Czy miłość jest sztuką? – rekolekcje adwentowe: Polkowice 2014

 

Szczęście przyjmuje twarz osoby. Staje się osiągalne poprzez nawiązanie głębokiej relacji z drugim. Ukonkretnia się w przyjaźni i miłości. Jest to zresztą zgodne z naturą człowieka, który – jak mówił John Donne – nie jest samoistną wyspą i w pełni realizuje siebie dopiero we wspólnocie. Dopiero w relacji z drugim człowiek jest w stanie w pełni rozwinąć swoje możliwości. A ta najgłębsza relacja zwie się miłością. Ostatecznym źródłem miłości jest zawsze Bóg. „Czy miłość jest sztuką? – pytał niegdyś Erich Fromm. I dopowiadał – Bo jeśli tak, to znaczy, że można się jej uczyć”.