Darmowa książka! Teologia Starego Testamentu (3)

Rozpoczynamy trzeci z czterech tygodni Adwentu, więc dziś szczególny gratis! Trzeci z czterech tomów Teologii Starego Testamentu! Książkę otwiera rozdział autorstwa zmarłego w ubiegłym tygodniu ks. prof. Bogdana Poniżego. Bogu wyrażamy wdzięczność za Jego piękne życie i przybliżanie wiernym Słowa…

W posynodalnej adhortacji zatytułowanej Verbum Domini Benedykt XVI w następujący sposób mówi o wewnętrznej jedności Pisma świętego: „Z pewnością Biblia, rozpatrywana z czysto historycznego lub literackiego punktu widzenia, nie jest po prostu księgą, lecz zbiorem tekstów literackich, których redagowanie trwało ponad tysiąc lat i której poszczególnych ksiąg nie da się łatwo wyodrębnić jako wewnętrzne całości; istnieją natomiast widoczne powiązania między nimi. Odnosi się to już do zawartości Biblii Izraela, którą my, chrześcijanie, nazywamy Starym Testamentem. Jest tak tym bardziej, kiedy my, chrześcijanie, łączymy Nowy Testament i jego pisma – niczym klucz hermeneutyczny – z Biblią Izraela, interpretując ją jako drogę ku Chrystusowi” (Verbum Domini 39).

Nie ulega wątpliwości, że teologia stanowi zwieńczenie bogatej panoramy nauk biblijnych. Poprzedza ją egzegeza, która zawsze jest nauką typowo analityczną. Egzegeza polega zasadniczo na szczegółowej analizie filologicznej tekstu świętego: wyraz po wyrazie, zdanie po zdaniu, rozdział po rozdziale – i tak przez całą księgę, która jest przedmiotem badań. Teologia biblijna jest natomiast nauką syntetyczną. Podejmuje określony temat teologiczno-biblijny i rozważa go na tle ksiąg biblijnych, tworząc organiczną całość.

Dlatego też z ogromną radością oddajemy do rąk Czytelników III tom Teologii Starego Testamentu dotyczący ksiąg mądrościowych (Bibliotheca Biblica, Wrocław 2011). Oto spis treści:

Abp Marian Gołębiewski
Wprowadzenie

Ks. Bogdan Poniży
Obraz (Oblicze) Boga w księgach mądrościowych

Ks. Ryszard Zawadzki
Antropologia ksiąg mądrościowych

Ks. Antoni Tronina
Przymierze / wybranie (Lud Boży)

Ks. Antoni Tronina
Prawo, kult, świątynia

Ks. Dariusz Iwański
Etyka ksiąg mądrościowych

Ks. Janusz Lemański
Eschatologia w księgach mądrościowych

PLIK PDF DO POBRANIA

TUTAJ 

Serdecznie zapraszam!