki i psycholog, niemałej odwagi. Dlaczego? Bo jest to powieść autobiograficzna, choć Autorka postanowiła posłużyć się gramatyczną formą trzeciej osoby liczby pojedynczej, zmieniając nie tylko swoje imię, ale imiona i nazwiska wielu spośród bohaterów powieści. Czy taki zabieg był potrzebny, skoro – jak …

Gesù come nuovo Mosè (1)

Nelle nostre riflessioni sull’Eucaristia, abbiamo osservato come la manna con la quale Dio nutrì gli Israeliti, durante il loro peregrinare verso la Terra Promessa sotto la guida di Mosè, nonché l’istituzione dei pani dell’offerta, – o meglio: dei pani del Volto di Dio – fossero prefigurazioni dell’Eucaristia. Entrambi gli eventi sono legati alla persona di …

Inspiracje biblijne w psychoterapii na przykładzie Listu do Efezjan

K. Pilarz, Inspiracje biblijne w psychoterapii na przykładzie Listu do Efezjan. Perspektywa pastoralno-biblijna, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2021, ISBN: 978-83-8127-684-9  Monografia dra Krzysztofa Pilarza poświęcona została inspiracjom, jakie psychoterapia czerpać może z Pisma Świętego. Tematyka ta, choć była częściowo (jednak w bardzo niewielkim stopniu) opracowana na gruncie polskim, zwłaszcza w artykułach, została przez Autora ujęta w …