Duszpasterski komentarz do Nowego Testamentu. Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 1,1 – 13,58)

Duszpasterski komentarz do Nowego Testamentu.
Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 1,1 – 13,58)
Biblos
Tarnów 2009, ss. 161

Opis

Pierwsza część duszpasterskiego przewodnika ks. Mariusza Rosika do Ewangelii św. Mateusza obejmuje takie tematy, jak „Dziecięctwo Jezusa”, „Przygotowanie do działalności publicznej”, „Działalność w Galilei” – a tutaj „Kazanie na Górze”, „Jezus Cudotwórca”, „Wysłanie dwunastu apostołów” i „Nauczanie w przypowieściach”.

Spis treści

1. RODOWÓD JEZUSA Mt 1,1-17
2. NARODZENIE JEZUSA Mt 1,18-25
3. MĘDRCY ZE WSCHODU Mt 2,1-12
4. UCIECZKA DO EGIPTU Mt 2,13-15
5. RZEŹ NIEMOWLĄT I POWRÓT DO NAZARETU Mt 2,16-23
6. WYSTĄPIENIE JANA CHRZCICIELA Mt 3,1-12
7. CHRZEST JEZUSA Mt 3,13-17
8. KUSZENIE JEZUSA Mt 4,1-11
9. POWRÓT DO GALILEI Mt 4,12-17
10. POWOŁANIE PIERWSZYCH UCZNIÓW Mt 4,18-22
11. JEZUS NAUCZA I UZDRAWIA Mt 4,23-25
12. BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Mt 5,1-12
13. SÓL ZIEMI I ŚWIATŁO ŚWIATA Mt 5,13-16
14. JEZUS A PRAWO Mt 5,17-19
15. NOWA SPRAWIEDLIWOŚĆ – ANTYTEZY Mt 5,20-48
16. JAŁMUŻNA W SKRYTOŚCI Mt 6,1-4
17. MODLITWA PAŃSKA Mt 6,5-15
18. POST W SKRYTOŚCI Mt 6,16-18
19. PRAWDZIWY SKARB I ŚWIATŁO CIAŁA Mt 6,19-24
20. ZAUFANIE OPATRZNOŚCI Mt 6,25-34
21. NIE SĄDZIĆ I NIE PROFANOWAĆ ŚWIĘTOŚCI Mt 7,1-6
22. WYTRWAŁOŚĆ W MODLITWIE Mt 7,7-11
23. ZŁOTA ZASADA I DWIE DROGI Mt 7,12-14
24. FAŁSZYWI PROROCY Mt 7,15-20
25. PRAWDZIWI UCZNIOWIE Mt 7,21-29
26. UZDROWIENIE TRĘDOWATEGO Mt 8,1-4
27. UZDROWIENIE SŁUGI SETNIKA Mt 8,5-13
28. LICZNE UZDROWIENIA Mt 8,14-17
29. POWOŁANIE APOSTOLSKIE Mt 8,18-22
30. UCISZENIE BURZY Mt 8,23-27
31. UWOLNIENIE GADAREŃCZYKÓW Mt 8,28-34
32. UZDROWIENIE PARALITYKA Mt 9,1-8
33. POWOŁANIE MATEUSZA I KWESTIA POSTU Mt 9,9-17
34. ZATRZYMANIE KRWOTOKU I WSKRZESZENIE ZMARŁEJ Mt 9,18-26
35. UZDROWIENIE NIEWIDOMYCH I NIEMEGO Mt 9,27-34
36. LITOŚĆ NAD TŁUMAMI Mt 9,35-38
37. ROZESŁANIE DWUNASTU Mt 10,1-16
38. ZAPOWIEDŹ PRZEŚLADOWAŃ Mt 10,17-33
39. WARUNKI NAŚLADOWANIA JEZUSA Mt 10,34-11,1
40. PYTANIE JANA CHRZCICIELA Mt 11,2-15
41. SĄD JEZUSA O WSPÓŁCZESNYCH Mt 11,16-24
42. UWIELBIENIE OJCA I WEZWANIE DO UTRUDZONYCH Mt 11,25-30
43. ZRYWANIE KŁOSÓW W SZABAT Mt 12,1-8
44. UZDROWIENIE PARALIŻU RĘKI I INNE UZDROWIENIA Mt 12,9-21
45. JEZUS I BELZEBUB Mt 12,22-37
46. ZNAK JONASZA Mt 12,38-45
47. PRAWDZIWI KREWNI JEZUSA Mt 12,46-50
48. PRZYPOWIEŚĆ O SIEWCY I JEJ WYJAŚNIENIE Mt 13,1-9.18-23
49. Cel przypowieści Mt 13,10-17
50. Przypowieść o chwaście i jej wyjaśnienie Mt 13,24-30.36-43
51. Przypowieść o ziarnie gorczycy i o zaczynie Mt 13,31-35
52. Przypowieść o skarbie, perle i sieci Mt 13,44-52
53. Odwiedziny w Nazarecie Mt 13,53-58