Duch Święty ogarnia ziemię

Wykopaliska archeologiczne prowadzone na Bliskim Wschodzie wydobyły na światło dzienne ruiny wielu budowli, dla których prototypem mogła być biblijna wieża Babel. Budowle te, zwane zikkuratami, stawiane były po to, by uczcić dawnych bogów mezopotamskich i babilońskich. Św. Łukasz relacjonując wydarzenie zesłania Ducha Św. na Apostołów w Dziejach Apostolskich nawiązuje do biblijnego opisu budowy wieży Babel. Konstruował swoje opowiadanie na zasadzie kontrastu do starotestamentalnego mitu. Budowniczowie wieży Babel – choć początkowo mówili jednym językiem – nie mogli porozumieć się między sobą. Apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy – choć mówili różnymi językami – rozumieli się doskonale i byli rozumiani przez ludzi różnych języków.