Dlaczego cierpią niewinni?

Co Pismo Święte mówi o cierpieniu człowieka? Dlaczego niewinni cierpią? Dlaczego dobrych ludzi spotyka zło? Skąd wzięło się cierpienie? Czy Bóg chce abym cierpiał? Czy cierpienie to następstwo grzechu? Dlaczego znów czuję ból? Czy Jezus może mi pomóc w cierpieniu? Zapraszam! Polub stronę na Facebook

Po co Kościołowi papież?

Co Pismo Święte mówi o modlitwie za papieża? Dlaczego mam się modlić za Ojca Świętego? Co oznacza w Biblii cudowny połów ryb? Co oznaczają symbole biblijne? Dlaczego Jezus powiedział Piotrowi, że będzie łowił ludzi? Dlaczego Piotr został nazwany Skałą? Czy Kościół jest wieczny? Czy Kościół przetrwa? Zapraszam! Polub stronę na Facebook  

Cape Town i okolice. Na krańcu Afryki

Cape Town to jedno z najpiękniejszych miast w RPA, położone na południowo-zachodnim wybrzeżu kraju. Jest znane z malowniczych krajobrazów, wielu historycznych atrakcji i unikalnej fauny i flory. Jedną z najważniejszych atrakcji Cape Town są pingwiny w Boulders Beach. To jedno z nielicznych miejsc na świecie, gdzie można obserwować pingwiny w ich naturalnym środowisku. To miejsce …

Po co mi w życiu Jezus?

Co Pismo Święte mówi o spotkaniu człowieka z Jezusem? Co może mi dać żywa relacja z Bogiem? Jaką moc ma Jezus? Czy wiara pomaga w życiu? Jak modlitwa może zmienić moje życie? Czy odpuszczanie grzechów może pomóc w uzdrowieniu? Czy Jezus może mnie uzdrowić? Spróbujemy poszukać odpowiedzi na te pytania przyglądając się spotkaniu Jezusa z …

XXXII Niedziela w ciągu roku A

W starożytnym Izraelu małżeństwo zawierane było na zasadach kontraktu, któremu towarzyszyć musiał pisany dokument. Formuła zawarcia małżeństwa brzmiała mniej więcej tak: „Ona będzie moją małżonką, a ja będę jej mężem, począwszy od dzisiaj aż na wieki”. W wigilię dnia zaślubin pan młody wraz ze swoimi przyjaciółmi udawał się do domu ojca pani młodej. Przyodziany w …

O prymacie biskupa Rzymu … w Rzymie

Kościół posiada widzialną strukturę, na czele której u początku stał Piotr, pierwszy z apostołów, a potem jego następcy. Argumentów biblijnych przemawiających za tą tezą jest kilka. Ewangelie zawierają tak zwane teksty prymacjalne, które dostarczają argumentów za prymatem Piotra. Zapraszam! Polub stronę na Facebook

W Trójcy jedyny

Jakie są biblijne podstawy dogmatu o Trójcy Świętej? Dlaczego Bóg jest jeden, ale w trzech Osobach? Co to znaczy Bóg w Trójcy jedyny? Kto był pierwszy w Trójcy Świętej? Czy każda Osoba w Trójcy brała udział w stworzeniu świata? Jak utrzymywać relację z Bogiem w trzech Osobach? Co dogmat o Bogu Trójjedynym może wnieść do …

Apokalipsa. Wprowadzenie

Autorstwo księgi przypisuje się apostołowi Janowi, który był jednym z uczniów Jezusa, bądź też osobie należącej do tzw. szkoły Janowej. Historia powstania Apokalipsy owiana jest tajemnicą, wiadomo jednak, że księga została napisana pod koniec I wieku po Chr. (prawdopodobnie około 95 roku) lub na początku II wieku. Jan przebywał na wygnaniu na wyspie Patmos, gdy …

Księga Malachiasza. Wprowadzenie

Nazwa księgi  wywodzi się od hebrajskiego imienia Malachi, co oznacza „mój posłaniec”. Autor księgi jest nieznany, ale powszechnie uważa się, że powstała w latach 500-450 p.n.e., po powrocie Izraelitów z wygnania babilońskiego. Księga Malachiasza skupia się na kwestiach kultowych i moralnych. Głównym jej tematem księgi jest krytyka Izraelitów za ich złe postępowanie i apel, aby …

Czy Jezus pokona chorobę?

Dlaczego cierpimy, skoro Jezus pokonał śmierć na krzyżu? Jaki jest sens cierpienia? Czy Bóg może mnie uzdrowić? Dlaczego Bóg nie uzdrawia każdego? Jaki jest sens modlitwy o uzdrowienie? Kiedy Bóg pokona całkowicie nasze cierpienie i choroby? Zapraszam! Polub stronę na Facebook

O przekładach Biblii – dyskusja panelowa

Panel dyskusyjny tłumaczy Biblii! Tego jeszcze nie było! Niesamowita okazja zobaczyć i posłuchać osób, które są aktywnie zaangażowane i odpowiedzialne za powstanie 4 różnych przekładów Biblii na język polski: Biblii Tysiąclecia, Biblii Towarzystwa Świętego Pawła, Biblii Ekumenicznej i Biblii Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Spotkanie odbyło się w ramach obchodów Szczecińskiego Tygodnia Reformacji w październiku 2023 roku. …

Johannesburg i Soweto – na tropie noblistów

Johannesburg jest największym miastem w Południowej Afryce i jednym z najważniejszych ośrodków ekonomicznych na kontynencie. Ma bogatą historię. W XIX wieku, Johannesburg zaczął się rozwijać jako centrum górnicze, gdy odkryto tam złoto. To przyciągnęło tysiące osadników, zarówno z innych części RPA, jak i z zagranicy. Wraz z rozwojem miasta, powstały dzielnice takie jak Soweto, które stało …

Jak zbudować dom na skale?

Co to znaczy budować dom naszej wiary na skale? Jak w trudnościach odnajdywać siłę w Bogu? W jaki sposób naśladować Jezusa i szukać woli Bożej? Które cytaty z Pisma Świętego podnoszą na duchu? Jak rozwijać się duchowo i owocnie wzrastać w Kościele? Zapraszam! Polub stronę na Facebook

Pretoria – stolica administracyjna RPA

Pretoria, stolica administracyjna Republiki Południowej Afryki, jest miastem o bogatej historii, pięknej architekturze i licznych atrakcjach turystycznych. Historia miasta sięga XIX wieku, kiedy to zostało ono założone przez Voortrekkerów – holenderskich kolonistów, którzy osiedlili się w regionie Transwal. Miasto nazwano na cześć Andriesa Pretoriusa, przywódcy Voortrekkerów. W 1860 roku Pretoria została uznana za stolicę Transwalu, niezależnego …

Co to znaczy wziąć swój krzyż?

Co to znaczy wziąć swój krzyż i naśladować Jezusa? Czy nasze cierpienia i choroby to właśnie nasze krzyże? Dlaczego cierpimy, czy choroby pochodzą od Boga? Do czego zachęca nas Chrystus, mówiąc o wzięciu swojego krzyża i pójściu za Nim? Zapraszam! Polub stronę na Facebook