O antropologii biblijnej i godności ciała słów kilka

Antropologia jest nauką stosunkowo nową. Pojawiła się w XIX wieku, a metodologiczną ścisłość uzyskała w wieku XX. Jej pionierami byli badacze J.G. Frazer i E.B. Tyler. Ma ona także swą gałąź biblijną. Słowniki biblijne akcentują zasadniczo kulturowy aspekt tej nauki. Kulturowa gałąź antropologii zajmuje się przede wszystkim badaniem społeczeństw od ich prostych do bardziej skomplikowanych …

Święto Namiotów z perspektywy Starego Testamentu

Wśród dni świątecznych obchodzonych przez Żydów po powrocie z wygnania babilońskiego wyróżnić można te, które zostały nakazane w Prawie i te, które dodano z biegiem czasu, na pamiątkę konkretnych wydarzeń historycznych. Do pierwszych zaliczyć trzeba najpierw szabat, a następnie trzy święta pielgrzymie: Paschę, Święto Namiotów i Święto Tygodni, a także Początek Roku i święto zwane …

Isaia preannuncia l’Eucaristia?

Gli Israeliti del tempo di Gesù, come anche le generazioni precedenti, aspettavano una nuova Terra Promessa. Essi credevano che, al momento dell’atteso nuovo esodo, Dio avrebbe condotto Israele e i popoli pagani in una nuova Terra Promessa, che avrebbero posseduto per sempre: Il tuo popolo sarà tutto di giusti, per sempre avranno in possesso la …

Dlaczego chleb i wino

W synagodze w Kafarnaum Jezus nauczał: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,55). Ustanawiając Eucharystię, swoje Ciało ukrył pod postacią chleba, swoją Krew – pod osłoną wina. Dlaczego wybrał te dwa produkty? Poszukajmy odpowiedzi na kartach Biblii. Chleb w starożytnym Izraelu Chleb …

Wskazania dla posługi egzorcyzmu w świetle aktualnego rytuału

Międzynarodowe Stowarzyszenie Egzorcystów, Wskazania dla posługi egzorcyzmu w świetle aktualnego rytuału, red. nauk. i komentarz M. Rosik, Wydawnictwo Papieskiego Wydziału Teologicznego, ISBN 978-83-66545-54-0, Wrocław 2023, ss. 367. Opis Pierwsze włoskie wydanie niniejszego dokumentu, noszące tytuł Linee guida per il ministero dell’esorcismo, przeznaczone było jedynie dla egzorcystów. Z czasem jednak Międzynarodowe Stowarzyszenie Egzorcystów, któremu przewodzi dziś …

Nowy Przekład Dynamiczny. Na ile nowy? Czy rzeczywiście przekład? Na ile dynamiczny?

bp dr Maciej Małyga Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu maciej.malyga@gmail.com ORCID: 0000-0002-6367-5959 *** dr hab. Rajmund Pietkiewicz, prof. PWT Wrocław Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu pietkiewicz@pwt.wroc.pl ORCID: 0000-0002-1883-8720 *** prof. dr hab. Mariusz Rosik Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu mrosik@pnet.pl ORCID: 0000-0002-1943-8649 *** dr hab. inż. Mirosław Rucki, prof. UTH Radom Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza …

Wprowadzenie do Midrasza Bereszit Rabba

W literaturze rabinicznej wyróżnić można dwa rodzaje materiału: wskazania moralno-prawne oraz opowiadania. Pierwszy tworzy tzw. halachę, czyli „drogę” lub „chodzenie”, i zawiera materiał obejmujący cały obszar żydowskiego Prawa oraz jego zastosowanie. Dla przykładu, żadnego z sześciuset trzynastu przykazań Tory nikt z rabinów nie kwestionuje, jednak do każdego z nich mogą powstać różne halachy, które w …