Darmowa książka! Teologia Nowego Testamentu (2)

Wraz z nieszporami rozpoczęliśmy drugą niedzielę okresu Bożego Narodzenia. Czas więc na drugi tom trylogii! Z noworocznymi życzeniami!

W niniejszej prezentacji zagadnień teologicznych Nowego Przymierza, opracowanej w trzech tomach, obrano jeszcze inną drogę niż proponowane dotychczas. Kilkunastu autorów, znanych polskich biblistów, porusza zasadnicze kwestie teologiczne Nowego Testamentu, które zostały ujęte w osiem dyscyplin: nauka o Bogu Ojcu – chrystologia – pneumatologia – eklezjologia – antropologia – mariologia – eschatologia – zagadnienia etyczne. Przyjęty podział może być – i z konieczności jest – w niektórych przypadkach nieostry. Autorzy starali się jednak nie pominąć takich tematów, jak idea królestwa Bożego (która nierozerwalnie wiąże się z eklezjologią), angelologia, demonologia, ewangelizacja, teologia cierpienia i pozostałych ważnych dla zasadniczego przesłania ksiąg Nowego Testamentu zagadnień.

Tom drugi omawia myśl teologiczną św. Jana, A więc teologię Ewangelii Janowej, trzech listów apostoła oraz Apokalipsy. Przy końcu każdego tomu zamieszczono spis bibliograficzny. Bibliografii a wykorzystana przez autorów, którzy zrezygnowali z przypisów, również została do niego włączona.

Autorzy: ks. Mirosław Stanisław Wróbel – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Joanna Jaromin – Uniwersytet Opolski i Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, ks. Ryszard Kempiak SDB – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, ks. Henryk Witczyk – Katolicki Uniwersytet Lubelski, ks. Józef Kozyra – Uniwersytet Śląski w Katowicach, ks. Mariusz Rosik – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, ks. Artur Malina – Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wszyscy autorzy są członkami Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

Spis treści

1. Obraz Boga – Ojca (M. Wróbel)

2. Chrystologia (J. Jaromin)

3. Pneumatologia (R. Kempiak)

4. Eklezjologia (H. Witczyk)

5. Eschatologia (J. Kozyra)

6. Mariologia (M. Rosik)

7. Zagadnienia etyczne (A. Malina)

DARMOWY PLIK PDF DO POBRANIA

TUTAJ

Serdecznie zapraszam!