Video

„Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca?”. Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych3 dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca” (J 14,9-12)

Strona z Pisma ŚwiętegoVideo

Pomoce w studium Biblii

Wypowiedź ks. prof. dr. hab. Mariusza Rosika na temat „Komentarza tematycznego do Nowego Testamentu” oraz „Leksykonu biblijnego” nagrana podczas 56. Sympozjum Biblistów Polskich w Łomży Komentarz tematyczny do Nowego Testamentu  to monumentalne dzieło, które obejmuje trzy tomy. Pierwszy poświęcony jest Ewangeliom i nosi tytuł Słownik nauczania Jezusa oraz tematów czterech Ewangelii. Drugi obejmuje treściowo listy Pawłowe i wydany został po tytułem Słownik teologii świętego Pawła. Trzeci wreszcie – Słownik późnych ksiąg Nowego Testamentu i pism Ojców Apostolskich – dotyczy niemal wszystkich pozostałych ksiąg ...
KonferencjeVideo

Wokół metod egzegezy biblijnej

fot. archiwum M. Rosik Interdyscyplinarne Laboratorium Badań nad Chrześcijaństwem, Instytut Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z Interdyscyplinarnym Kołem Szkoły Doktorskiej US zaprosiło 25 maja 2022 roku wszystkich doktorantów i studentów do uczestnictwa w II Doktorancko-Studenckim Seminarium Naukowym pt. Krytyka redakcji (Redaktionsgeschichte) i elementy innych metod badań tekstu biblijnego na podstawie wybranych przykładów. Interdyscyplinarne Laboratorium Badań nad Chrześcijaństwem to wspólna inicjatywa doktorantów Szkoły Doktorskiej US i pracowników naukowych INT oraz Interdyscyplinarnego Koła Doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem Laboratorium jest stworzenie ...
AudioVideo

Poznaj Biblię

Wielu polskich biblistów to nie tylko znakomici badacze Pisma Świętego, ale także świetni mówcy i popularyzatorzy treści biblijnych. Na stronach internetowych można odnaleźć całe cykle ich wykładów akademickich i konferencji dla grup biblijnych. Niektóre z nich znajdziemy poniżej. Odsyłamy jedynie do stron, na których znajdziemy cykle wspomnianych wykładów i konferencji. A trzeba wspomnieć, że tylko niektórzy bibliści zamieszczają takie w sieci. Zachęcamy jednak, by poszukiwać nawet pojedynczych nagrań do odsłuchania lub obejrzenia. Jest ich naprawdę dużo. Można spojrzeć na Pismo Święte jako na coś ...
Słowo blisko CiebieVideo

Księga Psalmów. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Psałterza. We wstępie do tej księgi w Biblii Tysiąclecia czytamy: „Nazwa „psalm” pochodzi z greckiego i łacińskiego określenia psalmos/psalmus i odpowiada hebrajskiemu mizemor. Oznacza ona utwór religijny o charakterze poetyckim, wykonywany przy akompaniamencie instrumentów strunowych (zimmer). Kanoniczny zbiór psalmów Biblii Hebrajskiej obejmuje 150 takich utworów, przekazanych przez tradycję synagogalną. Nadto znany był szereg innych psalmów niekanonicznych: tłumaczenie greckie LXX wymienia np. Ps 151, a zwój psalmów znaleziony w Qumran (11 Q ...
Słowo blisko CiebieVideo

Księga Hioba. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Księgi Hioba. We wstępie do tej księgi w Biblii Tysiąclecia czytamy: Księga Hioba składa się z części pisanych prozą, rozdz. Hi 1-2 [->Hi 1,1] i Hi 42,7-17, oraz z poematu, wyraźnie dzielącego się na dwie części: rozdz. Hi 3-28 [->Hi 3,1] i Hi 29-42,6 [->Hi 29,1]. Wstęp i zakończenie odbiegają formą literacką od poematu, z którym pozostają tylko w luźnym związku. Nie odrzucając historyczności samej osoby głównego bohatera, o którym wspomina ...
KonferencjeVideo

Dogmaty mariologiczne w Biblii?

Maryja – podobnie jak i Jej Syn Jezus – byli wyznawcami judaizmu. To nie ulega wątpliwości. Prowokacyjny tytuł „Maryja, Matka Jezusa. Katoliczka czy protestantka?” miał zachęcić uczestników duszpasterstwa po-akademickiego „Trzyczwarte” do refleksji na temat biblijnych podstaw dogmatów mariologicznych. Oceńcie sami, czy się udało. Spotkanie odbyło się przy zero-dwójkowych parametrach: 02.02.2022 o 20.00.
PodróżeVideo

RYBY WCIĄŻ ŚPIEWAJĄ. AMAZONIA

Z najwyższych szczytów górskich, gdzie są wieczne śniegi, oddziela się woda i żłobi rys niepewny na odwiecznej powłoce kamienia: właśnie narodziła się Amazonka. Rodzi się w każdej chwili. Zstępuje jak kręte, powolne światło, by urosnąć w ziemi. Pomniejszając przestrzenie zielone, wymyśla swą drogę i rośnie. Podziemne strumienie wyłaniają się, by wziąć się w objęcia z wodą spływającą z Andów. Z wnętrza najbielszych chmur, poszarpanych wiatrem, spada niebiańska woda. Połączone płyną naprzód, pomnażane na nieskończonych drogach, obmywając rozległą równinę […]. To ...
Słowo blisko CiebieVideo

List do Hebrajczyków. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Listu do Hebrajczyków. W Biblii Tysiąclecia we wprowadzeniu do tej księgi czytamy: Sprawa autorstwa listu zajmowała i dotąd zajmuje umysły uczonych. Zainteresowania te wywołane są osobliwym jego charakterem, wahaniami tradycji co do jego autorstwa oraz różnymi poglądami na jego dzisiejszą formę. Nie jest bowiem ustalone, czy jest on przekładem zaginionego oryginału aramejskiego, pióra św. Pawła, czy też – co jest bardziej prawdopodobne – zredagowaniem myśli Pawłowych przez kogoś stojącego blisko osoby ...
Słowo blisko CiebieVideo

List do Filemona. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Listu do Filemona. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
Słowo blisko CiebieVideo

List do Tytusa. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Listu do Tytusa. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
KonferencjeVideoW Duchu Świętym

Duch Pana Boga nade mną

W lutym 2018 roku odbyła się we Wrocławiu w kompleksie Hali Stulecia ekumeniczna konferencja pod hasłem „Duch Pana Boga nade mną”. Kilka dni temu odszedł do domu Ojca Andrzej Sionek, prekursor ruchu charyzmatycznego w Polsce. Był jednym z uczestników panelu na temat Bożego namaszczenia. Poniżej zapis video niezwykle interesującej wymiany myśli o namaszczeniu. Panel prowadzi Marcin Jakimowicz, redaktor „Gościa Niedzielnego”, lider wspólnoty modlitewnej na katowickim Józefowcu. Oprócz Andrzeja Sionka, założyciela fundacji „En Christo”, której celem jest zbliżenie ekumeniczne chrześcijan, uczestnikami panelu ...
PodróżeVideo

EGIPT ŚWIĘTEJ RODZINY

fot. M. Rosik Dzięki znakomitemu biuru podróży Wratislavia Travel (Mariusz Podgórski – dziękujemy!) przebyliśmy praktycznie nieznaną w Kościele zachodnim trasę wędrówki Świętej Rodziny w Egipcie. Kościół koptyjski pieczołowicie pielęgnuje wielowiekową tradycję, która zna niemal trzydzieści miejsc pobytu Jezusa, Maryi i Józefa w kraju faraonów. Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy od Pustyni Egipskiej i Nitryjskiej, gdzie zadomowili się pierwsi pustelnicy – Paweł, Antoni Wielki i Makary. Wybrali to pustkowie właśnie dlatego, że – jak wierzyli – wędrowała tą drogą Święta Rodzina. Nie sposób ...
Słowo blisko CiebieVideo

Pierwszy i Drugi List do Tymoteusza. Wprowadzenie

fot. M. Rosik W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Pierwszego i Drugiego Listu do Tymoteusza. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
Słowo blisko CiebieVideo

Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan. Wprowadzenie

Współczesne Saloniki, Grecja (fot. M. Rosik) W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Pierwszego i Drugiego Listu do Tesaloniczan. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
Słowo blisko CiebieVideo

List do Kolosan. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Listu do Kolosan. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
Słowo blisko CiebieVideo

List do Filipian. Wprowadzenie

Widzenie Pawła – pewien Macedończyk prosi o pomoc (Dz 16,10). Mozaika przy kościele św. Mikołaja w Kawali, Grecja (fot. M. Rosik) W naszym projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Listu do Filipian. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia. Link: tutaj.
KonferencjeVideoW roku liturgicznym

Rekolekcje adwentowe

Zapraszam do wysłuchania trzech konferencji wygłoszonych w dniach 12-14.12.2021 w parafii św. Franciszka z Asyżu w Kielcach, prowadzonej przez oo. kapucynów. Rekolekcje oparte zostały o trzy fragmenty Ewangelii św. Jana: nowe przykazanie (J 15,12-17), kobieta cudzołożna (J 8,1-11) i mowa eucharystyczna (J 6,53-56). Serdecznie zapraszam! Link: tutaj.
Słowo blisko CiebieVideo

List do Efezjan. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Listu do Efezjan. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia. Link: tutaj.  
AudioStrona z Pisma ŚwiętegoVideo

Dawne dzieje. Telewizyjny Uniwersytet Biblijny

Od kilkunastu lat na antenie TV Trwam polscy bibliści prezentują wykłady w ramach Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Program powstał jako jedna z inicjatyw Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, powołanego w 2006 roku przez Konferencję Episkopatu Polski. Poniżej kilka audycji – niektóre w wersji video, inne w wersji audio. To naprawdę dawne dzieje! Cudowne spotkania z Jezusem Jak rozumieć natchnienie biblijne? Jak czytać Pismo święte? Dlaczego w Starym Testamencie jest tyle przemocy? Dlaczego Syn Człowieczy musiał cierpieć i umrzeć? Dlaczego mamy ...
Słowo blisko CiebieStrefa BibliiVideo

List do Galatów. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Listu do Galatów. Serdecznie zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
Słowo blisko CiebieVideo

Listy do Koryntian. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Listów do Koryntian. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
PodróżeVideo

DOLINA ŻYCIA – DOLINA ŚMIERCI. COCORA

Rozdajemy wszystko, co mamy. Miłość i gniew, gorączkę i chłód, jawę i sen. Wszystko, żeby – kiedy przyjdzie konać (w co nie wierzę) – jak najmniej było tego żalu. Żeby śmierci, tej zwyczajnej wariatce, nic nie pozostawić w spadku. Niech odziedziczy po nas popiół wygasły i niech go sobie rozdmucha, jeśli chce, na siedem stron. Edward Stachura Salento zachwyca. Po prostu. Z jednej strony typowe kolonialne miasteczko, z drugiej – zaczarowana kraina spetryfikowana scenariuszami filmów i kamerami reżyserów westernów. W ...
PodróżeVideo

ŚWIĘTA WIARA – BOGOTA

[…] już się nie troskam o żaden z upadających dni,  gdy wiem, że wszystkie upadną. Karol Wojtyła Kiedy miałem cztery lata, rodzice podarowali mi zabawkę. Był to bardzo prostej budowy kalejdoskop. Patrząc we wziernik, należało całą tubę nakierować na źródło światła. Wtedy wszystko ożywało! Obracając przedmiotem w lewo czy prawo oglądałem zaczarowane światy tworzone przez regularne wzory odbijające się w odpowiednio nastawionych lustrach. To optyczne urządzenie wymyślone przez Szkota Davida Brewstera otworzyło przede mną zupełnie nowe horyzonty. Plany wyprawy zmieniały ...
Słowo blisko CiebieVideo

List do Rzymian. Wprowadzenie

W projekcie „SŁowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Listu do Rzymian. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
KonferencjeVideo

Świat, w którym narodził się Kościół

Ruiny antycznego Koryntu (fot. archiwum: M. Rosik) Oto trzy konferencje wprowadzające w lekturę Dziejów Apostolskich. Link: tutaj: (1) „Świat, w którym narodził się Kościół” – wykład wygłoszony jako wprowadzenie do studium Dziejów Apostolskich we wspólnocie „Pokój i Radość” w Obornikach Śląskich (18.10.2021) (2) „Spotkanie, które zmieniło Szawła” – wykład wygłoszony jako wprowadzenie do studium Dziejów Apostolskich we wspólnocie „Pokój i Radość” w Obornikach Śląskich (03.01.2022) (3) „Podróże, które rozpoczęły misję Kościoła” –  wykład wygłoszony jako wprowadzenie do studium Dziejów Apostolskich we ...
Słowo blisko CiebieVideo

Pierwsza i Druga Księga Machabejska. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Ksiąg Machabejskich. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
Słowo blisko CiebieVideo

Księga Estery. Wprowadzenie

fot. archiwum: M. Rosik W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Księgi Estery. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
Słowo blisko CiebieVideo

Księga Judyty. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Księgi Judyty. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
Słowo blisko CiebieVideo

Księga Tobiasza. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” czytamy Księgę Tobiasza. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
Słowo blisko CiebieVideo

Księgi Ezdrasza i Nehemiasza. Wprowadzenie

fot. M. Rosik W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na lekturę Ksiąg Ezdrasza i Nehemiasza. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
KsiążkiVideo

Ekumenicznie

30 czerwca 2021 w Lublinie odbyła się debata ekumeniczna na temat „Biblia w dialogu ekumenicznym” w ramach programu „Ekumeniczny Lublin 2021. Ludzie i formy dialogu”. Dyskutowali ks. prof. M. Uglorz (CHAT Warszawa) i prof. K. Mielcarek (KUL Lublin). Fragment dysputy dotyczył komentarzy ekumenicznych autorstwa prof. K. Wojciechowskiej (CHAT Warszawa) i prof. M. Rosika (PWT Wrocław). W tym samym dniu ukazała się recenzja książki Oczekując miłosierdzia. Komentarz strukturalny do Listu św. Judy (Warszawa 2020). Jej autor, dr Dominik Tomczyk, pisze m.in.: Oczekując miłosierdzia. ...
KonferencjeVideo

Żydowskie tło liturgii chrześcijańskiej

„Nie ulega wątpliwości, że różne aspekty liturgii chrześcijańskiej zakorzenione są w religii Jezusa – w judaizmie. Chrześcijaństwo bowiem wyrasta z korzeni wiary Abrahama, Izaaka i Jakuba. I Jezusa” rozpoczyna swoją publikację poświęconą żydowskim źródłom liturgii chrześcijańskiej ks. prof. Mariusz Rosik. Podczas wykładu przygotowanego specjalnie dla studium „ABC judaizmu i dziedzictwa żydowskiego” nasz gość wprowadzi nas w tę tematykę. Wykład wygłoszony na zaproszenie Stowarzyszenia im. Jana Karskiego z Kielc dnia 22.06.2021 roku.
KonferencjeVideoW Duchu Świętym

Oddanie 33. Świadectwo

Oddanie33 to 33-dniowe rekolekcje przygotowujące do aktu oddania się Matce Bożej, które stały się w Polsce wielkim duchowym fenomenem. W samym 2020 roku w tych rekolekcjach uczestniczyło ponad 500.000 osób. Oddanie się Matce Bożej jest najkrótszą, najpewniejszą i najdoskonalszą drogą do bliskości z Jezusem. Ta bliskość wydaje liczne i trwałe owoce, o czym świadczą tysiące nadesłanych przez uczestników świadectw. W tym tkwi sekret sukcesu Rekolekcji Oddanie33. Całość śledź na: https://www.wroclaw.odnowa.org/index.php/formacja/oddanie-33
KonferencjeVideoW Duchu ŚwiętymW Kościele

Proroctwa, sny, widzenia

Tekst i fot.: A. Combik (GN) W wigilię Zesłania Ducha Świętego na wrocławskich Popowicach – po Mszy św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja Siemieniewskiego – ks. Mariusz Rosik tłumaczył, czym jest proroctwo, a także jak odnosić się do snów i wizji. Odwołał się do słów Bożych z Księgi Joela: „Wyleję Ducha mego na wszelkie ciało, synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą mieć sny, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia” (Jl 3,1). Zauważył, że wiele osób sądzi, iż ...
KsiążkiVideo

Dlaczego pierwsza charyzmatyczka?

O ruchach charyzmatycznych we współczesnym Kościele katolickim, o dogmacie dziewictwa Maryi, o gorących tematach w teologii – zapraszamy do wysłuchania brawurowej rozmowy o. Jacka Wolana z autorem książki Miriam z Nazaretu. Pierwsza charyzmatyczka, biblistą ks. Mariuszem Rosikiem.
Słowo blisko CiebieVideo

1 i 2 Księga Kronik. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Pierwszej i Drugiej Księgi Kronik. Serdecznie zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
KonferencjeVideo

List św. Jakuba. Wprowadzenie

Jakub, zwany także Sprawiedliwym uchodził za żydowskiego tradycjonalistę. Można przypuścić, że po śmierci Chrystusa wciąż zachowywał żydowskie przepisy pokarmowe. Można także spodziewać się, że chrześcijanie zgromadzeni wokół Jakuba uważali się za ruch należący absolutnie do samego serca judaizmu; ruch, którego zadaniem będzie odnowa Izraela. To właśnie znaczyć miała zapowiedź nowego przymierza zapisana u Jeremiasza (Jr 31,31-34). Wiadomo, że judeochrześcijanie w pierwszych latach po zmartwychwstaniu związani byli ze świątynią jerozolimską. Nie można wykluczyć, że niektórzy z nich przybywali do świątyni w związku ...
PodróżeVideo

Nad wodami Tanganiki

Kolejny dzień naszej podróży naznaczony jest dwiema atrakcjami: wodospad Kalambo i jezioro Tanganika. Wodospad jest drugim do wielkości na kontynencie, zaraz po Tugela w Republice Południowej Afryki.
KonferencjeVideoW roku liturgicznym

Co się wydarzyło w wieczerniku?

W Wielki Czwartek Kościół celebruje ustanowienie dwóch sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii. Rozpocznijmy od tego drugiego. Ewangelie zawierają trzy opisy ustanowienia Eucharystii (Mk 14,22-25; Łk 22,19-20; Mt 26,26-29). Lista ta została wzbogacona przez relację św. Pawła (1Kor 11,23-25). Ewangeliści dokładają wszelkich starań, by ukazać, że ostatnia wieczerza była ucztą paschalną. Żydowskie święto Paschy zakorzenione jest w uroczystościach rolników, którzy składając Bogu dziękczynienie za pierwsze zbiory, ofiarowywali Mu pierwociny trzód i przaśne chleby. Rolnicze święto nabrało nowego, głębszego wymiaru po wyzwoleniu Izraelitów ...
Słowo blisko CiebieVideo

Księgi Królewskie. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przyszedł czas na 1 i 2 Księgę Królewską. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
PodróżeVideo

Kierunek Sumbawanga

Następnego dnia wyruszamy na kolejne safari. Tym razem naszym celem jest Tarangiri, raj dla słoni. Potężnych przedstawicieli wielkiej piątki spotykamy kilkadziesiąt.
Słowo blisko CiebieVideo

Historia biblijna w pigułce

Wykłady z historii biblijnej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu trwają jeden semestr w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Razem – trzydzieści godzin wykładowych. Czy można treść wykładu zamknąć w osiemnastu minutach? Oczywiście! Tylko nie zdradźcie mnie studentom!
PodróżeVideo

Piaskiem w oczy

W tych dniach w niektórych rejonach Polski doświadczamy zamieci śnieżnych. Z tej racji zapraszam na egzotyczne dla naszej strefy geograficznej mini-wspomnienie sprzed roku. Na trasie Amman – Petra doświadczyliśmy burzy piaskowej. Proszę Państwa, przewodnik, którego głos słyszycie, to Jordańczyk, który studiował w Polsce. Nieźle mu wychodzi, proszę Państwa, prawda?
KonferencjeVideo

Prawo dwóch dróg. Dwugłos z Jerzym Kichlerem

XXIV Dzień Judaizmu w Kościele katolickim we Wrocławiu już za nami. Bardzo dziękujemy wszystkim sympatykom za uczestnictwo w wydarzeniu poprzez transmisję online. Zapraszamy do obejrzenia dwugłosu ks. Mariusza Rosika i Jerzego Kichlera na temat: „Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście” (Pwt 30,15). Spotkanie miało miejsce w domu rodzinnym Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy przy ul. Nowowiejskiej we Wrocławiu.
Słowo blisko CiebieVideo

Pierwsza i Druga Księga Samuela. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na Księgi Samuela. Serdecznie zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
KonferencjeKsiążkiVideo

Intrygująco o Chrystusie

W wigilię ogłoszonej przez Franciszka 30 września 2019 roku Niedzieli Słowa Bożego, przypadającej na III Niedzielę w ciągu roku, zapraszam do rozmowy o książce „Jezus Galilejczyk. Lew z pokolenia Judy”. Dla telewizji EWTN Polska rozmowę prowadzi red. Dorota Niedźwiecka.
KonferencjeVideo

Niedziela Słowa Bożego

Raz jeszcze poznaj siedem powodów, dla których warto czytać Biblię! Nie wyobrażam sobie, aby tego postu nie okrasić muzą mojego znakomitego Studenta! Brawo, Kuba! Keep the direction!
Słowo blisko CiebieVideo

Księga Rut. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Księgi Rut. Serdecznie zapraszam na kilka słów wprowadzenia.
PodróżeVideo

Ngorongoro i afrykańskie kobiety

Po wrzuceniu walizek i plecaków do bagażnika jeepa wyruszamy w stronę Ngorongoro. Podróż zajmuje około godziny. Gdy docieramy do wejścia do rezerwatu, zmieniamy buty na bardziej traperskie i samochód na bardziej dostosowany do warunków rain forest, do plecaka dorzucam lornetkę i … komu w drogę, temu czas!
Słowo blisko CiebieVideo

Księga Sędziów. Wprowadzenie

W projekcie „Słowo blisko Ciebie” przychodzi czas na lekturę Księgi Sędziów. Zapraszam na kilka refleksji wprowadzających.
KonferencjeVideo

Apostoł Paweł – świadek, misjonarz , teolog

W ramach spotkania zorganizowanego Centrum Edukacyjne EWST we Wrocławiu zapoznamy się z życiorysem św. Pawła na szerokim tle historyczno-relihijnym Palestyny i całego basenu Morza Śródziemnego oraz z zasadniczymi przekonaniami teologicznymi apostoła narodów. Będziemy starali się odpowiedzieć na kilka pytań. Co wydarzyło się pod Damaszkiem? Jak zmienił się Pawłowy stosunek do Prawa i świątyni? Jaką rolę odegrał apostoł w rozejściu się dróg Kościoła i Synagogi? Na te pytania odpowiada prof. dr hab. Mariusz Rosik. Gościem spotkania jest także prof. EWST dr ...
Edyta SteinKonferencjeVideo

Adwent i Boże Narodzenie z Edytą Stein

„Ten kto należy do Kościoła, słysząc dzwony roratnie czy pieśni adwentowe, odczuwa w sercu świętą tęsknotę; u tego, dla którego niewyczerpane źródło świętej liturgii stoi otworem, kołacze do drzwi Wielki Prorok Wcielenia, głosząc słowa przestróg, ale i obietnicę: Rorate coeli desuper, et nubes pluant justum. Prope est iam Dominus („Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry, Sprawiedliwego wydajcie chmury! Blisko jest już Pan!)” (Edith Stein). 13 stycznia 1931 roku Edyta Stein wygłosiła wykład w Katolickim Stowarzyszeniu Akademickim w Ludwigshafen. „Tajemnica Bożego Narodzenia” jest pięknym tekstem, w którym Edyta dzieli się doświadczeniem przeżywania momentu Wcielenia Boga ...
PodróżeVideo

W Hafnarfjördur jest Karmel

W Hafnarfjördur jest Karmel. To jedyny klasztor kontemplacyjny na Islandii. Powstał w 1984 roku, choć jego początków należy upatrywać już w 1939 roku, kiedy pierwsze siostry przybyły z Holandii.
VideoW roku liturgicznym

Adwent z Niepokalaną

Zapraszam do odsłuchania czterech konferencji wygłoszonych w ramach rekolekcji adwentowych w parafii Matki Bożej Bolesnej we wrocławskim Strachocinie w dniach 6-9.12.2020 roku. Co mówi Biblia o Maryi? Oto cztery odsłony rekolekcyjnych refleksji. Tekst poniżej – Agata Combik (Gość Niedzielny). Czy cześć dla Maryi w Kościele katolickim jest pozbawiona podstaw biblijnych, wypływa jedynie z płytkiej czułostkowości i ludowych tradycji? O fundamentach maryjnego kultu i jego właściwych formach mówił ks. Mariusz Rosik podczas rekolekcji w parafii NMP Bolesnej we Wrocławiu-Strachocinie. Uczestnicy cyklu ...
Słowo blisko CiebieVideo

Księga Jozuego. Wprowadzenie

Po wspólnej wędrówce przez pustynię, podczas której pozwalaliśmy, by miecz Słowa obrzezywał twardość naszych serc, dotarliśmy nad Jordan. Ziemia Obiecana! Bóg pragnie wprowadzić Cię w nowe. Będzie Tym, który wraz z Tobą pokona to, co jest Twoim wrogiem, co nie pozwala Ci stać się dziedzicem obietnicy. Bez Jego obecności w Twoim i moim życiu każda walka okaże się przegrana. Żadne muru nie runą bez poddania się w posłuszeństwo Bogu. Księga Jozuego będzie Słowem, które te rzeczywistości rozpali w naszych wnętrzach. Wypisze w nas prawdę, że bez ...
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Jezus głosi błogosławieństwa

Materiał zarejestrowano, gdy Asia Bibi przebywała jeszcze w Pakistanie i wciąż nie było wiadomo, czy uda jej się ocalić życie. Dziś jest już wolna i – jak donoszą media – przebywa najprawdopodobniej wraz z całą rodziną w Kanadzie.
AudioGłos na pustyniVideoW Kościele

Petra

Petra leży na skrzyżowaniu dwóch dróg. Jedna prowadzi od Morza Czerwonego do Damaszku, druga – z Zatoki Perskiej do Gazy. Całość miasta wykutego w skałach rozciąga się na obszarze stu kilometrów kwadratowych. Na trzy wieki przed Chr. Nabatejczycy wykuli w skale świątynie, sklepy, pałace i grobowce. Wykuli w skale swoje domy. Wyczarowali miasto. Miasto przez wieki zakryte przed oczyma niepowołanych. Wąwóz, który wiedzie do jednego z cudów świata, nosi nazwę Siqi ciągnie się niemal półtora kilometra pośród skał, których wysokość ...
PodróżeVideo

Od Meru do Manyara. Tanzania

Następny dzień wypełnia średnio trudny trekking do Mount Meru Waterfall. Według planu wędrówka polegająca na wspinaniu się i schodzeniu krętymi ścieżkami przedzierającymi się przez busz winna zająć sześć godzin.
Słowo blisko CiebieVideo

Wprowadzenie do czterech ksiąg Tory

W naszej drodze w projekcie „Słowo blisko Ciebie” trwamy przy lekturze czterech ksiąg Tory. Są nimi: Księga Wyjścia, Liczb, Kapłańska i Powtórzonego Prawa. Serdecznie zapraszam na komentarz wprowadzający!
PodróżeVideo

U stóp Kilimandżaro

Wszystkie fot. M Rosik Lot z Amsterdamu do Kilimanjaro, miasteczka położonego u stóp góry z białą głową, trwa niespełna dziewięć godzin. Dziewięć długich godzin na rozmyślania w czasie, gdy z powodu pandemii paradoksalnie życie w niektórych obszarach przyspieszyło.
Strona z Pisma ŚwiętegoVideo

Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz? (Ps 8)

Na ulicach Copacabana, Boliwia (fot. M. Rosik) Psalm 8 stanowi mądrościowy hymn będący pochwałą Stwórcy, wrażający admirację dla Niego i jednocześnie ukazujący wyjątkową pozycję człowieka w całym dziele stworzenia. Ideowo psalmista buduje utwór na zasadzie „trójkąta”, którego bokami są Bóg, człowiek i stworzenie. Głównym protagonistą jest Bóg, człowiek jest miarą ukazaną w odniesieniu do Boga i do pozostałego stworzenia. Autor zatrzymuje myśl czytelnika czy recytatora psalmu nie tyle na doskonałości i wspaniałości stworzonego przez Boga wszechświata, ile raczej na potędze ...
Strona z Pisma ŚwiętegoVideo

Szczęśliwy, kto roztrzaska o skałę twoje małe dzieci!

Rozbijając dzieci o skałę Pomysłowość psalmisty co do źródeł szczęścia przewyższa o głowę scenariusze dzisiejszych horrorów. Obraz roztrzaskujących się o twarde skały dziecięcych główek jest nawet bardziej wymowny niż potępiana przez twórców demokracji praktyka pozostawiania schorowanych niemowląt na wzgórzach Tajgetos. W końcu mieszkańcy Sparty porzucali dzieci na pastwę dzikich zwierząt i niepogody, ale nie lubowali się w widoku rozbryzgującej się krwi. Tymczasem dla psalmisty taki widok jest źródłem upojnego szczęścia: „Córka Babilonu jest niszczycielką. Szczęśliwy ten, co ci odpłaci za ...
PodróżeVideo

Zjednoczone Emiraty Arabskie

fot. M. Rosik Na początku była pustynia. I zatoka. A że piachu na pustyni co nie miara, postanowiono wsypać trochę do zatoki, tworząc sztuczne wyspy. Był rok 1971. Witamy w Emiratach! W ostatnich dniach wakacji wspomnienie sprzed roku. Zapraszam. Wieczorem w Dubaju można zobaczyć pokaz świateł tańczących z fontanną. Za dnia Dubaj wygląda nieco inaczej.
VideoW Kościele

Psalm o wniebowzięciu Maryi

Psalm 45 stanowi pieśń weselną dla Bożego Pomazańca. O monarsze, który poślubia swą oblubienicę, czytamy między innymi: Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna ci nieprawość, dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie olejkiem radości hojniej niż równych ci losem; wszystkie twoje szaty pachną mirrą, aloesem; płynący z pałaców z kości słoniowej dźwięk lutni raduje ciebie. Córki królewskie wychodzą ci na spotkanie, królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy(Ps 45,8-10). Tradycja Kościoła do Maryi odnosi wiersz 10, gdzie mowa jest o królowej: „Córki ...
PodróżeVideo

Petry nigdy dosyć

Historia Nabatejczyków, dawnych mieszkańców dzisiejszej Jordanii, spowita jest nimbem tajemnicy. Niewiele wiemy o ludzie, który przez sześć wieków był niezaprzeczalną potęgą starożytnego Bliskiego Wschodu. Słynęli z handlu. Przypuszczalnie nie mieli własnej religii, lecz ulegali wpływom ludów ościennych. Ich najwyższym bóstwem był Duszara, utożsamiany z greckim Dionizosem. Jego symbolem miał być prostopadłościenny kamień, usytuowany w Petrze. Petra leży na skrzyżowaniu dwóch dróg. Jedna prowadzi od Morza Czerwonego do Damaszku, druga – z Zatoki Perskiej do Gazy. Całość miasta wykutego w skałach ...
PodróżeVideo

49 sekund na wyspie Skye

fot. M. Rosik Podobało się? Polub stronę na Facebook
Strona z Pisma ŚwiętegoVideo

Psalm 110

Psalm 110 1 Dawidowy. Psalm. Wyrocznia Boga dla Pana mego: «Siądź po mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy». 2 Twoje potężne berło niech Pan rozciągnie z Syjonu: «Panuj wśród swych nieprzyjaciół! 3 Przy Tobie panowanie w dniu Twej potęgi, w świętych szatach [będziesz]. Z łona jutrzenki jak rosę Cię zrodziłem». 4 Pan przysiągł i żal Mu nie będzie: «Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka». Pan po Twojej prawicy zetrze królów w dniu swego gniewu. 6 Będzie sądził narody, wzniesie ...
KonferencjeVideoW Duchu Świętym

Woda, wiatr i ogień

fot. G. Kryszczuk Homilia wygłoszona podczas Eucharystii Wigilii Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w kościele Matki Bożej Królowej Pokoju 30 maja 2020 roku. Serdecznie zapraszam! Polub stronę na Facebook
Słowo blisko CiebieVideo

Księga Rodzaju. Wprowadzenie

Po miesiącach zgłębiania fundamentów Nowego Testamentu w projekcie „Słowo blisko Ciebie” wchodzimy wspólnie w poznawanie fundamentów Starego. Dziś wprowadzenie do Księgi Rodzaju. Niech Duch Pański rozświetla nasze umysły i tłumaczy naszym sercom Pisma. Zapraszamy! Polub stronę na Facebook
KonferencjeVideoW Kościele

Miriam – wzór „nowego człowieka”

Konferencja ks. Mariusza Rosika wygłoszona w ramach weekendowych rekolekcji „Miriam – pierwsza Charyzmatyczka” dla wspólnoty „Syjon” działającej przy par. św. Michała Archanioła na Muchoborze Wielkim we Wrocławiu (23-25.05.2020). Serdecznie zapraszam! Polub stronę na Facebook
KonferencjeVideoW Kościele

Miriam – czci godna

Konferencja ks. Mariusza Rosika wygłoszona w ramach weekendowych rekolekcji „Miriam – pierwsza Charyzmatyczka” dla wspólnoty „Syjon”  działającej przy par. św. Michała Archanioła na Muchoborze Wielkim we Wrocławiu (23-25.05.2020). Serdecznie zapraszam! Polub stronę na Facebook
KonferencjeVideoW Kościele

Miriam – napełniona Duchem Świętym

Konferencja ks. Mariusza Rosika wygłoszona w ramach weekendowych rekolekcji „Miriam – pierwsza Charyzmatyczka” dla wspólnoty „Syjon”  działającej przy par. św. Michała Archanioła na Muchoborze Wielkim we Wrocławiu (23-25.05.2020). Serdecznie zapraszam! Polub stronę na Facebook
KonferencjeVideoW Kościele

Jak przygotować się na przyjęcie Ducha Świętego?

Już całkiem niedługo Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Zapraszam na kilka refleksji przygotowujących nas do uroczystości.
Słowo blisko CiebieVideo

Dzieje Apostolskie. Wprowadzenie

Kolejny krok w ramach programu SŁOWO BLISKO CIEBIE. W księgę Dziejów Apostolskich wprowadza nas ks. Mariusz Rosik. Zapraszamy do wejścia w głębię Słowa, trwając blisko Niego dzień po dniu. Polub stronę na Facebook
KonferencjeVideoW Kościele

W przeddzień Niedzieli Biblijnej

fot. M. Smolarek Po raz kolejny w III Niedzielę Wielkanocną przeżywać będziemy w Kościele w Polsce Niedzielę Biblijną i rozpoczniemy Tydzień Biblijny. W tym roku pod hasłem: „Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego” (por. J 6,53). Temat ten harmonizuje z hasłem całego roku duszpasterskiego: „Eucharystia – tajemnica wiary”. Wspólnota Mężczyzn świętego Józefa we Wrocławiu w pewnym sensie wpisała się w inaugurację tych obchodów, proponując konferencję na temat „Od rozmnożenia chleba do Eucharystii” (zob. wprowadzenie do Mszy święte: 40,05 ...
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Pomimo drzwi zamkniętych

Komentarz do Ewangelii na II Niedzielę Wielkanocną Polub stronę na Facebook II W A II W B II W C
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Pierwszego dnia po szabacie

Komentarz do Ewangelii na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Polub stronę na Facebook NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA A NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA B NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA C
Słowo blisko CiebieVideo

Ewangelia Jana. Wprowadzenie

Mimo drzwi zamkniętych kontynuujemy projekt „Słowo blisko Ciebie”. Przychodzi czas na wprowadzenie do lektury Ewangelii św. Jana. Bardzo serdecznie zapraszam.
AcademicaKsiążkiVideo

Czternaście rozdziałów

Opisanie rzeczywistości tworzonej przez Tego, którego Biblia opisuje za pomocą nieuchwytnych symboli (woda, ogień, olej, wiatr), grozi śmiercią lub trwałym kalectwem. Wieje przecież, kędy chce. A jednak gdy bierze się za to ks. prof. Mariusz Rosik, jestem spokojny. Autor patrzy na dynamiczną rzeczywistość wspólnot charyzmatycznych jako znakomity biblista i jako praktyk. Czytam tę książkę w chwilach wielkiego oczyszczenia Kościoła nad Wisłą. Jak aktualnie, proroczo i uspokajająco brzmią słowa: „Kiedy Noe zaczął budować arkę, nic nie zapowiadało potopu. Nic więc dziwnego, ...
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Co się wydarzyło w Betanii?

fot. G. Pazdro Komentarz do Ewangelii na V Niedzielę Wielkiego Postu roku A Rozmawiają dr Anna Rambiert-Kwaśniewska i ks. prof. Mariusz Rosik Polub stronę na Facebook
KonferencjeVideoW Kościele

Katolicy wobec judaizmu w świetle współczesnego nauczania Kościoła

Wykład ks. prof. Mariusza Rosika wygłoszony we wspólnocie modlitewnej „Dom Boży” we Wrocławiu wygłoszony dnia 16 stycznia 2020 roku Polub stronę na Facebook
AcademicaKsiążkiVideo

Kto chciałby żyć na nowo?

„Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus”? (Ga 2,20) – oto cel życia chrześcijańskiego, do którego krok po kroku prowadzi nas autor „Pakietu Nowe Życie”. Punktem wyjścia do rozważań nie jest katecheza czy prawdy wiary, ale miłość Boga do każdego z nas, uświadomienie sobie, że „nie mogę zrobić nic, by Bóg przestał mnie kochać” i że „Chrystus umarł za nas gdyśmy byli jeszcze grzesznikami”. Głoszenie prawdy o uprzedzającej miłości Boga to prawdziwa Dobra Nowina, najważniejsza wiadomość dla współczesnego ...
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Co się wydarzyło przy Siloe?

Komentarz do Ewangelii na IV Niedzielę Wielkiego Postu roku A Rozmawiają dr Anna Rambiert-Kwaśniewska i ks. prof. Mariusz Rosik Polub stronę na Facebook
KonferencjeVideoW Kościele

Rozwój a posiadanie pasji

Ważnym kierunkiem wszechstronnego rozwoju osobowościowego jest … posiadanie pasji. Doskonale wie o tym Szaweł z Tarsu. Wypowiedź dla portalu 2 RYBY. Zapraszam! Polub stronę na Facebook
AcademicaKsiążkiVideo

Mówią i piszą o „Miriam”

Napisać oryginalną książkę o kobiecie, o której przez ostatnie dwadzieścia wieków napisano tysiące książek – wydawałoby się, że to zupełnie karkołomne zadanie. A jednak ks. Mariusz Rosik udowadnia, że o Maryi nie powiedziano jeszcze wszystkiego. Wielu autorów nazywało Maryję Świątynią Boga. Ale tylko ks. Rosik – przywołując ten tytuł Maryi – z detalami opisuje układ architektoniczny Świątyni Jerozolimskiej i jej liczne krużganki, udowadniając, że znajomość szczegółów w tym wypadku ma znaczenie, i przypomina starożytną legendę o skale będącej fundamentem świątyni, ...
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Przy studni Jakuba

Komentarz do Ewangelii na III Niedzielę Wielkiego Postu roku A Rozmawiają dr Anna Rambiert-Kwaśniewska i ks. prof. Mariusz Rosik Polub stronę na Facebook
KonferencjeVideoW Kościele

Rozwój a wyciąganie wniosków

Ważnym kierunkiem wszechstronnego rozwoju osobowościowego jest … umiejętność wyciągania wniosków. Doskonale wie o tym Szaweł z Tarsu. Wypowiedź dla portalu 2 RYBY. Zapraszam! Polub stronę na Facebook
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Bliżej nieba. Przemienienie

Komentarz na II Niedzielę Wielkiego Postu roku A Rozmawiają dr Anna Rambiert-Kwaśniewska i ks. prof. Mariusz Rosik
KonferencjeVideoW Kościele

Rozwój dzięki autorytetom

Ważnym kierunkiem wszechstronnego rozwoju osobowościowego jest … uznanie autorytetów. Doskonale wie o tym Szaweł z Tarsu. Wypowiedź dla portalu 2 RYBY. Zapraszam! Polub stronę na Facebook
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Potyczki z diabłem

Komentarz do Ewangelii na I Niedzielę Wielkiego Postu roku A Rozmawiają dr Anna Rambiert-Kwaśniewska i ks. prof. Mariusz Rosik
KonferencjeVideoW Kościele

Czas na rozwój

Ważnym kierunkiem wszechstronnego rozwoju osobowościowego jest … nauka. Doskonale wie o tym Szaweł z Tarsu. Wypowiedź dla portalu 2 RYBY. Zapraszam! Polub stronę na Facebook
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Nie stawiać oporu złemu?

Komentarz do Ewangelii na VII Niedzielę w ciągu roku A Rozmawiają dr Anna Rambiert-Kwaśniewska i ks. prof. Mariusz Rosik Polub stronę na Facebook
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Antytezy. Moc słowa Jezusa

Komentarz do Ewangelii na VI Niedzielę w ciągu Roku A Rozmawiają dr Anna Rambiert-Kwaśniewska i ks. prof. Mariusz Rosik  
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Miasto, światło, sól

Komentarz do Ewangelii na V Niedzielę w ciągu roku A Rozmawiają dr Anna Rambiert-Kwaśniewska i ks. prof. Mariusz Rosik Polub stronę na Facebook
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Znak sprzeciwu

Komentarz do Ewangelii na Święto Ofiarowania Pańskiego Rozmawiają dr Anna Rambiert-Kwaśniewska i ks. prof. Mariusz Rosik (fot. wikipedia) Polub stronę na Facebook
Słowo blisko CiebieVideo

Ewangelie synoptyczne. Wprowadzenie

Zapraszam do wysłuchania wprowadzenia do ewangelii synoptycznych, od których rozpoczynamy lekturę Biblii. Polub stronę na Facebook
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Zostawili wszystko

Komentarz do Ewangelii na Niedzielę Słowa Bożego – III Niedzielę w ciągu roku A. Rozmawiają dr Anna Rambiert-Kwaśniewska i ks. prof. Mariusz Rosik Polub stronę na Facebook
KonferencjeVideo

Zaginiona Arka Przymierza

Z ks. prof Mariuszem Rosikiem dla programu „Drogi wiary” w TVP3 Wrocław rozmawia red. Andrzej Pasierski (18.01.2020)
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Oto Baranek Boży

Komentarz do Ewangelii na II Niedzielę w ciągu roku A
KonferencjeVideoW Kościele

Co się wydarzyło w Kanie Galilejskiej?

Konferencja ks. Mariusz Rosika wygłoszona w listopadzie 2019 roku we wspólnocie „Dom Boży”, działającej przy par. św. Augustyna we Wrocławiu.
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Dokąd gwiazda prowadziła

Komentarz do Ewangelii na Uroczystość Objawienia Pańskiego: http://mariuszrosik.pl/?p=14533 OBJAWIENIE PAŃSKIE
VideoW roku liturgicznym

Nowe stworzenie – światłość prawdziwa

Komentarz do Ewangelii na II Niedzielę po Narodzeniu Pańskim. Link: tutaj. II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
VideoW roku liturgicznym

Nadano Mu imię

Komentarz do Ewangelii na Uroczystość Bożej Rodzicielki. Link: tutaj. UROCZYSTOŚĆ BOŻEJ RODZICIELKI
VideoW roku liturgicznym

W cieniu piramid

Komentarz do Ewangelii na Niedzielę Świętej Rodziny – link: tutaj. ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY A
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Nadano Mu imię Jezus

Bazylika Narodzenia Pańskiego, Betlejem (fot. G. Pazdro) Komentarz do Ewangelii na Boże Narodzenie: link – tutaj. BOŻE NARODZENIE
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Głos znad Jordanu

Komentarz do Ewangelii na III Niedzielę Adwentu roku A  
VideoW roku liturgicznym

Posłał Bóg anioła

Komentarz do Ewangelii na Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (dr Anna Rambiert-Kwaśniewska i ks. prof. Mariusz Rosik) NIEPOKALANE POCZĘCIE
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Król wywyższony

Komentarz do Ewangelii na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w ciągu roku C
PodróżeVideo

Wyspa chmur. Skye

Most Skye (wszystkie fot. M. Rosik) Ze stałego lądu – północnej części Szkocji – najlepiej przedostać się tu mostem o nazwie Skye. Zabierzecie się ze mną? Naprawdę warto! Zapraszam! Im dalej, tym piękniej. Warto wytrwać do końca filmiku… Skye należy do archipelagu Hebrydów Wewnętrznych. Archipelag tworzy kilka wysp, a wśród nich słynna Iona, zamieszkana zaledwie przez sto dwadzieścia pięć osób i znana dzięki opactwu, które dało początek chrześcijaństwu w całej Szkocji. Opactwo założył w połowie VI wieku św. Kolumban, a ...
VideoW KościeleW roku liturgicznym

I Pan zapłakał…

Komentarz do Ewangelii na XXXIII Niedzielę w ciągu roku C
AcademicaKsiążkiVideo

Trzy portrety Jezusa

Malutka wyspa Bornholm, oblana wodami Bałtyku, zachwyca ciszą i naturą. Życie toczy się tu spokojnie, pewnie dlatego, że Duńczycy zrobili co w ich mocy, by zatrzeć tu ślady wielkich aglomeracji. Olbrzymie supermarkety zamienili na przytulne sklepiki, samochody na rowery, a huczne puby w niemieckim stylu na małe restauracje z owocami morza. Równie charakterystycznym elementem bornholmskiego krajobrazu są niewielkie kościoły – rotundy, budowane na kształcie owalu osiem wieków wstecz. W Olskirke w niewielkim Olsker, drogocennym zabytkiem kultury sakralnej jest rzeźbiona ambona ...
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Bóg żywych

Komentarz do Ewangelii na 32 Niedzielę w ciągu roku C
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Celnik na drzewie

Komentarz do Ewangelii na 31 Niedzielę w ciągu roku C
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Faryzeusz i celnik

Komentarz do Ewangelii na XXX Niedzielę w ciągu roku C
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Wdowy i sędziowie

Komentarz do Ewangelii na 29 Niedzielę w ciągu roku C
KonferencjeVideoW Duchu Świętym

Dzieje się dzieją. Panel

Pod koniec sierpnia 2019 roku w Bardzie Śląskim po raz kolejny spotkali się liderzy dolnośląskich (i nie tylko) wspólnot modlitewnych. Spotkanie poprowadził bp Andrzej Siemieniewski. Poniżej jeden z paneli na temat Dziejów Apostolskich. Serdecznie zapraszam!
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Uroczystość Bożego Ciała. Geneza

Ołtarz adoracyjny w Milk Grotto, Betlejem (fot. M. Rosik) Posłuchajcie o pochodzeniu i znaczeniu Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Wszystko dzięki życzliwości Piotra Czyszkowskiego. Zapraszam! NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
VideoW Duchu ŚwiętymW Kościele

Ogień w Samarii?

Komentarz do Ewangelii na XIII Niedzielę w ciągu roku C
AudioKonferencjeVideoW Duchu Świętym

Działać inaczej

fot. M. Rosik Poniżej nagranie trzeciej i ostatniej części konferencji wygłoszonej podczas czuwania modlitewnego w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Czuwanie odbyło się 8 czerwca 2019 w parafii NMP Królowej Pokoju na wrocławskich Popowicach. Temat tej części: „Duch Święty przemienia działanie”. Listen to Duch Święty przemienia działanie # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Z krzyżem

Komentarz do Ewangelii na XII Niedzielę w ciągu roku C
AudioKonferencjeVideoW Duchu Świętym

Myśleć inaczej

Poniżej nagranie drugiej z trzech części konferencji wygłoszonej podczas czuwania modlitewnego w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Czuwanie odbyło się 8 czerwca 2019 w parafii NMP Królowej Pokoju na wrocławskich Popowicach. Temat tej części: „Duch Święty przemienia myślenie”. Część trzecia już za tydzień. Listen to Duch Święty przemienia myślenie # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Na trzy

Komentarz do Ewangelii na Uroczystość Trójcy Świętej roku C Link: tutaj TRÓJCY ŚWIĘTEJ C
AudioKonferencjeVideoW Duchu Świętym

Mówić inaczej

Poniżej nagranie pierwszej z trzech części konferencji wygłoszonej podczas czuwania modlitewnego w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Czuwanie odbyło się 8 czerwca 2019 w parafii NMP Królowej Pokoju na wrocławskich Popowicach. Temat tej części: „Duch Święty przemienia mowę”. Część druga już za tydzień. Listen to Duch Święty przemienia mowę # ks. Mariusz Rosik byOrygenes+ on hearthis.at   
VideoW roku liturgicznym

Przyjdź!

fot. M. Rosik Komentarz do Ewangelii na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego roku C VII W C ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO C
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Wstąpił

Komentarz do Ewangelii na VII Niedzielę Wielkanocną roku C – Wniebowstąpienie Pańskie WNIEBOWSTĄPIENIE C
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Parakletos

fot. M. Rosik Komentarz do Ewangelii na VI Niedzielę Wielkanocną roku C VI W C
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Dlaczego nowe?

Komentarz do Ewangelii na V Niedzielę Wielkanocną roku C V W C
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Dobry

Komentarz do Ewangelii na IV Niedzielę Wielkanocną roku C IV W C
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Nadanie prymatu

Komentarz do Ewangelii na III Niedzielę Wielkanocną roku C III W C
KonferencjeVideoW Kościele

Wiara w świecie chaosu

Pamiętacie „Pegaz”? To telewizyjny magazyn poświęcony kulturze i sztuce emitowany w TVP w latach 1959–2004, 2009 i od 2016 roku. O czym jest ostatnia odsłona programu? Proszę bardzo – oto jego schemat. Przeżywanie Wielkiego Postu poprzez muzykę Właśnie zakończył się Festiwal Muzyki Pasyjnej w Szczecinie. W Gdańsku trwa Actus Humanus. W Krakowie odbywają się Misteria Paschalia. W Warszawie mamy Festiwal Wielkanocny. W jaki sposób muzyka pomaga nam zrozumieć tajemnicę zawartą w Słowie? Czy Festiwale to muzyczne rekolekcje? Teksty Karola Wojtyły wydane przez ZNAK Czy to są młodzieńcze ślady Świętego? Jak to możliwe, że ...
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Uzdrowiona przez przebaczenie

fot. M. Rosik Komentarz do Ewangelii na V Niedzielę Wielkiego Postu roku C V WP C
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Między braćmi

fot. M. Rosik Komentarz do Ewangelii na IV Niedzielę Wielkiego Postu roku C IV WP C
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Na biało

Komentarz do Ewangelii na II Niedzielę Wielkiego Postu roku C Tabor wypiętrza się na wysokość niemal sześciuset metrów w Dolnej Galilei, we wschodnim krańcu płaskiej Doliny Jezreel. Właśnie dlatego widoki ze szczytu zachwycają. W starożytności stanowiła znakomity punkt obserwacyjny i obronny. Nic dziwnego, że Debora wybrała ten właśnie szczyt, by z niego zaatakować Siserę, zręcznie przebijając skroń wodza wojsk nieprzyjacielskich palikiem. Tabor był także miejscem bałwochwalczego kultu, potępianego przez Ozeasza. Góra znana jest jednak przede wszystkim z przemienienia Jezusa w ...
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Pustynne zmagania

Komentarz do Ewangelii na I Niedzielę Wielkiego Postu roku C 1 WP C
KonferencjeVideoW Duchu Świętym

O uwielbieniu biblijnie

Konferencja wygłoszona w ramach konferencji „Moc uwielbienia”, organizowanej przez wspólnotę „Chwała” z Legnicy (uwielbienie: Agalliasis z Wrocławia) – w Legnicy dnia 2 marca 2019 roku. Ponieważ na filmie nie widać multimedialnej prezentacji wyświetlanej w tle, zobacz najistotniejsze fotografie. Mowa o wydarzeniach, które są przedstawione w prezentacji, rozpoczyna się od 25 minuty konferencji. „W sobotę 2 marca br. przy parafii pw. św. Jacka w Legnicy, miejscu cudu eucharystycznego, odbyła się konferencja poświęcona wielbieniu Boga. Jednym z prelegentów był ks. prof. Mariusz Rosik, ...
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Na górze czy w dolinie?

Komentarz na VIII Niedzielę w ciągu roku C Sceniczne wprowadzenie do Kazania na górze (Mt 5 – 7) Mateusz rozpoczyna słowami: „Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie” (Mt 5,1). Ta sama mowa u Łukasza wprowadzone została zupełnie inaczej: „Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludzi z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu” (Łk 6,17). ...
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Stare czy nowe?

Dlaczego Jezusowe przykazanie miłości nazywamy nowym? Czyż nie jest tak stare, jak stare są kamienie na Synaju pamiętające Mojżesza? Czy nie zapisano go na kartach Księgi Kapłańskiej przypisywanej wyłowionemu z Nilu wybawcy Izraelitów? Czy Żydzi nie odmawiają codziennie Szema, Israel: „Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich” ze świadomością, że Księga Kapłańska nakazuje miłować bliźniego jak siebie samego? Dlaczego więc stare przykazanie miłości bliźniego, gdy tylko pojawia się w ...
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Zostawić wszystko. Czyli co?

Komentarz na V Niedzielę w ciągu roku C Na kanwie opowiadania o powołaniu pierwszych apostołów w sposób naturalny rodzi się refleksja nad naturą powołania. W języku biblijnym jest to wezwanie Boga do spełnienia powierzonej misji. Obejmuje ono wszystkie wymiary życia powołanego i ustanawia zupełnie nową jakość relacji z Bogiem. V C
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Przeszedłszy, oddalił się

Komentarz do Ewangelii na IV Niedzielę w ciągu roku C Łukasz ewangelista kończy opowiadanie o wystąpieniu Jezusa w synagodze w rodzinnym mieście słowami: „Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się”. Co takiego było w Jezusie, że nikt nie odważył się podnieść na Niego ręki?
KonferencjeVideoW Kościele

O co chodzi z tradycją ustną?

Proces powstawania Ewangelii jako dzieł literackich jest złożony. Nie można zgodzić się z tezą, że dany autor po prostu zasiadł z rylcem w ręku i od początku do końca napisał Ewangelię, nie korzystając przy tym z żadnych innych źródeł. Było wręcz odwrotnie. Każdy z pisarzy natchnionych wykorzystywał nie tylko własną pamięć i zdolności, ale opierał się na przekazie innych świadków (był to przekaz ustny) oraz na materiałach pisanych. Schematycznie (bazując na Łk 1,1-4) w najbardziej ogólny sposób proces kształtowania się ...
VideoW roku liturgicznym

Jezus w synagodze

Komentarz do Ewangelii na III Niedzielę w ciągu roku C W opowiadaniu o wystąpieniu Jezusa w synagodze w Nazarecie (Łk 4,16-30) Łukasz kreśli program Jego zbawczej działalności. Cytaty zaczerpnięte z Iz 61,1-2 i 58,6 służą przedstawieniu Jezusa jako namaszczonego proroka, który zapowiada swą misję. Zgodnie z porządkiem liturgicznym obowiązującym w synagogach początku pierwszego wieku, po odczytaniu tekstu świętego należało go zinterpretować. III C
VideoW roku liturgicznym

Wtorkowe wesele

fot. M. Rosik Komentarz do Ewangelii na II Niedzielę w ciągu roku C II C
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Królów trzech

Komentarz do Ewangelii na Uroczystość Objawienia Pańskiego: http://mariuszrosik.pl/?p=11489 Zapisana na karcie Ewangelii scena owiana jest poświatą tajemniczości. Rozgrywa się pod rozgwieżdżonym niebem, we wschodnich – pełnych kolorów i zapachów – klimatach, co jeszcze bardziej fascynuje i zaciekawia. Ewangelista posłużył się gatunkiem literackim zwanym legendą. Legenda opisuje wydarzenia historyczne, używając bogatej symboliki, aby przekazać przesłanie ponadczasowe. Jednak legenda o trzech tajemniczych wędrowcach obrosła legendami, które nie mają nic wspólnego z Mateuszowym opowiadaniem. Jakimi? Pierwsza dotyczy tożsamości wędrowców. Niektórzy nazywają ich królami, inni ...
VideoW roku liturgicznym

O czym śniła Maryja?

Komentarz na Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi Oto współczesna irlandzka legenda. Maryja opowiada mężowi swój sen: „Miałam sen, Józefie. Nie rozumiem go do końca, ale wiem, że był o urodzinach naszego Syna. Ludzie przygotowywali się do nich cztery tygodnie. Dekorowali domy i kupowali nowe rzeczy. Przygotowywali dziesiątki prezentów. Ale – co dziwne – prezenty nie były dla naszego Syna. Owijali je w kolorowy papier, przewiązywali złotymi wstążkami i składali pod drzewkiem ozdobionym światłami. Wszystko wyglądało tak cudownie. Wszyscy się uśmiechali ...
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Rodzina święta. Czyli jaka?

Ewangelię Dziecięctwa u Łukasza zamyka opowiadanie o „objawieniu się” dwunastoletniego Jezusa w świątyni. Pobyt Maryi, Józefa i Jezusa w Jerozolimie spowodowany był zwyczajem udawania się dorosłych (powyżej trzynastu lat) Żydów, trzy razy do roku (Pascha, Pięćdziesiątnica i Święto Namiotów) z pielgrzymką do Jerozolimy. Jeśli dystans był zbyt duży, Prawo zezwalało na jedną pielgrzymkę w roku, właśnie na święto Paschy (Łk 2,41). Choć kobiety nie były zobowiązane do takiej wizyty, często towarzyszyły swoim mężom. Celebracje paschalne trwały tydzień, natomiast każdy Izraelita ...
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Szczęśliwi prześladowani?

W czasie prześladowań Kościół w Jerozolimie modli się o odwagę w głoszeniu słowa ewangelii (Dz 4,24-31). Po tej modlitwie „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże” (Dz 4,31). Męczeństwo św. Szczepana, który był „pełen Ducha Świętego” (Dz 7,55), również naznaczone jest modlitwą. Pierwszy męczennik Kościoła najpierw polecał swego ducha Zmartwychwstałemu Panu, a następnie modlił się za swych prześladowców, którzy „sprzeciwiają się Duchowi Świętemu” (Dz 7,51).
VideoW roku liturgicznym

Głos na pustyni

fot. M. Rosik Komentarz do Ewangelii na II Niedzielę Adwentu roku C II ADWENT C
Edyta SteinVideo

Edyta Stein. Świętość w codzienności

Niniejsza konferencja, wygłoszona w domu rodzinnym św. Edyty Stein – Teresy Benedykty od Krzyża, podzielona została na dwie części. W pierwszej zatrzymano się nad ideą świętości na kartach Pisma Świętego, ukazując stopniowe przesuwanie się akcentu ze świętości kultycznej na moralną. W drugiej części zaprezentowano takie spojrzenie na postać Edyty Stein, by w jej postawie dostrzec cechy, które leżą u podstaw jej całkowitego zawierzenia Bogu.
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Czuwajcie i módlcie się

fot. M. Rosik Zapraszam na komentarz do Ewangelii I Niedzieli Adwentu roku C I ADWENT C
AcademicaKsiążkiVideo

Komentarz tematyczny do Nowego Testamentu

Słownik nauczania Jezusa oraz tematów czterech Ewangelii Słownik nauczania Jezusa oraz tematów czterech Ewangelii współtworzy oraz wydatnie rozwija jeden z najistotniejszych nurtów badań biblijnych i teologicznych, dotyczący życia, posłannictwa i nauczania Jezusa Chrystusa. Wartość świadectwa Ewangelii kanonicznych jest największa, ponieważ wiarygodnie utrwaliły pamięć o Jezusie z Nazaretu, karmioną wiarą uczniów, którzy jako pierwsi stali się Jego wyznawcami i utrwalili ją na piśmie. Nie wystarczy jednak Ewangelie czytać, trzeba również je poprawnie rozumieć i objaśniać. Niniejszy tom wpisuje się w dziedzinę ...
VideoW roku liturgicznym

Wszechświata Król

Edgar  Mitchell w  1971  roku, jako pilot Apollo 14, został szóstym człowiekiem, który postawił swą nogę na srebrnym globie. Astronauta tak wspomina tamte chwile: „Pierwszą rzeczą, która przyszła mi na myśl, kiedy patrzyłem za  Ziemię, było  jej  niewiarygodne piękno. Nawet najbardziej spektakularne fotografie  nie  są w  stanie tego oddać. To był majestatyczny widok. Wspaniały niebieskobiały klejnot zawieszony na  tle atłasowego nieba. W punkcie kulminacyjnym tego przeżycia obecność  Boga stała się niemal namacalna i zdałem sobie sprawę, że to On jest Królem Wszechświata”. Nie potrafimy wyznaczyć granic ...
VideoW roku liturgicznym

Apokalipsa. Przeżyjemy?

fot. M. Rosik We współczesnej teologii coraz bardziej uwiarygadniają się dwie powiązane ze sobą hipotezy: hipoteza wyboru podstawowego oraz hipoteza ostatecznej decyzji. Pierwsza z nich, określana łacińskim terminem optio fundamentalis, głosi, iż każdy człowiek przez wybory moralne dokonywane w ciągu całego życia wytwarza w sobie podstawowe nastawienie ku dobru lub ku złu. Jeśli ktoś zasadniczo stara się wybierać dobro i unikać grzechu, to nawet gdy czasem upada, jego sumienie wciąż pozostaje ukierunkowane ku dobru. Jeśli natomiast ktoś zupełnie świadomie, z ...
KonferencjeVideoW Kościele

Po tamtej stronie nieba

Wielu ludzi uważających się za chrześcijan nurtuje problem pogodzenia wszechogarniającej miłości Boga i Jego miłosierdzia z istnieniem piekła. Stąd rodzą się pytania: „Jak można pogodzić istnienie piekła z nauką o miłosierdziu Bożym? Czy piekło nie jest zaprzeczeniem prawdy, że Bóg w Chrystusie zbawił wszystkich ludzi? Czy stworzenie istot, których losem ma być piekło, nie jest zaprzeczeniem celowości ich stworzenia?Już w III w. Orygenes, zmagając się z tymi pytaniami, zdawał się zakładać możliwość pokuty i nawrócenia po śmierci. Kościół jednak nie ...
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Wdowa kontra faryzeusze

Święty grzeszy i ze skruchą powstaje z upadku. Perfekcjonista unika najmniejszej niedoskonałości, którą mogliby dostrzec inni. Święty koncentruje się na miłości ku innym, dostrzegając z daleka ich potrzeby i wychodząc im naprzeciw. Perfekcjonista koncentruje się na sobie, by okazać się doskonałym. To zwykła miłość własna. Święty delektuje się obecnością Boga. Lubi przebywać przed Najświętszym Sakramentem. Perfekcjonista w takiej sytuacji co chwile spogląda na zegarek sądząc, że Bóg wciąż spogląda na jego niedoskonałości. Uczeni w Piśmie okazali się perfekcjonistami. Uboga wdowa ...
VideoW roku liturgicznym

Kochać jak Jezus? Czyli jak?

Jezus okazywał miłość w sposób bardzo zróżnicowany. Gdy spotykał ludzi dobrej woli, ludzi, którzy się nawracali i chcieli żyć blisko Boga, okazywał im swoją czułość i delikatność. Nawracającej się cudzołożnicy mówił: „Ja cię nie potępiam” (J 8,11), i żeby jej nie zawstydzić, nie patrzył jej w oczy, lecz pisał palcem po ziemi. Garnących się do słuchania Jego nauki mówił: „Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo” (Łk 12,37). Brał w objęcia dzieci i błogosławił ...
VideoW roku liturgicznym

Święty? Czyli kto?

W 1917 roku we Wrocławiu ukazała się książka Rudolfa Otto, należąca do klasyki badań nad świętością. Nosi ona tytuł Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen (Świętość: elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych). Idea świętości zaproponowana przez Otto, niemieckiego fenomenologa, religioznawcę i teologa, kształtowała się nie tylko w oparciu o systematyczne badania religioznawcze, ale zasadza się także na osobistym doświadczeniu autora, zdobytym podczas podróży do Indii, Japonii, ...
Strefa BibliiVideoZiemia Słowa

Góra przemiany

Współcześni Jezusowi uczeni w Piśmie twierdzili, że przed przyjściem Mesjasza pojawi się na ziemi postać Eliasza, który został uniesiony do niebios w tajemniczych okolicznościach: został „wzięty w skłębionym płomieniu, na wozie o koniach ognistych” (Syr 48,9). W jaki sposób spełniło się proroctwo powrotu Eliasza? Jezus wyjaśnił swoim uczniom, że nie chodzi tylko o to, iż Eliasz pojawił się w scenie przemienienia na górze Tabor. Zapowiadanym przez proroków Eliaszem był Jan Chrzciciel. Właśnie o Janie Chrzcicielu mówił Jezus Apostołom: „Eliasz już ...
Strefa BibliiVideoZiemia Słowa

Jezus płaczący

fot. M. Rosik Ewangeliści twierdzą, że Jezus stanął na stokach Góry Oliwnej i tam zapłakał nad losem miasta. Przed Nim roztaczał się majestatyczny widok: potężne białe mury miasta, masywne, dobrze strzeżone nocą bramy, królewski pałac – a przede wszystkim kompleks świątynny. Ten majestatyczny w swej wymowie widok, który roztaczał się przed Jezusem, zawdzięczano …. Herodowi! Szalony w swych pomysłach architektonicznych i pomysłowy w pozbywaniu się członków własnej rodziny Herod, w osiemnastym roku swych rządów, postanowił zrekonstruować istniejący kompleks świątynny. Nic ...
KonferencjeVideoW Kościele

Kiedy Jezus stał się Bogiem?

Czy Biblia wprost mówi o bóstwie Jezusa? Tę kwestię wyjaśniał ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik, biblista, wykładowca PWT Wrocław i Uniwersytetu Wrocławskiego. Spotkanie odbyło się 15 października w ramach cyklu „Drogami wiary i rozumu”. – W tym roku tematyka naszych wykładów będzie mówiła o Jezusie Chrystusie. Stąd pomysł na dzisiejszy temat dotyczący Jego bóstwa – wprowadzał ks. Marcin Dolak, główny organizator prelekcji. Tym razem o jej wygłoszenie poproszono wrocławskiego biblistę – ks. Mariusza Rosika, członka zespołu tłumaczy planowanego VI wydania Biblii ...
PodróżeVideo

Kalmary o północy. Malezja (I)

W malezyjskiej dżungli (wszystkie fot. M. Rosik) Do Malezji przyleciałem przez Doha w Katarze. To najbogatsze państwo świata w tym sensie, że roczny dochód na mieszkańca wynosi 90 tysięcy dolarów. Po dwóch godzinach oczekiwania wsiadam do samolotu z rejsem do Kuala Lumpur, a następnie do Kota Kinabalu. Borneo wita mnie 34 stopniowym upałem na początku marca i siedmiogodzinną różnicą czasu w stosunku do środkowoeuropejskiego. Z lotniska biorę taksówkę. Jest prawie północ. Kota Kinabalu wydaje się dużym miastem, bardzo nowoczesnym. Przeszklone ...
VideoW Duchu ŚwiętymW Kościele

Kościół tak, charyzmaty nie?

Soborowa konstytucja Lumen gentium zachęca do korzystania ze wszystkich darów Ducha Świętego: „Charyzmaty, zarówno najznamienitsze, jak i te bardziej pospolite a szerzej rozpowszechnione, są nader stosowne i pożyteczne dla potrzeb Kościoła, przyjmować je należy z dziękczynieniem i ku pociesze” (12). Do czego prowadzi postawa odrzucenia tych „najznamienitszych” darów duchowych?
VideoW Duchu ŚwiętymW Kościele

Modlitwa za Wrocław

Z Joshem McDowellem na Wyspie Słodowej 27 maja zostało odprawione Nabożeństwo Jedności wielu społeczności i organizacji chrześcijańskich z Wrocławia. Otaczaliśmy modlitwą nasze piękne miasto, jego władze i mieszkańców. W uwielbieniu poprowadził zgromadzonych na Wyspie Słodowej zespół pod kierownictwem Piotra Płechy, byłego basisty TGD, a inspirującym Słowem podzielił się gość specjalny – Josh McDowell, niesamowity mówca, który przemawiał już do ponad 25 milionów ludzi w 125 krajach, a także autor blisko 150 książek, które sprzedają się na całym świecie w wielomilionowych ...
VideoW Duchu ŚwiętymW Kościele

Dar języków

Dar modlitwy w językach prowadzi do wzmożonej praktyki wielbienia Boga. Ten wymiar modlitwy jest często zaniedbany w życiu wielu chrześcijan. Kto jednak przyjął chrzest w Duchu Świętym, zyskuje nową świadomość wagi tej formy modlitwy, chętnie włącza się w nią we wspólnocie, często dołączając do pięknych śpiewów uwielbienia. Dar języków prowadzi niejednokrotnie do nowego głodu Pisma Świętego. Osoby, u których wcześniej Biblia leżała na zakurzonej półce, chętnie karmią się jej słowami, poznając przez to samego Boga, w myśl zasady: od czytania ...
VideoW KościeleW roku liturgicznym

Obecny w Chlebie

fot. archiwum M. Rosik Tradycja głosi, że w 1263 roku pewien czeski ksiądz podróżował z pielgrzymką do Rzymu, mając nadzieję, że w Wiecznym Mieście uda mu się wyzbyć wątpliwości co do możliwości przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Pańską podczas Eucharystii. Zatrzymując się w swej podróży w pobliżu miejscowości Lago di Bolsena, odprawiał Mszę św. Właśnie wtedy z Hostii zaczęła kapać Krew na leżący na ołtarzu lniany korporał. Materiał przesłano do Urbana IV, który w tym właśnie czasie ...
VideoW Duchu ŚwiętymW Kościele

Dar języków a chrzest w Duchu Świętym

1 czerwca 2014 roku na stadionie olimpijskim w Rzymie dziesiątki tysięcy ludzi z całego świata modliło się w językach nad Ojcem Świętym. Franciszek ukląkł, opierając się o krzesło, i z pokorą skłonił głowę. Dwa tysiące lat wcześniej Paweł wkładał ręce na mieszkańców Efezu, którzy nawet nie słyszeli, że istnieje Duch Święty, a ci otrzymywali Bożą łaskę i mówili językami. Tak samo czynili Piotr i Jan w Samarii. Cud daru języków służących do głoszenia dobrej nowiny i modlitewnego wielbienia Boga towarzyszył ...
VideoW Duchu ŚwiętymW Kościele

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym. Kilka słów o historii

W połowie lutego 1967 roku grupa studentów z uniwersytetu w Pittsburghu, wraz z dwoma wykładowcami i kapelanem, zorganizowała wyjazdowe rekolekcje, trwające zaledwie trzy dni. Dni te, od 17 do 19 lutego, tegoż roku przeszły do historii pod nazwą „weekend w Duquesne”. Każdego z około dwudziestu uczestników spotkania poproszono, aby przygotował się do wyjazdu poprzez rozważenie czterech pierwszych rozdziałów Dziejów Apostolskich, a także lekturę książki Davida Wilkersona, zatytułowanej Krzyż i sztylet. Książka opowiada o pracy pastora wśród nowojorskiej młodzieży. Zwalczające się ...
VideoW Duchu ŚwiętymW Kościele

Chrzest w Duchu Świętym

W mowach, które Jezus głosił swoim uczniom w ostatnich dniach przed swą męką, a także po zmartwychwstaniu, obiecał im, że jeśli będą Go naśladować, to mogą być pewni dwóch rzeczy: że zawsze będą niepomiernie szczęśliwi i zawsze mogą spodziewać się kłopotów. Takie było doświadczenie wierzących przez całe wieki na przestrzeni historii Kościoła i takie jest też doświadczenie bardzo wielu chrześcijan, w tym katolików, którzy otrzymali chrzest w Duchu Świętym. Warto przy tej okazji zaznaczyć, że choć spory co do rozumienia ...
Strefa BibliiStrona z Pisma ŚwiętegoVideoZiemia Słowa

Życie po śmierci? Co na to starożytni Izraelici?

Właściciele firm budowlanych kujących drogi w dzisiejszym Izraelu stają codziennie niemal przed nie lada problemem. Bardzo często okazuje się, że linia wytyczona pod budowę autostrady lub drogi miejskiej biegnie przez dawne cmentarzysko. Wystarczy niekiedy zaledwie kilkanaście minut pracy koparki, by odkryć ludzkie kości złożone tuż pod powierzchnią ziemi. W takiej sytuacji należy albo zmienić wytyczony bieg drogi, co nie jest przecież takie łatwe, albo dokonać ekshumacji. Na to ostatnie rozwiązanie jednak nie zgadzają się kręgi ortodoksyjnych Żydów, który urządzają protesty ...
AudioStrefa BibliiVideoZiemia Słowa

Góra Karmel

Pasmo górskie Karmelu ciągnie się przez dwadzieścia pięć kilometrów. Nazwa góry pochodzi od hebrajskiego qerem El, „winnica Pana”. Karmel liczy sobie 546 m. Jej piękno chwali autor Pieśni nad pieśniami (Pnp 7,6) i prorok Izajasz (Iz 35,2). Eliasz pokonał tu proroków Baala, a jego uczeń Elizeusz spotkał się z Szunemitką (2Krl 4,25). Ciekawostką jest fakt, że Pitagoras spędził na szczycie nieco czasu na rozmyślaniach. W pierwszych wiekach tutejsze groty zamieszkiwali pustelnicy. Na początku XIII w., dokładnie w 1212 roku św. ...
VideoW Duchu ŚwiętymW Kościele

Pentekostalizacja – głos w dyskusji

Józef Ratzinger pod pojęciem pentekostalizacji rozumie zjawisko na wskroś pozytywne, widząc w niej dar Ducha Świętego:  „fenomen pentekostalizacji, powstały w łonie świata protestanckiego, przyjął się, w odmiennej formie, w Kościele katolickim pod nazwą Odnowa Charyzmatyczna […]. We wspólnotach charyzmatycznych i w innych ruchach, które miały świadomość bycia darem Ducha Świętego dla Kościoła, doświadczano z radością nowej Pięćdziesiątnicy i nowej obecności Ducha” (J. Ratzinger, Presentazione, w: R. Cantalamessa, Il canto dello Spirito. Meditazioni sul Veni Creator, Milano 2014). Prof. Andrzej Kobyliński uznaje pentekontalizecję ...
AcademicaKsiążkiVideo

Tego jeszcze nie było!

Autorzy książki: Kalina Wojciechowska i Mariusz Rosik List Jakuba należy do najbardziej enigmatycznych i niejednoznacznych tekstów nie tylko nowotestamentowych, ale też wczesnochrześcijańskich. Nie wiadomo, przez kogo i kiedy został napisany, choć preskrypt wymienia imię nadawcy – Jakub. Nie wiadomo, do jakiej społeczności lub wspólnot był kierowany, choć w adresie jako adresatów podano dwanaście plemion w diasporze. Jego starożytna recepcja jest bardzo niejednoznaczna. Lada chwila nakładem wydawnictwa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ukaże się katolicko-luterański komentarz strukturalny do Listu św. Jakuba, autorstwo ...
Strefa BibliiVideoZiemia Słowa

Discover the Bible Lands with Todd Bolen

Todd Bolen is Professor of Biblical Studies at The Master’s University in Santa Clarita, California. He spent eleven years in Israel as an associate professor of biblical studies at the Israel Bible Extension near Jerusalem. He has graduate degrees from the Institute of Holy Land Studies (today Jerusalem University College), The Master’s Seminary, and Dallas Theological Seminary. Todd Bolen is master photographer. The website BiblePlaces.com developed from a passion for good digital photographs for studying and teaching the Bible. Mariusz Rosik: ...